385 episodes

Psykolog Sondre Risholm Liverød har som mål å si noe nytt om ting du har tenkt på før, eller si noe selvfølgelig om ting du aldri har tenkt på. SinnSyn handler om å observere menneskers indre liv. Det handler om å innse at alt du trodde du visste om deg selv er feil, eller forvrengt av nevroser. Hvis ikke du har lært noe nytt om menneskets sjelsliv i løpet av en episode, og kjent tilløp til latter, er episoden mislykka. I så fall må du høre en episode til. Denne podcasten tilstreber å servere innsikt med en porsjon humor til fagfolk og «folk flest». Coverart av fotograf Tom Knudsen
See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

SinnSyn Psykolog Sondre Risholm Liverød

  • Education
  • 4.8 • 1.1K Ratings

Psykolog Sondre Risholm Liverød har som mål å si noe nytt om ting du har tenkt på før, eller si noe selvfølgelig om ting du aldri har tenkt på. SinnSyn handler om å observere menneskers indre liv. Det handler om å innse at alt du trodde du visste om deg selv er feil, eller forvrengt av nevroser. Hvis ikke du har lært noe nytt om menneskets sjelsliv i løpet av en episode, og kjent tilløp til latter, er episoden mislykka. I så fall må du høre en episode til. Denne podcasten tilstreber å servere innsikt med en porsjon humor til fagfolk og «folk flest». Coverart av fotograf Tom Knudsen
See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

  #340 - Oppmerksomt til stede eller kaotisk og stressa

  #340 - Oppmerksomt til stede eller kaotisk og stressa

  Mindfulness har sitt opphav i den buddhistiske tradisjonen, og preger østlig filosofi og psykologi. I vesten fokuseres det på de allmenngyldige prinsippene i mindfulness og praksisen fristilles dermed fra sin opprinnelige religiøse kontekst. Mindfulness - meditasjon kan praktiseres av alle, uansett tro.
  Den vanligste norske oversettelsen av mindfulness er oppmerksomt nærvær. Andre oversettelser er tilstedeværelse, oppmerksomhetstrening, våkenhet og bevisst oppmerksomhet.
  Det finnes ulike definisjoner av mindfulness. En mye brukt definisjon stammer fra Jon Kabat-Zinn: «Mindfulness means paying attention in a particular way: on purpose, in the present moment, and non-judgmentally».
  En annen måte å forstå mindfulness på er gjennom å beskrive de to komponentene i mindfulness (Bishop):
  Selvregulering av oppmerksomheten slik at den ledes tilbake til øyeblikket og til vår umiddelbare erfaring fra øyeblikk til øyeblikkÅ forholde seg til det som erfares i øyeblikket med vennlighet, nysgjerrighet, åpenhet, tålmodighet, tillit og aksept.
  Jeg skal tilbake til meditasjon i dagens episode, og da jeg laget denne episoden, september 2021, begynte jeg på nytt å interessere meg ganske mye for meditasjon. Jeg opplevde at livet var litt mer hektisk og halsbrekkende, selv om jeg egentlig ikke hadde mer å gjøre. Det var en slags vibrasjon av uro i meg, og jeg visste at det kunne relateres til en lengre periode uten at jeg egentlig har praktisert meditasjon. Derfor ble denne episoden springbrettet til et fornyet fokus på meditasjon og meditasjons-praksis. Jeg begynte å meditere, og jeg begynte å utforske ulike meditasjoner med litt ulikt fokus. Det ble til en spennende og vitaliserende prosjekt for min del, og hvis du vil være med å meditere sammen med meg, eller la det guide av meg som meditasjonsveileder, så har jeg nå inkludert meditasjonsøvelser som en del av mitt mentale treningsstudio på patreon.com/sinnsyn. På min Patreon-side kan du nå få tilgang på masse ekstramateriale fra denne podcasten, og som en ekstra boks kan du starte din egen meditasjonspraksis sammen med meg. Fremover vil jeg slippe nye meditasjoner flere ganger i måneden, og hvis du velger å følge dette programmet, så kan jeg garantere deg at det kommer til å gjøre noe med deg, ditt liv, ditt fokus og dine relasjoner.

