903 episodes

📚 کتاب (غیرداستانی)
📖 کتاب (رمان/داستان)
📘 کتاب (خلاصه)
📒 کتاب (موفقیت و خودسازی)
🗣 سخنرانی
👥 مکالمه
🎶 موسیقی/آهنگ
👨‍🏫 کارگاه آمورشی
📜 شعر، دکلمه

موضوعات مختلف در فصل‌های زیر قرار دارند:
1- موضوعات عمومی
2- موضوعات مرتبط با خیانت
3- دوقطبی (بای‌پولار یا افسردگی همراه با شیدایی و سرخوشی، منیک دپرشن)
4- وسواس/OCD
5- اسکیزوفرنی (روان‌گسیختگی)
6- اضطراب و استرس و اختلالات مرتبط
7- اختلال شخصیت مرزی (بردرلاین)
8- ازدواج
9- افسردگی
10- درون‌پویی (مدیتیشن، مراقبه) و هیپنوتیزم
11- طلاق
12- خشم و عصبانیت
13- زایمان، تربیت فرزند و ارتباط با والدین، بارداری، فرزندخواندگی
14- خوشبختی و موفقیت
15- اعتماد به‌نفس و عزت نفس (حرمت نفس)
16- خواب و رؤیا
17- روابط عاطفی (relationships)
18- مفهوم شخصیت (کاراکتر)، کهن‌الگوها (آرکیتایپ‌ها) - تیپ‌های شخصیتی و اختلالات شخصیت
19- وابستگی و مهرطلبی
20- کتاب
21- یادداشت‌های یک روانپزشک
22- مهاجرت
23- سخنرانی‌های دکتر سرگلزایی
24- عدم تمرکز، ADD و ADHD
25- اعتیاد، سوءمصرف مواد و الکل
26- مسائل جنسی، همجنسگرایی، LGBTQ و ...
27- شک، پارانویا، بدگمانی، عدم‌اعتماد
28- شغل، کار، تحصیل، انتخاب رشته
29- موسیقی، شعر، دکلمه
30- کمال‌پرستی/perfectionism
31- آسیب‌های کودکی، کودک‌آزاری
32- گمی و گیجی، بلبشو و نابه‌سامانی
33- تنبلی، کاهلی، اهمال‌کاری، به‌تعویق انداختن کارها
34- درخودماندگی (اوتیسم)
35- عشق
36- مهارت‌های زندگی
37- علم و شبه‌علم؛ خطاهای شناختی؛ فریب ذهن
38- کارگاه‌های آموزشی (ورکشاپ)
39- رمان و داستان مرتبط
40- کتاب غیرداستانی
41- مفاهیم روانشناسی
42- کتاب‌های روانشناسی


دکتر فرهنگ هلاکویی
دکتر محمدرضا سرگلزایی
دکتر حمیدرضا هاشمی مقدم
دکتر آذرخش مکری
دکتر مهدیه کسایی زاده
دکتر ابراهیم میثاق
دکتر مجد
دکتر محمود معظمی
دکتر علی بابایی‌زاد


شخصیت سالم
اختلالات شخصیت
کتابهای مربوط به روانشناسی و توسعه فردی از منظر روانشناسی
افسردگی و شیدایی
خشم و عصبانیت
مکالمات سی دی های دکتر هلاکویی
روانشناسی عزت نفس (حرمت نفس)

برای همکاری با ایمیل زیر در ارتباط باشید:
mjsurfp@gmail.com

Ψروانشناسی شخصی‪ت‬ دکتر مُصی

  • TV & Film
  • 4.2 • 161 Ratings

📚 کتاب (غیرداستانی)
📖 کتاب (رمان/داستان)
📘 کتاب (خلاصه)
📒 کتاب (موفقیت و خودسازی)
🗣 سخنرانی
👥 مکالمه
🎶 موسیقی/آهنگ
👨‍🏫 کارگاه آمورشی
📜 شعر، دکلمه

