440 avsnitt

Följ med på djupet när fysioterapeuterna Jacob Gudiol och William Valkeaoja snackar träning.

Tyngre Träningssnack Tyngre

  • Sport
  • 4,5 • 581 betyg

Följ med på djupet när fysioterapeuterna Jacob Gudiol och William Valkeaoja snackar träning.

  Konditionsträning för barn och ungdomar

  Konditionsträning för barn och ungdomar

  En lyssnarfråga blev till ett helt avsnitt. Jacob och Wille gör en djupdykning kring konditionsträning och barn. Först blir det en lite diskussion kring barns utveckling från småbarnsåren, genom tonåren, tillväxtspurten och fram tills de rent fysiskt är som vuxna människor. Sen blir det en diskussion kring vad man vet kring konditionsträning och barn idag.
  Funkar konditionsträning för barn? Är det lönt att köra specifik konditionsträning? Finns det ett tag på hur mycket de kan förbättra sig om de redan är fysiskt aktiva?
  På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta och tidigare avsnitt.
  Hålltider
  (00:00:00) Intro - Det har öppnat ett nytt gym i Helsingborg Jacob trivdes (fitnessfabriken) (00:01:58) Intro - Friskvårdsbidraget är lite av ett skämt (00:07:33) Konditionsträning för barn och ungdomar (00:09:23) Att forska på barn och träning är väldigt komplicerat av många olika orsaker (00:12:04) Peak height velocity kommer i olika åldrar för olika barn (00:13:38) Antalet, och typen av skador förändras medan barn växer (00:18:25) Tränar du en grupp där alla barn är lika gamla lär det skilja mycket i fysisk mognad (00:24:10) Vilken effekt får man på barns kondition i fall man konditionstränar dem? (00:26:43) Barn som kör konditionsträning eller ingen träning alls för konditionen (00:32:34) Otränade barn kan få förbättringar av bollträning och annat som drag igång ansträngningen (00:37:17) Funkar extra konditionsträning för de som redan tränar något med kondition i idrotten? (00:44:29) Ofta finns det saker som ger mer för barnen än ren konditionsträning (00:51:09) Har vissa ungdomsspelare träna mer kondition eller kommer de komma ifatt när de mognar biologiskt?

  • 58 min
  Träningsplanering och träningsteori med Martin Altemark

  Träningsplanering och träningsteori med Martin Altemark

  Martin Altemark är ännu en gång tillbaka som gäst i Tyngre Träningssnack. Denna gång ligger fokus på olika typer av träningsplanering och varför Martin anser att det ganska vanliga fokuset på främst träningsintensitet och träningsvolym för att få till en progression kan vara begränsande och otillräckligt.
  Det blir också en bra diskussion kring nyttan av träningsstudier och i fall man verkligen gör rätt när man försöker individanpassa allting? Allt det här samtidigt som vi diskuterar träningsmetoder likt hopp, maxlyft, excentrisk träning och isometrisk träning.
  På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta och tidigare avsnitt.
  Hålltider
  (00:00:00) Introsnack om sprinter och städning (00:06:15) Martin Altemark är tillbaka som gäst (00:08:08) Bristerna med traditionell periodisering som fokuserar mycket på vikt och volym (00:14:20) Hög intensitet eller hög volym är det som ger träningssvar (00:17:27) Varför Martin inte tycker att traditionell programmering sällan fungerar bra (00:20:27) Det som står på pappret sker sällan fullt ut i praktiken (00:30:21) Fördelarna med att försöka bli bättre mellan varje träningspass (00:36:01) När de tekniska momenten är enklare kan man fokusera mer på att träna musklerna (00:42:36) Kan man få ut mer av att fokusera på excentrisk träning? (00:49:06) Långa rörelseomfång för över bättre till korta än korta för över till långa (00:52:49) Isometrisk träning för att stärka senor och styrka i specifika vinklar (00:59:27) Isometriska maxlyft (01:04:36) Det som ser ut som excentriska rörelser kan möjligen vara isomertriska är senan dras ut (01:14:09) När man går ifrån traditionell träning är det kluriga att balansera belastning och vollym (01:17:54) Träningsstudier är ofta dåligt rapporterade och svårtolkade (01:20:42) Svårigheterna med att ge personliga råd när kunskapen som finns är väldigt generell (01:24:34) Du vet inte om du faktiskt gör rätt när du individanpassar (01:29:37) Vad som är det bästa i träningsväg är till sist subjektivt det med

  • 1 tim. 33 min
  Varför tränar vissa elitidrottare så lätt på gymmet?

