3 episodes

Strefa Prawa Uniwersytetu SWPS jest projektem popularyzującym wiedzę z dziedziny prawa na wysokim merytorycznie poziomie. Skomplikowane zagadnienia prawne przybliżamy w przystępny i ciekawy sposób. Więcej informacji o projekcie: prawo.swps.pl.

Strefa Prawa Uniwersytetu SWPS Strefa Prawa Uniwersytetu SWPS

  • Education

Strefa Prawa Uniwersytetu SWPS jest projektem popularyzującym wiedzę z dziedziny prawa na wysokim merytorycznie poziomie. Skomplikowane zagadnienia prawne przybliżamy w przystępny i ciekawy sposób. Więcej informacji o projekcie: prawo.swps.pl.

  Ochrona praw osób LGBT+ w Polsce - prof. Adam Bodnar, dr hab. Anna Śledzińska-Simon i adw. Paweł Knut

  Ochrona praw osób LGBT+ w Polsce - prof. Adam Bodnar, dr hab. Anna Śledzińska-Simon i adw. Paweł Knut

  Na ile współcześnie obowiązujące standardy międzynarodowe oraz konstytucyjne ochrony praw osób LGBT+ są w rzeczywistości realizowane w przepisach polskiego prawa oraz w orzecznictwie sądowym?

  Zapraszamy na webinar, który poprowadził prof. Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich oraz wykładowca na Uniwersytecie SWPS. Gośćmi byli: dr hab. Anna Śledzińska-Simon – ekspertka w zakresie praw człowieka oraz prawa antydyskryminacyjnego, oraz Paweł Knut – członek Sekcji Praw Człowieka przy ORA w Warszawie. Punktem wyjścia do dyskusji był raport Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Rozmówcy rozważali też wpływ najnowszych spraw rozstrzygniętych przez Trybunał Sprawiedliwości UE na kształtowanie standardów związanych z prawami osób LGBT+. Zastanowią się także nad znaczeniem dla kształtowania polskiego ustawodawstwa w zakresie regulacji statusu związków osób tej samej płci 19 spraw, które zostały niedawno zakomunikowane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.

  Paweł Knut – adwokat, członek Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, a także Komisji Ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Od 2011 r. członek zespołu Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii. Ma ponad 9 lat doświadczenia w świadczeniu pomocy prawnej w sprawach dotyczących dyskryminacji ze względu na orientację seksualną oraz tożsamość płciową. Był pełnomocnikiem w tzw. sprawie drukarza z Łodzi, zakończonej precedensowym rozstrzygnięciem Sądu Najwyższego, w którym po raz pierwszy potwierdzony został zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w dostępie do usług. Jako pełnomocnik występował też w sprawie Jakuba Lendziona przeciwko jednej z warszawskich szkół publicznych, w której wydano pierwsze w historii orzeczenie stwierdzające odpowiedzialność szkoły za naruszenie dóbr osobistych ucznia spotykającego się z homofobią ze strony innych uczniów. Koordynator Koalicji na Rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej, będącej programem postępowań precedensowych, w którym 5 par tej samej płci ubiega się o umożliwienie sformalizowania ich związku w Polsce (w chwili obecnej wszystkie sprawy objęte tym programem oczekują na rozpoznanie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka). Doktorant i wykładowca na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przygotowuje pracę doktorską na temat przeciwdziałania zjawisku mowy nienawiści. W latach 2019–2020 realizował stypendium Komisji Fulbrighta w The New School (Nowy Jork). Autor i współautor wielu publikacji na temat ochrony prawnej osób LGBT w Polsce.

  dr hab. Anna Śledzińska-Simon – wykładowca na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ekspertka w zakresie praw człowieka oraz prawa antydyskryminacyjnego. Redagowała przełomowe publikacje naukowe, m.in. „Prawa osób transseksualnych. Rozwiązania modelowe a sytuacja w Polsce” czy „Sytuacja prawna i społeczna Romów w Europie”. Od wielu lat zaangażowana na rzecz równości. Brała aktywny udział w pracach nad przygotowaniem projektu ustawy o uzgodnieniu płci, doradzając posłance Annie Grodzkiej.

  dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS – Rzecznik Praw Obywatelskich. Prawnik i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych, w latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi, m.in. z Fundacją Panoptykon (przewodniczący Rady Fundacji), ClientEarth Polska (członek rady programowej), Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy (współzałożyciel oraz członek zarządu). Był także członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji działającego przy Fundacji Batorego oraz zespołu redakcji kulturaliberalna.pl. Jest aut

  • 1 hr 32 min
  Państwo prawa i prawa człowieka w czasach koronawirusa - prof. A. Bodnar (RPO) i prof. E. Łętowska

  Państwo prawa i prawa człowieka w czasach koronawirusa - prof. A. Bodnar (RPO) i prof. E. Łętowska

  Minęły już trzy miesiące od momentu, kiedy nasz kraj opanowała pandemia koronawirusa. Nauczyliśmy się funkcjonować w nowej rzeczywistości, pełnej ograniczeń i zakazów. Zmieniło się bardzo wiele – inaczej pracujemy, uczymy się, spędzamy czas wolny czy podróżujemy. Czy wszystko jest jednak tak, jak być powinno? Czy musimy się godzić na wszystkie nałożone na nas restrykcje? Czy nasze państwo zdało egzamin, chroniąc w tym trudnym czasie osoby najsłabsze i najbardziej narażone na konsekwencje ekonomiczne i gospodarcze pandemii?
  O funkcjonowaniu naszego państwa oraz prawach człowieka w czasie pandemii rozmawiali prof. Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich i wykładowca naszej uczelni, oraz prof. Ewa Łętowska – która pełniła funkcje Rzecznika Praw Obywatelskich oraz sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.

