225 episodes

Radio DÌU CON VÀO ĐỜI do Thầy Minh Niệm và Cộng đồng Thiền tâm lý trị liệu Miền Tỉnh Thức thực hiện. Dự án vì cộng đồng, hoàn toàn phi lợi nhuận. Quý vị có thể chia sẻ cho bạn bè và người thân, nhưng nếu với mục đích khác thì phải xin phép trước. Hoàn toàn không được sao chép.

Minh Niệm Minh Niệm

  • Health & Fitness
  • 5.0 • 8 Ratings

Radio DÌU CON VÀO ĐỜI do Thầy Minh Niệm và Cộng đồng Thiền tâm lý trị liệu Miền Tỉnh Thức thực hiện. Dự án vì cộng đồng, hoàn toàn phi lợi nhuận. Quý vị có thể chia sẻ cho bạn bè và người thân, nhưng nếu với mục đích khác thì phải xin phép trước. Hoàn toàn không được sao chép.

  Càng gần trí tuệ càng xa bản ngã | Bài tập 12 | Khóa "Sống Tỉnh thức & Trí tuệ"

  Càng gần trí tuệ càng xa bản ngã | Bài tập 12 | Khóa "Sống Tỉnh thức & Trí tuệ"

  Càng gần trí tuệ càng xa bản ngã | Bài tập 12 | Khóa "Sống Tỉnh thức & Trí tuệ"

  • 54 min
  Thành ý & Chính tâm trong thiền tập Vipassana | Bài tập 11 | Khóa "Sống Tỉnh thức & Trí tuệ"

  Thành ý & Chính tâm trong thiền tập Vipassana | Bài tập 11 | Khóa "Sống Tỉnh thức & Trí tuệ"

  Thành ý & Chính tâm trong thiền tập Vipassana | Bài tập 11 | Khóa "Sống Tỉnh thức & Trí tuệ"

  • 1 hr 3 min
  Tầm quan trọng của việc bảo hộ Tâm Ý | Bài tập 7 | Khóa "Sống Tỉnh thức & Trí tuệ"

  Tầm quan trọng của việc bảo hộ Tâm Ý | Bài tập 7 | Khóa "Sống Tỉnh thức & Trí tuệ"

  Tầm quan trọng của việc bảo hộ Tâm Ý | Bài tập 7 | Khóa "Sống Tỉnh thức & Trí tuệ"

  • 45 min
  Từ khóa rực rỡ nhất

  Từ khóa rực rỡ nhất

  Từ khóa rực rỡ nhất

  • 10 min
  Slow down Mummy

  Slow down Mummy

  Slow down Mummy

  • 5 min
  Lặng lẽ

  Lặng lẽ

  Lặng lẽ

  • 5 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
8 Ratings

8 Ratings

Top Podcasts In Health & Fitness

Scicomm Media
Jay Shetty
Dr Rangan Chatterjee: GP & Author
Peter Attia, MD
The Psychology of your 20’s
Rob Dial and Kast Media

You Might Also Like

Hieu Nguyen
Web5ngay
Chi Nguyen, PhD.
Sunhuyn
Radio Người Giữ Kỉ Niệm
Tun Cảm Ơn