  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

  • 1 hr 29 min
  #339 - Grenser er det viktigste vi har

  #339 - Grenser er det viktigste vi har

  Å sette grenser innebærer å ivareta egne behov, ikke påta seg mer enn man kan klarer, være tydelig på hva man trenger og forventer og sørge for at ingen invaderer oss.
  Vi vet at det er viktig å sette grenser i relasjoner, men vet vi hvorfor? På overflaten kan det virke som om grensesetting handler om å bygge vegger mellom oss og andre for å holde dem på god avstand. Men grenser trenger ikke å lage en kløft mellom mennesker, snarere tvert imot. I vårt daglige liv er det faktisk slik at grenser gjør oss i stand til å nærme oss andre, nettopp fordi grensene hjelper oss å føle oss trygge slik at vi i større grad våger å åpne oss opp og uttrykke våre mer sårbare sider.
  Sannsynligvis er det alt for mange som misforstår eller undervurderer behovet for grenser i relasjoner. Og hva er konsekvensen av det? De blir frustrerte og bitre, de syter og klager på ting som kunne løst seg selv i en mer åpen dialog og de blir utnytta.
  Mer på Patreon!Takk for at du hører å SinnSyn. Det siste segmentet, altså den frie fabuleringen, i denne episoden var kun et kort utdrag fra en lengre refleksjonsrunde omkring grensesetting.
  Mange av problemene våre, som stress, konflikter i parforholdet og overbelastning på jobb koker ofte ned til grensesetting, og nettopp det har jeg reflekterer videre over i episode #51 på Patreon. Episoden heter rett tog slett «Hvor går grensa?» og inneholder hele foredraget du kun fikk en smakebit av her. Dessuten har jeg laget en episode som heter «Øvelse 24 - Å sette grenser for seg selv». Den episoden handler om hvordan vi kan sette teorien om sunne grenser inn i eget liv. En ting er å forstå at grenser er viktig, som et sundt psykologisk immunforsvar, men en annen ting er å faktisk ta denne innsikten i bruk. Det er altså tema for «Øvelse 24» på min Patreon-Side.
  I tillegg finner over hundre andre poster fra denne podcasten inne på Patreon. Her er det over 50 ekstra-episoder av SinnSyn, mentale øvelser, mye videomateriale og jeg leser bøkene mine, kapittel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Hvis du finner verdi her på SinnSyn, vil ha mer SinnSyn hver måned, og har lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde hjula i gang her på podcasten, er et abonnement på Patreon av stor betydning for dette prosjektet. Du kan selv velge beløp (50, 80 eller 130 nok) per måned, og beløpet vil altså gi deg et medlemskap på mitt såkalte mentale treningsstudio. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede er Patreon supportere. Det er lyttere som dere som sørger for at lysene er på her inne på SinnSyn uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Det er kostnadskrevende og tidskrevende å drive denne podcasten, men jeg elsker å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere SinnSyn hver uke! Tusen takk for det!

