100 avsnitt

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling är en allt viktigare fråga. I SKR:s podcast Demokratiresan diskuteras demokrati på lokal och regional nivå. Varje avsnitt fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin i kommuner och regioner, som till exempel medborgardialog, medskapande och samverkan med civilsamhället.

Tekniker: Kjell Eriksson.

Demokratiresan - en podcast från SKR Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

  • Stat och kommun
  • 4,5 • 11 betyg

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling är en allt viktigare fråga. I SKR:s podcast Demokratiresan diskuteras demokrati på lokal och regional nivå. Varje avsnitt fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin i kommuner och regioner, som till exempel medborgardialog, medskapande och samverkan med civilsamhället.

Tekniker: Kjell Eriksson.

  #133 Vikten av kunskap om kvalitet i verksamheterna

  #133 Vikten av kunskap om kvalitet i verksamheterna

  I detta avsnitt samtalar vi om vilken kunskap om kommunens verksamhet, vilket som behövs för att kunna prioritera och fatta bra beslut. Vi diskuterar också hur man kan jämföra sig med andra kommuner.
  Medverkande: Lena Langlet, SKR, Per -Ola Mattson, oppositionsråd Karlshamns kommun, Christine Feuk, SKR, Maria Price, RKA
  Samtalsledare: Nils Munthe, SKR 

  • 24 min
  #132 Motståndskraft mot hot och hat

  #132 Motståndskraft mot hot och hat

  Jan Jönsson och Frida Nilsson medverkar och berättar om hur de har blivit utsatta för hot och hat i sina politiska uppdrag, vilka konsekvenser det får för dem som individer och i det politiska uppdraget samt hur de skapar motståndskraft.
  Medverkande: Jan Jönsson oppositionsborgarråd, Stockholms Stad, Frida Nilsson förtroendevald, Västra Götalands Regionen.
  Samtalsledare: Ulrika Stöök, SKR

  • 36 min
  #131 AI en omvälvande teknik

  #131 AI en omvälvande teknik

  I dagens avsnitt samtalar vi med Carl Heath om AI och den utmaning det innebär när en teknik berör hela samhället där många olika perspektiv behöver lyftas fram.  
  Medverkande: Carl Heath, senior forskare och fokusledare för området digital resilience vid RISE, och Cecilia Ramqvist, SKR
  Samtalsledare: Anders Nordh, SKR 

  • 34 min
  #130 Rättsstatens principer i EU och Sverige

  #130 Rättsstatens principer i EU och Sverige

  I dagens avsnitt samtalar vi om rättsstatens principer som kortfattat handlar om att den offentliga makten ska vara bunden och begränsad av rättsregler, där syftet är att förhindra maktmissbruk. Vi får en utblick av läget i EU-länder.
  Medverkande: Anna Södersten, forskare i juridik vid SIEPS (Svenska Institutet för Europa Politiska Studier), Cecilia Berglin, SKR
  Samtalsledare: Nils Munthe, SKR 

  • 25 min
  #129 Arjeplog inkluderar unga

  #129 Arjeplog inkluderar unga

  Unga är engagerade i samhällsfrågor och vill vara med och påverka, men få upplever att de har tillräckliga kanaler för att delta i den lokala och regionala politiken. Arjeplogs kommun och Youth 2030 har gemensamt skapat möjligheter för unga att delta i den lokala utvecklingen. Genom ett fokus på ungas deltagande från gräsrotsnivå till kommunledningen har Arjeplog etablerat strukturer för ungas engagemang. 
  Medverkande: Westerlund Fredrik, Arjeplogs Kommun och Oliwer Karlsson, Youth 2030
  Samtalsledare: Nils Munthe, SKR 

  • 31 min
  #128 Tillit är relationellt

  #128 Tillit är relationellt

  I veckans avsnitt träffar vi forskaren Stina Hansson och pratat om tillit. Hon beskriver hur forskningen ser på tillit och hur en kommun eller region bör agera för att öka tilliten. Det relationella perspektivet innebär att relationen behöver vara ömsesidig mellan det offentliga och individen för att tillit ska uppstå. Stina berättar även om sin forskning i stadsdelen Angered i Göteborg.
  Medverkande: Stina Hansson, forskare vid Göteborgs Universitet.
  Samtalsledare: Nils Munthe, SKR.

  • 20 min

Kundrecensioner

4,5 av 5
11 betyg

11 betyg

Mest populära poddar inom Stat och kommun

Strict Scrutiny
Crooked Media
Kraftnätspodden
Svenska Kraftnät
Pekingology
Center for Strategic and International Studies
The Young Turks
TYT Network
Here I Am With Shai Davidai
Shai Davidai
HARDtalk
BBC World Service

Du kanske också gillar

Det politiska spelet
Sveriges Radio
Allt du velat veta
Acast - Fritte Fritzson
Politiken
Svenska Dagbladet
Sommar & Vinter i P1
Sveriges Radio
Politikrummet
Expressen
Historia.nu med Urban Lindstedt
Historiska Media | Acast