31 Folgen

Đây là nơi mình muốn chia sẽ với các bạn tất cả những trải nghiệm mà mình có được, đặc biệt là về công việc, với mong muốn hỗ trợ các bạn một phần trên con đường phát triển bản thân.

Kết nối với mình qua FB: https://www.facebook.com/ohkhago/

All about experiences!

Love,

Ohkhago Kha NGUYEN

    • Selbstverwirklichung
    • 5.0, 2 Bewertungen

Đây là nơi mình muốn chia sẽ với các bạn tất cả những trải nghiệm mà mình có được, đặc biệt là về công việc, với mong muốn hỗ trợ các bạn một phần trên con đường phát triển bản thân.

Kết nối với mình qua FB: https://www.facebook.com/ohkhago/

All about experiences!

Love,

Kundenrezensionen

5.0 von 5
2 Bewertungen

2 Bewertungen

Top‑Podcasts in Selbstverwirklichung

Zuhörer haben auch Folgendes abonniert: