183 episodes

Stetoskopet er en podkast fra Tidsskrift for Den norske legeforening. Her kan du høre om ny norsk medisinsk forskning, aktuelle problemstillinger og hvordan det er å være lege i Norge i dag. Nye episoder hver torsdag.

Stetoskopet – Tidsskriftets podkast Tidsskrift for Den norske legeforening og Moderne Media

  • Health & Fitness

Stetoskopet er en podkast fra Tidsskrift for Den norske legeforening. Her kan du høre om ny norsk medisinsk forskning, aktuelle problemstillinger og hvordan det er å være lege i Norge i dag. Nye episoder hver torsdag.

  Redaktørens hjørne #66: Røyking, gode vaksinenyheter, klimaendringers effekt på mental helse

  Redaktørens hjørne #66: Røyking, gode vaksinenyheter, klimaendringers effekt på mental helse

  Røyking er den største enkeltstående forebyggbare årsaken til sykdom og død globalt,og noen mener forebygging bør gjøres gjennom gradvis å flytte aldersgrensa slik at defødt etter 2009 aldri vil bli gamle nok til å kjøpe sigaretter på lovlig vis (1). Påvirkerlegens kjønn pasienters dødelighet (2)? Kan acetylsalisylsyre redusere risikoen forresidiv etter brystkreft (3, 4)? Ifølge en nylig publisert artikkel i BMJ har HPV-vaksinasjon redusert forekomst av livmorhalskreft hos mer enn 80 % i alle deundersøkte gruppene (5, 6). Globalt har vaksiner reddet minst 154 millioner liv de siste50 årene, ifølge WHO (7, 8). Klimaendringer har også negativ effekt på mental helse,ifølge forfatterne av en artikkel i JAMA (9). Lesbiske og bifile kvinnelige sykepleieredøde henholdsvis 20 % og 37 % tidligere enn sine heterofile kollegaer i en amerikanskkohortstudie (10). Fugleinfluensa, nærmere bestemt H5N1-viruset, har spredd seg tilamerikansk storfe (11). Assisterende sjefredaktør Ragnhild Ørstavik deler siste nytt frade internasjonale vitenskapelige tidsskriftene.Se litteraturlista på tidsskriftet.no: https://tidsskriftet.no/2024/05/podkast/redaktorens-hjorne-66-royking-gode-vaksinenyheter-klimaendringers-effekt-pa-mental-helseTilbakemeldinger kan sendes til stetoskopet@tidsskriftet.no. Stetoskopet produseres av Caroline Ulvin Johansson, Are Brean, RagnhildØrstavik og Julie Didriksen ved Tidsskrift for Den norske legeforening.Ansvarlig redaktør er Are Brean. Jingle og lydteknikk: Håkon Braaten / Moderne mediaCoverillustrasjon: Stephen Lee
  See omnystudio.com/listener for privacy information.

  • 16 min
  Hvordan blir sykehusene attraktive arbeidsplasser?

  Hvordan blir sykehusene attraktive arbeidsplasser?

  Mange sykehusleger melder om høyt arbeidspress på jobb. Ventelistene er lange,arbeidsoppgavene er mange, vaktene er lange og overtidstimene bygger seg opp.Rekrutteringsproblemer hører vi også om. Hvordan skal man få unge, ferske leger til åville bli i yrket? Og hva må til for å gjøre sykehusene til attraktive arbeidsplasser?I ukens episode snakker vi med Ingeborg Henriksen, som er leder i Yngre legersforening. Henriksen er også i spesialiseringsløpet for generell indremedisin ognyresykdommer ved Ålesund sykehus.Vil du lese mer om legers arbeidsliv? Tidsskriftet har en egen temaside her:https://tidsskriftet.no/tema/legers-arbeidslivTilbakemeldinger kan sendes til stetoskopet@tidsskriftet.no. Stetoskopet produseres av Caroline Ulvin Johansson, Are Brean, RagnhildØrstavik og Julie Didriksen ved Tidsskrift for Den norske legeforening.Ansvarlig redaktør er Are Brean.Jingle og lydteknikk: Håkon Braaten / Moderne media Coverillustrasjon: Stephen Lee
  See omnystudio.com/listener for privacy information.

  • 44 min
  Reprise: Leger i felt

  Reprise: Leger i felt

  Denne episoden ble først publisert 21.10.2022.«Du våger ikke å dø.» Det var ordene barnelege Line Kullmann Bjartan brukte da hun i fleretimer satt med hodet til en liten gutt i fanget for å sikre at han hadde frie luftveier. Gutten varveldig syk med malaria og innlagt på sykehuset i Kenema i Sierra Leone.Dette er bare ett av mange sterke øyeblikk som Line har opplevd på sine to feltoppdrag forLeger Uten Grenser. Hvordan er det å jobbe som lege i felt? Hvordan blir man preget somperson? Og hvordan gikk det egentlig med denne gutten? I denne bonusepisoden avStetoskopet kan du høre Line fortelle om sine opplevelser.Tilbakemeldinger kan sendes til stetoskopet@tidsskriftet.noStetoskopet produseres av Caroline Ulvin Johansson, Ragnhild Ørstavik og Julie Didriksenved Tidsskrift for Den norske legeforening. Ansvarlig redaktør er Ragnhild Ørstavik.Jingle og lydteknikk: Håkon Braaten / Moderne mediaBakgrunnsmusikk og andre lydeffekter: Epidemic SoundCoverillustrasjon: Stephen Lee
  See omnystudio.com/listener for privacy information.

