22 episodes

En podcast där vi möter experter och sakkunniga inom psykoterapi, vård och behandling. Podden drivs av Linda Lundmark, Siri Lundmark & Cathrin B. Eck.

Psykoterapeuterna Linda Lundmark & Cathrine B.Eck

  • Health & Fitness

En podcast där vi möter experter och sakkunniga inom psykoterapi, vård och behandling. Podden drivs av Linda Lundmark, Siri Lundmark & Cathrin B. Eck.

  Avsnitt 22: Stefan Einhorn berättar bl a om sin och Folke Tersmans nya bok , ”Tillåt mig tvivla- en bok om åsikter på gott och ont.

  Avsnitt 22: Stefan Einhorn berättar bl a om sin och Folke Tersmans nya bok , ”Tillåt mig tvivla- en bok om åsikter på gott och ont.

  Professor Stefan Einhorn är cancerläkare, överläkare vid Karolinska institutet & ordförande för Centrum för social hållbarhet vid KI. Folke Tersman, medförfattare till denna bok är professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet. Båda är verksamma som författare utöver sina andra gärningar. Etik, många intressanta erfarenheter och insikter i människans natur är ämnen som engagerar författarna. Även utifrån ett samhällsperspektiv är denna bok viktig. Boken belyser exempelvis politiska skeenden som påverkas av hur vi människor formar våra åsikter och dess eventuella konsekvenser för oss själva och vår omgivning. Våra åsikter formas utifrån emotionella eller praktiska utgångspunkter. Olika delar av hjärnan är aktiva i beslutsfattandet, beroende på vilka syften våra beslut fattas efter. Vidare lyfts också fenomenet: ”kognitiv dissonans” & dess betydelse för våra beslut att agera eller inte samt den inre stress detta kan skapa hos oss människor. Norrmalmstorgsdramat med gisslans reaktioner vid det kända bankrånet tas upp samt hur människans behov av trygghet till och med kan få oss att liera oss med dem som terroriserar oss och se yttre hjälpare som fienden (här poliserna). Även tillståndet ”Folie a deux” beskrivs i form av hur en sjuk människa kan överföra sina åsikter till en frisk familjemedlem. Slutligen får Stefan frågan om sin mentorsverksamhet under pandemin som var mycket betydelsefull för många människor & även för Stefan själv. Att hjälpa varandra, att alla kan göra en liten del för ett bättre samhälle & sina medmänniskors mående. Det ger även oss som behandlare värdefulla insikter & glädje. Avsnitt åskådliggör vidare problemlösning, också en mycket viktig faktor för ett liv i balans och glädje. Åter ett nöje att ha Stefan som gäst & ta del av denna utomordentligt
  intressanta bok som Stefan & Folke skrivit. Vi hoppas på återseende längre fram. Väl mött!

  • 35 min
  Avsnitt 21: Om psykoterapiarbetets unika kvalitéer, sekundär traumatisering m.m. Ett samtal mellan Cathrine B. Eck & Linda Lundmark

  Avsnitt 21: Om psykoterapiarbetets unika kvalitéer, sekundär traumatisering m.m. Ett samtal mellan Cathrine B. Eck & Linda Lundmark

  I dagens avsnitt samtalar psykoterapeuterna och poddskaparna Cathrine B. Eck & Linda Lundmark. Teman som belyses är bl. a : psykoterapiarbetets unika kvalitéer, sekundär traumatisering, s.k. "empatiskt ledarskap", psykoterapiarbetets förutsättningar i UK vs Sverige, vikten av kollegialt stöd, den terapeutiska dansen, personliga reflektioner m.m. m.m. Varmt välkomna!

  • 48 min
  Avsnitt 20: Mindfulness övning: "Sommarmeditation"

  Avsnitt 20: Mindfulness övning: "Sommarmeditation"

