87 episodes

I denne podkasten møter du ansatte ved Senter for livslang læring (SELL) ved Høgskolen i Innlandet. Vi tar praten med elever, lærere, forskere - og andre som engasjerer seg for å gjøre skoler og barnehager til et godt sted for utvikling og læring. Alle ansatte ved SELL (avd.LUP) v/Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk jobber med lokal kompetanseutvikling i partnerskap med skoler og barnehager, kommuner og fylkeskommuner.

SELLpodden Senter for livslang læring

  • Education

I denne podkasten møter du ansatte ved Senter for livslang læring (SELL) ved Høgskolen i Innlandet. Vi tar praten med elever, lærere, forskere - og andre som engasjerer seg for å gjøre skoler og barnehager til et godt sted for utvikling og læring. Alle ansatte ved SELL (avd.LUP) v/Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk jobber med lokal kompetanseutvikling i partnerskap med skoler og barnehager, kommuner og fylkeskommuner.

  #87 Engasjerende og motiverende undervisning

  #87 Engasjerende og motiverende undervisning

  Hvordan kan VM i fotball bli et utgangspunkt for undervisningen? I denne episoden møter du de engasjerte lærerne Mikkel Torpen Hokstad og Peder Myren Sortehaug fra Børstad ungdomsskole på Hamar. I samtale med Kjell Evensen fra Senter for Livslang læring forteller Mikkel og Peder hvordan de legger opp tverrfaglig undervisning, og tar utgangspunkt i elevenes interesser og livsverden for å bygge motivasjon og engasjement hos elevene.

  Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

  • 30 min
  #86 Inkluderende pedagogiske støttesystem i skolen

  #86 Inkluderende pedagogiske støttesystem i skolen

  Hvordan kan inkluderende pedagogiske støttesystemer se ut?

  I denne episoden møter du Tommy Seigerud, rektor ved Grue barne- og ungdomsskole og enhetsleder for oppvekst i Grue kommune i samtale med Kjell Evensen fra Senter for livslang læring. Grue kommune er i partnerskap med Senter for Praksisrettet Utdanningsforskning (SEPU) innenfor ordningen Desentralisert kompetanseutvikling. Kommunenen har utviklet sitt pedagogiske støttesystem i samarbeid med SEPU.

  Episoden er en av flere episoder som ble tatt opp under Innlandets skolekonferanse 2023.
  Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

  • 14 min
  #85 Vurdering på ungdomstrinn og i videregående skole

  #85 Vurdering på ungdomstrinn og i videregående skole

  Kan kompetansemål måles? Hva er sammenhengen mellom summativ og formativ vurdering i ungdomsskole og videregående skole? Er formativ vurdering virkelig vurdering eller kan vi heller forstå det som en form for kommunikasjon?
  I denne episoden møter du Svein Erik Andreassen, dosent ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT, Norges Arktiske Universitet. Andreassen har blant gitt ut boka Rom for magisk læring - en analyse av læreplanen LK20 (2021) sammen med Tom Tiller, doktorgradsavhandlingen «Forstår vi læreplanen?», samt en rekke artikler om lære- og studieplaner. Han har bakgrunn som lærer og skoleleder i grunnskolen, og er en mye benyttet foredragsholder for skoler og skolenettverk. Du kan lese mer om Svein Erik Andreassen på UiT sine sider.
  I episoden forklarer han forskjellen på vurdering og måling, og hvordan kompetansemål ikke kan måles, men vurderes. Sammen med Berit Dahl og Egil Weider Hartberg fra Senter for livslang læring v/HINN reflekterer han over ulike spenninger i vurderingsarbeidet på ungdomsskole og i videregående, blant annet om sammenhengen mellom formativ og summativ vurdering.
  Episoden er en av flere episoder som ble tatt opp under Innlandets skolekonferanse 2023. Andreassen deltar også i SELLpodden episode 81, om mestringslogikk vs tette-hull-logikk og det eksemplariske prinsipp.

  Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

  • 25 min
  #84 Ufrivillig skolefravær - hvordan utnytte elevens interesser for å skape mestring?

  #84 Ufrivillig skolefravær - hvordan utnytte elevens interesser for å skape mestring?

