75 episodes

Podcasty z betonového Nového kostela v Litomyšli

Daniel Kvasnička Nový kostel v Litomyšli

  • Christianity

Podcasty z betonového Nového kostela v Litomyšli

  Hermelín na Vinohradech

  Hermelín na Vinohradech

  Nad šestou kapitolou proroctví Izajášova uvažuji o tom, co to znamená, že prorok viděl lem roucha Hospodinova. A Jože Plečnik oblékl svůj betonový skelet do hermelínu z červených a bílých cihel, když stavěl kostel Nejsvětějšího srdce Páně (1928-32) na Vinohradech. A něco k tomu... Pěkný poslech a jen dodávám, že housle měla v rukou Sára Zemenová. Díky!

  • 15 min
  Proti splínu! (5.)

  Proti splínu! (5.)

  "Čas" Pátá z podzimní série úvah na pět podmínek růstu, které nám laskavě poskytl Stvořitel:  1. Půda/zem (Markovo evangelium 4:1-20); 2. Voda (Ezechiel 47:1-12);  3. Vzduch (Jób 27:3-6 a další místa z knihy); 4. Světlo (Žalm 36:10); 5. Čas (Kazatel 3:1-11).  Za violoncellem je opět Jan Zemen, velice děkuji!

  • 21 min
  Neposlouchejte to!

  Neposlouchejte to!

  Fakt se mi nechtělo do čtení páté kapitoly knihy Izajášovy. Ale číst se má všechno. Tak tady máte závěr této kapitoly od 24. verše. Housle vzala do rukou Sára Zemenová a zahrála motiv z Truvérské mše P. Ebena.

  • 12 min
  Proti splínu! (4.)

  Proti splínu! (4.)

  "Světlo" Čtvrtá z podzimní série úvah na pět podmínek růstu, které nám laskavě poskytl Stvořitel:  1. Půda/zem (Markovo evangelium 4:1-20); 2. Voda (Ezechiel 47:1-12);  3. Vzduch (Jób 27:3-6 a další místa z knihy); 4. Světlo (Žalm 36:10); 5. Čas (Kazatel 3:1-11).  Za violoncellem se posadil Jan Zemen, velice děkuji!

  • 15 min
  Woe!

  Woe!

  Tedy česky: "Běda!" To je silný motiv páté kapitoly Izajášova proroctví, kde je šestero běda nad judskými lidmi ve verších 8 až 24. Pokouším se ta slova vykládat na promítacím plátně dnešních dnů.  Bůh neběduje jako chudák, nevolá hrozivé běda se vztekem a morálním znechucením. Volá běda s touhou po změně, po záchraně toho, co se ještě zachránit dá... Zajímavé čtení!

  • 20 min
  Proti splínu! (3.)

  Proti splínu! (3.)

  "Vzduch!" Třetí z podzimní série úvah na pět podmínek růstu, které nám laskavě poskytl Stvořitel:  1. Půda/zem (Markovo evangelium 4:1-20); 2. Voda (Ezechiel 47:1-12);  3. Vzduch (Jób 27:3-6 a další místa z knihy); 4. Světlo (Žalm 36:10); 5. Čas (Kazatel 3:1-11).  Housle vzala do ruku Sára Zemenová, děkuji velice.

  • 21 min

Top Podcasts In Christianity