85 episoder

Har du lyst til at udfordre dig selv og finde ud af, hvem du egentlig er? Hvad er din motivation, der bringer dig ind i din personlige flow-tilstand? Hvis du ikke kender din iboende motivation, kan denne podcast hjælpe dig videre. I podcasten vil du finde inspiration, f.eks. hvis du er i tvivl om, hvilken retning du skal gå, hvis du ikke ved, hvor du vil hen i dit liv, eller hvis du ikke ved, hvordan du kan realisere dine drømme. Ved at lytte kan du lære mere om dig selv. Der vil også være mange spændende interviews.

Det handler om dig Stephan Volker Sax

  • Erhverv

Har du lyst til at udfordre dig selv og finde ud af, hvem du egentlig er? Hvad er din motivation, der bringer dig ind i din personlige flow-tilstand? Hvis du ikke kender din iboende motivation, kan denne podcast hjælpe dig videre. I podcasten vil du finde inspiration, f.eks. hvis du er i tvivl om, hvilken retning du skal gå, hvis du ikke ved, hvor du vil hen i dit liv, eller hvis du ikke ved, hvordan du kan realisere dine drømme. Ved at lytte kan du lære mere om dig selv. Der vil også være mange spændende interviews.

  #84 Din realitet

  #84 Din realitet

  Denne podcastepisode handler om din realitet.

  Forskellene i opfattelsen af virkeligheden mellem mennesker kan skyldes en kombination af biologiske, mentale, kulturelle og erfaringsmæssige faktorer samt vores indre drivkræfter. Her er nogle af de vigtigste årsager:

   

  Sansning og opfattelse:

  Mennesker opfatter verden gennem deres sanser, og disse
  sansedata bliver behandlet af hjernen. Forskelle i sansning og opfattelse kan skyldes variationer i biologiske faktorer som syn, hørelse og andre sanser.

   

  Intellektuelle filtre: Begge udtryk refererer til mentale
  processer og evner relateret til tænkning, forståelse og indlæring.

  Vores hjerner har kognitive filtre, der påvirker, hvordan vi
  behandler information. Disse filtre dannes af vores erfaringer, kulturelle baggrund, opdragelse og personlige overbevisninger. To personer kan opleve den samme begivenhed, men tolke den forskelligt på grund af deres individuelle kognitive filtre.

   

  Kulturelle og sociale påvirkninger:

  Kultur og samfund spiller en stor rolle i at forme vores
  opfattelse af virkeligheden. Normer, værdier og kulturelle traditioner kan påvirke, hvordan vi tolker begivenheder og interagerer med verden omkring os.

   

   

  Personlighed og temperament:

  Individuelle forskelle i personlighedstræk og temperament kan også påvirke, hvordan vi reagerer på og tolker forskellige situationer. Nogle mennesker er mere tilbøjelige til at være optimistiske, mens andre kan være mere skeptiske eller pessimistiske.

   

  Erindringer og hukommelse:

  Vores erindringer er ikke altid nøjagtige og kan påvirkes af
  forskellige faktorer som følelser, forventninger og kontekst. To personer kan huske den samme begivenhed forskelligt baseret på deres individuelle hukommelsesprocesser.

   

  Perspektiv og synsvinkel:

  Forskelle i perspektiv og synsvinkel kan også bidrage til
  variation i opfattelsen af virkeligheden. To personer, der ser den samme begivenhed fra forskellige vinkler eller kontekster, kan have forskellige opfattelser af, hvad der skete.

   

  Samlet set er menneskers opfattelse af virkeligheden kompleks og påvirket af en række faktorer, herunder vores unikke indre drivkræfter. Denne mangfoldighed i opfattelser bidrager til den rige og komplekse natur af
  menneskelig interaktion og kommunikation.

   

  Tak fordi du lytter med, og husk at abonnere denne podcast😊

   

  Har du nogen kommentar så er du velkommen til at kontakte mig via mail svs@stephan-sax.com eller over min nye hjemmeside www.stephan-sax.com eller +45 93840127

   

  Godfornøjelsen med podcasten😊

   

  Vi høres & tales ved…

   

  De bedste hilsner fra Stephan, din fremtidsdesigner

  • 23 min.
  #83 Tålmodighed

  #83 Tålmodighed

  Denne Podcast handler om tålmodighed Mennesker kan af forskellige årsager ofte have svært ved at udvise tålmodighed. Nogle af de mest almindelige årsager inkluderer:

  Øjeblikkelig tilfredsstillelse:

  I dagens verden, hvor hurtig kommunikation og øjeblikkelige resultater ofte opmuntres, udvikler mennesker forventningen om, at de skal have
  tingene med det samme. Teknologiske fremskridt som hurtige internetforbindelser og leveringstjenester bidrager til, at vi vænner os til hurtige resultater.