  Podczas webinaru dowiemy się:
  Czego nauczyliśmy się o funkcjonowaniu państwa w czasie pandemii?
  Czy działania państwa podejmowane w czasie pandemii dały ochronę praw osób najsłabszych i wykluczonych?
  Czy wprowadzone ograniczenia praw człowieka były dopuszczalne i zgodne z konstytucją?
  Czy Skarbowi Państwa grożą powództwa odszkodowawcze z powodu ograniczania naszych praw?
  Jak należy oceniać jakość procesu legislacyjnego w czasie pandemii?
  Czy decyzja o niewprowadzeniu stanu nadzwyczajnego była błędna, czy może uzasadniona ze względu na grożące roszczenia odszkodowawcze?
  Kiedy zgodnie z konstytucją powinny się odbyć wybory prezydenckie?
  Czy czas trwania pandemii zwiększył zaufanie obywateli do państwa, czy raczej je podważył?
  Jakie ograniczenia praw zostaną z nami na dłużej?

  prof. Ewa Łętowska – profesor prawa, członek PAN i PAU. W latach 1988–1992 pełniła funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Była sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego (1999–2002) oraz Trybunału Konstytucyjnego (2002–2011). Autorka książek, artykułów, esejów (otrzymała nagrodę PEN Club Polska), felietonów poświęconych prawu (prawo konstytucyjne oraz cywilne, prawa człowieka), a także audycji radiowych i telewizyjnych poświęconych muzyce poważnej. Współautorka kilku książek dla dzieci.

  dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS – Rzecznik Praw Obywatelskich. Prawnik i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych, w latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi, m.in. z Fundacją Panoptykon (przewodniczący Rady Fundacji), ClientEarth Polska (członek rady programowej), Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy (współzałożyciel oraz członek zarządu). Był także członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji działającego przy Fundacji Batorego oraz zespołu redakcji kulturaliberalna.pl. Jest autorem wielu publikacji naukowych z zakresu prawa.

  • 1 hr 21 min
  Ochrona wizerunku w internecie, czyli Facebook, Instagram, YouTube a prawo autorskie - dr Aleksandra Bagieńska-Masiota

  Ochrona wizerunku w internecie, czyli Facebook, Instagram, YouTube a prawo autorskie - dr Aleksandra Bagieńska-Masiota

  W jaki sposób chronić swój wizerunek w internecie? Czy na Facebooku możemy publikować zdjęcia przyjaciół? W jakich przypadkach posty prywatne stają się postami publicznymi? Między innymi na te pytania podczas wykładu odpowie dr Aleksandra Bagieńska-Masiota, prawnik z Uniwersytetu SWPS w Poznaniu.

  O zgodę na rozpowszechnienie wizerunku musi się starać nie tylko artysta malarz, który wystawia w galerii portret swojego modela, ale także imprezowicz, który umieszcza na Facebooku zdjęcia z wizerunkami znajomych. W sytuacji jednak, gdy rzeczony imprezowicz wysyła do znajomego e-mailem te same zdjęcia, do rozpowszechnienia nie dochodzi, nie ma więc konieczności uzyskania zgody osób, których wizerunki utrwalono.

  W dobie internetu coraz częściej dochodzi do łamania przepisów prawa związanych z rozpowszechnianiem wizerunku. Aktywni internauci publikują, modyfikują i powielają wizerunki nie tylko znanych osób, których zdjęcia znaleźli w sieci, lecz także zdjęcia swoje lub swoich najbliższych. Takie bezrefleksyjne działania mogą skutkować sankcjami o charakterze cywilnoprawnym. W procesie o ochronę prawa do wizerunku osoba rozpowszechniająca go (pozwany) ma obowiązek wykazać, że jego działanie nie było bezprawne. Na niej też spoczywa ciężar dowodu, że rozpowszechnianie wizerunku nie wykracza poza uzyskany zakres zezwolenia i określony cel.

  Aleksandra Bagieńska-Masiota – prawnik, politolog. Specjalizuje się w tematyce prawa prasowego, autorskiego, a także politycznego. W poznańskiej filli naszej uczelni prowadzi zajęcia z prawa autorskiego i prasowego oraz z ochrony własności intelektualnej. Naukowo interesuje się problematyką ochrony prawnoautorskiej oraz wolnością słowa w kontekście ochrony dóbr osobistych. Zajmuje się również sposobem funkcjonowania mediów współcześnie i w ujęciu historycznym.

  Jest autorką pierwszej na rynku wydawniczym próby opisania instytucji komisji śledczych z punktu widzenia praktyki ich postępowania pt. „Sejmowa Komisja śledcza w systemie politycznym RP” (2010). Napisała również podręcznik „Ochrona praw autorskich. Zarys wykładu dla nieprawniczych kierunków studiów” (2015) i jest współautorką rozdziałów w publikacjach „Polityka medialna w Polsce. Bilans dwudziestolecia obowiązywania ustawy o radiofonii i telewizji” (2015) oraz „Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych” (2015).

  Organizatorzy
  Koło naukowe Sapere Aude
  Więcej info: https://www.swps.pl/strefa-prawa/wydarzenia/poznan/21246-ochrona-wizerunku-w-internecie-czyli-facebook-instagram-youtube-a-prawo-autorskie

  • 55 min

Top Podcasts In Education