14 min

Kto zodpovedá za predoperačné vyšetrenia u pacienta? mediPRÁVNIK Podcast

    • Education

Ak nejde o akútny operačný zákrok, pacient má pred ním absolvovať predoperačné vyšetrenia, ktorých účelom je zhodnotenie rizika vo vzťahu k plánovanému podaniu anestézy. Je dôležité, aby rozsah vyšetrení zodpovedal podstatné riziká, ktoré vzhľadom na zdravotný stav pacienta a povahu operačného zákroku prichádzajú do úvahy. Okrem indikujúceho lekára sú do nich zainteresovaní i všeobecný a konziliárny lekár. Všeobecný lekár by sa nemal riadiť len zaužívanými spôsobmi, ale prihliadať i na odborné usmernenie rezortu zdravotníctva a najmä na jeho prílohu. O predoperačných vyšetreniach u pacienta, zodpovednosti lekára i rôznych situáciách, ktoré môžu nastať sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať s JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

Ak nejde o akútny operačný zákrok, pacient má pred ním absolvovať predoperačné vyšetrenia, ktorých účelom je zhodnotenie rizika vo vzťahu k plánovanému podaniu anestézy. Je dôležité, aby rozsah vyšetrení zodpovedal podstatné riziká, ktoré vzhľadom na zdravotný stav pacienta a povahu operačného zákroku prichádzajú do úvahy. Okrem indikujúceho lekára sú do nich zainteresovaní i všeobecný a konziliárny lekár. Všeobecný lekár by sa nemal riadiť len zaužívanými spôsobmi, ale prihliadať i na odborné usmernenie rezortu zdravotníctva a najmä na jeho prílohu. O predoperačných vyšetreniach u pacienta, zodpovednosti lekára i rôznych situáciách, ktoré môžu nastať sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať s JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

14 min

Top Podcasts In Education