  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

  • 50 min
  #338 - Å telle seg ulykkelig

  #338 - Å telle seg ulykkelig

  Når man begynner å måle puls, skritt og bruker pulsklokker forsvinner gradvis den interne motivasjonen og man blir mer selvopptatt. Vi måler mer enn noen sinne, også i arbeidslivet. Hvilke konsekvenser har dette?
  27. april 2022 var jeg på hotellet ved dyreparken for å holde et innlegg på årets legekonferanse. Jeg skulle egentlig snakke om byråkrati i helsevesenet, og hvordan det i verste fall gjør skade på klinisk praksis, men jeg valgte å vinkle dette på en litt annen måte. Jeg mener at vi lever i en verden som skal måle, telle, veie og dokumentere alt, og vi later som om det vi kan gi et bestemt tall er sant og virkelig. Jeg tror vi er i ferd med å telle oss inn i et slags psykisk uføre, og det var der jeg begynte mitt foredrag for en sal full av fastleger. 
  Hvis du finner verdi her på SinnSyn, vil ha mer SinnSyn hver måned, og har lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde hjula i gang her på podcasten, er et abonnement på Patreon av stor betydning for dette prosjektet. Som abonnent på SinnSyn kan du selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi deg et medlemskap på mitt såkalte mentale treningsstudio. Jeg vil også nevne at et slikt abonnement kan avsluttes når som helst med et par tastetrykk. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede er Patreon supportere. Det er lyttere som dere som sørger for at lysene er på her inne på SinnSyn uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Det er kostnadskrevende og tidskrevende å drive denne podcasten, men jeg elsker å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere SinnSyn hver uke! Tusen takk for det!

  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

  • 1 hr 20 min
  #337 - Bryt ut av negative livsmønster

  #337 - Bryt ut av negative livsmønster

  Vi går mye på autopilot og gjentar vaner for tenkning, følelser og relasjoner, og vi gjør det vi tidligere har gjort i livene våre. Vi er ”vanedyr”, noe som gir oss trygghet, men det kan også hindre vekst og utvikling.
  I selvhjelpsboken “How to break free from negative life patterns and feel good again” beskriver Young og Klosko noe som kalles negative grunnleggende leveregler. Dette er et tema jeg har snakket om på SinnSyn mange ganger, men også ett av de temaene jeg alltid kommer tilbake til. En negativ leveregel kan i denne sammenhengen forstås som en skade på vårt eget ”selvbilde” eller forstyrrelser i måten vi relaterer oss til andre på. I en type folkepsykologisk sjargong beskriver de negative levereglene nettopp hvordan tidlige erfaringer skriver seg inn i vår personlighet som mer eller mindre rigide og ureflekterte handlingsmønster. Gjennom andres øyne lærer vi oss selv å kjenne, og viktige omsorgspersoners tilbakemeldinger gjennom oppveksten kan bli toneangivende for vår egen selvoppfattelse senere i livet. Det er som om våre tidligste relasjoner legger seg som en slags mal på hvordan vi relaterer oss til andre senere i livet, og våre holdninger, selvfølelse og livsperspektiver er selvfølgelig også sterkt influert av andre mennesker, og spesielt betydningsfulle omsorgspersoner. Dersom vi gjennom oppveksten blir mye kritisert, oversett, overbeskyttet, mishandlet, mobbet eller lignende, er det sannsynlig at slike erfaringer kan påvirke måten vi tenker, føler og handler på senere i livet. Det kan kanskje forstås som et slags ”virus på psyken”, og det er gjerne slike negative grunnleggende leveregler (virus) som hindrer eller ødelegger positiv vekst og utvikling. Selvutvikling handler ofte om å skape endringer i disse mønstrene vi har med oss fra tidligere erfaringer, og det er denne typen forandring som kan være både spennende, vanskelig og ikke minst smertefull.
  Negative leveregler er noe som kan etablere seg som et bakteppe for vår livsførsel. Det kan styre oss inn i situasjoner, tankerekker og følelser som hindrer vekst og utvikling. Det viser seg at mye av det vi foretar oss er initiert av ubevisste prosesser. Bargh og Chartrand (1999) har en gjennomgang av mye vitenskapelig forskning på området og konkluderer med at 95 prosent av handlinger besluttes ubevisst. De negative levereglene holder delvis til i det ubevisste, og derfra kan de ha en mektig innflytelse på vårt liv.
  Negative leveregler kalles også for skjema. Det er et begrep som er hentet fra kognitiv psykologi, og det beskriver dypt innprentede oppfatninger vi har om oss selv og omverdenen. Disse oppfatningene har vi samlet opp fra barndommen, og langsomt blir de en del av oss. De farger våre livsperspektiver uten at vi er klar over det. Når disse skjemaene er forkludret av negativitet på grunn av kritikk, kjeft eller andre smertefulle hendelser fra fortiden, risikerer vi å leve med skjemaer som styrer oss i uheldige retninger. Å ta avstand fra de selvoppfattelsene som er innbakt i skjemaene vil være det samme som å fjerne sikkerheten omkring hvem vi er og hvordan verden ser ut. Derfor tviholder vi på våre skjemaer, selv om de skader oss. Disse mer eller mindre ureflekterte eller ubevisste oppfattelsene, som orienterer oss rundt i livet, gir oss en følelse av forutsigbarhet. De er komfortable, kjente, kjære og de fungerer på automatikk. Selv om de rakker ned på oss eller ansporer oss til frykt og farger våre verdensbilder med mistenksomhet of skepsis, føler vi oss hjemme i våre skjemaer. Derfor mener mange at slike skjemaer er veldig vanskelig å endre.

