8 episodes

Podcast by Fakulta stavební ČVUT

Srdcem stavař‪i‬ Fakulta stavební ČVUT

  • Technology
  • 5.0 • 2 Ratings

Podcast by Fakulta stavební ČVUT

  CENA REKTORA ZA VYNIKAJÍCÍ DOKTORSKOU PRÁCI PRO ING. MARTINA DOŠKÁŘE, PH.D.

  CENA REKTORA ZA VYNIKAJÍCÍ DOKTORSKOU PRÁCI PRO ING. MARTINA DOŠKÁŘE, PH.D.

  Cenu rektora za vynikající doktorskou práci za rok 2019 získal Ing. Martin Doškář, Ph.D., z Katedry mechaniky Fakulty stavební ČVUT za svoji disertační práci „Wang tiling for modelling of heterogeneous materials“.

  Martin Doškář se dlouhodobě věnuje numerickému modelování, tj. kombinaci matematiky, fyziky a programování, za účelem modelování a predikce chování konstrukcí či materiálů. Ve své disertační práci zkoumal nový přístup k modelování náhodných heterogenních materiálů se složitou mikrostrukturou a navrhl efektivní numerickou metodu pro detailní analýzu těchto materiálových systémů.

  V podcastu se dozvíte, čím se Ing. Martin Doškář, Ph.D., na Katedře mechaniky zabývá nyní, proč si pro svou disertační práci vybral právě toto téma, jaké zkušenosti při studiu v zahraničí získal a jak se stalo, že se na obhajobě disertační práce sešli odborníci z předních univerzit téměř z celého světa.

  • 12 min
  BIM ve výuce na Fakultě stavební ČVUT

  BIM ve výuce na Fakultě stavební ČVUT

  BIM (Building Information Modeling – Informační modelování staveb) je metoda úzce související s digitalizací stavebnictví. Pracuje s modelem, který je reprezentací fyzických i funkčních charakteristik stavby. Ať už se jedná o pozemní stavbu, stavbu dopravní infrastruktury nebo jakoukoliv jinou stavbu, s využitím BIM je možné projekt po celou dobu jeho životního cyklu řídit daleko efektivněji, než při použití tradičních metod. Při zavádění BIM do praxe dochází ke změnám v pracovních postupech a návycích, které postupně vedou k nové metodice práce: využívání automatizace pracovních postupů, zvýšení transparentnosti v řízení, data stále k dispozici a na jednom místě, tvorba návrhů s pomocí inteligentních technologií, pokročilé nástroje vizualizace, propojení s moderními technologiemi a mnoho dalšího. Klíčová jsou v projektu data, která jsou díky BIM vždy jednotná, koordinovaná a přesnější pro všechny zainteresované strany. To vše umožňuje lepší a informovanější rozhodování a boří překážky v někdy neefektivních procesech stavebnictví.

  Doktor Petr Matějka z Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví byl u zrodu zavádění BIM do výuky na Fakultě stavební ČVUT. Dozvíte se, jak začleňování této metody do výuky probíhalo, jaké hlavní výhody BIM a digitalizace stavebnictví přináší a co vše se studenti v rámci výuky naučí.

  • 15 min
  Univerzita 3. věku

  Univerzita 3. věku

  Termínem “třetí věk“ označujeme obvykle seniory. Ti se mohou, stejně jako studenti ze základních, středních nebo vysokých škol, dále vzdělávat. A to ve speciálním vzdělávacím programu, kterým je Univerzita 3. věku. Program celoživotního vzdělávání je zpravidla určen těm, kteří dosáhli důchodového věku.
  Univerzity třetího věku se účastní ti, kteří si chtějí dále rozšiřovat svoje vědomosti. Na kurzech setkávají se svými vrstevníky a sdílí své poznatky z přednášek. Mimo jiné tu jsou pro ně připraveny i zajímavé exkurze.
  Tyto kurzy se vyučují i na Fakultě stavební ČVUT. Nabízí se tu řada přednášek v cyklech jednotlivých odborníků. Z důvodu epidemie se bohužel část kurzů musela zrušit, ale další se rozběhly online přes MS Teams. Sami senioři si o ně řekli, že by to chtěli zkusit. Přednáší tak i doc. Milada Kočandrlová z Katedry matematiky, která jako jediná nabízí studentům U3V matematiku a geometrii v rámci celé ČVUT. Dozvíme se, jak výuka probíhá a možná vás překvapí, jakým tématům se senioři věnují a že i hodina matematiky může být zábavou.

  • 15 min
  Silniční stavby

  Silniční stavby

  Silnice jsou v současné době nejdůležitějšími spojnicemi umožňující rychlou a jednoduchou přepravu osob, ale i zboží a služeb.
  Silniční stavby zahrnují výstavbu silnic a dálnic, rychlostních komunikací, městských ulic, parkovišť, lesních a polních cest, cyklistických stezek, chodníků a dalších ploch. Součástí je i inženýrská činnost a vyřizování mnoha povolení, včetně zhotovení a administrace jako například žádosti o dotace. Na Katedře silničních staveb Fakulty stavební ČVUT mají studenti možnost se této široké problematice věnovat. Své teoretické znalosti a dovednosti aplikují na úlohách a pracích přímo v terénu, v silniční laboratoři pak pod vedením Ing. Petra Mondscheina, Ph.D., a jeho kolegů. V podcastu se budeme bavit o asfaltových směsích, které je potřeba přizpůsobit dané lokalitě a požadavkům. Dozvíte se, jak taková stavba probíhá, jaké trendy v oblasti silničních staveb jsou a jak se zde mohou zapojit studenti.

  • 19 min
  Ing. Michal Kovářík - 3D tisk

  Ing. Michal Kovářík - 3D tisk

  Technologie 3D tisku, známá také pod názvem aditivní výroba, pracuje na principu vytváření trojrozměrných fyzických objektů nanášením materiálu v následných vrstvách
  Patří mezi technologie digitální fabrikace, které mají původ už v polovině padesátých let.
  Jde o proces, při kterém z digitálního 3D modelu, vytváříme pomocí počítačem řízeného výrobního zařízení model fyzický. Jako materiál se v 3D tisku využívá například plast, různé kovy, sklo ale dokonce i speciální typ betonu. Jedná se o cementový kompozit, který na rozdíl od běžného betonu obsahuje pouze jemné kamenivo. Při tisku z takového materiálu je zásadní dodržet přesné dávkování a technologii výroby směsi, je třeba zohlednit i měnící se vnější okolnosti, jako je teplota a vlhkost vzduchu.
  Oproti běžným technologiím pro realizaci betonových konstrukcí má 3D tisk jako robotická technologie výhodu ve zvýšení přesnosti a efektivity výroby, ke svému provozu nepotřebuje početný personál. Výhodou je také úspora pracného bednění a možnost výroby obtížně bednitelných zakřivených konstrukcí.
  Na Fakultě stavební ČVUT se metodě 3D tisku věnuje Katedra technologie staveb, speciální tým pracuje pod vedením Ing. Michala Kováříka. V podcastu se dozvíte podrobněji, jak tisk z betonu funguje a s jakými technologiemi 3D tisku jsou studenti seznamováni.

  • 15 min
  Ing. Martin Čásenský, CSc. - Akreditace RICS

  Ing. Martin Čásenský, CSc. - Akreditace RICS

  Ing. Martin Čásenský, CSc. - Akreditace RICS by Fakulta stavební ČVUT

  • 12 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

Top Podcasts In Technology