26 episodes

De podcast van Jong NVFK 'Durf te dromen'. Een podcast voor de kinderfysiotherapeut van de toekomst. In deze podcast kijken wij, Christine de Wit en Ryan Beekhuizen, verder dan de grenzen van ons vak. Ook proberen we kennis te delen en dromen we over de toekomst. We gaan in gesprek met iedereen die ons verder kan helpen om de beste versie van onszelf te worden.

Kinderfysiotherapie podcast: Jong NVFK Durf te dromen‪!‬ Jong NVFK

  • Health & Fitness

De podcast van Jong NVFK 'Durf te dromen'. Een podcast voor de kinderfysiotherapeut van de toekomst. In deze podcast kijken wij, Christine de Wit en Ryan Beekhuizen, verder dan de grenzen van ons vak. Ook proberen we kennis te delen en dromen we over de toekomst. We gaan in gesprek met iedereen die ons verder kan helpen om de beste versie van onszelf te worden.

  Aflevering 25 - Beperkte rolstoelvaardigheden bij kinderen. Welke misverstanden bestaan er?

  Aflevering 25 - Beperkte rolstoelvaardigheden bij kinderen. Welke misverstanden bestaan er?

  Aflevering 25 van onze podcastserie Jong NVFK ‘Durf te dromen’ beloofd weer een bijzondere aflevering te worden want vandaag is Kees-Jan van der Klooster bij ons te gast. Kees Jan, in 1977 geboren in Hulst, is een echte sportfanaat. Al van jongst af aan was Kees-Jan een fervent inline skater, wakeboarder en had hij een enorme passie voor snowboarden. In maart 2001 kreeg zijn leven echter een drastische wending. Tijdens een val met snowboarden in de Franse Alpen liep hij een dwarslaesie op, met het gevolg dat hij verlamd rakte vanaf zijn middel. 

  Kees-Jan heeft ervaren dat er veel misverstanden bestaan over het leven met een handicap en zet zich daarom in voor een betere participatie van kinderen met een beperking in de samenleving.  Die misverstanden gaan we uitgebreid bespreken en uiteraard ook welke tips hij heeft voor kinderfysiotherapeuten die werken met deze doelgroep. Een van zijn initiatieven is het oprichten van het Wheelchair Skills Team. De vrijheid om zelfstandig de wereld te kunnen ontdekken is heel erg belangrijk voor een kind, maar voor veel kinderen in een rolstoel ontbreekt deze mogelijkheid door beperkte rolstoelvaardigheden. Hierdoor is zelf rijden en obstakels nemen soms heel erg lastig. Kees-Jan en zijn team laten kinderen ervaren dat een rolstoel ook een speelmaatje kan zijn en dat er vaak veel meer mogelijk is dan we denken! 

  • 1 hr 17 min
  Aflevering 24 - Sensorische integratie

  Aflevering 24 - Sensorische integratie

  Vandaag in aflevering 24 zijn Ria Nijhuis-van der Sanden en Jacqueline Lohle-Akkersdijk bij ons te gast. Ria is hoogleraar in Paramedische Wetenschappen en Jacqueline werkt als kinderfysiotherapeut met veel expertise binnen de sensorische informatieverwerking. Samen hebben zij geschreven aan het beleidsdocument en de factsheet sensorische integratie of sensorische informatieverwerking die vorig jaar is gepubliceerd.

  Interventies binnen de sensorische integratie worden in Nederland steeds vaker aangeboden door paramedici (ergotherapeuten, fysiotherapeuten, kinderfysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten en diëtisten) en internationaal zijn er een aantal belangrijke ontwikkelingen geweest, maar er zijn ook twijfels ten aanzien van de meerwaarde van deze benadering binnen de kinderfysiotherapie. Daarom hebben Ria en Jacqueline samen met een team van experts de wetenschappelijke evidentie ten aanzien van sensorische integratie interventies binnen de kinderfysiotherapie in kaart gebracht.

  Zij zullen ons hier vandaag alles over vertellen en antwoord geven op een aantal belangrijke vragen zoals: Wat is sensorische integratie en hoe gaan interventies op dit gebied precies in zijn werk? Bij welke kinderen kan/ dient dit te worden toegepast? En hoe belangrijk is deze benadering voor ons als kinderfysiotherapeuten daadwerkelijk? Wij zijn weer erg nieuwsgierig en kunnen niet wachten om deze vragen te stellen!