   

  Stress og travlhed:

  Det moderne liv er ofte hektisk og stressende. Presset for at udføre opgaver på kort tid kan føre til, at mennesker bliver utålmodige. Tidsmæssigt pres og høje forventninger kan påvirke evnen til at udvise tålmodighed.

   

  Kort opmærksomhedsspænd:

  Den konstante tilgængelighed af information og underholdning kan føre til en forkortet opmærksomhedsspænd. Mennesker har en tendens til at
  kede sig hurtigt eller blive distraheret, hvilket kan påvirke tålmodigheden.

   

  Manglende kontrol:

  Følelsen af manglende kontrol over en situation kan forstærke utålmodighed. Hvis mennesker føler, at de ikke har kontrol over fremskridt eller resultatet, kan det føre til frustration og utålmodighed.

   

  Samfundsmæssige forventninger:

  Samfundsnormer og forventninger kan bidrage til, at mennesker føler presset for at opnå bestemte milepæle eller succeser. Dette kan føre til utålmodighed, hvis disse mål ikke opnås hurtigt nok.

   

  Det er vigtigt at understrege, at tålmodighed er en
  færdighed, der kan udvikles og plejes. Ved at være opmærksom, reflektere over sig selv og gøre bevidste anstrengelser kan mennesker lære at udvise mere
  tålmodighed og udvikle en mere positiv tilgang til udfordringer.
  Udover hjælper dine indre drivkræfter dig med at forstå situationen bedre og undgå misforståelser i dig selv, så du får den ro, du har brug for for at være tålmodig med dig selv. Du får du meget mere viden om, hvordan dine indre drivkræfter kan hjælpe dig med at forblive eller blive mere tålmodig. Det handler om dig og ikke de andre. Når du forbliver tålmodig, opnår du automatisk bedre resultater.


  Tak fordi du lytter med, og husk at abonnere denne podcast😊  Har du nogen
  kommentar så er du velkommen til at kontakte mig via mail svs@stephan-sax.com eller over min nye hjemmeside www.stephan-sax.com eller +45 93840127

   

  Godfornøjelsen med podcasten😊

   

  Vi høres & tales ved…

   

  De bedste
  hilsner fra Stephan, din fremtidsdesigner

  • 22 min.
  #82 Ærlighed

  #82 Ærlighed

  Lad os kombinere tankerne om ærlighed med viden om vores indre drivkræfter:

  Hvad der sker, når vi kender vores indre drivkræfter:

  Selvbevidsthed:

  At kende vores indre drivkræfter giver os en dybere
  selvforståelse. Vi bliver mere opmærksomme på vores mål, værdier og ønsker, hvilket kan styrke vores evne til at træffe autentiske beslutninger.

  Autenticitet:

  Når vi er forbundet med vores indre drivkræfter, har vi
  tendens til at handle mere autentisk. Vi lever i overensstemmelse med vores sande selv og er mere tilbøjelige til at udtrykke vores tanker og følelser ærligt.

  Livstilfredshed:

  At forstå, hvad der motiverer os dybt, kan bidrage til øget
  livstilfredshed. Når vores handlinger og livsstil stemmer overens med vores indre drivkræfter, oplever vi ofte større tilfredshed og lykke.

  Bedre relationer:

  Ærlighed om vores indre drivkræfter kan styrke vores
  relationer. Det skaber en ægte forbindelse med andre, når vi deler vores inderste tanker og følelser.

    

  Hvad der sker, når vi ikke kender vores indre drivkræfter:

  Forvirring og usikkerhed:

  Manglende kendskab til vores indre drivkræfter kan føre til
  forvirring omkring vores mål og ønsker. Dette kan skabe en følelse af usikkerhed omkring, hvor vi skal hen i livet.

  Manglende retning:

  Uden klarhed om vores indre drivkræfter kan vi føle, at vi
  driver uden retning. Dette kan resultere i træffe beslutninger, der ikke er i overensstemmelse med vores autentiske selv.

  Konflikt og stress:

  Når vores handlinger ikke afspejler vores indre drivkræfter,
  kan det føre til intern konflikt og stress. Vi kan opleve en uoverensstemmelse mellem vores handlinger og vores sande ønsker.

  Dårlige relationer:

  Manglende ærlighed om vores indre drivkræfter kan påvirke vores forhold negativt. Andre kan have svært ved at forstå os, når vi ikke er åbne omkring vores behov og ønsker.

