59 episodes

This bilingual podcast (these days mainly Dutch but also English) helps to understand the Bible. It is designed for people who are not satisfied with cheap answers.


Get answers to real questions and see how many things make sense after all. You will discover principles and truths that will open up the Bible and the history of Christianity in a meaningful way.Begrijp de Bijbel: de podcast voor echte antwoorden.


Benno Alexander Zuiddam is a traditional Christian scholar with doctorates in Theology and Classics.

Bible Time Benno Alexander Zuiddam

  • Religion & Spirituality

This bilingual podcast (these days mainly Dutch but also English) helps to understand the Bible. It is designed for people who are not satisfied with cheap answers.


Get answers to real questions and see how many things make sense after all. You will discover principles and truths that will open up the Bible and the history of Christianity in a meaningful way.Begrijp de Bijbel: de podcast voor echte antwoorden.


Benno Alexander Zuiddam is a traditional Christian scholar with doctorates in Theology and Classics.

  Persecution as a blessing in disguise: Mrs Päivi Räsänen MP

  Persecution as a blessing in disguise: Mrs Päivi Räsänen MP

  Thirteen hours interrogation at police headquarters for Christian views that she had advocated for all of her adult life. A surrealist
  situation. We are not talking North Korea, but Finland. Not some obscure pastor from somewhere, but the Minister of the Interior (Home Affairs) who used to be head of the Police.

  In this episode of Signs of the Times we reflect on four years of
  liberal persecution with Mrs Päivi Maria Räsänen from Finland. She is a Christian, as well as a mother and grandmother. She trained as a medical doctor and has served as a MP since 1995. Mrs Räsänen was, amongst other positions, the Minister of the Interior of Finland between 2011 and 2015. She is known for her traditional Christian views on ethics, and advocates Biblical views on marriage and alternative expressions of sexuality. Suddenly, in 2019, she was attacked for Christian convictions she had held all her life and which used to be mainstream only a few decades ago.

  • 1 hr 7 min
  Willem Teellinck: Voorbereiding Heilig Avondmaal

  Willem Teellinck: Voorbereiding Heilig Avondmaal

  In deze aflevering gaan we terug naar Middelburg in 1620. Willem Teellinck is predikant in de Nederduitsch Gereformeerde Kerk aldaar en geeft een bundel met preken over het Heilig Avondmaal uit met een viertal predikatiën, opgedragen aan Adriaan van Manmaker, jonkheer en lid van de Staten van Zeeland.

  In deze aflevering merken we iets van de kloof tussen de praktijk van de Kerk van alle tijden en plaatsen en het huidig kerkelijk leven.

  Teellinck behandelt vier excuses die mensen opperen waarom ze niet aan het Heilig Avondmaal hoeven te gaan.

  De preek gaat over “de schuldige plicht der christenen omtrent het Heilig Avondmaal, Over de woorden van Christus, Luc 22:19: "Doet dit tot Mijne gedachtenis”. Voor Teellinck is het ondenkbaar dat een christenmens niet zou deelnemen. Hij confronteert zijn hoorders met het eenvoudige bevel van de Heere Jezus en waarschuwt vervolgens tegen vier uitvluchten die mensen in de 17de
  eeuw uitgedacht hadden.

  Uitvlucht:

  1) Je kunt ook zonder avondmaal gered worden;

  2) Ik acht het te oog en vrees het te misbruiken;

  3) Ik heb vijanden;

  4) Als het totaal vrije keuze was zoals luisteren naar de preek,
  deed ik het. Maar ik ben niet bereid om belijdenis te doen en mijn geloof te laten toetsen door de kerkeraad.

   

  Vragen voor bespreking of om zelf over na te denken:

  1-Hebt u in uw leven ook “last” gehad van de uitvluchten die
  Teellinck noemt?

  2-Kunt u voorbeelden uit de Bijbel noemen van mensen die
  wegblijven van het Heilig Avondmaal?

  3-Lees 1 Kor. 11:26 en Handelingen 2:42-46. Calvijn was
  voorstander van een wekelijkse Avondmaalsviering. In het 17de eeuwse Middelburg werd het Heilig Avondmaal meer dan dubbel zoveel keer per jaar gehouden dan tegenwoordig vaak het geval is. Waarom was dat?

