400 episodes

Thầy Minh Niệm & Cộng đồng Thiền Chữa lành Miền Tỉnh Thức thực hiện dự án vì cộng đồng, hoàn toàn phi lợi nhuận.
Đây là kênh chính thống và duy nhất của Thầy Minh Niệm do đội ngũ phụng sự quản lý
Quý vị có thể chia sẻ cho bạn bè và người thân, nhưng nếu với mục đích khác thì phải xin phép trước. Hoàn toàn không được sao chép.

-----------------------

Các kênh phát sóng chính thức:

- Facebook: https://fb.com/minhniem.org
- YouTube: https://youtube.com/minhniem
- Apple Podcast: https://apple.co/3KcNxW0
- Spotify: https://sptfy.com/MZMK
- Soundcloud: https://soundcloud.com/minhniem

Minh Niệm Minh Niệm

  • Health & Fitness
  • 4.9 • 11 Ratings

Thầy Minh Niệm & Cộng đồng Thiền Chữa lành Miền Tỉnh Thức thực hiện dự án vì cộng đồng, hoàn toàn phi lợi nhuận.
Đây là kênh chính thống và duy nhất của Thầy Minh Niệm do đội ngũ phụng sự quản lý
Quý vị có thể chia sẻ cho bạn bè và người thân, nhưng nếu với mục đích khác thì phải xin phép trước. Hoàn toàn không được sao chép.

-----------------------

Các kênh phát sóng chính thức:

- Facebook: https://fb.com/minhniem.org
- YouTube: https://youtube.com/minhniem
- Apple Podcast: https://apple.co/3KcNxW0
- Spotify: https://sptfy.com/MZMK
- Soundcloud: https://soundcloud.com/minhniem

  Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh l Văn Mai Hương | Talkshow & Âm nhạc chữa lành: Chỉ tình thương ở lại

  Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh l Văn Mai Hương | Talkshow & Âm nhạc chữa lành: Chỉ tình thương ở lại

  Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh l Văn Mai Hương | Talkshow & Âm nhạc chữa lành: Chỉ tình thương ở lại

  • 11 min
  Thương l Hồ Tiến Đạt | Talkshow & Âm nhạc chữa lành: Chỉ tình thương ở lại

  Thương l Hồ Tiến Đạt | Talkshow & Âm nhạc chữa lành: Chỉ tình thương ở lại

  Thương l Hồ Tiến Đạt | Talkshow & Âm nhạc chữa lành: Chỉ tình thương ở lại

  • 5 min
  Chỉ tình thương ở lại l Hồ Tiến Đạt | Talkshow & Âm nhạc chữa lành: Chỉ tình thương ở lại

  Chỉ tình thương ở lại l Hồ Tiến Đạt | Talkshow & Âm nhạc chữa lành: Chỉ tình thương ở lại

  Chỉ tình thương ở lại l Hồ Tiến Đạt | Talkshow & Âm nhạc chữa lành: Chỉ tình thương ở lại

  • 6 min
  Thầy Minh Niệm | Talkshow & Âm nhạc chữa lành: Chỉ tình thương ở lại l Ngày 02.07.2023 l NH Hoà Bình

  Thầy Minh Niệm | Talkshow & Âm nhạc chữa lành: Chỉ tình thương ở lại l Ngày 02.07.2023 l NH Hoà Bình

  Thầy Minh Niệm | Talkshow & Âm nhạc chữa lành: Chỉ tình thương ở lại l Ngày 02.07.2023 l NH Hoà Bình

  • 3 hrs 27 min
  Những con đường bình minh l Phạm Thu Hà | Talkshow & Âm nhạc chữa lành: Chỉ tình thương ở lại

  Những con đường bình minh l Phạm Thu Hà | Talkshow & Âm nhạc chữa lành: Chỉ tình thương ở lại

  Những con đường bình minh l Phạm Thu Hà| Talkshow & Âm nhạc chữa lành: Chỉ tình thương ở lại

  • 10 min
  Nhìn những mùa thu đi l Phạm Anh Duy | Talkshow & Âm nhạc chữa lành: Chỉ tình thương ở lại

  Nhìn những mùa thu đi l Phạm Anh Duy | Talkshow & Âm nhạc chữa lành: Chỉ tình thương ở lại

  Nhìn những mùa thu đi l Phạm Anh Duy | Talkshow & Âm nhạc chữa lành: Chỉ tình thương ở lại

  • 7 min

Customer Reviews

4.9 out of 5
11 Ratings

11 Ratings

Top Podcasts In Health & Fitness

Scicomm Media
iHeartPodcasts
iHeartPodcasts
Ten Percent Happier
Lewis Howes
Dr Rangan Chatterjee: GP & Author

You Might Also Like

Hieu Nguyen
Web5ngay
Nguyễn Hữu Trí
Sunhuyn
Tun Cảm Ơn
Vì sao thế nhỉ!