401 episodes

Lektor Lomsdalens innfall er en norsk skolepodkast som kommer ut en gang i uken, eller kanskje litt oftere. Podkasten har et mål om å ta opp interessante og spennende temaer for foreldre, lærere, elever, studenter, politikere, og lærerutdannere, og alle andre som er interessert i norsk skole. Podkasten skal ta for seg pedagogiske, didaktiske, politiske, og lederskapsperspektiver på skolen. Med mer.

Kort sagt så skal det være interessante samtaler med interessante mennesker om hva skolen er, har vært, og kan være. Vi snakker også om skolens plass i det større samfunnet rundt, og hva utviklingen i samfunnet betyr for skolen. Samtalene er gjerne lengre og det skal være rom for å fremme sitt syn på det temaet som er oppe.

Podkasten skal prøve å være dagsaktuell gjennom å belyse temaer som det er oppmerksomhet rundt i øyeblikket, men det er viktig at podkasten også belyser mer tidløse tema. Spennvidden i temer må derfor være stor, og podkasten skal forsøke å vise frem konkurrerende synspunkter. Som regel i ulike episoder.

Lektor Lomsdalens innfall - norsk skole i et bredt format.

Lektor Lomsdalens innfall Christian Lomsdalen

  • Education

Lektor Lomsdalens innfall er en norsk skolepodkast som kommer ut en gang i uken, eller kanskje litt oftere. Podkasten har et mål om å ta opp interessante og spennende temaer for foreldre, lærere, elever, studenter, politikere, og lærerutdannere, og alle andre som er interessert i norsk skole. Podkasten skal ta for seg pedagogiske, didaktiske, politiske, og lederskapsperspektiver på skolen. Med mer.

Kort sagt så skal det være interessante samtaler med interessante mennesker om hva skolen er, har vært, og kan være. Vi snakker også om skolens plass i det større samfunnet rundt, og hva utviklingen i samfunnet betyr for skolen. Samtalene er gjerne lengre og det skal være rom for å fremme sitt syn på det temaet som er oppe.

Podkasten skal prøve å være dagsaktuell gjennom å belyse temaer som det er oppmerksomhet rundt i øyeblikket, men det er viktig at podkasten også belyser mer tidløse tema. Spennvidden i temer må derfor være stor, og podkasten skal forsøke å vise frem konkurrerende synspunkter. Som regel i ulike episoder.

Lektor Lomsdalens innfall - norsk skole i et bredt format.

  Reprise: Marie von der Lippe ved UiB om religionsfagene i skolen

  Reprise: Marie von der Lippe ved UiB om religionsfagene i skolen

  En av temaene som oftest har gått igjen på podkasten er de norske religionsfagene og innholdet i dem. Det har nok blitt preget av at jeg selv etterhvert har blitt fagdidaktiker på området. Derfor er det ikke rart at det har blitt en gjenganger på podkasten. Viktig er det likevel derfor å etablere hva slags f*g er det vi har i skolen og det gjør jeg i denne samtalen med professor Marie von der Lippe ved Universitetet i Bergen. Vi snakker om de to religionsfagene vi har i den norske skolen. I motsetning til hva mange tror så har vi faktisk flere, med religionsfagene i grunnskolen og videregående. Faget i grunnskolen er det faget som det har vært mest bråk rundt i skolen, og vi snakket om hvorfor det er så mye bråk, og hva vi burde gjøre med faget så det kan bli best mulig.

  • 48 min
  LL-397: Maren-Johanne Nordby og Kristine Damsgaard om skolefravær og nevroutviklingsforstyrrelser

  LL-397: Maren-Johanne Nordby og Kristine Damsgaard om skolefravær og nevroutviklingsforstyrrelser

  Hvordan har elever med nevroutviklingsforstyrrelser det i skolen? Dette er diagnoser som ADHD, Tourettes syndrom, og Autismespekterforstyrrelser. Hvordan tilrettelegger vi best mulig for disse elevene? Hva gjør at de har høyere grad av ufrivillig skolefravær og hvordan hjelper vi dem tilbake til skolen? Hvordan tilrettelegger vi best mulig for dette? Jeg snakker med Maren-Johanne Nordby og Kristine Damsgaard fra I avdeling for sammensatte lærevansker ved Statped.

  • 55 min
  Reprise: Baste Bruarøy om hverdagen på Hyssingen produksjonsskole

  Reprise: Baste Bruarøy om hverdagen på Hyssingen produksjonsskole

  Alle skoler er ikke like, og noen skoler henvender seg til ulike elevgrupper. Dette mangfoldet i norsk skole har preget mange av intervjuene på podkasten. Derfor var det også særlig gøy å intervjue Baste Bruarøy ved Hyssingen produksjonsskole. Danning, mestring og ferdighetstrening er stikkordene på Hyssingen. En skole som er et tilbud for de som ikke passer inn i det ordinære videregående løpet av mange forskjellige årsaker. Jeg snakket med daglig leder Baste Bruarøy om denne skolen, denne skoletypen, og hvordan dette kan være en av løsningene på frafalls- og utenforskapsproblematikken i norsk skole.

  • 48 min
  LL-396: Tonje Myrebøe om læreren i møte med fordommer i undervisningen

  LL-396: Tonje Myrebøe om læreren i møte med fordommer i undervisningen

  Hvordan håndterer vi det som lærere når det kommer fordommer i undervisningen eller når vi til og med skal undervise om fordommer? I hvilken grad kan vi bruke oss selv i dette arbeidet og bør vi gjøre det? Hvordan møter vi dette på en god måte? I denne episoden snakker jeg med ph.d-stipendiat Tonje Myrebøe ved OsloMet om dette.

  • 32 min
  Reprise: Tjalve Madsen fra HVL om overordnet del og skolen vi behøver

  Reprise: Tjalve Madsen fra HVL om overordnet del og skolen vi behøver

  Et grunnleggende spørsmål på denne podkasten har vært spørsmålet om vi har den skolen vi behøver og hva som eventuelt skal til for at vi oppnår en slik skole. Mange av de jeg har intervjuet har hatt mye å si om akkurat dette og har hatt en del visjoner for hva skolen kan og bør være. En av de jeg intervjuet om dette var lærerutdanner Tjalve Madsen fra Høgskulen på Vestlandet. Vi snakket om 6-årsreformen, de praktisk-estetiske fagene, dybdelæring, mestring, frafall, og fargespillpedagogikk. I denne episoden snakket vi om skolen vi har, kompetansebegrepet, lærertetthet, og Hattie.

  • 55 min
  LL-395: Firdawsa Ahmed fra Atlas Kompetanse om skole/hjem-samarbeid for personer med kort botid

  LL-395: Firdawsa Ahmed fra Atlas Kompetanse om skole/hjem-samarbeid for personer med kort botid

  Hva er særlig viktig når det kommer til skole/hjem-samarbeidet for personer som har kort botid? Hvilke perspektiver bør vi ha med oss i møtet med disse elevene og foreldrene? Hva må vi huske på? Hvordan er kjennskapen til alle de tingene vi som er oppvokst i det norske skolesystemet tar for gitt? Jeg snakker med Firdawsa Ahmed fra Atlas Kompetanse.

  • 22 min

Top Podcasts In Education

Dr. Jordan B. Peterson
Motiversity
TED
Slate Podcasts
Daily Stoic
The Atlantic

You Might Also Like

NRK
NRK
Aftenposten
NRK
Psykolog Sondre Risholm Liverød
NRK