  I dagens avsnitt kommer på begäran från patienter poddavsnitt nr 20: en Sommarmeditation med tekniker från KBT, mindfulness- yogatraditionen samt från compassion focused therapy (self compassion). 
  Tema: Sommar 
  Copyright: Linda Lundmark. Ej tillåtet att kopiera
  Info: Linda Lundmark arbetar som legitimerad psykoterapeut, blev licensierad yoga- och mindfulnessinstruktör år 2006 och har alltsedan dess lett grupper i yoga, mindfulness, sömn- och stresshantering både i Sverige och utomlands.
  Varje vecka leder Linda yogagrupper på bl.a. Nordic Wellness & i sitt patient/ klientarbete inom specialistpsykiatrin, psykiatrin samt på egen mottagning: www.kbtmottagningstockholm - vidarebefordras återkommande verktyg från KBT, yoga och mindfulnesstraditionen. Linda erbjuder både enskilda sessioner samt i gruppform sedan många år.
  Varmt välkommen till en meditation om sommaren och förberedelse inför hösten
  Copyright: Linda Lundmark. Ej tillåtet att kopiera

  • 13 min
  Avsnitt 18: Mindfulness övning: "Att landa här & nu. En stund av vila"

  Avsnitt 18: Mindfulness övning: "Att landa här & nu. En stund av vila"

  I dagens avsnitt kommer på begäran från patienter en Mindfulness övning med fokus på vila, återhämtning och att landa i nuet med legitimerad psykoterapeut, mindfulness- och yoga instruktör Linda Lundmark. 
  Copyright: Linda Lundmark. Ej tillåtet att kopiera
  Info: Linda Lundmark arbetar som legitimerad psykoterapeut, blev licensierad yoga- och mindfulnessinstruktör år 2006 och har sedan dess lett grupper i yoga, mindfulness, sömn- och stresshantering både i Sverige och utomlands. Varje vecka leder Linda yogagrupper på bl a Nordic Wellness & i sitt patient- / klientarbete inom specialistpsykiatrin, psykiatrin samt på egen mottagning: www.kbtmottagningstockholm.com - vidarebefordras återkommande verktyg från KBT, yoga och mindfulnesstraditionen. Linda erbjuder både enskilda sessioner samt i gruppform sedan många år. 
  Varmt välkommen till en stund av vila
  Copyright:  Linda Lundmark 
  Ej tillåtet att kopiera

  • 10 min
  Avsnitt 17:Om prokrastinering, forskning med leg psykolog, forskare, författare Alexander Rozental

  Avsnitt 17:Om prokrastinering, forskning med leg psykolog, forskare, författare Alexander Rozental

  I dagens avsnitt har vi glädjen att möta leg psykolog, forskare, föreläsare, författare, universitetslektor Alexander Rozental. Dagens avsnitt åskådliggör bl a KBT behandling vid prokrastinering, ålders- köns- sociodemografiska aspekter & konsekvenser av prokrastinering likväl som konkreta handfasta tips för att hjälpa prokrastinerare. Alexander belyser även: 'The big five", delmål, hjärnan, beteendeexperiment, distraktioner, kopplingen mellan psykisk ohälsa och prokrastinering. Utöver detta presenterar Alexander 4 komponenter: "Värdet, förväntan, tid & impulsivitet", vad som är verksamt vid behandling samt följande teman: belöning, beteenden, pauser, miljöer & motivationshöjande insatser. Ett inspirerande avsnitt med råd som kan underlätta inte bara för individer, psykoterapeuter vid behandling utan även för familjer och anhöriga: varmt välkomna!

  • 34 min
  Avsnitt 16: Om beroende, alkoholbrukssyndrom, forskning med alkohol & drogterapeut Eva Rådström

  Avsnitt 16: Om beroende, alkoholbrukssyndrom, forskning med alkohol & drogterapeut Eva Rådström

  I dagens avsnitt har vi glädjen att möta Eva Rådström. Eva har i decennier arbetat med missbruk i sitt arbete som alkohol & drogterapeut, psykoterapeut. Eva sprider kunskap och medvetenhet kring beroendesjukdom, orsaker till alkoholbrukssyndrom samt neurobiologiska faktorer. I dagens avsnitt åskådliggörs vidare vad man som psykoterapeut bör tänka på vid behandling, den viktiga alliansen, vikten av att lägga en bra grund för behandling, att låta behandling ta tid samt vinsterna med tvärvetenskaplig samverkan och återfallsprevention. Utöver detta belyses bl a medicinering vid samsjuklighet, självmedicinering, vikten av att identifiera risksituationer, myten om alkogenen m.m Varmt välkomna!

  • 25 min

Top Podcasts In Health & Fitness

Scicomm Media
Unknown
ZOE
iHeartPodcasts
John R. Miles
Peter Attia, MD

You Might Also Like