موضوعات مختلف در فصل‌های زیر قرار دارند:
1- موضوعات عمومی
2- موضوعات مرتبط با خیانت
3- دوقطبی (بای‌پولار یا افسردگی همراه با شیدایی و سرخوشی، منیک دپرشن)
4- وسواس/OCD
5- اسکیزوفرنی (روان‌گسیختگی)
6- اضطراب و استرس و اختلالات مرتبط
7- اختلال شخصیت مرزی (بردرلاین)
8- ازدواج
9- افسردگی
10- درون‌پویی (مدیتیشن، مراقبه) و هیپنوتیزم
11- طلاق
12- خشم و عصبانیت
13- زایمان، تربیت فرزند و ارتباط با والدین، بارداری، فرزندخواندگی
14- خوشبختی و موفقیت
15- اعتماد به‌نفس و عزت نفس (حرمت نفس)
16- خواب و رؤیا
17- روابط عاطفی (relationships)
18- مفهوم شخصیت (کاراکتر)، کهن‌الگوها (آرکیتایپ‌ها) - تیپ‌های شخصیتی و اختلالات شخصیت
19- وابستگی و مهرطلبی
20- کتاب
21- یادداشت‌های یک روانپزشک
22- مهاجرت
23- سخنرانی‌های دکتر سرگلزایی
24- عدم تمرکز، ADD و ADHD
25- اعتیاد، سوءمصرف مواد و الکل
26- مسائل جنسی، همجنسگرایی، LGBTQ و ...
27- شک، پارانویا، بدگمانی، عدم‌اعتماد
28- شغل، کار، تحصیل، انتخاب رشته
29- موسیقی، شعر، دکلمه
30- کمال‌پرستی/perfectionism
31- آسیب‌های کودکی، کودک‌آزاری
32- گمی و گیجی، بلبشو و نابه‌سامانی
33- تنبلی، کاهلی، اهمال‌کاری، به‌تعویق انداختن کارها
34- درخودماندگی (اوتیسم)
35- عشق
36- مهارت‌های زندگی
37- علم و شبه‌علم؛ خطاهای شناختی؛ فریب ذهن
38- کارگاه‌های آموزشی (ورکشاپ)
39- رمان و داستان مرتبط
40- کتاب غیرداستانی
41- مفاهیم روانشناسی
42- کتاب‌های روانشناسی


دکتر فرهنگ هلاکویی
دکتر محمدرضا سرگلزایی
دکتر حمیدرضا هاشمی مقدم
دکتر آذرخش مکری
دکتر مهدیه کسایی زاده
دکتر ابراهیم میثاق
دکتر مجد
دکتر محمود معظمی
دکتر علی بابایی‌زاد


شخصیت سالم
اختلالات شخصیت
کتابهای مربوط به روانشناسی و توسعه فردی از منظر روانشناسی
افسردگی و شیدایی
خشم و عصبانیت
مکالمات سی دی های دکتر هلاکویی
روانشناسی عزت نفس (حرمت نفس)