  Varför tränar vissa elitidrottare så lätt på gymmet?

  Frågeavsnitt av Tyngre Träningssnack där Jacob och Wille diskuterar tre lyssnarfrågor. Först blir det en liten diskussion kring VR som ett sätt att träna reaktioner och beslut för idrottare. Tekniken är idag ung och det är svårt att veta hur man egentligen ska mäta en effekt på idrottandet men preliminära studier pekar mot att det kan fungera och rent mekanistiskt så känns det rimligt.
  Efter det blir det en diskussion kring varför vissa idrottare verkar kunna prestera otroligt bra trots att det man får se från deras gymträning sällan är särskilt imponerande. Till sist så kommer svarar Wille på en fråga om hur kan hinner med att styrketräna igenom kroppen på 20 minuter på lunchrasten.
  På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta och tidigare avsnitt.
  Hålltider
  (00:00:00) Introsnack om Willes resa till Liverpool (00:07:22) Vad tycker och tror vi kring VR-relaterade produkter för träning av idrottare? (00:23:33) Varför verkar en del elitidrottare träna ganska lätt när de är på gymmet? (00:32:54) Hur Wille får till ett helkroppspass på 20 minuter!?

  • 47 min
  Hur är kvaliten på träningstudier rent vetenskapligt?

  Hur är kvaliten på träningstudier rent vetenskapligt?

  Jacob och Wille diskuterar artikeln Risk of bias in exercise science: A systematic review of 340 studies i veckans avsnitt av Tyngre Träningssnack. För att forskning ska få högre tillförlitlighet och oftare visa på hur världen faktiskt fungerar så behöver den vara bra utförd. En viktig faktor när det gäller bra utförda studier är att man försöker minimera så kallad bias.
  Bias innebär systematiska fel eller en skevhet som gör att en studies resultat blir sämre i form av att det blir mindre tillförlitligt och svårare att använda sig av i andra situationer.
  På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta och tidigare avsnitt.
  Hålltider
  (00:00:00) Introsnack om fotboll och småbarn (00:09:41) Hur är kvaliten på träningstudier rent vetenskapligt? (00:10:23) Termen bias kan ha lite olika betydelse i olika sammanhang (00:15:04) Innan man började inse problemen med bias trodde man på många fler tokiga saker (00:17:44) Förekomsten av tydlig bias i träningsstudier är hög (00:23:46) Nytta av en power-uträkning innan man börjar samla in data (00:26:28) Selektionsbias och träningsstudier (00:34:28) Performance och detection bias - är deltagarna blindade på ett bra sätt? (00:42:42) Attrition bias - folk som inte fullföljer studien (00:49:27) Reporting bias - du berättar bara om resultaten som du gillade (00:54:36) Det saknas ofta powerberäkningar i studier (01:00:15) Forskningen på träning och fysiologi behöver steppa upp (01:03:00) Kort om akupunktur som exempel på en gråzon

  • 1 tim. 7 min
  Jonatan Fridolfsson - Varför vi vet för lite om människors fysiska aktivitet

