6 episodes

Podcaster og forelesninger fra Universitetet i Stavanger - UiS. Podcasts and lectures from UiS, University of Stavanger Norway

Labsnakk – UiS podkast University of Stavanger

  • Courses

Podcaster og forelesninger fra Universitetet i Stavanger - UiS. Podcasts and lectures from UiS, University of Stavanger Norway

  Nysgjerrighet som drivkraft

  Nysgjerrighet som drivkraft

   I denne episoden av podcasten «Labsnakk» snakker Mari Mæland Nilsen med PhD Ingunn W. Jolma som i dag jobber som sjefsforsker ved forskningsinstituttet NORCE, men som starter som leder for institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi ved UiS 1. september 2020. Ingunn forteller blant annet om hennes vei inn i forskningens verden og om hvordan vi kan bruke både dataverktøy og fysiske modeller for å simulere blodstrøm til nytte og glede for hjertesyke barn. Vi filosoferer også litt rundt hvilke store gjennombrudd som venter oss i fremtiden og om hvordan velge vei i utdanningstilbudet.

  • 17 min
  Molekyler fra middelalderen

  Molekyler fra middelalderen

  I denne episoden av Labsnakk snakker Inge Christ med konservator og forsker Hege Hollund fra Arkeologisk Museum, UiS om hvorfor hun endte opp med å studere arkeologi og konservering, og om viktigheten av å forske på bevaring av kulturarven. Hun forteller også om et nytt forskningsprosjekt med oppstart i 2020 som hun skal lede, der et team med internasjonale forskere skal forske på hvordan best bevare det molekylære arkeologiske arkivet, som DNA, fettstoff og proteiner, med utgangspunkt i skjeletter og middelaldergraver fra Rogaland, og ikke minst fra under Domkirken i Stavanger der prosjektet planlegger nye utgravinger for å undersøke bevaring på molekylnivå.

  • 19 min
  Blå bioøkonomi og nye muligheter for verdiskapning

  Blå bioøkonomi og nye muligheter for verdiskapning

  I denne episoden av «Labsnakk» har Mari Mæland Nilsen besøk i studio av seniorforsker ved NORCE miljø Dr Fiona Provan. Fiona leder et nordisk senter for fremragende forskning med mer enn 40 nordiske industri- og forskningspartnere som kalles «SUREAQUA», og hun forteller her litt om hva bioøkonomi er og hvilke muligheter som finnes innen det som kalles blå bioøkonomi. I tillegg gir hun oss noen eksempler på hvordan SUREAQUA leverer forskning og innovasjon for bærekraftig produksjon og forvaltning av ressurser i havet. 

  • 10 min
  «CSI»-forskning kan avsløre organismer i en miljøprøve

  «CSI»-forskning kan avsløre organismer i en miljøprøve

  I denne episoden av «Labsnakk» snakker Mari Mæland Nilsen med forskningsleder og seniorforsker Thierry Baussant ved NORCE miljø om hvorfor han endte opp med å studere marinbiologi, om hvordan den marine miljøovervåkingen har endret seg de siste tiårene, og om hvordan såkalt «miljø-DNA» og kriminalteknologiske metoder kan brukes til å effektivisere og forbedre miljøovervåkingen med tanke på beskrivelse, påvisning og overvåking av biologisk mangfold, fremmede arter og/eller invaderende arter. Thierry forteller også om et spennende forskningsprosjekt som han leder, hvor miljø-DNA hentet fra en vannprøve kan brukes for å påvise tilstedeværelse av lakselus og andre sykdomsagenser i havbruksnæringen. Målet er at DNA-analysene vil gi et så tidlig varsel om sykdom at oppdretterne kan sette i gang tiltak før fiskene og det ytre miljøet blir påvirket. I tillegg snakker Thierry om nye fremtidige muligheter for automatisk miljøovervåking i sanntid.

  • 25 min
  Smartbyen Stavanger

  Smartbyen Stavanger

  I denne episoden av Labsnakk snakker Inge Christ med smartbysjefen Gunnar Crawford. Labsnakk er Skolelabens podcast om forskning og aktuelle temaer knyttet til fremtidige utfordringer. Skolelaboratoriet er et ressurs- og kompetansesenter for lærere og elever i grunnskolen og videregående skole. Mer informasjon on Skolelabben finner du her.

  • 12 min

Top Podcasts In Courses

More by University of Stavanger