  4-In de tijd van Teellinck werden kinderen vanaf tien geacht
  om met onderscheiding deel te kunnen nemen aan het Lichaam en Bloed des Heeren. Daarom werden de namen van kinderen die tien jaar geleden gedoopt waren (en daarmee ingelijfd in het Lichaam Christus waren) afgelezen om zich te melden voor toelating tot het Avondmaal. Geven wij in onze tijd niet ten onrechte de
  indruk dat het Avondmaal iets is voor als je oud bent en iets bijzonders ervaren hebt?

  5-“Doet dit.”Teellinck zegt dat we te maken hebben met een
  gebod des Heeren waarover wij niet mogen theoretiseren, maar waaraan we moeten gehoorzamen. Wat vindt u van de uitvlucht dat je ook in de hemel kunt komen zonder ooit het Heilig Avondmaal gebruikt te hebben?

  6-“Tot mijn gedachtenis.” In het Heilig Avondmaal gedenken
  we niet onszelf, maar zoeken we onze zaligheid buiten onszelf in Christus. Wat worden we in het Heilig Avondmaal geroepen te gedenken?

  7-Teellinck zegt dat “het heilig avondmaal ons niet alleen
  een last oplegt, maar ons ook sterkt en helpt, om dien te dragen, naardien het ingesteld is, niet voor de volmaakten, maar voor de gebrekkigen, Luc 14:21”. Wat zou hij daarmee bedoelen en ervaart u dat ook?

   

  • 41 min
  Gavin Ashenden: Antichrist in Rome

  Gavin Ashenden: Antichrist in Rome

  The heart of Catholic Christianity, the papal office, has been taken over by anti-Christian forces. This is the firm conviction of Dr Ashenden, former chaplain to her Majesty the Queen: "A parasite has taken over the control room of the Church."
  How can Catholics survive spiritually in this postmodern age now even the Church seems to abandon them? Dr Gavin Ashenden and Benno Zuiddam discuss the current crisis in the Roman Catholic Church and what you can do to keep the faith.

  • 1 hr 6 min
  Hoe kun je weten of je echt gelooft?

  Hoe kun je weten of je echt gelooft?

  Ter gelegenheid van Dankdag en Allerheiligen, staan we stil bij het geloof van mensen die ons zijn voorgegaan.

  Wat is geloof en hoe weet je zeker of God het ook goed vindt? Waardoor weten we zeker dat gelovigen van vroeger het echt geloofden? Hoe gaat dat praktisch?

  • 1 hr 22 min
  Ben je klaar voor de oorlog?

  Ben je klaar voor de oorlog?

  Wist je dat je als gedoopt christen een oproep ontvangen hebt om militaire dienstplicht te doen? Leer over de geestelijke strijd die in deze wereld speelt. Hoe kun je meevechten? Hoe weet je of je aan de goede kant staat?

  In deze aflevering staan we stil bij geestelijke oorlogvoering: het opperbevel, de strijd en de wapenrusting.

  • 1 hr 49 min
  Samen nadenken over een ‘Vreemde nieuwe wereld’

  Samen nadenken over een ‘Vreemde nieuwe wereld’

  We leven in een samenleving waarin de fundamenten worden omgestoten. Huwelijk en seksualiteit krijgen een volledig andere invulling: een heel vreemde nieuwe wereld. Waar komen die veranderingen vandaan, wat zegt de Bijbel over huwelijk en ‘gender’ en hoe moeten we op de nieuwe ontwikkelingen reageren? Luister mee naar deze interkerkelijke en interactieve regioavond op Urk om na te denken over de geestelijke nood van deze tijd en antwoorden over het zoeken van Gods wil.  Programma

  Opening – ds. W.A. Cappellen
  Lezing – dr. B.A. Zuiddam (lector Bijbels Beraad M/V)
  Appelwoord – ds. D.E. van de Kieft
  Forum o.l.v. L. van der Tang (vz. Bijbels Beraad M/V) – dr. B.A. Zuiddam, dhr. Kees van Helden, ds. B. Boer, ds. A.J. de Waard
  (gelegenheid tot vragen stellen)
  Sluiting – prop. H.J. van der Wal

  • 2 hrs 6 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Podshape
Tim Keller
Tara Brach
Derek Beres, Matthew Remski, Julian Walker
Ascension
Plum Village