500 episodes

Lektor Lomsdalens innfall er en norsk skolepodkast som kommer ut en gang i uken, eller kanskje litt oftere. Podkasten har et mål om å ta opp interessante og spennende temaer for foreldre, lærere, elever, studenter, politikere, og lærerutdannere, og alle andre som er interessert i norsk skole. Podkasten skal ta for seg pedagogiske, didaktiske, politiske, og lederskapsperspektiver på skolen. Med mer.

Kort sagt så skal det være interessante samtaler med interessante mennesker om hva skolen er, har vært, og kan være. Vi snakker også om skolens plass i det større samfunnet rundt, og hva utviklingen i samfunnet betyr for skolen. Samtalene er gjerne lengre og det skal være rom for å fremme sitt syn på det temaet som er oppe.

Podkasten skal prøve å være dagsaktuell gjennom å belyse temaer som det er oppmerksomhet rundt i øyeblikket, men det er viktig at podkasten også belyser mer tidløse tema. Spennvidden i temer må derfor være stor, og podkasten skal forsøke å vise frem konkurrerende synspunkter. Som regel i ulike episoder.

Lektor Lomsdalens innfall - norsk skole i et bredt format.

Lektor Lomsdalens innfall Christian Lomsdalen

  • Education

Lektor Lomsdalens innfall er en norsk skolepodkast som kommer ut en gang i uken, eller kanskje litt oftere. Podkasten har et mål om å ta opp interessante og spennende temaer for foreldre, lærere, elever, studenter, politikere, og lærerutdannere, og alle andre som er interessert i norsk skole. Podkasten skal ta for seg pedagogiske, didaktiske, politiske, og lederskapsperspektiver på skolen. Med mer.

Kort sagt så skal det være interessante samtaler med interessante mennesker om hva skolen er, har vært, og kan være. Vi snakker også om skolens plass i det større samfunnet rundt, og hva utviklingen i samfunnet betyr for skolen. Samtalene er gjerne lengre og det skal være rom for å fremme sitt syn på det temaet som er oppe.

Podkasten skal prøve å være dagsaktuell gjennom å belyse temaer som det er oppmerksomhet rundt i øyeblikket, men det er viktig at podkasten også belyser mer tidløse tema. Spennvidden i temer må derfor være stor, og podkasten skal forsøke å vise frem konkurrerende synspunkter. Som regel i ulike episoder.

Lektor Lomsdalens innfall - norsk skole i et bredt format.

  LL-532: Stine Nygård om ungdom, nudes, og bildedeling

  LL-532: Stine Nygård om ungdom, nudes, og bildedeling

  Hvorfor sender egentlig ungdommen nudes eller nakenbilder? Hvorfor deler de bilder av andre? Hva trenger seksualitetsundervisningen å handle om når det kommer til nudes og bildedeling? Hvordan kan vi forstå disse fenomenene? Jeg snakker med stipendiat Stine Nygård ved Universitetet i Oslo om dette.

  • 38 min
  Reprise: Christian Beck og Marta Straume om norsk hjemmeundervisningshistorie

  Reprise: Christian Beck og Marta Straume om norsk hjemmeundervisningshistorie

  Reprise fra 27. november 2018.

  Hvorfor ble det så mye oppstyr om norsk hjemmeundervisning på 90-tallet? Hva skjedde og hvorfor reagerte myndighetene står sterkt på at noen foreldre ville holde barna sine utenom den organiserte skolen? Hva var problemstillingene rundt omkring i Norge som førte til dette? Jeg intervjuet Christian Beck og Marta Straume like før førstnevnte døde. Dette ble Christians siste intervju og er et svært interessant intervju med tanke på en historisk gjennomgang av temaet, og et bredere perspektiv på hjemmeundervisning som tema.

  • 50 min
  LL-531: Egil Gjølme om svømming og livredning ute

  LL-531: Egil Gjølme om svømming og livredning ute

  Hvordan kan vi jobbe med læreplanmålet om livredning utendørs i skolen? Hva innebærer dette og hva må vi tenke på? Er dette uteskole? Hvorfor er det viktig å drive denne opplæringen? Hvordan håndterer vi risikoen? Jeg har snakket med Egil Galaaen Gjølme, Førstelektor i kroppsøving og idrettsfag ved NTNU om dette.

  • 44 min
  LL-530: Bjørn Are Davidsen om Fagsjekk.no og feil i lærebøker

  LL-530: Bjørn Are Davidsen om Fagsjekk.no og feil i lærebøker

  Hvordan fremstilles kristendommen, tro, og religion i norske lærebøker? Hvilke gamle myter om kristendommen, paver, vitenskap, og andre relaterte tema finner vi i lærebøker og hjelpemidler? Hvorfor er det problem i så fall? Hva kan dette handle om? Jeg snakker med Bjørn Are Davidsen i Skaperkraft og Laget. Vi snakker om nettsiden Fagsjekk.no og arbeidet som drives der.

  • 33 min
  Reprise: Kjell Horn om skolen som kamparena

  Reprise: Kjell Horn om skolen som kamparena

  Reprise fra 28. august 2018.

  Norsk skole er på mange måter en kamparena. Enten det er snakk om pedagogiske og didaktiske stridigheter, ideologiske eller religiøse kamper, eller kamper basert på elev, lærer, og lære-syn. En av de som har stått i slike kamper over mange år var pensjonert rektor Kjell Horn som også har skrevet flere bøker om temaet. Kjell Horn døde i slutten av 2022 og nå henter jeg frem samtalen med hans som en reprise her på podkasten. Vi snakket da om klassemotsetninger i norsk skole og hvem skolen er til for og hvordan elevene finner sin plass i skolen.

  • 47 min
  LL-529: Runa Brandal Myklebust om kjønn, yrkesvalg, og læreryrket

  LL-529: Runa Brandal Myklebust om kjønn, yrkesvalg, og læreryrket

  Hvorfor er det så få menn som velger læreryrket? Hva er det som holde de ute eller tilbake fra skolen? Hvordan kan vi eventuelt motvirke dette? Er det et poeng å motvirke dette? Hva styrer yrkesvalgene våre? Jeg snakker med Runa Brandal Myklebust, forsker II ved Institutt for samfunnsforskning om dette.

  • 28 min

Top Podcasts In Education

Mel Robbins
Dr. Jordan B. Peterson
Three Percent Chance
The Atlantic
TED
Sony Music Entertainment / Jonathan Van Ness

You Might Also Like

KLYNGE & Acast
Aftenposten
NRK
Lege Annette Dragland & Acast
Moderne Media
NRK