برای همکاری با ایمیل زیر در ارتباط باشید:
mjsurfp@gmail.com

  افسون‌زدگی جدید: هویت چهل‌تکه و تفکر سیار📚

  افسون‌زدگی جدید: هویت چهل‌تکه و تفکر سیار📚

  جهان امروز دستخوش تغییرات شگرف و تحولات بنیادی است. هستی‌شناسی صلب و سخت گذشته جای خود را به هستی در هم شکسته و فروپاشیده‌ای داده است که تنها به صورت لمعات حضور و لحظات برق‌آسای هوشیاری خود را به ما می‌نمایاند. سطوح مختلف آگاهی و وجوه متعدد شناخت در علم و فلسفه و روانشناسی با هم برخورد می‌کنند و نوعی آهنگ ناموزون و چندنوایی ایجاد می‌کنند. در کنار افسون‌زدایی دنیای مدرن اینک شاهد ظهور افسون‌زدگی جدیدی هستیم که دنیای پست‌مدرن را گویی از نو جادویی کرده است. به‌راستی در شرف تکوین انسانی چهل تکه‌ای هستیم با تفکری سیار و سیال که دیگر به هویتی خاص تعلق ندارد و مالا چند هویتی است.این کتاب، سیر و سفری است در دل این آشفتگی و دگرگونی که می‌کوشد شاید از پس این پراکندگی نظامی منسجم بیاید و در دل این چندگونگی به گونه‌ای همبستگی متقابل همه‌جانبه دست یابد.افسون زدگی جدید: هویت چهل تکه و تفکر سیارنویسنده: داریوش شایگانمترجم: فاطمه ولیانیگوینده: مهدیار باقرپورناشر: فرزان‌روز، ۱۳۹۶کتاب «افسون زدگی جدید: هویت چهل تکه و تفکر سیار» نوشته دکتر داریوش شایگان (1) یکی از کتاب هایی است که به مشکلات جوامع بشری در عصر فرامدرن پرداخته است . نویسنده، افسون زدگی را دست مایه نوشته خود قرار داده و بر این باور است که انسان فرامدرن امروزی، از افسون قدیم رها شده و در این روزگار انقلاب ارتباطات و فرامدرن دچار افسون دیگری شده است . مؤلف در حقیقت می خواهد درمان شناسی کند; بدین معنی که چرا به انسان چنین آسیب هایی پس از رهایی از افسون قدیم وارد شده است . کتاب از یک پیشگفتار و یک مقدمه و هفت فصل و یک نتیجه گیری تشکیل یافته است .در مدخل کتاب به مشکلات روشی کتاب اشاره شده و سپس به تعریف مفاهیمی چون افسون زدایی، تکنیک زدگی و مجازی سازی پرداخته و بر این باور است که ویژگی این سه مفهوم، در هم شکستن هستی شناسی های کلاسیک و دوران قدیم است . این درهم شکستگی واقعیت دیگری را عیان می کند که نتیجه منطقی آن نیز هست; یعنی ارتباط همه جانبه و متقابل در سطحی بسیار گسترده . ارتباط همه جانبه، مستلزم تفسیرها و شناخت های مختلف است و بنیاد هستی شناسی مبتنی را فرو می ریزد و در نتیجه هویت چهل تکه با تفکری سیار به همراه دارد .فصل اول کتاب، با عنوان «سطوح متعدد آگاهی » آغاز می شود . در این فصل از آگاهی عصر نوسنگی تا عصر انفجار اطلاعات را به میان می کشد و معتقد است که با گسترش ارتباطات و با کنار هم قرار گرفتن همزمان فرهنگ های گوناگون، هم زمانی سطوح مختلف آگاهی نیز عیان می شود و انسان احساس می کند که گویی در عمق، هیچ چیز از صفحه خاطر ذهن بشر محو نشده است . در ا