  • 23 min
  Kasuistikk: Feildosering av metotreksat

  Kasuistikk: Feildosering av metotreksat

  Da en kvinne i 70-årene ble henvist til akuttmottaket på grunn av økende tungpustethet,viste det seg at årsaken var feildosering av legemiddelet metotreksat, som i lave doser brukes mot enkelte autoimmune sykdommer. Vi snakker med Maren WennbergHusby, medisinstudent med lisens ved St. Olavs hospital, og Lars Erik Laugsand,spesialist i akutt og mottaksmedisin og overlege ved St. Olavs hospital. De er to avforfatterne bak en nylig publisert artikkel om dette.

  Artikkelen «Feildosering av metotreksat» er skrevet av Maren Wennberg Husby, LarsPetter Bache-Wiig Bjørnsen, Arve Jørgensen, Tone Merete Lassen, Dag Jacobsen ogLars Erik Laugsand. Den kan leses i Tidsskriftet nr. 6/2024 og på tidsskriftet.no:https://tidsskriftet.no/2024/03/kort-kasuistikk/feildosering-av-metotreksat

  Tilbakemeldinger kan sendes til stetoskopet@tidsskriftet.no.

  Stetoskopet produseres av Caroline Ulvin Johansson, Are Brean, RagnhildØrstavik og Julie Didriksen ved Tidsskrift for Den norske legeforening. Ansvarlig redaktør er Are Brean.

  Jingle og lydteknikk: Håkon Braaten / Moderne mediaCoverillustrasjon: Stephen Lee
  See omnystudio.com/listener for privacy information.

  • 21 min
  Redaktørens hjørne #65: Kunstig intelligens og kreft, hjertehelse, menneskehetens grandtante

  Redaktørens hjørne #65: Kunstig intelligens og kreft, hjertehelse, menneskehetens grandtante

  Forskere har sett på dødeligheten hos fanger løslatt fra fengsel (1, 2). Hvor effektivt erdet å bruke kunstig intelligens til å bistå ved diagnostisering av kreft (3, 4)? I en danskstudie har forskere sett på livstidsforekomsten av atrieflimmer (5). I en annen studie harman sammenlignet risiko for alvorlig blødning hos eldre pasienter med atrieflimmer somfikk antikoagulerende legemiddel i kombinasjon med enten en betablokker ellerkalsiumkanalblokker (6, 7). I en annen nylig publisert studie har man sett på bruk avbetablokkere etter hjerteinfarkt (8, 9). Hvor sterk er sammenhengen mellom mentalhelse og hjerte-kar-sykdommer (10, 11)? Fasting har blitt en populær strategi for å gåned i vekt, men er det fastingen i seg selv eller det at man har mindre tid til å inntakalorier som er effektivt (12, 13)? Hvordan kan vi sikre at ferske eller ukjente forskereikke blir nedprioritert mot kjente og veletablerte forskere (14, 15)? Lucy fyller 50 i år,men mye har skjedd siden den gang. Er «menneskehetens mor» kanskje mer engrandtante (16)? Ragnhild Ørstavik deler siste nytt fra andre vitenskapelige tidsskrifter.Se litteraturlista på tidsskriftet.no: https://tidsskriftet.no/2024/04/podkast/redaktorens-hjorne-65-kunstig-intelligens-og-kreft-hjertehelse-menneskehetens-grandtanteTilbakemeldinger kan sendes til stetoskopet@tidsskriftet.no.   Stetoskopet produseres av Caroline Ulvin Johansson, Are Brean, RagnhildØrstavik og Julie Didriksen ved Tidsskrift for Den norske legeforening.Ansvarlig redaktør er Are Brean.   Jingle og lydteknikk: Håkon Braaten / Moderne mediaCoverillustrasjon: Stephen Lee
  See omnystudio.com/listener for privacy information.

  • 18 min
  Brystkreft hos menn

  Brystkreft hos menn

  Brystkreft hos menn forekommer sjelden, men det skjer. Og nettopp på grunn av sjeldenheten, stilles ofte diagnosen sent. På hvilken måte arter brystkreft hos menn seg annerledes enn hos kvinner?

  I ukens episode snakker vi med Ingunn Marie Stefansson, som er spesialist i patologi, overlege og professor ved Haukeland universitetssjukehus. Hun er også en av forfatterne bak en nylig publisert artikkel i Tidsskriftet om temaet.

  Artikkelen «Brystkreft hos menn – histopatologi og biomarkører» er skrevet av Ingvild Kathrin Lokøy, Inga Sofie Bakken, Elisabeth Wik og Ingunn Marie Stefansson. Den kan leses i Tidsskriftets papirutgave nr. 5/24 og på tidsskriftet.no: https://tidsskriftet.no/2024/03/kort-rapport/brystkreft-hos-menn-histopatologi-og-biomarkorer 

  Tilbakemeldinger kan sendes til stetoskopet@tidsskriftet.no.     

  Stetoskopet produseres av Caroline Ulvin Johansson, Are Brean, Ragnhild Ørstavik og Julie Didriksen ved Tidsskrift for Den norske legeforening. Ansvarlig redaktør er Are Brean.         

  Jingle og lydteknikk: Håkon Braaten / Moderne media     Coverillustrasjon: Stephen Lee
  See omnystudio.com/listener for privacy information.

  • 27 min

Top Podcasts In Health & Fitness

On Purpose with Jay Shetty
iHeartPodcasts
Huberman Lab
Scicomm Media
The School of Greatness
Lewis Howes
Uncared For
Lemonada Media
Passion Struck with John R. Miles
John R. Miles
Pursuit of Wellness
Mari Llewellyn

You Might Also Like

Leger om livet
Lege Annette Dragland & Acast
Forklart
Aftenposten
Ekko
NRK
Hjernesterk
Moderne Media
Oppdatert
NRK
Burde vært pensum
NRK