  I sammenhæng med ærlighed understreger kendskab til vores indre drivkræfter vigtigheden af at være ærlige over for os selv og andre. Ærlighed skaber en grundlæggende forbindelse med vores egne værdier og hjælper os med at opbygge mere meningsfulde og autentiske relationer.

   

  Tak fordi du lytter med, og husk at abonnere denne podcast😊

  Har du nogen kommentar så er du velkommen til at kontakte mig via mail svs@stephan-sax.com eller over min nye hjemmeside www.stephan-sax.com eller mobil

  +45 93840127

   

  Godfornøjelsen med podcasten😊

   

  Vi høres & tales ved…

   

  De bedste hilsner fra Stephan, din fremtidsdesigner

  • 22 min.
  #81 Why - Guru & Ordmagiker del 4 - Udlev Dine Drømme med Grith Lygum

  #81 Why - Guru & Ordmagiker del 4 - Udlev Dine Drømme med Grith Lygum

  Udlev Dine Drømme - Podcastafslutning

  Vi har rejst gennem dybet af sindet med Why - Guru & Ordmagiker, hvor Grith Lygum har delt sin indsigt og visdom om livets mysterier. Som vi nærmer os afslutningen
  af denne mine af tanker og refleksioner, vil vi opsummere nøglepunkterne og opmuntre dig til at udleve dine drømme.

   

  Vores Underbevidsthed:

  Grith har kastet lys over det komplekse univers af vores underbevidsthed. Det er her, magien sker. Det er her, vores dybeste ønsker og frygt hviler side om side. At forstå denne indre verden er at åbne døren til selvopdagelse og personlig vækst.

   

  At Nå Vores Drømme:

  Spørgsmålet om, hvordan vi kan nå vores drømme, har været central. Grith har udforsket ideen om, at handling er nøglen. Det er ikke kun at have en vision, men også at tage
  skridt, selv de små, mod vores mål. Handling er broen mellem drøm og virkelighed.

   

  Vigtigheden af Mål:

  Mål er som stjerner på nattehimlen, der guider os i mørket. Grith har forklaret, hvorfor mål er så vigtige for os mennesker. De giver retning, formål og motivation. At
  sætte sig mål er ikke kun et middel til at opnå resultater, men også en rejse for selvopdagelse.

   

  Selvopfattelse:

  Hvorfor kan vi ikke altid mærke os selv i dette komplekse væv af tanker? Dette spørgsmål har udfordret vores forståelse af selvopfattelse. Grith har vist, at det at være
  nærværende og opmærksom på øjeblikket er nøglen til at forbinde med vores inderste væsen.

   

  Som vi afslutter denne rejse, opfordrer vi dig til at tage disse indsigter med dig. Udlev dine drømme, forstå din underbevidsthed, sæt mål og mærk din egen eksistens. Why - Guru & Ordmagiker håber at have vækket nysgerrigheden i dig og inspireret dig til at skabe dit eget magiske eventyr.

  Tak fordi du lytter, og husk at abonnere for at få flere indsigtsfulde episoder om det er mit liv.

  Griths profil: linkedin.com/in/grith-lygum-994a7038

  Websted: kickstartdinkarriere.dk (Firma)

  E-Mail: grithlygumsiewertsen@gmail.com

  Har du nogen kommentar så er du velkommen til at
  kontakte mig via mail svs@stephan-sax.com eller på +45 93840127

  Godfornøjelsen med podcasten😊

  Vi høres & tales ved…

  De bedste hilsner fra Stephan, din fremtidsdesigner

  • 39 min.
  #80 Why - Guru & Ordmagiker del 3 - Akademisk sporskifter med Grith Lygum

  #80 Why - Guru & Ordmagiker del 3 - Akademisk sporskifter med Grith Lygum

  Why - Guru & Ordmagiker del 3: Akademisk sporskifter

   

  I denne episode af "Why - Guru & Ordmagiker" udforsker vi dybtgående spørgsmål om livet, arbejde og den magt, som ord har over os. Vores gæst, Grith, deler sin indsigt og viden om akademiske sporskifter, mens vi dykker ned i fascinerende emner.

   

  Hvad betyder det at skifte spor akademisk?

  Grith giver os et indblik i, hvad det indebærer at tage akademiske sporskifter og udforsker, hvordan det har formet hendes rejse.

  Hvorfor skifter du så mange gange dit job?

  Vi stiller det spørgsmål, der ofte undrer os alle - hvorfor skifter Grith så ofte job, og hvilken indflydelse har det haft på hendes udvikling?

  Hvorfor har ord så meget magt over os mennesker?

