46 episodes

Itinera Talks is de tweewekelijkse podcast van de Belgische onafhankelijke denktank Itinera. Gastheer Simon Ghiotto ontleedt er samen met de experten van Itinera de belangrijkste maatschappelijke en politieke uitdagingen die op ons afkomen.

Itinera Talks est le podcast bimensuel du think tank indépendant belge Itinera. L'animateur Simon Ghiotto, avec les experts d'Itinera, dissèque les défis sociaux et politiques les plus importants auxquels nous sommes confrontés.

Itinera Talk‪s‬ Itinera Institute

  • Politics
  • 4.7 • 9 Ratings

Itinera Talks is de tweewekelijkse podcast van de Belgische onafhankelijke denktank Itinera. Gastheer Simon Ghiotto ontleedt er samen met de experten van Itinera de belangrijkste maatschappelijke en politieke uitdagingen die op ons afkomen.

Itinera Talks est le podcast bimensuel du think tank indépendant belge Itinera. L'animateur Simon Ghiotto, avec les experts d'Itinera, dissèque les défis sociaux et politiques les plus importants auxquels nous sommes confrontés.

  Aan De Slag! Op naar een betere Arbeidsmarkt - Marc De Vos (Perspectief 2030)

  Aan De Slag! Op naar een betere Arbeidsmarkt - Marc De Vos (Perspectief 2030)

  De Belgische arbeidsmarkt was ooit een van de sterktes van ons land, maar wordt de laatste decennia geteisterd door toenemende inactiviteit én hoge vacaturegraden. Marc De Vos, professor arbeidsrecht, medestichter van Itinera en decaan van de rechtsfaculteit van de Macquarie University in Sydney, benadrukt in een gesprek met Lien Van de Kelder hoe groot het probleem van hoge aantal inactieven wel niet is en hoe we veel meer mensen aan de slag kunnen krijgen. 

  Vous pouvez trouver cet épisode sous-titré en français sur notre site web: https://www.itinerainstitute.org/fr/perspective2030/

  Dit is de derde aflevering van Perspectief 2030 . In deze 13-delige webinarreeks beklemtonen we als onafhankelijke denktank de noodzaak van een relanceplan voor België en laten we fellows en gastsprekers aan het woord over de grote maatschappelijke dossiers. Ambitie en daadkracht voor alle Belgische regeringen is nodig om tegen 2030 groei en welvaart voor het land en zijn regio’s veilig te stellen. België moét en kàn beter.

  De webinars lopen van 9 februari tot 4 mei 2021. Elke dinsdag om 12u30.
  Alle info vindt u hier: https://www.itinerainstitute.org/nl/perspectief2030/

  • 59 min
  La réforme des pensions - Jean Hindriks (Perspective 2030)

  La réforme des pensions - Jean Hindriks (Perspective 2030)

  Notre système de pension actuel n’est pas viable. Depuis des années, les dépenses du système dépassent ses revenus, alors même que le grand vieillissement de la société reste encore à venir.

  Dans cet deuxième épisode de notre série Perspective 2030, Jean Hindriks  explique en détail comment réformer le système des pensions afin de préserver celles-ci pour le long terme.

  U kunt deze aflevering ook bekijken met Nederlandstalige ondertitels, op onze website: https://www.itinerainstitute.org/nl/perspectief2030/

  Perspective 2030 est une campagne d'Itinera. Dans une série de 13 webinaires, nous soulignons, en tant que groupe de réflexion indépendant, la nécessité d'un plan de relance pour la Belgique. Nous proposons à des Fellows et intervenants invités de s’exprimer sur des grandes questions sociétales. L'ambition et la détermination de tous les gouvernements belges sont nécessaires pour assurer la croissance et la prospérité du pays et de ses régions d'ici 2030. La Belgique doit et peut faire mieux.

  Les webinaires se dérouleront du 9 février au 4 mai 2021. Tous les mardis à 12h30. Vous trouverez toutes les informations ici.

  • 52 min
  Breuklijnen 2020, Perspectief 2030 - Marc De Vos

  Breuklijnen 2020, Perspectief 2030 - Marc De Vos

  2020 en de coronacrisis brachten breuklijnen en structurele weeffouten in onze samenleving onder de aandacht. Maar wat staat ons te wachten na de pandemie, richting 2030?  Marc De Vos sprak vol passie en vuur over de economische, politieke en maatschappelijke uitdagingen die ons tegemoetkomen in het eerste webinar van de reeks Perspectief 2030. 

  Vous pouvez trouver cet épisode sous-titré en français sur notre site web: https://www.itinerainstitute.org/nl/perspectief2030/

  Perspectief 2030 is een campagne van Itinera. In een 13-delige webinarreeks beklemtonen we als onafhankelijke denktank de noodzaak van een relanceplan voor België en laten we fellows en gastsprekers aan het woord over de grote maatschappelijke dossiers. Ambitie en daadkracht voor alle Belgische regeringen is nodig om tegen 2030 groei en welvaart voor het land en zijn regio’s veilig te stellen. België moét en kàn beter.

  De webinars lopen van 9 februari tot 4 mei 2021. Elke dinsdag om 12u30.
  Alle info vindt u hier: https://www.itinerainstitute.org/nl/perspectief2030/

  • 45 min
  Itinera NY Letter - Leo Neels en Politieke Renovatie

  Itinera NY Letter - Leo Neels en Politieke Renovatie

  Goed beleid vergt goed bestuur. En goed bestuur vergt goede bestuurders met de juiste prikkels om goed te besturen. Maar zijn onze huidige instellingen daarvoor geschikt? Itinera pleitte dit jaar voor het eerst voor een hervorming van de democratische instellingen, om een structureel einde te maken aan de Belgische malgoverno.

  • 5 min
  Itinera NY Letter - prudentieel begrotingsbeleid met Ivan Van de Cloot

  Itinera NY Letter - prudentieel begrotingsbeleid met Ivan Van de Cloot

  Gratis geld bestaat niet, ook in tijden van lage rente moeten we ons richten op productieve investeringen en voorbereiden op een schuldenafbouw op middellange termijn. Investeringen zijn nodig, maar ze moeten ook goed gekozen en prudentieel gefinancierd worden. Met een faire fiscaliteit, zonder verdere verhoging van de belastingsdruk.

  • 3 min
  Itinera NY Letter - Joël Van Cauter plaidoie La Bonne Gouvernance

  Itinera NY Letter - Joël Van Cauter plaidoie La Bonne Gouvernance

  Pour faire mieux, il faudrait faire autrement. Nous avons donc besoin d’une nouvelle méthode. Selon fellow Joël Van Cauter celle-ci devrait reposer sur trois éléments : la concentration, la participation et l’objectivation.

  • 4 min

Customer Reviews

4.7 out of 5
9 Ratings

9 Ratings

Steven Vandersteene ,

Leerrijk en interessant

Zeer goede en leerrijke podcast. De interviews zijn allemaal met deskundigen in hun vak.

Top Podcasts In Politics

Listeners Also Subscribed To