  • 38 min
  چهار اثر از فلورانس اسکاول شین📚

  چهار اثر از فلورانس اسکاول شین📚

  چهار اثر فلورانس اسکاول شین کتابی که در ایران تابه‌حال بیش از 60 بار مورد چاپ قرار گرفته و خوانندگان بسیاری هم داشته است. نویسنده این کتاب که در حقیقت نام خود را بر روی کتاب گذاشته است، فلورانس اسکاول شین است، نقاش، خطیب و سخنرانی که در آمریکا شهرت بسیار زیادی داشته است.این‌کتاب برای آنان‌که به‌دنبال شروع جدید هستند، مفید است. در سراسر داستان‌های کتاب چهار اثر فلورانس حتی با شروع در جملات اول، می‌توان به خوبی متوجه بیان صمیمانه و گیرای این نویسنده آمریکایی شد که این ویژگی را تا آخرین جملات کتاب به خوبی حس خواهید کرد. فلورانس اسکاول شیننویسنده و هنرمند نقاشی که بیشتر شهرت خود را به دلیل نقاشی و فن سخنوری خود داشت. سال های بسیاری را با آموزش علوم متافیزیکی در نیویورک به افراد جامعه سپری کرد. با اینکه گمان می رود اسکاول شین هنرمندی ناشناخته باشد، اما وی در مرزهای بیرون از آمریکا نیز به زودی شناخته شد و الهام بخش بسیاری از افراد در زندگی بود.اسکاول شین در عرصه های بسیار زیادی در زندگی پربار خود فعالیت داشت و در نهایت در سال 1940 درگذشت، اما سخنان ارزشمند و مطالب آموزنده ای که در اختیار افراد قرار داده بود، هنوز هم در بین مردم دنیا دست به دست شده و روشنگر راه بسیاری از مردم دنیا واقع گردیده است. نشمیل مشتاقنگران نباشید، این واژه را درست خوانده اید. نشمیل مشتاق نام خانمی اهل ارومیه است که در خلال سال های جنگ تحمیلی ایران و عراق، زادگاه خود را ترک کرده و به تهران می آیند. وی یکی از افرادی است که ترجمه موفقی بر رمان چهار اثر فلورانس داشته است و البته آثار دیگری نیز از نویسندگان مطرح دنیا توسط این بانو هنرمند به زبان فارسی برگردان شده است.نشمیل مشتاق تابه‌حال آثار مختلفی را ترجمه کرده است که در زمینه های مختلفی مانند صنعت و تجارت، روانشناسی، مدیریت، سیاست و اقتصاد انگلستان بوده اند. البته مقالات در موضوعات مختلفی هم به قلم وی تابه‌حال ترجمه و منتشر شده است. موضوع کتاب چهار اثر از فلورانسچهار اثر فلورانس اسکاول شین به لحاظ ساختار محتوایی و معنایی اش در دسته کتبی قرار می گیرد که کمک کننده به افراد در زندگی اند و تابحال برای افراد بسیاری موفق واقع شده است. در بیانی ساده تر باید شاهکار اسکاول شین را به عنوان کتابی خود یار برای خوانندگان معرفی کرد.در سراسر جملات چهار اثر فلورانس شین می توان اشاره به رهنمودهایی برای هشیاری ذهن یا هشیاری برتر که یک ویژگی اکتسابی است را مشاهده کرد. در حقیقت رمان اسکاول شین چه در کتاب چهار اثر فلورانس و چه در دیگر کتبی بجا مانده از وی، تمام تلاش به بیان قدرت ذهن برتر و

  • 2 hr 1 min
  تصمیم سخت...🗣

  تصمیم سخت...🗣

  در تنهایی گوش کنید

  • 4 min
  ریشه‌های روانی بچه‌نخواستن👥

  ریشه‌های روانی بچه‌نخواستن👥

  Voluntary childlessness also called being childfree, describes the voluntary choice not to have children. In most societies and for most of human history, choosing not to have children was both difficult and undesirable.دکتر هلاکویی {201104M} 

  • 24 min
  • video
  تأثیر رخدادهای کودکی بر زندگی امروز؛ گوگوش از زاویه‌ای نو

  تأثیر رخدادهای کودکی بر زندگی امروز؛ گوگوش از زاویه‌ای نو

  Googoosh the Iranian diva sat down with the well-known author and journalist Homa Sarshar for a revealing heart-to-heart conversation. A two-hour special covering the life journey of "Iran's Daughter" Googoosh.Cafe Setareh Production Release date: May, 6 2022 Running Time: 118 minutes

  • 1 hr 57 min
  ۵. مدیریت خشم

  ۵. مدیریت خشم

  رضا حیدری، کارشناس ارشد روانشناسی 

  • 22 min

Customer Reviews

4.2 out of 5
161 Ratings

161 Ratings

نرگس شبيري ,

نرگسم

مرسي كه هستين🌸🌸🌸

الهه🌹 ,

عالی

سلام من هرروز دوساعت توی مسیر رفت و برگشت به محل کارم به مطالب شما گوش میدم .کتابهایی که میذارین فوق العاده ست، من که کلی انگیزه پیدا کردم .مرسی که هستین 🌸🌸

Alireza Jorjam ,

Thanks

ممنون بابت مطالب 🌿

Top Podcasts In TV & Film

Dear Media, Amanda Hirsch
iHeartPodcasts
Hannah Berner & Paige DeSorbo
Steve-O
The Ringer
iHeartPodcasts

You Might Also Like

arameshpodcast.com
سپهر خدابنده
رادیو راه
MONTANA
Ali Delshad Tehrani
Amirali Gh