  Jonatan Fridolfsson - Varför vi vet för lite om människors fysiska aktivitet

  Jonatan Fridolfsson gästar Tyngre Träningssnack för att berätta om sin forskning på hur vi mäter fysisk aktivitet och hur sambandet ser ut mellan hälsa och träning på olika intensiteter. Jonathan berättar om alla de utmaningar som finns med att försöka mäta fysisk aktivitet med hjälp av accelerometrar och hur tidiga algoritmer inte kunnat särskilja på träning på olika högre intensiteter. Det här kan bland annat vara en möjlig förklaring till varför man i en del studier sett så nedslående resultat när man försökt att öka på mängden fysisk aktivitet bland skolbarn genom mer skolidrott.
  Vi får också höra om hur valet av olika gränsvärden och indelningar när det gäller vilken data som ska tolkas som vilken intensitet kan få väldigt stor skillnad på hur vi bedömer mängden fysisk aktivitet inom en population.
  På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta och tidigare avsnitt.
  Hålltider
  (00:00:00) Introsnack kring VAB (00:02:56) Veckans gäst Jonatan Fridolfsson (00:07:17) Stegräknare kontra accelerometrar (00:09:11) Masteruppsats kring hur man mäter steg och fysisk aktivitet rent tekniskt (00:11:47) Äldre algoritmer som skulle mäta steg missade mycket högintensiv aktivitet (00:15:25) Tidiga formler underskattade farten i stegen ännu mer hos barn än hos vuxna (00:19:46) Vi vet att de äldre algoritmerna missade fysisk aktivitet på hög intensitet (00:21:52) Doktorandstudier med fortsatt fokus på tekniken som ska mäta fysisk aktivitet (00:26:21) Korrelerar olika intensiteter av fysisk aktivitet olika mycket med olika sjukdomar? (00:30:59) Nya metoder för att försöka analysera äldre data där rådatan är förlorad (00:32:42) Tröskeln för att något ska räknas som fysisk aktivitet är låg (00:39:14) Detaljer kring hur mycket man rör sig på höga intensiteter kan troligen vara viktigt (00:43:47) Resultat kan variera väldigt mycket beroende på vilken metod som används (00:49:24) Varför vi vet väldigt lite om människors fysiska aktivitet (00:53:56) 3 METs för måttlig intensitet är sannolikt en för låg gräns (00:56:21) Råden anges i relativ intensitet men ändå mäter man ofta fysisk aktivitet i absolut intensitet (01:04:46) Råd med relativa intensiteter verkar gälla mer än de med absoluta värden (01:12:14) Hade det varit bäst med ett prestationsmått som rekommendation än tid med fysisk aktivitet? (01:16:13) All aktivitet räknas men måttlig eller högre intensitet verkar ge betydligt mer för hälsan (01:18:13) Förbättrad kondition verkar vara den viktigaste delen om man diskuterar fysisk aktivitet och hälsa

  • 1 tim. 26 min
  Hur styrketräning påverkar aptiten

  Hur styrketräning påverkar aptiten

  Avsnitt 435 av Tyngre Träningssnack handlar om hur träning, och framför allt styrketräning, verkar påverka människors aptit på kort och lång sikt. Som utgångspunkt använder sig Jacob och Wille framför allt av översiktsartikeln ”The impact of acute and chronic resistance training on appetite and energy intake: A scoping review examining resistance exercise and comparisons with other exercise modalities”.
  På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta och tidigare avsnitt.
  Hålltider
  (00:00:00) Introsnack (00:06:55) Styrketräning och aptit (00:12:27) Två olika modeller för vad som händer med vår totala energiförbrukning när vi tränar bort energi (00:15:46) Olika personer får olika resultat i studier men vi vet inte varför (00:19:06) Hur styrketräning påverkar aptiten direkt efteråt (00:24:33) Människor som konditionstränar verkar mindre benägna att överäta (00:28:05) Regelbunden styrketräning ger ett något högre energiintag (00:33:03) Vilken roll spelar "tiden vid kylskåp"? (00:35:01) Jacob tycker inte akuta hungerstudier är särskilt relevanta mer

  • 39 min

Kundrecensioner

4,5 av 5
581 betyg

581 betyg

Hampus FTstud ,

I kategorin den bästa

Fantastisk podd som genom vetenskapliga glasögon diskuterar allt som berör träning, hälsa och allt däremellan. Om inte för de bedrövligt deppiga introsamtalen 5/5 i denna kategori.

Karlsson61 ,

Om det var ett år sedan så…

Ni är värda en recension efter som det enligt dagens avsnitt var länge sedan och dessutom nämndes det att ni hade fått bara en stjärna av någon självutnämnd expert.

Av mig får fem utan större motivering😊
Bäst är när ni har gäster och även introt är riktigt bra. Till exempel Willes raljerande om barn.

Dagge60 ,

Bästa podden

Både enkelt och svårt, förklarande och underhållande. Fortsätt på detta sätt!

Mest populära poddar inom Sport

When We Were Kings
Perfect Day Media
TuttoSvenskan
TuttoSvenskan
Fotbollsmorgon
DobbTV
Sanny & Svensson
Expressen
Rinkside
TV4 Hockey
Della Monde
Under Produktion

Du kanske också gillar

Hälsoveckan by Tyngre
Tyngre
Tyngre Radio
Tyngre
Prestera Mera by Umara
Simon Gustavsson & Tommy Ivarsson
Smartare Fitness Podden
Presenteras av Certan
Maratonpodden
Petra Månström
En Tyngre Podd!
Tyngre

Mer av Tyngre

Tyngre Radio
Tyngre
Tyngre Old School
Tyngre
Tyngre Kraftsport
Tyngre
Tyngre Fredagsmys
Tyngre
Tyngre Dietistpodden
Tyngre
Tyngre Rehab
Tyngre