  Vi går på autopilotVi går altså på autopilot og gjentar vaner for tenkning, følelser og relasjoner og gjør det vi tidligere har gjort i livene våre. På den måten vet vi hvem vi er og vi vet hva vi kan forvente og det føles på sett og vis trygt. Forandring krever at vi går bort i fra de gjenkjennelige mønstrene og

  • 1 hr 1 min
  #336 - Psykologslabberas

  #336 - Psykologslabberas

  Jeg har snakket med min venn og podcast-kollega, Tor Åge Eikerapen, om det som falt oss inn. Vi diskuterte Ukraina, Will Smith, aggresjon og mye mer. Tor Åge er arbeids- og organisasjonspsykolog og han driver Lederpodden. I tillegg driver han kurs, workshops og et såkalt ledernettverk hvor ledere utvikler i takt med oppdatert psykologisk kunnskap. Jeg har kjent Tor Åge i noen år, og vi treffes fra tid til annen med en mikrofon i rommet. Velkommen til en ny episode av SinnSyn.
  Hvis du finner verdi her på SinnSyn, ønsker mental trening, vil ha mer SinnSyn hver måned, og har lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde hjula i gang her på podcasten, er et abonnement på Patreon av stor betydning for dette prosjektet. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi deg et medlemskap på mitt såkalte mentale treningsstudio. Jeg vil også nevne at et slikt abonnement kan avsluttes når som helst med et par tastetrykk. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede er Patreon supportere. Det er lyttere som dere som sørger for at lysene er på her inne på SinnSyn uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Det er kostnadskrevende og tidskrevende å drive denne podcasten, men jeg elsker å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere SinnSyn hver uke! Tusen takk for det!
  Hvis du er privatperson, kan du altså tegne et abonnement via patreon.com/sinnsyn, men nå har jeg også etablert et bedriftsabonnement. Hvis du jobber i en bedrift, har lyst til å få mer SinnSyn å jobbe med hver måned, kan du nå tipse din sjef. Hvis sjefen er interessert i dette, kan vedkommende gå inn på webpsykologen.no og laste ned en brosjyre hvor jeg forklarer konseptet og presenterer tilbudet. Der er det også kontaktinformasjon.

