389 episodes

Lektor Lomsdalens innfall er en norsk skolepodkast som kommer ut en gang i uken, eller kanskje litt oftere. Podkasten har et mål om å ta opp interessante og spennende temaer for foreldre, lærere, elever, studenter, politikere, og lærerutdannere, og alle andre som er interessert i norsk skole. Podkasten skal ta for seg pedagogiske, didaktiske, politiske, og lederskapsperspektiver på skolen. Med mer.

Kort sagt så skal det være interessante samtaler med interessante mennesker om hva skolen er, har vært, og kan være. Vi snakker også om skolens plass i det større samfunnet rundt, og hva utviklingen i samfunnet betyr for skolen. Samtalene er gjerne lengre og det skal være rom for å fremme sitt syn på det temaet som er oppe.

Podkasten skal prøve å være dagsaktuell gjennom å belyse temaer som det er oppmerksomhet rundt i øyeblikket, men det er viktig at podkasten også belyser mer tidløse tema. Spennvidden i temer må derfor være stor, og podkasten skal forsøke å vise frem konkurrerende synspunkter. Som regel i ulike episoder.

Lektor Lomsdalens innfall - norsk skole i et bredt format.

Lektor Lomsdalens innfall Christian Lomsdalen

  • Education

Lektor Lomsdalens innfall er en norsk skolepodkast som kommer ut en gang i uken, eller kanskje litt oftere. Podkasten har et mål om å ta opp interessante og spennende temaer for foreldre, lærere, elever, studenter, politikere, og lærerutdannere, og alle andre som er interessert i norsk skole. Podkasten skal ta for seg pedagogiske, didaktiske, politiske, og lederskapsperspektiver på skolen. Med mer.

Kort sagt så skal det være interessante samtaler med interessante mennesker om hva skolen er, har vært, og kan være. Vi snakker også om skolens plass i det større samfunnet rundt, og hva utviklingen i samfunnet betyr for skolen. Samtalene er gjerne lengre og det skal være rom for å fremme sitt syn på det temaet som er oppe.

Podkasten skal prøve å være dagsaktuell gjennom å belyse temaer som det er oppmerksomhet rundt i øyeblikket, men det er viktig at podkasten også belyser mer tidløse tema. Spennvidden i temer må derfor være stor, og podkasten skal forsøke å vise frem konkurrerende synspunkter. Som regel i ulike episoder.

Lektor Lomsdalens innfall - norsk skole i et bredt format.

  LL-389: Elise Farstad Djupedal om skolen vi har

  LL-389: Elise Farstad Djupedal om skolen vi har

  Hva kan vi si er skolens offisielle kunnskap? Hvordan ser egentlig skolen ut og hvordan forandrer den seg over tid? Har vi egentlig en heldagsskole allerede? Hva vet vi om dette? jeg snakker med Elise Farstad Djupedal som er stipendiat ved NTNU på nettopp disse temaene.

  • 40 min
  LL-388: Kunnskapsminister Tonje Brenna om skolen, rekruttering, og fokus

  LL-388: Kunnskapsminister Tonje Brenna om skolen, rekruttering, og fokus

  Hvor vil den nye regjeringen ta norsk skole? Hvordan skal de sikre rekruttering av lærere etter noen veldig lange og tøffe år på lærerværelsene? Hva blir fokuset i skolepolitikken for den nye regjeringen, og hva skjer egentlig med den nye opplæringsloven som nå er ute på høring? Jeg snakker med kunnskapsminister Tonje Brenna fra Arbeiderpartiet og Støre-regjeringen.

  • 22 min
  LL-387: Sara Berge Økland fra og om Lektorstudentene

  LL-387: Sara Berge Økland fra og om Lektorstudentene

  Hva ønsker Lektorstudentene i Norsk Lektorlag av lærerutdanningen og inngangen i yrket? Hvilke politiske saker er viktige for dem og hvordan skal de jobbe med disse sakene? Hva er viktige pedagogiske saker for denne delen av lærerstudentene i Norge? Jeg snakker med leder for Lektorstudentenes nasjonale styre og leder for Lektorstudentene ved UiB, Sara Berge Økland. Hun er lektorstudent (med liten L) ved lektorutdanningen i Historie ved Universitetet i Bergen.

  • 39 min
  LL-386: Heike Eichele om Tourettes syndrom og tilpasning i skolen

  LL-386: Heike Eichele om Tourettes syndrom og tilpasning i skolen

  Hva er egentlig Tourettes og hvordan kan vi forstå det i skolen? Hva er det viktig at vi kjenner til? Hvordan kan og bør vi møte disse elevene? Hva vil gode tilpasninger være for denne elevgruppen? Er det andre tilpasninger enn det som er knyttet til andre elevgrupper i skolen? Hva er viktig å tenke på? Jeg snakker i denne episoden med lege Heike Eichele i Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest om dette.

  • 17 min
  LL-385: Bjørn Tønnesen om Plus-skolen

  LL-385: Bjørn Tønnesen om Plus-skolen

  Hvor går man om man ønsker å bli båtbygger, skomaker eller gullsmed? Hvor i landet kan man få gjort det? Er det slik at privatskoler bare har de "billige" og mest populære linjene? Jeg snakker med rektor og gullsmedlærer Bjørn Tønnesen fra Plus-skolen i Fredrikstad.

  • 25 min
  LL-384: Eli Smeplass om lærerutdanningen som løsningen og problemet

  LL-384: Eli Smeplass om lærerutdanningen som løsningen og problemet

  Lærerutdanningen som konsept diskuteres oftere enn innholdet i lærerutdanningene selv, og utdanningen er tidvis både løsningen på alle problemer og det som er problemet. Hva betyr det at de ulike sidene i politikken har så forskjellig syn på lærerutdanningen? Hva innebærer det at lærerutdanningene fremstilles slik de gjør? Jeg snakker med førsteamanuensis Eli Smeplass fra NTNU om lærerutdanningenes politiske side.

  • 41 min

Top Podcasts In Education

You Might Also Like