43 min

Да си ГО кажем на себе си с HR, психолог и коуч Милена Хаджииванов‪а‬ #ДАСИГОКАЖЕМ

    • Entrepreneurship

Във всеки епизод на подкаст #ДАСИГОКАЖЕМ: гледни точки и казвания през погледа на хора с различен професионален път. Какво ни казват всички тези хора и колко са различни или не казванията включително извън областта на маркетинга и рекламата.В този епизод си ГО казваме с Милена Хаджииванова през призмата на три професионални пътя: HR, психолог и коуч. Днешната ситуация през тяхната призма и какво от тези професии ще ни помогне да съхраним менталното и емоционалното си здраве. Какво има да ни каже Милена през всяка една от тези професии. Какво загубихме и какво спечелихме от днешната ситуация? Не видяхме ли собственото си отражение на слабите ни страни, уязвимостта си в корона вируса. Затворени, но едновременно свободни. Свободни от очаквания, планове, илюзии, външни влияния. С какво не се справихме, къде сгрешихме. Новото нормално: нормално ли е, ново ли е?

Във всеки епизод на подкаст #ДАСИГОКАЖЕМ: гледни точки и казвания през погледа на хора с различен професионален път. Какво ни казват всички тези хора и колко са различни или не казванията включително извън областта на маркетинга и рекламата.В този епизод си ГО казваме с Милена Хаджииванова през призмата на три професионални пътя: HR, психолог и коуч. Днешната ситуация през тяхната призма и какво от тези професии ще ни помогне да съхраним менталното и емоционалното си здраве. Какво има да ни каже Милена през всяка една от тези професии. Какво загубихме и какво спечелихме от днешната ситуация? Не видяхме ли собственото си отражение на слабите ни страни, уязвимостта си в корона вируса. Затворени, но едновременно свободни. Свободни от очаквания, планове, илюзии, външни влияния. С какво не се справихме, къде сгрешихме. Новото нормално: нормално ли е, ново ли е?

43 min