35 min

22: Artikkelklubben 7: Innsats i kroppsøving krø.no

    • Education

Erik Aasland (Universitetet i Agder) sammen med Gunn Helene Engelsrud (Høgskulen på Vestlandet) publiserte i 2017 artikkelen "«Det er lett å se hvem av dere som har god innsats». Om elevers innsats og lærerens blikk i kroppsøving". De finner at  innsats blir noe læreren «lett kan se». God innsats uttrykkes som at elevene står på slik at de blir drivende svette, at de forbedrer seg, samt at de fremviser positiv innstilling slik at de bidrar til å gjøre andre gode. Men kan innsats være noe mer? Dette snakker vi om i denne episoden.

Erik Aasland (Universitetet i Agder) sammen med Gunn Helene Engelsrud (Høgskulen på Vestlandet) publiserte i 2017 artikkelen "«Det er lett å se hvem av dere som har god innsats». Om elevers innsats og lærerens blikk i kroppsøving". De finner at  innsats blir noe læreren «lett kan se». God innsats uttrykkes som at elevene står på slik at de blir drivende svette, at de forbedrer seg, samt at de fremviser positiv innstilling slik at de bidrar til å gjøre andre gode. Men kan innsats være noe mer? Dette snakker vi om i denne episoden.

35 min

Top Podcasts In Education