  • 47 min
  Aflevering 23 - Cystic Fibrosis

  Aflevering 23 - Cystic Fibrosis

  Aflevering 23 is een speciale aflevering, want ervaringsdeskundige Lynn vertelt over haar leven met Cystic Fibrosis. Leven met CF heeft een levensingrijpende impact op ouders en kind. Lynn en haar moeder Jeanette delen hun verhaal met ons; hoe ziet een dag in Lynn's leven eruit? En hoe ga je hier als ouders mee om? Afgelopen jaar is er voor Lynn veel veranderd door een nieuw medicijn.

  Sophie is kinderfysiotherapeut en vertelt over het belang van fysiotherapie bij CF en geeft een aantal mooie tips voor de behandeling! Waar houd je rekening mee in je behandeling? Welke rol kun je als (kinder)fysiotherapeut hebben? Samen met moeder Jeanette, die ook fysiotherapeut is, vertellen ze vanuit hun eigen ervaring hoe zij hiermee om zijn gegaan en delen ze hun visie. Veel luisterplezier!

  • 42 min
  Aflevering 22 - Slaap lekker! Het belang van slaap voor kinderen

  Aflevering 22 - Slaap lekker! Het belang van slaap voor kinderen

  In aflevering 22 is Olaf Verschuren bij ons te gast. Hij is senior onderzoeker bij Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, is kinderfysiotherapeut geweest en heeft onder andere onderzoek gedaan naar de negatieve gevolgen van onvoldoende slaap bij kinderen. Er is te weinig kennis over het effect van slaap op de ontwikkeling van het kind bij zorgverleners en ouders en kinderen. Daar moet volgens Olaf verandering in komen! 

  We gaan in op allerlei aspecten van slaap die invloed hebben op het fysieke en mentale functioneren van kinderen. Want, hoe weet je of een kind goed slaapt? Hoe belangrijk is slaap nou voor herstel en fysiek en mentaal functioneren? en op welke manier kan je als kinderfysiotherapeut ouders en kinderen helpen bij slaapproblematiek? 

  Wij branden van nieuwsgierigheid en in deze aflevering horen jullie alle ins en outs hierover!

  • 44 min
  Aflevering 21 - Chronische pijn en vermoeidheid bij kinderen

  Aflevering 21 - Chronische pijn en vermoeidheid bij kinderen

  In aflevering 21 gaan we in gesprek met Anne-Marije van Riet en Femke Kooijmans. Zij zijn eigenaar van Beweging in Ontwikkeling in Bilthoven en hebben veel ervaring met het behandelen en begeleiden van kinderen (en hun ouders) bij chronische pijn en vermoeidheid. En met resultaat. Ze hebben heel veel kennis en kunde gebundeld tot een mooi coachingstraject waarmee ze echt een verschil kunnen maken. Hoe doen zij dat? En vanuit welke principes werken ze? Wat kunnen andere kinderfysiotherapeuten hieruit meenemen in de dagelijkse praktijk? 

  We bespreken onder andere deze vragen: 

  - Wanneer is er sprake van chronische pijn en vermoeidheid bij kinderen? 

  - Hoe kunnen we deze doelgroep beter leren begrijpen? 

  - Wat zijn valkuilen voor kinderfysiotherapeuten bij het behandelen van deze doelgroep? 

  - Welke tips kunnen we gebruiken in onze dagelijkse praktijk?

  • 59 min
  Aflevering 20 - Hypermobiliteit

  Aflevering 20 - Hypermobiliteit

  Vandaag in aflevering 20 gaan we in gesprek met dr. Mark Scheper over het hypermobiliteitssyndroom en de gevolgen hiervan op het dagelijks leven van kinderen. Mark heeft met zijn proefschrift genaamd: “Hypermobility Syndrome and Ehlers-Danlos: unravelling disability during childhood” onderzoek gedaan naar het hypermobiliteitssyndroom bij kinderen. Mark weet dus een heleboel over hypermobiliteit bij kinderen en wij snakken naar alle kennis en tips die hij met ons wilt delen, zodat wij kinderfysiotherapeuten hier ook ons voordeel mee kunnen doen in de praktijk.

  Luister met ons mee en krijg antwoord op o.a. de volgende vragen:

  - Wanneer spreek je van een hypermobiliteitssyndroom? Welke verschillende soorten zijn er?

  - Kunnen wij hypermobiliteit bij kinderen testen? En zo ja, hoe?

  - Hoe merk jij dat ouders reageren op het HMS of hier mee omgaan?

  - Wanneer en hoe behandel je een kind met hypermobiliteit en wanneer stop je? 

  - Welke nieuwe ontwikkelingen kunnen wij op het gebied van hypermobiliteit bij kinderen verwachten? 

  • 57 min

Top Podcasts In Health & Fitness

Scicomm Media
Jay Shetty
Dear Media, Will Cole
Dr. Mark Hyman
Ten Percent Happier
Peter Attia, MD