14 episodes

Podcast by Fakulta stavební ČVUT

Srdcem stavaři Fakulta stavební ČVUT

  • Technology
  • 5.0 • 5 Ratings

Podcast by Fakulta stavební ČVUT

  Matematika na Fakultě stavební – bez čeho se nelze obejít a co se nabízí nadaným studentům

  Matematika na Fakultě stavební – bez čeho se nelze obejít a co se nabízí nadaným studentům

  V čem je matematika na stavařině specifická? A jaké možnosti se otvírají matematicky nadaným studentům Fakulty stavební ČVUT? Na tyto i mnohé další otázky nám v novém díle podcastu Srdcem stavaři odpoví doc. Jozef Bobok, vedoucí Katedry matematiky, která na Fakultě stavební ČVUT zajišťuje výuku matematiky, konstruktivní geometrie a matematické statistiky ve všech studijních programech a formách studia. Katedra úzce spolupracuje s ostatními katedrami na řešení široké škály inženýrských problémů.

  • 13 min
  Co je SVOČ a proč je pro studenty zajímavé se do ní zapojit

  Co je SVOČ a proč je pro studenty zajímavé se do ní zapojit

  Studentská vědecká a odborná činnost neboli SVOČ, je soutěž pro studenty vysokých škol, která může napomoci odhalit jejich skrytý potenciál v oblasti vědy a výzkumu, a podpořit tak talentované jedince. Studenti stavebních vysokých škol se mohou zúčastnit aktivit v rámci SVOČ zejména prostřednictvím spolupráce s jednotlivými katedrami.
  Soutěž SVOČ je realizována jako dvoukolová, probíhá, jak na fakultní úrovni, tak následně na úrovni mezinárodní. Je rozdělena do jednotlivých sekcí, kde se studenti prezentují svými pracemi a výsledky svého zkoumání či výzkumu. Na Fakultě stavební ČVUT v Praze probíhá SVOČ vždy v jedenácti sekcích.
  Proč je těchto sekcí tolik? Co vše studentům SVOČ nabízí a proč a jak se do ní zapojit? O tom i mnohém dalším jsme hovořili s prof. Pavlem Kuklíkem z Katedry mechaniky Fakulty stavební ČVUT, který je zároveň předsedou rady SVOČ.

  • 16 min
  Proč se na Fakultě stavební učí i čínština a co je UNIcert

  Proč se na Fakultě stavební učí i čínština a co je UNIcert

  Proč se na Fakultě stavební učí i čínština a co je UNIcert by Fakulta stavební ČVUT

  • 8 min
  Cena Hlávkovy nadace pro Kateřinu Roškotovou za výzkum v oblasti čistých prostor

  Cena Hlávkovy nadace pro Kateřinu Roškotovou za výzkum v oblasti čistých prostor

  Termínem čisté prostory se označují taková prostředí, kde by případná kontaminace mohla narušit probíhající specifické činnosti nebo negativně ovlivnit vyráběný produkt. Jako příklad si můžeme představit třeba nemocniční operační sál a farmaceutický průmysl.

  Čistým prostorám se věnuje Ing. Kateřina Roškotová z Katedry technických zařízení budov Fakulty stavební ČVUT. Zaměřuje se na tepelný komfort osob, které v takovém prostředí každý den pracují. K výzkumu používá i tzv. tepelného manekýna, který jí pomáhá sbírat potřebná data. Za svůj projekt Ing. Roškotová získala v roce 2020 cenu Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, která se uděluje talentovaným studentům do 33 let.

  Co všechno lze o tepelném komfortu díky „chytré figuríně“ zjistit? V čem je přínos výzkumu čistých prostor? Na to a na další věci jsme se zeptali v dalším díle Srdcem stavaři.

  • 10 min
  Oběhové hospodářství ve stavebnictví

  Oběhové hospodářství ve stavebnictví

  Problematika udržitelnosti, šetrného přístupu k životnímu prostředí a přechod k oběhovému hospodářství jsou dnes významnými celospolečenskými tématy. Stavebnictví je jedním z odvětví, které nabízí díky potenciálům recyklace a opětovného používání materiálů celou řadu možností, jak principy a cíle oběhového hospodářství (též cirkulární ekonomiky) rozvíjet a účinně prosazovat. Při budování, rozvíjení a údržbě budov, inženýrských sítí a infrastruktury, které utvářejí naše prostředí a jsou aspekty našeho blahobytu, je přirozeně spotřebováváno mnoho materiálu. Snahou a cílem nových přístupů ve stavebnictví je uplatněné jejich opětovné použití při výrobě a o šetrné zacházení s neobnovitelnými zdroji, ze kterých řada spotřebovávaných materiálů je tvořena.

  Recyklací a opětovným používáním stavebních materiálů lze snižovat nejen zátěž společnosti směrem k přírodě a ke kritickým aspektům, jejichž projevy v posledních letech častěji pociťujeme — změna klimatu, ztráta biodiverzity, dostupnost vodních zdrojů, ale současně lze co nejefektivněji využít ekonomické náklady. Využití má po mnoho let třeba u silničních staveb.

  Proč je recyklace stavebních materiálů důležitá a jak takový proces vypadá? Oběhovému hospodářství se na Fakultě stavební ČVUT jako jeden z řady odborníků věnuje Ing. Jan Valentin, Ph.D. z Katedry silničních staveb, se kterým jsme si povídali v dalším dílu podcastu Srdcem stavaři.

  • 20 min
  Využití odpadního tepla z výpočetní techniky

  Využití odpadního tepla z výpočetní techniky

  Výpočetní technika přeměňuje téměř 100 % elektrického příkonu na tepelnou energii. Mohou to být například procesory nebo grafické karty, které je nutné náročně chladit a teplo odvádět pryč, aby nedošlo k přehřátí zařízení. Využití tohoto odpadního tepla přitom může být novým alternativním zdrojem energie zejména pro vytápění a přípravu teplé vody.

  Dané problematice se ve svojí diplomové práci věnoval Ing. David Staněk z Katedry technických zařízení budov Fakulty stavební ČVUT v Praze. Zaměřil se přitom na možnosti, jak efektivně využít odváděné teplo pro vytápění či ohřev teplé vody v budovách.

  Jako nejvýhodnější zdroj pro zpětné získávání tepla z výpočetní techniky byla vyhodnocena datová centra s vodním chlazením v těsné spolupráci s bytovými či administrativními objekty.

  Se svojí diplomovou prací se Ing. David Staněk mimo jiné zúčastnil studentské soutěže REHVA 2020 a odnesl si odtud druhé místo.

  • 11 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
5 Ratings

5 Ratings

Top Podcasts In Technology

Seznam Zprávy
Český rozhlas
iPure
CzechCrunch
Josef Tetek
Lex Fridman