  Et økende antall barn og unge med nevrodiagnoser, slik som ADHD, Tourettes og autisme, strever med oppmøte på skolen. Hvordan kan vi ta utgangspunkt i elevens interesser og sterke sider, og se på hvordan skolen og laget rundt eleven kan tilrettelegge for læring, mestring og inkludering?
  I denne episoden møter du Maren-Johanne Nordby og Elin Brandshaug fra StatPed i samtale med Esther Laird Eriksen fra Senter for livslang læring. Vi er på Innlandets skolekonferanse 2023 på Lillehammer der Maren-Johanne og Elin holdt en parallellsesjon om ufrivillig skolefravær.


  Episoden er en av flere episoder som ble tatt opp under Innlandets skolekonferanse 2023.

  Aktuelle lenker: 
  Ressursside på StatPeds hjemmesider: Skolefravær og ADHD, Tourettes syndrom og autisme | statped.no«Spør oss»- tjenesten fra StatPed : Spør oss | statped.noPodkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

  • 31 min
  #83 Tenkende klasserom i matematikkopplæringen

  #83 Tenkende klasserom i matematikkopplæringen

  Tenkende klasserom - hvordan skape et tenkende klasserom i matematikkopplæringen? 
  Ved lærerutdanningen innenfor matematikkdidaktikk på Høgskolen i Innlandet brukes metodikken «Building thinking classrooms» av Peter Liljedahl. I denne episoden møter du Eldrid Tonette Rusdal Haugen, Hanan Mohamed Farouk Abdelrahman og Jonas Oskarsson. I samtale med Hege Havn forteller de om teorien bak metoden og hvordan de anvender den som en didaktisk og pedagogisk strategi.

  Episoden er en av flere episoder som ble tatt opp under Innlandets skolekonferanse 2023.

  Aktuelle lenker:
  Mattelist: Dagens oppgaveMattelist: Tre på rad i en boksInfo om Peter Liljedahl på Matematikksenteret: https://www.matematikksenteret.no/nyheter/tenkende-klasserom-med-peter-liljedahl Bøkene til Liljedahl både på norsk og engelsk: Å bygge tenkende klasserom i matematikk - 14 praksiser for bedre læring Building Thinking Classrooms in Mathematics, Grades K-12 - 14 Teaching Practices for Enhancing LearninOppgaver fra Peter Liljedahls sin nettside: https://www.peterliljedahl.com/teachers/good-problem Whiteboard-sheets, et eksempel 

  • 26 min
  #82 Å skape laget gjennom faget

  #82 Å skape laget gjennom faget

  Hvordan kan en fellesskapende didaktikk være inngang for å oppnå trygge elever og inkluderende klasserom der vi skaper laget gjennom faget?
  I denne episoden møter du Kjerstin Owren, tidligere mobbeombud i Oslo og med stort engasjement og hjerte for elever, i samtale med Camilla Nygaard fra Senter for livslang læring. Owren snakker om å skape laget gjennom faget og en fellesskapende didaktikk for å oppnå trygge og gode inkluderende klasser, der læreren er bevisst hva elevene øver på når de er sammen: Å øve på å møte hverandre på ulike måter, på autentiske oppgaver, og ha et reflektert forhold til både det faglige og det sosiale innholdet. Hun deler sine perspektiver på betydningen av å verdsette mangfoldet og de ressursene som finnes i et fellesskap. Og ikke minst, at det må være rom for latter og humor i klasserommet. 
  Episoden er en av flere episoder som ble tatt opp under Innlandets skolekonferanse 2023.

  Litteratur som nevnes i episoden: 
  Mobbeforebygging i et fellesskapsperspektiv - nye stemmer i praksis Frode Restad og Jorun Sandsmark (red.) 2021 Lærerprofesjonens etiske plattformPodkaster med Owren: Hør Kjerstin Owren snakke om det samme temaet i episoden "Fellesskapende didaktikk" i podkasten Et bedre skole-Norge. 

  Podkasten er produsert av Senter for livslang læring (SELL), Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. 

  • 27 min

Top Podcasts In Education

Mel Robbins
CAKE MEDIA
Mark Manson
Dr. Jordan B. Peterson
Duolingo
TED

You Might Also Like

Aftenposten
Moderne Media
NRK
PLAN-B & Acast
NRK
KLYNGE & Acast