162 episodes

Podcasty z betonového Nového kostela v Litomyšli

Daniel Kvasnička Nový kostel v Litomyšli

  • Religion & Spirituality

Podcasty z betonového Nového kostela v Litomyšli

  Není třeba balit kufry!

  Není třeba balit kufry!

  Zdá se, že se něco porouchalo. Nic už nebude takové, jaké to kdysi bylo. Musíme jinak, možná pryč. Balíme kufry... Léta jsem poslouchal výklady na slova z našeho čtení, která říkají: Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův…“ A většinou to bylo naléhání na věřící, aby chodili do shromáždění, do kostela. Dokonce se v některých církvích vynucuje přítomnost na nedělní bohoslužbě pod hrozbou smrtelného hříchu za absenci. To je nesmysl. Tohle biblický text neříká.

  Pojďme se ponořit do toho, co text ve skutečnosti říká. K tomu je třeba vědět, že adresáti dopisu Hebrejům rozesetí po říši Římské těžce prožívali ztrátu chrámu, který byl v roce 70 po Kristu zbořen a zničen. Pak nesli těžce ztrátu úřadu samosprávy i duchovní autoritu jeho úřadu - nebyl velekněz. I když velekněží té doby po Kristu, to byla pěkná galerka. Ale pořád tam v Jeruzalémě někdo byl. A pak, není-li chrám a není-li velekněz, ztrácí se rituál. Nenaplňuje se to, co popisovala kniha Leviticus. A v tom kultu bylo také generální odpuštění hříchů pro všechny. Však jsme to četli. Stěží si dovedeme představit tu opuštěnost a bídu, kterou zažili Hebrejové ve všech končinách. Přesto, že se jako hebrejové stali Ježíšovými učedníky, tak dosud vzdáleně podporovali svůj domov, jejich svět byl stále ještě v pořádku a najednou se všechno sesypalo.

  A jestli se tu něco říká, tak je to výzva, aby věřící nic nebalili a neopouštěli shromáždění věřících, to společenství smlouvy pod Sinajem, pod starou i novou smlouvou, jež na sebe navazují. 

  • 9 min
  Rozdělená společnost

  Rozdělená společnost

  Podklady pro letošní úvahy v týdnu modliteb za jednotu křesťanů jsou nezvykle politické. Téma Týdne modliteb za jednotu křesťanů pro rok 2023 vybrala a materiály připravila skupina křesťanů ve Spojených státech amerických (USA), svolala je Minnesotská rada církví. Američané, kteří nám materiál připravovali, prožívají složitou kapitolu svých dějin. Jdou na povrch rasové zápasy, hovoří se o nespravedlnostech vůči původním obyvatelům Ameriky. Amerika ale není žádnou zvláštností, hluboké příkopy zejí kam se podíváte. Včetně naší země, příkopy rozdělení zejí v našich rodinách.

  • 8 min
  Anonym

  Anonym

  Předpokládám, že všichni vedoucí pracovníci zažili někdy příběh, ve kterém se objevil anonym. Najednou přistál ve schránce, objevil se v úřední poště, našel jej někdo pode dveřmi nebo ráno čekal na pracovním stole. Nepodepsaný list záměrně upravený tak, aby se nedalo najít, kdo že to nad ním seděl a kdo jej skládal...

  • 4 min
  Umění modlitby

  Umění modlitby

  Komunisté nám říkali, že to máme v Bibli: Máme za ně děkovat! Tak se to zdá povrchnímu čtenáři 1. dopisu Timotejovi 2:1nn, kde je: „Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu." Pravda je jako vždycky složitější. Takže tuto neděli o umění přímluvných modliteb

  • 16 min
  Nebojím se!

  Nebojím se!

  Patnáct let jsem nevkročil na Pražský hrad. Nějak jsem nemohl. Dnes nám domů přišly obálky s volebními lístky. Mám radost, že smíme volit. Mám radost, že jsou mezi kandidáty lidé, kteří se už roky připravovali na tuto volbu...

  • 3 min
  Saul a nebo Pavel?

  Saul a nebo Pavel?

  O proměně fízlů. Aneb každý má šanci!

  ...Jak poznáte člověka, který byl spolupracovníkem bezpečnostních služeb komunistického režimu? Určitě ne podle rozhodnutí soudů - trvají dlouho a musí se vyrovnávat s celou řadou odvolání. Také spolupracovníka těchto služeb nepoznáte podle pravdivých nebo klamavých svědectví jeho kolegů. Obávám se, že nebudou prokazatelná ani svědectví subjektů, které vytěžil. Zpochybnit se určitě dají také registry, které se jen z části zachovaly v listinné podobě. Takového člověka poznáte jen podle jeho osobního doznání. Řekne to na sebe, je si vědom, že udělal chybu. Šlápl vedle cesty a ponese si to do konce života...

  Poznáte, že byl fízl, ale to ještě nic neznamená, protože je důležité, jestli ještě dnes je fízlem... Na tom sejde! Poslechněte si!

  • 6 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Karel a Jakub
Český rozhlas
Tantraela
Radan Kuča
Ram Dass / Love Serve Remember
Ivey Media Podcasts