  Vi udforsker dybden af ​​ord og deres påvirkning på vores tanker, handlinger og følelser. Grith deler indsigt i, hvordan vi kan bruge sprog som et kraftfuldt redskab.

  Symptombehandling - hvad er det?

  Vi diskuterer begrebet symptombehandling og dets betydning inden for personlig udvikling og helbredelse.

  Hvorfor lyder vi alt for lidt til hinanden?

  En dybdegående samtale om vigtigheden af ​​at lytte og forstå hinanden, samt hvordan det kan forbedre vores relationer og samfund.

   

  IKIGAI Modellen - Livsformål - hvad er det?

  Grith introducerer os til IKIGAI-modellen og udfolder konceptet om livsformål, hvilket kan være afgørende for vores personlige og professionelle opfyldelse.

  Lyt med, som vi udforsker de dybere lag af livets spørgsmål og søger efter meningen bag vores valg og handlinger. "Why - Guru & Ordmagiker" er din guide til at forstå hvorfor og hvordan livet former sig for os alle.

  Jeg håber virkelig, at du vil tage dig tid til at lytte. Det ville betyde meget for mig at høre din mening!

  Tak fordi du lytter, og husk at abonnere for at få flere indsigtsfulde episoder om det er mit liv.

  Griths profil: linkedin.com/in/grith-lygum-994a7038

  Websted: kickstartdinkarriere.dk (Firma)

  Mail: grithlygumsiewertsen@gmail.com

  Har du nogen kommentar så er du velkommen til at
  kontakte mig via mail svs@stephan-sax.com eller på +45 93840127

   

  Godfornøjelsen med podcasten😊

   

  Vi høres & tales ved…

  De bedste hilsner fra Stephan, din fremtidsdesigner

  • 25 min.
  #79 Why - Guru & Ordmagiker del 2 - Bæredygtig livsstil med Grith Lygum

  #79 Why - Guru & Ordmagiker del 2 - Bæredygtig livsstil med Grith Lygum

  Why - Guru & Ordmagiker Podcast: Bæredygtig Livsstil Del 2

  Hej  

  Tag del i anden del af vores spændende miniserie om bæredygtig livsstil på "Why - Guru & Ordmagiker" podcasten med Grith Lygum og mig Stephan Sax som vært.

  🤔 Hvad betyder det for dig?

  Dyk ned i betydningen af bæredygtighed i din personlige kontekst og lad os udforske, hvordan dine valg og vaner kan forme en meningsfuld og bæredygtig livsstil.

   💡 Hvorfor skal det give hele tiden mening?

  Opdag nødvendigheden af meningsfuldhed i vores handlinger. Lad os sammen reflektere over, hvordan konstant at søge mening kan være afgørende for en bæredygtig livsstil.

   

  💰 Hvorfor er vi mennesker så afhængige af penge?

  Lad os dykke ned i forholdet mellem penge og livsstil. Hvordan påvirker vores økonomiske afhængighed vores beslutninger, og hvordan kan vi udfordre dette i en
  bæredygtig kontekst?

   

  🌱 Hvordan bliver du økonomisk uafhængig?

  Få praktiske råd og perspektiver om at opnå økonomisk uafhængighed inden for rammerne af en bæredygtig livsstil. Lad os skabe balance mellem økonomi og bæredygtighed
  sammen!

   

  🌈 Hvad er det gode liv for dig?

  Afrund rejsen med at udforske konceptet af "det gode liv". Lad os sammen reflektere over, hvad der virkelig betyder noget for dig og hvordan du kan integrere det i din bæredygtige livsstil.

   

  Tune ind på "Why - Guru & Ordmagiker" for en tankevækkende samtale, der inspirerer til dybere refleksion og handling. 🚀

  Jeg håber virkelig, at du vil tage dig tid til at lytte. Det ville betyde meget for mig at høre din mening!  Tak fordi du lytter, og husk at abonnere for at få flere indsigtsfulde episoder om det er mit liv.

  Griths profil: linkedin.com/in/grith-lygum-994a7038

  Websted: kickstartdinkarriere.dk (Firma)

  E-Mail: grithlygumsiewertsen@gmail.com

  Har du nogen kommentar så er du velkommen til at
  kontakte mig via mail svs@stephan-sax.com eller på +45 93840127

   

  Godfornøjelsen med podcasten😊

   

  Vi høres & tales ved…

   

  De bedste hilsner fra Stephan, din
  fremtidsdesigner.

  • 45 min.

Mest populære podcasts inden for Erhverv

Euroinvestor
Djøf
Saxo Bank
Børsen
Nordnet
Morten Münster