51 Folgen

Socionompodden med Tina Karpin, vill visa en nyanserad bild av socialt arbete.

Socionompodden Tina Karpin

  • Bildung

Socionompodden med Tina Karpin, vill visa en nyanserad bild av socialt arbete.

  50 Anette Nilsson - IVOs roll i socialt arbete

  50 Anette Nilsson - IVOs roll i socialt arbete

  Anette Nilsson är socionom och enhetschef på IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för avdelning östs enhet som har tillsyn över områdena funktionsnedsättning, äldreomsorg samt lämplighetsprövning av privata aktörer inom socialtjänst och LSS.
  Vi pratar om IVOs roll i socialt arbete. info@socionompodden.se www.socionompodden.se Följ oss på Instagram under #socionompodden.

  • 49 Min.
  49 Pernilla Lundström - LSS

  49 Pernilla Lundström - LSS

  Pernilla Lundström enhetschef i Tyresö kommun berättar om vad det innebär att ha stöd enligt lagen om särskilt stöd och service. Vem har rätt till insatser, hur bedöms dessa och hur deras arbetssituationen ut för handläggare inom LSS. Vi pratar också om den nya LSS utredningen och vad denna kan tänkas innebära framöver.
  info@socionompodden.se www.socionompodden.se Följ oss på Instagram under #socionompodden.

  • 45 Min.
  48 Ulla Holmberg - Handledning och handledningsetiska dilemman

  48 Ulla Holmberg - Handledning och handledningsetiska dilemman

  Ulla Holmberg, socionom, terapeut och handledare samtalar med Tina Karpin om vad handledning är samt vilken nytta man kan ha av handledning i sin yrkesutövning. info@socionompodden.se www.socionompodden.se  
  Följ oss på Instagram under #socionompodden. 

  • 57 Min.
  47 Nina Berg - En spark i röven

  47 Nina Berg - En spark i röven

  Nina Berg är nykter alkoholist sedan 13 år tillbaka. Hon inspirerar andra till att ta steget till att förverkliga sina drömmar och inte låta ens beroende definiera en som person. info@socionompodden.se www.socionompodden.se 

  • 40 Min.
  46 Johanna Thulin - Behandling för våldsutsatta barn

  46 Johanna Thulin - Behandling för våldsutsatta barn

  Johanna Thulin är lektor i socialt arbete vid institutionen för socialt arbete på Linnéuniversitet. Vi pratar om hennes avhandling Putting words to child physical abuse. Possible consequences, the process of disclosure, and effects of treatment. From children´s perspective. info@socionompodden.se

  • 46 Min.
  45 Finn Stenvall - Behandling av spelberoende

  45 Finn Stenvall - Behandling av spelberoende

  Finn är behandlingsansvarig på Spelfriheten. Vi pratar om effektiva behandlingsformer för spelberoende. Vidare om liknelser och skillnader mellan spelberoende och andra typer av beroenden.info@socionompodden.se

  • 41 Min.

Top‑Podcasts in Bildung

Zuhörer haben auch Folgendes abonniert: