15 episodes

Významové rozdíly mezi zněním podobnými výrazy anglického jazyka v 15 lekcích.

Spot the Difference – Angličtina Youradio Talk Youradio Talk

  • Education

Významové rozdíly mezi zněním podobnými výrazy anglického jazyka v 15 lekcích.

  Tuesday /Thursday, thirty / thirteen

  Tuesday /Thursday, thirty / thirteen

  At the police station: Detektiv West vyslýchá na policejní stanici dva známé zloděje. Snaží se zjistit, zda mají alibi. Vyšetřuje každého zvlášť. Try to spot the differences in their stories: WEST : Hello Mr Davies. DAVIES: Hello, hello. WEST: Mr Davies, could I ask you some questions? DAVIES: Of course. No problem, no problem, no problem WEST: Thank you. Now, Mr Davies, where were you on Tuesday lunchtime? DAVIES: I was um…with Harry…my friend Harry Robertson. Yes, that's right. We had lunch together WEST: Uh huh DAVIES: It was a nice restaurant. We both had chicken, or was it fish - no it was chicken. WEST: Uh huh. And was it expensive? DAVIES: Yes, it was actually, thirty pounds! WEST: (AGREES) Hmm. And who paid? DAVIES: That's a funny question. Um, I did. It was my treat. WEST: Thank you Mr Davies. WEST: Hello Mr Robinson. ROBINSON: Hello, how are you? WEST: Fine thank you. Now I understand you recently had lunch with Mr John Davies. ROBINSON: Ah yes John, my best mate. We had lunch on Thursday. We had chicken. It was delicious. WEST: And what was the bill? ROBINSON: Um…thirteen pounds. WEST: Uh huh. And who paid? ROBINSON: Um…John.....what a nice guy. WEST: Uh huh ROBINSON: Isn't that what he told you? Well I'm not surprised. He's a bit of a liar, John is. I wouldn't trust him if I were you. WEST: Thank you Mr Robinson. ROBINSON: He's spent a lot of time in prison you know and….. Komplicové se dvakrát neshodli. Jeden tvrdil, že byli na obědě v úterý, a druhý ve čtvrtek: Tuesday - Thursday. Jeden říkal, že to stálo třicet, a druhý třináct liber: thirteen - thirty.

  • 5 min
  Is always talking / always talks

  Is always talking / always talks

  At home with Mr and Mrs Reynolds: Syn Johnny dělá ve škole francouzštinu a jeho francouzštinářka volá domů rodičům: MR R: Telephone MRS R: I'll get it. (LIFTS RECEIVER) Hello TEACHER: (PHONE LINE) Hello, Mrs Reynolds, this is Johnny's French teacher. MRS R: Oh hello (WHISPERS TO MR R) It's Johnny's teacher. MR R: (PLEASED) Oh TEACHER: (COMPLAINING) Mrs Reynolds, Johnny is always talking during my lesson MRS: (PLEASED) Oh TEACHER I’ll really have to do something about this…. Johnny při hodině vyrušuje, soustavně mluví… Ovšem paní Reynoldsová tlumočí telefonní rozhovor manželovi poněkud jinak: MRS R: Well thank you for calling - goodbye (PUTS DOWN RECEIVER) (PLEASED) Hmmm MR R: What did she say? MRS R: She said that…Johnny always talks during her lesson. MR R: (PLEASED) Oh, that's good. You should always talk during a language lesson. MRS R: (SATIFIED) Yes Francouzštinárka použila prubehový cas: Johnny is always talking during the lesson. Sloveso v prubehovém case naznacuje, že jde o stížnost - Johnny mluví príliš. Podobne si napríklad muže manželka postežovat na manžela: My husband is always listening to the radio - manžel je fanatik a má bohužel porád puštené rádio. Kdyby místo toho použila prostý prítomný cas: My husband always listens to the radio, potom jenom konstatuje fakt, že manžel hodne poslouchá rádio - není na tom nic odsouzeníhodného. Stejne tak by mohla ucitelka ríct o Johnnym: Johnny always talks during the lesson. Znamenalo by to, že Johnny pri hodine hodne mluví - aktivne si procvicuje mluvenou francouzštinu. Slovesný tvar mení význam vety.

  • 4 min
  Mustn't/ don't have to

  Mustn't/ don't have to

  At home with Mr and Mrs Reynolds: MR R: Telephone MRS R: I'll get it (LIFTS RECEIVER) Hello TEACHER: Hello, Mrs Reynolds, this is Johnny's teacher. MRS R: (A LITTLE WORRIED) Oh hello. TEACHER: (COMPLAINING) Mrs Reynolds, Johnny was late for school this morning…. MRS R: Oh yes I'm sorry, we overslept. TEACHER: Johnny mustn't be late for school.. MRS R: Sorry TEACHER: He has to be on time ….and he mustn't bring his football to school. MRS R: Of course. Paní Reynoldsová tlumočí telefonát manželovi: MRS R: Well thank you for calling - goodbye…goodbye (PUTS DOWN RECEIVER) Oh dear. MR R: What did she say? MRS R: Erm, she said that…Johnny has to be on time for school. MR R: She's right MRS R: Yes, and she said something about a football. I think she said “he doesn’t have to bring his football to school”.. MR R: (RELIEVED) Oh that doesn’t matter. He likes taking his football to school. She shouldn't worry about that. It's not a problem. To, že Johnny nesmí chodit pozdě do školy, je Reynoldsovým jasné: he mustn't be late for school/ he must be on time. Nedorozumění nastalo ohledně míče. Učitelka řekla: Johnny mustn't bring his football to school - nesmí nosit míč do školy. Paní Reynoldsová v rozčilení větu změnila na: Johnny doesn't have to bring his football to school. To by znamenalo, že nemusí míč nosit.

  • 5 min
  Hungry / angry

  Hungry / angry

  At a restaurant: Hosté čekají dvacet minut na objednávku. Když konečně číšník přijde, plete si dvě slova: What two words does he confuse? MAN: Oh waiter -.waiter!! WOMAN: (FUMING) Oh, the service here is terrible. We have been sitting here for 20 minutes. Where is the waiter?!! MAN: Waiter! Oh, here he comes. WAITER: Hello! Are you ready to order? WOMAN: (FED UP) Oh!!! WAITER: What's the matter Madam? MAN: She's angry. WAITER: LAUGH Well, she's come to the right place. Most people who come to this restaurant are hungry. MAN: No, that's not what I said. WAITER: (STILL ENJOYING HIS JOKE - HOOTS) MAN: Oh never mind. Host vrchnímu oznamuje, že jeho společnice je rozčilená: she's angry. Vrchní místo toho slyší: she's hungry a zažertuje, že ho to nepřekvapuje, protože jinak by asi nebyla v restauraci. WAITER: What would you like madam WOMAN: Mmmm, I'd like something quite filling. I'm hungry. WAITER: I'm sorry madam. What did I say? Don't be angry. WOMAN: What? I didn't say I was angry. I said I was - oh never mind.

  • 4 min
  What's he like?/ what does he like?/ what does he look like?

  What's he like?/ what does he like?/ what does he look like?

  At a restaurant: MAN: Oh I have got some news. There's a new manager in my department. WOMAN: Oh, what's he like? MAN: She. WOMAN: Ah! What's she like? MAN: Oh, I don't know - the usual things women like. Shopping, flowers What do you like? WOMAN: Very funny. That's not what I was asking. Manželka automaticky předpokládá, že manželův nový šéf je muž, manžel ji vyvádí z omylu a ona se potom zvědavě zeptá: What's she like? - (Jaká je?) Ovšem tato otázka se dá lehce splést se zkrácenou formou otázky: What does she like? (Co má ráda?) Ta zkráceně zní velice odobně: "Whadazshelike?" Konverzace v restauraci pokračuje: WOMAN: Come on. What's she like? Your new manager. MAN: She's all right. She's a bit serious. She doesn't laugh a lot. WOMAN: Oh dear. And…What does she look like? MAN: Um ….. She looks like a manager. WOMAN: Oh dear. Další podobná otázka s like - What does she look like? Jak vypadá?

  • 4 min
  Sarcasm / sincerity

  Sarcasm / sincerity

  Being sarcastic: Sarkasmus se objevuje ve všech jazycích. Otec se synem se baví o hudbě. Do they have the same taste in music? FATHER: SINGING HAPPILY ALONG WITH SONG SON: Dad, Dad! FATHER: Oh hi! Listen, listen listen to this song. It's great, isn't it? SON: (GROAN THEN ULTRA SARCASTIC) Oh yeah, it's really great. FATHER: Are you being sarcastic? Syn je - jak říkají Angličané - sarkastický, česky - nemyslí to vážně, je ironický. Když se vám něco opravdu líbí, řeknete: It's great. It's really great! To samé můžete říct, když to myslíte ironicky. FATHER: Are you being sarcastic? SON: Me? (ULTRA SARCASTIC) No, this music is great Dad. It's really great. FATHER: (PRETENDING HE DOESN'T UNDERSTAND) Oh good. I want to buy you some music. SON: (SURPRISED - PLEASED) Oh….Great! Thanks very much. FATHER: Some music like this. SON: (SARCASTIC) Oh…Great. Thanks very much.

  • 5 min

Top Podcasts In Education

The Mel Robbins Podcast
Mel Robbins
The Jordan B. Peterson Podcast
Dr. Jordan B. Peterson
Mick Unplugged
Mick Hunt
Digital Social Hour
Sean Kelly
Law of Attraction SECRETS
Natasha Graziano
Leap Academy with Ilana Golan
Ilana Golan