12 episodes

Fysioterapiens kunnskapsgrunnlag er i stadig endring, noe som stiller krav til omstillingsevne og tilpasningsdyktighet i vår profesjon og kliniske praksis. I disse prosessene er det nødvendig å stoppe opp og gjøre en ærlig vurdering av begrunnelsen for hvorfor vi velger å gjøre ting som vi gjør.Få podcaster går i dybden og diskuterer utfordringene profesjonen vår har som følge av kunnskapshull, opprettholdelse av tradisjonelle behandlingsmetoder med svak evidens og manglende evne til implementering av nyere kunnskap.Dette er Tidsskriftet Fysioterapeuten sin første podcast og det er en arena hvor vi skal fokusere på faget vårt og de ulike utfordringene som er knyttet til utøvelsen av denne viktige profesjonen vi er en del av.

Lateralt og medialt - en podcast om fysioterapi Tidsskriftet Fysioterapeuten

  • Health & Fitness

Fysioterapiens kunnskapsgrunnlag er i stadig endring, noe som stiller krav til omstillingsevne og tilpasningsdyktighet i vår profesjon og kliniske praksis. I disse prosessene er det nødvendig å stoppe opp og gjøre en ærlig vurdering av begrunnelsen for hvorfor vi velger å gjøre ting som vi gjør.Få podcaster går i dybden og diskuterer utfordringene profesjonen vår har som følge av kunnskapshull, opprettholdelse av tradisjonelle behandlingsmetoder med svak evidens og manglende evne til implementering av nyere kunnskap.Dette er Tidsskriftet Fysioterapeuten sin første podcast og det er en arena hvor vi skal fokusere på faget vårt og de ulike utfordringene som er knyttet til utøvelsen av denne viktige profesjonen vi er en del av.

  Episode 11 - Norsk psykomotorisk fysioterapi - en utfyllende samtale

  Episode 11 - Norsk psykomotorisk fysioterapi - en utfyllende samtale

  Fjorårets podcastepisode om norsk psykomotorisk fysioterapi skapte stort engasjement og medførte debatt om podcastens fremstilling av denne særnorske fagretningen. Nå har vi invitert inn fagansvarlig ved masterutdanningen i norsk psykomotorisk fysioterapi ved UiT Anne Gretland og psykomotorisk fysioterapeut Hege Westgaard til en samtale om temaet!

  I episoden tar vi blant annet for oss hva norsk psykomotorisk fysioterapi egentlig er, hva kunnskapsgrunnlaget består av og om det er mulig å måle effekt eller nytteverdi av tilnærmingen. Finnes det noe hold i vår forrige episode om temaet, eller var det bare "jazzing med gutta?

  • 1 hr 32 min
  Episode 10 - Vitenskapelig metode: Fakta eller fiksjon?

  Episode 10 - Vitenskapelig metode: Fakta eller fiksjon?

  Charles Darwin, den siste ekte vitenskapelige eksperten, visste på midten av 1800-tallet alt som var å vite om sitt felt innen biologi. Siden den gang har mengden av vitenskapelige studier som blir produsert hvert år nærmest eksplodert, noe som medfører at både forskere og klinikere (innenfor ethvert felt) bortimot “drukner” i mengden av kunnskap. Er denne veksten ene og alene bra? Og hvor høy kvalitet har all denne forskningen?
  Har vitenskapens institusjoner forvillet seg inn på en lite hensiktsmessig sti, og gått seg fullstendig vill? Og hvis så, hva er eventuelt konsekvensene av dette?
  I denne episoden snakker vi med fysioterapeut og PhD Ida Svege om hvilke utfordringer som finnes ved den forskningsbaserte kunnskapen som genereres, og hva som eventuelt kan gjøres med dette. Vi snakker om alt fra de ekstreme tilfellene med bevisst juksing og svindel, til mer subtile handlinger som “pynter” på funn og fører til en forvrengt framstilling av sannheten. Og som i ytterste konsekvens kan ha destruktive konsekvenser for troverdigheten til vitenskapen.
  En bevisstgjøring av styrkene og svakhetene ved vårt fundament, den vitenskapelige metode, gjør oss også rustet til å ta bedre valg - både for klinikere i deres møte med pasienter, og for forskere i deres arbeid med å forbedre måtene vi genererer kunnskap på.

  • 1 hr 7 min
  Episode 9 - Konflikt og endring

  Episode 9 - Konflikt og endring

  Hvordan kan vi skape rom for læring og faglig utvikling fra uenighetene som oppstår når en uhorvelig mengde forskningsbasert kunnskap skal vurderes av et stort antall mennesker med vidt forskjellige erfaringer og synspunkter?
  Hvorfor oppleves det vanskelig å stå frem med sin faglige mening?
  Og hvorfor er det så vanskelig for oss mennesker å endre oss?

  I denne episoden snakker vi med psykologspesialist Asle Thude Elen om dette og mer!

  • 54 min
  Episode 8 - Kjernemuskulatur

  Episode 8 - Kjernemuskulatur

  Det er en jungel av ulike aktører, mer eller mindre faglige, som ønsker eierskap til begrepet kjernemuskulatur. Innenfor fysioterapi har sterk og funksjonell kjernemuskulatur i en årrekke blitt ansett som «motgiften» til smerter i korsrygg og nakke.
  Men hvor stammer egentlig disse teoriene fra? Og er det virkelig slik at de kjente og kjære øvelsene for kjernemuskulatur, med blant annet ryggliggende transversus abdominis aktivering eller bekkenvipp i sittende, faktisk er bedre enn andre behandlingsalternativer?

  • 50 min
  Episode 7 - Triggerpunkter – årsak eller symptom?

  Episode 7 - Triggerpunkter – årsak eller symptom?

  Forskere har i over 70 år stått under den samme «lyskasteren» og forsøkt å bekrefte ulike teorier om triggerpunkter gjennom utprøving av en rekke ulike hypoteser, men har fortsatt ikke har klart å finne og bekrefte en fysiologisk forklaring på fenomenet. Er det kanskje sånn at lyskasteren man har lett under lyser mot et sted vi aldri kommer til å finne svaret? Leter vi på feil sted?

  • 54 min
  Episode 6 - Kloke valg

  Episode 6 - Kloke valg

  Hvordan kan man som helsepersonell vurdere om valgene man tar faktisk er til det beste for pasientene?

  Med utgangspunkt i “Kloke valg” kampanjen kaster vi et blikk på situasjoner som fysioterapeuter kan komme bort i, der våre valg av undersøkelse og behandling kan fremme eller begrense unødvendige tiltak og medisinsk overaktivitet. Vi diskuterer utfordringer ved bildediagnostikk, og fysioterapeuters bruk av injeksjonsbehandling.
  Fremover vil vi fortsette å kritisk vurdere forskjellige tiltak og intervensjoner fysioterapeuter benytter i sin kliniske praksis. Dette vil vi gjøre for å skape en samtale innad i profesjonen om hvilke av valgene man i dag tar som er “kloke”, og hvilke som kanskje ikke er det - slik at fysioterapeuter - og annet helsepersonell - forhåpentligvis kan gjøre “klokere valg” i fremtiden!

  • 43 min

Top Podcasts In Health & Fitness

Scicomm Media
Jay Shetty
Lewis Howes
Aubrey Gordon & Michael Hobbes
Rob Dial and Kast Media
Ten Percent Happier

You Might Also Like

Fysi
Christian Moen
Jørgen Jevne og Stian Christophersen
Moderne Media
Lege Annette Dragland & Acast
NRK