38 episodes

This podcast helps to understand the Bible. It is designed for people who are not satisfied with cheap answers.


Get answers to real questions and see how many things make sense after all. You will discover principles and truths that will open up the Bible and the history of Christianity in a meaningful way.


Benno Alexander Zuiddam is a traditional Christian scholar with doctorates in Theology and Classics.

Bible Tim‪e‬ Benno Alexander Zuiddam

  • Christianity

This podcast helps to understand the Bible. It is designed for people who are not satisfied with cheap answers.


Get answers to real questions and see how many things make sense after all. You will discover principles and truths that will open up the Bible and the history of Christianity in a meaningful way.


Benno Alexander Zuiddam is a traditional Christian scholar with doctorates in Theology and Classics.

  Met geloof het nieuwe jaar in

  Met geloof het nieuwe jaar in

  Vroeger begon het nieuwe jaar met de incarnatie van onze Heere, ook wel Maria boodschap genoemd. Moslims geloven meer van de maagdelijke geboorte van de Heere Jezus dan veel mensen die zich christen noemen. Dit en meer in de lofzang van Maria, een lied van geloof bij uitstek. 

  Lezen: Lukas 1:26-56  Opname in de HHK Moerkapelle.

  • 1 hr
  Openbaring voor iedereen: God dienen op je eigen manier in Thyatyre

  Openbaring voor iedereen: God dienen op je eigen manier in Thyatyre

  We leven in een tijd waarin de mens in het middelpunt staat, ook de godsdienstige mens. Alles moet om ons draaien. We dienen God op onze eigen manier. De Heere moet maar tevreden zijn, zolang we het voor Jezus doen. En een goed gevoel hebben over God in ons hart. 

  Dit is een vorm van zelfmisleiding die al eeuwen oud is. Al in de tijd van koning Achab, ongeveer 800 jaar voor Christus, was het voor veel gelovigen normaal geworden om God te dienen volgens hun eigen regels. De Bijbel werd genegeerd, want dit gold toch niet meer. God moest maar tevreden zijn met de aandacht die mensen dan wel voor Hem overhadden. 

  In Thyatire dachten sommigen dat je op die manier Christen kon zijn. De Heere Jezus zelf helpt hen uit de droom. Deze houding heeft in de Nieuwtestamentische Kerk geen plaats. 

  Lezen: 1 Koningen 16:29-34 en Openbaring 2:18-29

  De opname is gemaakt in Waddinxveen

  • 1 hr 31 min
  Openbaring voor iedereen: Smyrna heeft de toekomst

  Openbaring voor iedereen: Smyrna heeft de toekomst

  In deze aflevering staan we stil bij de zeven hoofdzonden en de vier laatste dingen. De kerk kent al eeuwenlang zeven categorieën zonden die ons helpen om te herkennen waar we afwijken van Gods bedoeling. Ook staan gelovigen stil bij de vier laatste dingen: ons sterven, het laatste oordeel, de hel en de hemel. De Nederlandse schilder Hieronymus (of een van zijn leerlingen) maakte hiervan een boeiend schilderij dat te zien is in de afbeelding van deze episode van de Bibletime podcast.

  Lijden is onvermijdelijk op aarde. Echter, God kent uw moeiten, weet van het lijden dat komt, wijst de weg tot overwinning. 

  Schriftlezingen: Hebreeën 12:14-29 en Openbaring 2:8-11 (tekst)

  Deze opname werd gemaakt in Veenendaal.

  • 1 hr 21 min
  Openbaring voor iedereen: diagnose in Pergamum

  Openbaring voor iedereen: diagnose in Pergamum

  Hoe staat het met uw geestelijk leven? De Schrift stelt de diagnose in Pergamum, de stad met het engste ziekenhuis van de wereld.

  Over de kennis van Christus, de waarschuwing van Christus en de opdracht van Christus.

  Numeri 25:1-9 en Openbaring 2:12-17.  De opname is gemaakt in Breukelen.

  • 1 hr 16 min
  Allerheiligen als kruispunt

  Allerheiligen als kruispunt

  Allerheiligen en reformatieherdenking. Een analyse van de tijdgeest vanuit de Schrift en een oproep tot reformatie.

  1) Gods oordeel over verontachtzaming van zijn openbaring in de schepping -Romeinen 1:16-32

  2) Gods oordeel over verontachtzaming van zijn bijzondere openbaring -Hebreeën 12:22-29  Opname uit Putten

  • 1 hr 34 min
  Openbaring voor iedereen: fake nieuws in Sardis

  Openbaring voor iedereen: fake nieuws in Sardis

  Religie is gevaarlijk. Het is en wordt dikwijls misbruikt om mensen te manipuleren en voor een zakelijk of politiek karretje te spannen. Vandaag denken we na over godsdienstig nepnieuws aan de hand van Openbaring 3:1-6.  Lees ook Mattheüs 22:1-14. De onderverdeling van de preek is als volgt:

  -Een brief uit de hemel, kan dat? (Afzender en adres)

  -Nepnieuws: je beweert Christen te zijn, maar je bent het niet

  -Echt nieuws: Christen zijn kan, maar dat heeft gevolgen

  De opname is gemaakt in Rotterdam-Kralingseveer.

  • 1 hr 30 min

Top Podcasts In Christianity