211 episodes

Konkreta tips och strategier för dig som vill bli bättre på att leda dig själv och andra. Jag pratar bland annat om mindset, fokus och vanor.

Monkey mindset Daniel Sjöstedt

  • Health & Fitness
  • 5.0 • 2 Ratings

Konkreta tips och strategier för dig som vill bli bättre på att leda dig själv och andra. Jag pratar bland annat om mindset, fokus och vanor.

  Bygg en starkare självkänsla med 7:1-principen

  Bygg en starkare självkänsla med 7:1-principen

  Vilka principer är det som gäller när det kommer till självkänsla? Är det medfött eller kan du träna upp en bättre självkänsla? Och om du kan bli bättre av att träna, vad ska du göra då?

  Prenumerera på nyhetsbrevet för att få tillgång till alla mina gratisresurser. Kurser, program och ljudfiler.

  Signa upp dig på monkeymindset.se

  Utskrift av avsnittet
  Välkommen till Monkey mindset. Jag heter Daniel Sjöstedt och i det här avsnittet kommer jag att prata om självkänsla. 

  Självkänsla såsom jag kommer att definiera det handlar om hur du ser på dig själv.

  Om du tycker om dig själv eller inte. Det handlar också om hur du pratar med dig själv.

  Att jobba med sin självkänsla är en central del av mental träning. Det är någonting man börjar med tidigt i träningen.

  En bra självkänsla innebär att ditt allmänna välbefinnande inte är så beroende av yttre faktorer, såsom huruvida du är karriärmässigt lyckad, eller omtyckt eller har pengar eller har hög social status på något annat sätt. 

  Men det betyder inte att du är immun mot de här sakerna.

  En bra självkänsla betyder att du inte bryr dig så mycket om vad andra tycker.

  Men det betyder inte att du inte alls bryr dig om vad andra tycker.

  En bra självkänsla betyder att du accepterar den du är. Men det behöver inte betyda att du inte vill förbättras.

  En bra självkänsla kan betyda att du står upp för dina åsikter. Att du tar plats. Men det kan också betyda att du inte nödvändigtvis behöver ha rätt när något diskuteras, att du inte behöver vinna, utan kan kliva åt sidan och låta någon annan få sista ordet.

  Som du hör är det svårt, i alla fall för mig, att exakt säga vad en bra självkänsla är. Jag tror att det är personligt. Hur din självkänsla är vet bara du själv. Och det är ju också egentligen det enda som betyder något. Hur du känner. Hur din grundtrygghet ser ut. 

  Jag ser på självkänsla på samma sätt som jag ser på den mentala träningen i stort och som jag ser på till exempel kondition.

  Det är inte någonting du antingen har eller inte har, utan du har det i större eller mindre omfattning.

  Det är inte heller någonting som är fast utan självkänslan kan förändras både över tid och beroende på situation och om du jobbar med att förbättra den så har du stora möjligheter att lyckas med det.

  Jag skulle vilja påstå att det kräver jobb för att bibehålla en bra självkänsla. Inte för alla, vissa har nog ett visst sätt att tänka och resonera som är gynnsamt när det gäller att behålla en stark självkänsla.

  Antingen är det här sättet att tänka medfött eller så kommer det av miljö,

  Men för många av oss kräver det jobb. Speciellt i den tid vi lever i just nu.

  Om du tänker på hur samhället ser ut idag, hur till exempel reklamen har tagit sig in precis överallt. Du matas hela tiden med bilder.

  Reklam, i grunden, talar om för dig att det du har inte är bra nog och att du inte duger som du är nu. För om du redan hade allt du behövde eller var helt nöjd med dig själv så skulle du ju inte vara en bra kund. 

  Så reklamen bryr sig inte om vad du har eller vem du är. Den bryr sig bara om att du ska vilja ha någonting annat och att du ska vilja bli någon annan.

  Du är alltså i deras ögon aldrig bra nog, oavsett. Du är en bra kund om du hålls lite lite missnöjd hela tiden.

  Och jag menar inte att företag eller reklamare är onda eller illasinnade. Jag lägger ingen värdering i det utan det här är den verklighet vi lever i, det är en följd av utvecklingen och man kan antingen acceptera det eller så kan man förneka det. 

  Det var inte länge sedan som dom vi jämförde oss mot var grannar, arbetskamrater och klasskamrater.

  Det var jobbigt nog, om jag minns rätt, men på sätt och vis satt vi alla i samma båt. Vi befann oss i ungefär liknande situationer, hade ungefär samma saker, även om det förstås var skil

  • 12 min
  Det här behöver du ha koll på när du ska motivera andra

  Det här behöver du ha koll på när du ska motivera andra

  När det kommer till att motivera andra finns det vissa saker vi behöver förstå. Det viktigaste är nog att det är svårt eller omöjligt att tvinga någon att känna sig motiverad. Motivationen behöver komma inifrån. 

  Prenumerera på mitt nyhetsbrev för att få mina gratisresurser. Kurser, program och ljudfiler:

  monkeymindset.se

   
  Utskrift av avsnittet
  Välkommen till Monkey mindset. Jag heter Daniel Sjöstedt.

  I förra avsnittet pratade jag om motivation och hur motivation ibland inte fungerar som vi förväntar oss. 

  Gå gärna tillbaka och lyssna på det avsnittet om du inte redan gjort det.

  Om du redan har lyssnat så kommer du kanske ihåg att det finns situationer där vårt vanligaste sätt att motivera, nämligen med piska och morot, inte alltid fungerar. 

  De här tillfällena handlar om situationer när det som ska göras antingen styrs av lust eller där uppgifterna är svårdefinierade och kräver kompetenser som inte är så lätta att mäta i bra eller dåligt eller rätt eller fel.

  Jag pratar till exempel om kreativitet och social förmåga.

  Jag tog upp ett exempel med barn som ritade. Om barn som tycker om att rita blir lovade diplom för att rita – de ges alltså en morot, en belöning – finns risken att lusten, den här inre drivkraften som gör att de ritar, försvinner. 

  Plötsligt ritar de bara om de får någonting i gengäld.

  Och den bok som jag hänvisade till, som på ett bra sätt förklarar hela det här fenomenet, heter Drive, eller Drivkraft på svenska, och den är skriven av Dan Pink.

  I boken så presenterar Dan Pink ett annat sätt att motivera.

  Ett sätt han tror fungerar mycket bättre i det samhälle vi lever i idag. 

  För nu är ju många av våra arbetsuppgifter av den typen att de förlitar sig på den inre drivkraften, där sådana här svårdefinierade kompetenser är mycket viktiga.

  De andra jobben är ofta utflyttade eller görs av datorer.

  Pink pekar på tre faktorer att jobba med.

  Självbestämmande (på engelska autonomy),

  Mening (på engelska purpose), 

  och möjligheten att bli riktigt bra på det man gör (på engelska Mastery). 

  Jag nämner de engelska termerna eftersom jag inte riktigt tycker att det går att hundraprocentigt översätta. 

  Jag tänker nu gå igenom de här tre, en och en och ge en kortfattad beskrivning av hur du kan se på dem. Som du förstår så går det ju inte att i detalj berätta vad de här tre faktorerna innebär i en så här kort podcast men jag ska försöka att plocka fram någonting tankeväckande från var och en av de här kategorierna.

  Genomgående för att skapa motivation på det här sättet är att du som ledare eller coach eller förälder behöver inse att motivation kommer inifrån. Det är alltså inte ditt jobb att tvinga fram motivation eller att skapa motivation. Se det istället som att du kan hjälpa till att locka fram den motivation som redan finns men som inte ännu fått komma ut på grund av olika faktorer.

  Och kanske framför allt, att du – genom vad du säger, hur du säger det och / eller vad du gör – inte står i vägen för att din medarbetare eller ditt barn ska kunna plocka fram sin inneboende motivation.

  Var behjälplig men ta varken på dig ansvar eller skuld om det inte händer. Jag kommer att komma tillbaka till det här när jag pratar om självstyre men det är verkligen viktigt.

  Det handlar inte om dig. Ju djupare den insikten sitter desto bättre.

   

  **Mastery**

  Fråga dig själv hur du kan skapa förutsättningar för den du vill motivera att uppnå mastery. Här finns det ju förstås inga tydliga svar att ge, i vissa lägen kanske det handlar om att drilla själva hantverket. Att nöta slag i tennis eller spela skalor på piano om och om igen. Inom andra ämnen eller när den du jobbar med har kommit lite längre kanske du behöver ge den personen mer frihet att lägga upp sitt arbete eller sin träning helt själv.

  Men det finns två saker som jag tror

  • 14 min
  Så undviker du den vanligaste motivationsfällan

  Så undviker du den vanligaste motivationsfällan

  Forskningen är enig: Sättet vi motiverar på fungerar inte alltid som vi vill. Ibland så dödar vi till och med motivation istället för att skapa det. I det här avsnittet går jag igenom de vanligaste motivationsfällorna och jag visar också hur du kan tänka för att undvika dem.

  Utskrift av avsnittet
  Välkommen till Monkey mindset. Jag heter Daniel Sjöstedt.

  I det här avsnittet kommer jag att prata om motivation och varför det sättet nästan alla av oss försöker att motivera på inte alltid fungerar.

  Det vanligaste sättet att försöka motivera, både sig själv och andra, är med en metod som kan kallas för morot och piska. Här så belönar du önskvärt beteende och du bestraffar oönskat beteende. "om du inte äter upp maten så blir det ingen efterrätt" är ett exempel på det här sättet att motivera. Det här är så otroligt vanligt att de flesta av oss nog inte ens tänker i termer av motivation när vi använder oss av den här metoden.

  Det är något vi gör för att få vardagen att fungera.

  Och vi som är coacher och mentala tränare kan också ha en tendens att falla i samma fälla.

  Jag upplever att det är ganska vanligt att uppmana den som gör något bra eller vill få något gjort att inte glömma bort att belöna sig själv efteråt.

  Och det här sättet att agera känns ju också på alla sätt logiskt.

  Men det har visat sig att det finns tillfällen där morot och piska inte fungerar.

  Där det till och med saboterar såväl vår vilja att göra något, som kvaliteten på det vi gör.

  Det finns en bok som heter Drive av Dan Pink. På svenska heter den Drivkraft och om du är intresserad av motivation så kan jag verkligen rekommendera den.

  I den här boken så säger Dan Pink att det finns tre olika typer av motivation, eller drivkrafter.

  Den första typen är den biologiska. Där vi drivs av att överleva och fortplanta oss. 

  Den andra kategorin kallar Pink för yttre drivkraft. External motivation på engelska. Då gör vi något för att få någonting i gengäld eller vi gör inte något för att slippa något som vi inte vill ha.

  Den här typen av drivkraft har tagit mänskligheten från stenåldern till industraliseringen. Vår yttre drivkraft har varit oerhört avgörande för den mänskliga utvecklingen. Och här passar ju morot och piska in perfekt som motivator.

  Den typen av lönearbete som var vanlig förr, det vill säga när man stod ute på en åker eller i en fabrik och gjorde i förväg bestämda arbetsuppgifter är ett bra exempel på hur yttre drivkraft fungerar.

  Och ännu tydligare blir det med ackordsarbete.

  Om du gör tio skruvar i timmen tjänar du tio kronor i timmen och om du gör femton i timmen så tjänar du femton kronor timmen. I det här fallet blir du i regel mer effektiv om du får en högre lön som är knuten till din prestation.

  Och de här två drivkrafterna, den biologiska och den yttre var länge allt vi hade.

  Men med tiden började forskare att fundera på om det inte fanns en tredje drivkraft.

  Det var ju lätt att se att vissa saker som vi gjorde, gjorde vi utan att någon krävde det av oss och utan att vi krävde något för att göra det.

  Konst till exempel, eller dans, eller lek eller de flesta typer av hobbies. De här sakerna gjorde vi utan att kräva eller få någon typ av yttre belöning.

  Belöningen var helt enkelt att få göra det. Det här kom att kallas inre drivkraft, eller intrinsic motivation på engelska.

  Och det är nu det börjar bli intressant. För det visade sig att när vi ska göra arbetsuppgifter som drivs av lust eller som inte är så lätta att definiera, som att till exempel bygga relationer eller jobba med vår kreativitet, så är det ofta den här, den inre drivkraften som jobbar.

  Och, och nu blir det dubbelintressant, det vanliga sättet att motivera, det vill säga morot och piska, fungerar inte på den inre drivkraften, tvärtom så kan morot och piska i vissa fall döda den inre motiva

  • 14 min
  Detta är din viktigaste hörnstensvana

  Detta är din viktigaste hörnstensvana

  Sömn är viktigt både för din fysiska och mentala hälsa. När du får tillräckligt med sömn är det enklare att hålla i dina bra beteenden och du både tänker och fungerar bättre. Sömn är ett beteende som många av oss skulle må bra av att prioritera.

  Utskrift av avsnittet
  Välkommen till monkey mindset. Jag heter Daniel Sjöstedt. 

  I det här avsnittet ska jag prata om någonting som är grundläggande för såväl din hälsa som din förmåga att fungera och prestera bra. Jag ska prata om någonting som är ett måste för dig som vill bli mentalt starkare. Jag ska prata om sömn. 

  I regel så försöker jag att förenkla så mycket det går. 

  Ofta har vi en tendens i samhället att se ner på det som är enkelt. Det verkar som att om någonting ska vara viktigt så måste det vara komplicerat.

  Och om det inte redan är komplicerat så ser vi till att göra det så.

  Jag vet inte varför men jag anar att det beror, åtminstone till en del, på att det är svårt att ta betalt för någonting som är enkelt.

  Det är svårt att göra en hel industri av någonting som inte kräver några tillbehör.

  Ett bra exempel tycker jag är löpning. Egentligen krävs ju bara en t-shirt, ett par kortbyxor och två skor. Men när löpning började bli populärt så fanns det pengar att tjäna. Nu blev allt plötsligt komplicerat. Löparskor blev till en hel vetenskap och kläderna var tvungna att vara tillverkade i material framtagna i laboratorier. För att inte tala om pulsband, klockor, appar och ett oräkneligt antal magasin i ämnet.

  Löpning, något av det enklaste och mest grundläggande som finns, blev plötsligt till krångligt och svårt. 

  Sömn är också något av det mest grundläggande som finns. Ändå pratar vi inte så mycket om det. Jag vet inte riktigt varför, kanske är det just det jag pratade om nyss, att det är svårt att tjäna stora pengar på människors sömn, om du inte jobbar inom läkemedelsindustrin förstås.

  Kanske är det för simpelt, för banalt, att rekommendera någon att sova mer för att må bättre. Men det är det jag tänker göra här.

  Om du sover mer är chansen stor att du också kommer att både må och prestera bättre. 

  Sömn är en hörnstensvana. En hörnstensvana är en vana som är extra kraftfull eftersom den också driver andra beteenden.

  De här beteendena kan vara både positiva och negativa och precis så funkar sömn.

  Generellt sett sover vi för lite. Studier har visat att minst häften av alla svenskar borde sova mer. Sömnbrist har visat sig ha effekt på såväl vårt minne, vårt blodtryck och vårt immunförsvar.

  För att inte tala om vår prestation. En person som har sovit väldigt lite under en natt kör bil lika dåligt som någon som är påverkad av alkohol.

  Stress är också något som både påverkar och påverkas av sömn. När du lider av sömnbrist frigörs stresshormon och när du är stressad har du ofta svårare att sova, även om du är trött. Det skapas en ond cirkel som kan vara svår att ta sig ur.

  Och när du inte fått tillräckligt med sömn har du mycket lättare att falla in i andra beteenden som inte är bra för dig. Det var det här jag menade när jag pratade om att sömn är en hörnstensvana.

  Till exempel så är risken större att du äter sämre än vad du hade gjort om varit utvilad. Du känner säkert igen det själv, när vi är trötta orkar vi inte stå emot suget, vi vill ha socker.

  Sömn kan alltså ha stor effekt på din kost.

  Det är också svårare att dra på sig gymkläderna och dra iväg att träna.

  Och tanken på att vara social kan kännas allt för jobbig och ditt humör blir mycket mer ostabilt när du är trött. 

  För att bara nämna några saker.

  Det finns massor av negativa effekter av för lite sömn, både fysiska och psykiska och både kortsiktiga och långsiktiga. Och det finns mycket att tjäna på att få sin sömn under kontroll.

  Underligt nog har det blivit lite av en s

  • 8 min
  Så får du tillgång till ditt mentala rum

  Så får du tillgång till ditt mentala rum

  Prenumerera på nyhetsbrevet om du vill ha artiklar och gratisresurser för som bland annat hjälper dig att komma igång med mental träning: www.monkeymindset.se

  Det här är en nyinspelning av ett tidigare avsnitt av Monkey mindset.

  Länk till podden "Mental träning by Unestål" (Spotify) De pratar om "Det mentala rummet" i avsnitt 11.

   

  Utskrift av avsnittet
  I det här avsnittet kommer jag prata om avslappning. Vilken roll avslappning har i mental träning, varför det är så viktigt och så ska jag gå in på ett begrepp som används inom den mentala träningen, och begreppet är ”Det mentala rummet”. 

  Jag ska också prata om vilken attityd som enligt min erfarenhet fungerar bäst när det handlar om avslappning och så ska jag dela med mig av några de lärdomar som jag har dragit av många års mental träning. 

  Som jag har sagt tidigare så är avslappning en av de viktigaste grunderna i mental träning.

  Du kan absolut ha nytta av övningar och modeller som du gör i vaket tillstånd men om du kombinerar det med avslappning så flerdubblas effekten. 

  Den här kraften som skapas av övningarna blir till en superkraft i avslappningen.

  Men det sker inte över en natt. Utan din kropp och ditt sinne behöver träna på det här för att kunna bli bra på det. 

  Och du tränar genom att göra det regelbundet. Ju mer du tränar desto bättre kommer du att bli.

  Vad är det då exakt du kommer att bli bättre på? Jo, dels så kommer musklerna med tiden kunna släppa de spänningar som finns och bli helt avslappnade.

  Bara avslappningen i sig kommer att smitta av sig på ditt dagliga välbefinnande, både fysiskt och mentalt, och leda till minskad stress och ökad livskvalitet. 

  Möjligen, beroende på vilken mental träning du gör, så kommer du också att successivt förbättra din förmåga att ta dig till ditt mentala rum.

  I vissa ljudfiler, bland annat de som Lars-Eric Unestål har gjort så sker den mentala träningen i det här mentala rummet.

  Och "Det mentala rummet" är ett begrepp som har myntats av Lars-Eric Unestål som är grundaren av mental träning i Sverige och den klart mest inflytelserika personen här.  

  Och jag tycker att det här begreppet är en briljant beskrivning för att göra någonting som är diffust mera tydligt.

  För vad det handlar om är hypnos eller rättare sagt självhypnos. När du slappnar av djupt hamnar du i ett hypnotiskt tillstånd och att du tar dig till ditt mentala rum fungerar som en bildlig symbol det. 

  För vissa är det enklare att hamna i det hypnotiska tillståndet om man tänker sig en plats eller ett rum istället för bara ett tillstånd.

  Och hypnos är inte så dramatiskt som det låter.

  När du befinner dig i ett hypnotiskt tillstånd så befinner du dig någonstans mellan dröm och vakenhet. Du hör ljud och kan skapa egna tankar men känslan i kroppen påminner om sömn.

  Och du är inte i händerna på den som hypnotiserar dig, när som helst kan du bara öppna ögonen och fortsätta med ditt liv precis som vanligt. Det är inte heller någon risk att du fastnar i hypnosen eller någonting sådant. 

  Lika lite som du kan fastna i en dagdröm och inte ta dig ut kan du fastna i hypnos.

  När du är i det mentala rummet så är du mer mottaglig för att påverkas. Man skulle kunna likna det vid att ditt undermedvetna öppnar upp sig för intryck. 

  Det du innerst inne tror och tycker kan nu påverkas. Den ifrågasättande delen, den logiska och kritiska delen, av din hjärna tonas ner. 

  Låt säga att du är tennisspelare. Du är duktig men när de avgörande bollarna ska spelas blir du nervös och spelar under din förmåga. Därför kommer du inte så långt som du skulle kunna i din tenniskarriär. 

  Din tennistränare säger till dig att du måste tro mer på dig själv. Du kan ju det här. Du håller förstås med och försöker. Men hur går du tillväga för att börja tro mer på dig själv? Du intalar dig själv att du

  • 10 min
  Så fattar du bättre beslut genom att hacka din motivation

  Så fattar du bättre beslut genom att hacka din motivation

  Genom att förändra ditt mindset och tänka annorlunda kan du öka dina chanser att komma iväg till gymmet och att låta bli chipspåsen.