  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

  • 1 hr 21 min
  #335 - Hjernen og selvbildet

  #335 - Hjernen og selvbildet

  Jeg har spekulert over hjernens skjulte kapasiteter og forholdet mellom den høyre og den venstre hjernehalvdelen i flere tidligere episoder her på SinnSyn. Blant annet har jeg et lengre foredrag om dette på SinnSyns Patreon side hvor du kan finne dette i episode #42 som rett og slett heter «Venstre og høyre hjernehalvdel». I dag skal jeg krabbe ned i dette kaninhullet nok en gang. Hjernen er delt på midten, og det sies at den venstre siden er verbal, logisk, analytisk og kanskje lit A4-aktig, mens den høre delen er mer kreativ, intuitiv og spirituell. Hvis Gud finnes, er det i den høyre hjernehalvdelen vi eventuelt får kontakt med høyere makter, men for de fleste av oss er ikke denne typen opplevelser tilgjengelig, og noen mener det er fordi vi er mer eller mindre fanget i den venstre hemisfæren i et vestlig samfunn som verdsetter logikk, forutsigbarhet, forståelse og rasjonalitet, hvorpå de mer mystiske sidene ved mennesket undergraves. Hadde vi hatt en litt større åpning til opplevelser i regi av den høyre hemisfæren, kan det tenkes at kontakten til det spirituelle hadde blitt mer tilgjengelig.
  I tillegg har jeg en hypotese som hevder at det vi kaller selvbildet er noe som ligger forankret i den venstre hemisfæren. Det er via språket og kategoriseringer vi forstår oss selv og verden, og dersom vi har noen litt snevre kategorier knyttet til vår egen kompetanse og verdi, er det lett å tolke mye av det vi gjør inn i en forståelsesramme hvor vi for eksempel tolker oss selv som mindreverdige. Hvis du har en kritisk indre stemme, holder den hus i den venstre hemisfæren, og den kan overkjøre alle opplevelser vi har, både fra venstre og høyre, og i så fall er hjernen din verste fiende. Hvordan skal vi forstå dette? Hvordan fungerer egentlig hjernen i ulike moduser fra høyre til venstre, og hva kan vi gjøre for å dempe innflytelsen til den «venstrelateraliserte» kritikeren mange av oss går med som et evinnelig kommentatorspor til vårt eget liv?
  PatreonHvis du finner verdi her på SinnSyn, vil ha mer SinnSyn hver måned, og har lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde hjula i gang her på podcasten, er et abonnement på Patreon av stor betydning for dette prosjektet. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi deg et medlemskap på mitt såkalte mentale treningsstudio. Jeg vil også nevne at et slikt abonnement kan avsluttes når som helst med et par tastetrykk. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede er Patreon supportere. Det er lyttere som dere som sørger for at lysene er på her inne på SinnSyn uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Det er kostnadskrevende og tidskrevende å drive denne podcasten, men jeg elsker å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere SinnSyn hver uke! Tusen takk for det!

  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

  • 55 min

Customer Reviews

4.8 out of 5
1.1K Ratings

1.1K Ratings

Erik Svendsrud ,

Veldig bra podcast om hverdagspsykologi!

Takk for en veldig bra podcast! De første femti episodene har vært veldig bra! Svært nyttig, relevant for alle, gjenkjennende og inspirerer til å bli mer kjent med den man er mest sammen med, dvs meg selv. Og forhåpentligvis bli mindre lurt til å tro på alt jeg tenker og føler samt kikke litt mer på min egen mentale programvare.

Stigolai ,

Tilbakemelding

Tusen takk for et Kinderegg av en podcast og metode for fremstilling av relativt tøffe tema.

De tema du behandler treffer så godt og den måten du eksemplifiserer budskapet på, er rent genialt, ved at du bruker deg selv som eksempel.

Å starte en reise innover i seg selv er krevende i utgangspunktet, men oppleves tryggere når vi kan lese oss opp på kunnskapen du deler med oss.

Håper å kunne følge deg på et foredrag en gang.

Mvh

Stig Rennemo

Lena Solberg ,

Både morsomt og lærerikt!

Hørte nyeste episode idag, nr 327 - veldig bra! Lo høyt flere ganger og føler jeg lærer mer enn jeg har gjort i terapi. Har hørt andre episoder som også er veldig bra, men denne episoden traff meg. Tommel opp!

Top Podcasts In Education

Anniken Binz
Moderne Media
Egmont
Dr. Jordan B. Peterson
Dommerpodden
KLP

You Might Also Like

Tid og Lyst & Podplay
The Human Aspect
Lege Annette Dragland & Acast
NRK
Moderne Media
Podplay