25 episodes

En podcast om kroppsøving

krø.no Ove Østerlie

  • Education

En podcast om kroppsøving

  24: Øving og utforsking i kroppsøving

  24: Øving og utforsking i kroppsøving

  I denne episoden snakker jeg med Morten Corneliussen Rustad (Høgskolen i Innlandet) om begrepene øving og utforsking i kroppsøving. Hvordan forstå begrepene i lys av LK20? Hvordan legge tilrette for og vurdere øving og utforsking. Vi kommer ikke med en fasit i denne episoden, men håper vår samtale kan gi grobunn for refleksjon og utvikling hos deg som kroppsøvingslærer.

  • 41 min
  23: Ballspill i kroppsøving

  23: Ballspill i kroppsøving

  I denne episoden snakker jeg med Vegard Fånes Aaring (OsloMet) om bruk av ball som redskap i kroppsøving. Ballspill har over  tid blitt omtalt som både for utbredt og som redningen i kroppsøving. Må  det være enten eller, og hvordan bruke ball som redskap i faget under  LK20?

  • 33 min
  22: Artikkelklubben 7: Innsats i kroppsøving

  22: Artikkelklubben 7: Innsats i kroppsøving

  Erik Aasland (Universitetet i Agder) sammen med Gunn Helene Engelsrud (Høgskulen på Vestlandet) publiserte i 2017 artikkelen "«Det er lett å se hvem av dere som har god innsats». Om elevers innsats og lærerens blikk i kroppsøving". De finner at  innsats blir noe læreren «lett kan se». God innsats uttrykkes som at elevene står på slik at de blir drivende svette, at de forbedrer seg, samt at de fremviser positiv innstilling slik at de bidrar til å gjøre andre gode. Men kan innsats være noe mer? Dette snakker vi om i denne episoden.

  • 35 min
  21: Alternative undervisningsmetoder i kroppsøving

  21: Alternative undervisningsmetoder i kroppsøving

  I denne episoden snakker vi om alternative undervisningmetoder i kroppsøving. Hva er samarbeidslæring, og hvilken kobling kan det ha til omvendt undervisning? Er du klart for å prøve noe nytt i kroppsøving så må du få med deg denne episoden! 

  • 36 min
  20: Inkludering og tilpasset opplæring i kroppsøving

  20: Inkludering og tilpasset opplæring i kroppsøving

  I denne episoden snakker jeg med Ellen Berg, førsteamanuensis ved Norges Idrettshøgskole, om inkludering og tilpasset opplæring i kroppsøving. Hun har skrevet boka 'Kroppsøving - med rom for alle', og det er denne boka som er utgangspunktet for denne samtalen. 

  • 34 min
  19: ETA og CBD? Alternative didaktiske tilnærminger i kroppsøving

  19: ETA og CBD? Alternative didaktiske tilnærminger i kroppsøving

  Er du nysgjerrig på hva non-lineær pedagogikk er, og hva som egentlig ligger i de didaktiske begrepene Ecological Task Analysis (ETA) og Constraintsbasert didaktikk (CBD)? Hør denne episoden med Jan Morten Loftesnes fra Høgskulen på Vestlandet. 

  • 38 min

Top Podcasts In Education

Listeners Also Subscribed To