  Prenumerera på nyhetsbrevet om du vill ha artiklar och gratisresurser för som bland annat hjälper dig att komma igång med mental träning: www.monkeymindset.se

  Det här är en nyinspelning av ett tidigare avsnitt av Monkey mindset.

   

  Utskrift av avsnittet
  I det här avsnittet kommer jag att prata om strategier för beslutsfattande.

  Jag ska visa hur du kan tänka och agera för att undgå den där chipspåsen mitt i veckan.

  Och så ska ge dig en strategi som kommer att göra det mycket enklare att komma ut i löpspåret eller att komma iväg till gymmet. 

  För som du säkert vet så räcker det ofta inte med att veta vilket beslut du bör fatta utan det som betyder något är huruvida du lyckas att fatta beslutet i just den stunden det behöver fattas.

  Och det är sådana beslut jag tänker prata om idag.

  Sådant som du gör utan att du egentligen vill det eller sådant som du inte gör trots att du vill få det gjort.

  För att ge ett exempel så vet du förstås att du inte borde öppna den där chipspåsen klockan halv elva en tisdagkväll.

  Ändå gör du det.

  Det beslut du borde fatta – nej – är egentligen självklart.

  Du vet både hur och varför, men i stunden, i det skarpa läget, lyckas du inte.

  Du faller för det omedelbara begäret.

  Och innan jag börjar så vill jag vara tydlig, att det här med att fatta beslut, få saker gjort och att bryta vanor, kan vara väldigt komplicerade.

  Ofta så är det inte så enkelt att bara säga "gör så här istället för sådär" så löser sig problemet.

  För det vet vi ju redan. Jag vet att jag borde motionera. Jag vet att jag inte borde ta på mig mer arbete när jag redan har för mycket att göra. Men ändå kommer jag inte i väg till gymmet, ändå så är det jag som kliver fram när chefen frågar vem som kan ta på sig att styra upp det här nya projektet som vi ska sätta i gång efter nyår.

  För det handlar ju ofta inte bara om att bara göra eller inte göra, det finns en massa saker under ytan. Min självbild kanske, eller min lojalitet eller rädsla för att inte göra nog, eller min vilja att vara till lags. Det kan finnas massor av skäl till att någonting som för en person är jätteenkelt, för en annan kan vara någonting som man har kämpat med hela sitt liv.

  Så det är inte alltid enkelt, det är inte alltid svart eller vitt. Viktigt att komma ihåg.

  Men …om du gör det jag kommer att beskriva nu …

  så bör dina chanser att lyckas öka avsevärt.

  Det finns många komponenter som spelar in i det här med att fatta beslut men en sak som du behöver förstå är att såväl din förmåga att fatta bra beslut som din självdisciplin fungerar ungefär på samma sätt som en muskel.

  Ju mer du använder en muskel utan vila, desto svagare blir den.

  Desto mer utmattad blir den.

  Och detsamma gäller alltså både din förmåga att fatta bra beslut och din självdisciplin.

  Det är sällan du kliver upp på morgonen, kraschar framför tv:n och öppnar en påse chips, för när du är utvilad så kan du med lätthet stå emot begäret och fatta det beslut du vet är rätt.

  Svårigheterna kommer som sagt på kvällen, när det är sent och du kanske har jobbat en hel dag. Då är de här två musklerna "och nu gör jag sådana här kaninöron med fingrarna" utmattade, de orkar inte stå emot.

  Det finns experiment där försökspersoner fått i uppgift att lösa mattetal som i verkligheten var olösbara.

  Forskarna vill se hur länge olika grupper försökte innan de gav upp.

  Innan experimentet hade man utsatt försökspersonerna för en liten övning i självdisciplin, utan att de visste om det.

  Framför dem i väntrummet ställdes ett väldoftande fat med kakor fram. Vissa grupper fick äta kakorna, andra blev ombedda att inte göra.

  När de sedan fick börja jobba på matteprobleme

  • 12 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

Top Podcasts In Health & Fitness

Scicomm Media
iHeartPodcasts
John R. Miles
Peter Attia, MD
Ten Percent Happier
Ramsey Network

You Might Also Like

Johannes Hansen
Agnes Sjöström
Acast - Lina Thomsgård och Björn Hedensjö
Acast
Caroline Norbelie
Björn Rudman