24 episodes

Fysioterapiens kunnskapsgrunnlag er i stadig endring, noe som stiller krav til omstillingsevne og tilpasningsdyktighet i vår profesjon og kliniske praksis. I disse prosessene er det nødvendig å stoppe opp og gjøre en ærlig vurdering av begrunnelsen for hvorfor vi velger å gjøre ting som vi gjør.Få podcaster går i dybden og diskuterer utfordringene profesjonen vår har som følge av kunnskapshull, opprettholdelse av tradisjonelle behandlingsmetoder med svak evidens og manglende evne til implementering av nyere kunnskap.Dette er Tidsskriftet Fysioterapeuten sin første podcast og det er en arena hvor vi skal fokusere på faget vårt og de ulike utfordringene som er knyttet til utøvelsen av denne viktige profesjonen vi er en del av.

Lateralt og medialt - en podcast om fysioterapi Tidsskriftet Fysioterapeuten

  • Health & Fitness

Fysioterapiens kunnskapsgrunnlag er i stadig endring, noe som stiller krav til omstillingsevne og tilpasningsdyktighet i vår profesjon og kliniske praksis. I disse prosessene er det nødvendig å stoppe opp og gjøre en ærlig vurdering av begrunnelsen for hvorfor vi velger å gjøre ting som vi gjør.Få podcaster går i dybden og diskuterer utfordringene profesjonen vår har som følge av kunnskapshull, opprettholdelse av tradisjonelle behandlingsmetoder med svak evidens og manglende evne til implementering av nyere kunnskap.Dette er Tidsskriftet Fysioterapeuten sin første podcast og det er en arena hvor vi skal fokusere på faget vårt og de ulike utfordringene som er knyttet til utøvelsen av denne viktige profesjonen vi er en del av.

  Episode 22 - Fremtidens fysioterapi: Muligheter, begrensninger og internasjonale trender

  Episode 22 - Fremtidens fysioterapi: Muligheter, begrensninger og internasjonale trender

  Av de ulike fremtidsbildene man kan forestille seg for norsk fysioterapi, håper nok mange av oss på et positivt utfall med styrkede ressurser for forebyggende- og rehabiliterende tjenester – områder der vi fysioterapeuter er helt sentrale. Men er det egentlig nok å «sitte stille i båten» og håpe? Eller kan håp ses som en aktiv handling, der vi selv har mulighet til å påvirke utfallet? I denne episoden flytter vi, sammen med fagseksjonsleder for bachelorprogrammet i fysioterapi ved Høgsku...

  • 1 hr 17 min
  Episode 21 - Veien videre for fysioterapi: Hvordan kan hver enkelt bidra?

  Episode 21 - Veien videre for fysioterapi: Hvordan kan hver enkelt bidra?

  I sesong tre av «Lateralt og medialt – en podcast om fysioterapi» ønsker vi å utforske hvordan vår profesjon i dag, med dens styrker og svakheter, kan bevege seg konstruktivt og samlet framover i møte med endringer i helsetjenesten og behovet i samfunnet. Sammen med forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund, Gerty Lund, snakker vi i denne episoden om hvordan hver og en av oss kan bidra til å fremme og utvikle fysioterapiens rolle i samfunnet, slik at vår kompetanse og ressurser benyttes på b...

  • 1 hr 16 min
  Episode 20 – En samtale om nevrologisk fysioterapi: Del 2

  Episode 20 – En samtale om nevrologisk fysioterapi: Del 2

  Etter å ha blitt kjent med spesialistene i nevrologisk fysioterapi Andreas Rosenberger og Helge Hæstad i episoden «En samtale om nevrologisk fysioterapi: del 1», dykker vi i denne episoden ned i faglige enigheter og uenigheter innen nevrologisk fysioterapi. I samtalen kommer vi blant annet inn på områder som motorisk læring og relæring, ulike tilnærminger for å nå målet for behandlingen, og nødvendige prioriteringer vi som klinikere må ta stilling til i lys av helsevesenets rammer.Kan samtale...

  • 1 hr 28 min
  Episode 20 – En samtale om nevrologisk fysioterapi: Del 1

  Episode 20 – En samtale om nevrologisk fysioterapi: Del 1

  At det oppstår faglige uenigheter innen en profesjon som favner over så mye som fysioterapien gjør, er hverken noe nytt eller noe uventet. Selv om uenigheter innen et fagfelt kan oppleves ubehagelig å stå i, er det nok også en essensiell del av det å drive faget videre. I etterkant av episode 1 «Myter og sannheter» flammet det opp et sterkt faglig engasjement med tydelige stemmer både for og mot de synspunktene podcastvertene Martin og Joakim fremmet om nevrologisk fysioterapi. Men hvord...

  • 1 hr 15 min
  Episode 19 - Å evaluere nytteverdi av fysioterapi: Umulighet eller eksistensiell nødvendighet?

  Episode 19 - Å evaluere nytteverdi av fysioterapi: Umulighet eller eksistensiell nødvendighet?

  Helsevesenet går noen tøffe år i møte, der krav om effektivisering, prioritering og ressursfordeling sannsynligvis vil gjøre et større inntog enn vi er vant til. Her ligger også en nærmest eksistensiell utfordring for vår profesjon; hvordan vi skal vise at fysioterapi har en nytteverdi både for individet og samfunnet? Selv om mye forskningsinnsats har blitt lagt ned for å undersøke bl.a. erfaringer, opplevd nytte og effekt av spesifikke fysioterapeutiske behandlingsmetoder, er det likevel en ...

  • 1 hr 11 min
  Episode 18 - Onkologi og lymfologi: Verdi og prioriteringer

  Episode 18 - Onkologi og lymfologi: Verdi og prioriteringer

  Befolkningsvekst og en endret alderssammensetning indikerer at det vil bli et stort behov for oppfølging og behandling av kreft og kreftrelaterte lidelser fremover. Med endrede behov følger også et ansvar om at vi fysioterapeuter gjør riktige prioriteringer, slik at ressursene kommer både individ og samfunn til gode.I denne episoden utforsker Martin og Joakim lymfesystemet, og verdien av spesifikke behandlingstiltak for lymfødem etter kreftsykdom. Veier nytteverdien ved alle tiltakene fysiote...

  • 43 min

Top Podcasts In Health & Fitness

Huberman Lab
Scicomm Media
The School of Greatness
Lewis Howes
Uncared For
Lemonada Media
On Purpose with Jay Shetty
iHeartPodcasts
Passion Struck with John R. Miles
John R. Miles
Ten Percent Happier with Dan Harris
Ten Percent Happier

You Might Also Like

Hjernesterk
Moderne Media
Leger om livet
Lege Annette Dragland & Acast
Foreldrerådet
KLYNGE & Acast
VONDT - en podcast om muskel- og skjelettplager
Jørgen Jevne og Stian Christophersen
Hvem Er Jeg?
Fenomen & Acast
Forklart
Aftenposten