8 episodes

Alle børn har ret til at have det godt. Det står i FN’s Børnekonvention. UNICEF har spurgt danske skoleelever om, hvornår de føler sig allermest udsat og udenfor i skolen. Det har givet os 12 spændende podcastepisoder, hvor det er de unge, der sætter dagsordenen. Sammen med Sofie Østergaard inviterer to elever ind til KLASSENS TIME. Her får de hver uge en snak med en ekspert om et af de 12 temaer, hvor eleverne mærker udsatheden i skolen.

KLASSENS TIME UNICEF

  • Self Help

Alle børn har ret til at have det godt. Det står i FN’s Børnekonvention. UNICEF har spurgt danske skoleelever om, hvornår de føler sig allermest udsat og udenfor i skolen. Det har givet os 12 spændende podcastepisoder, hvor det er de unge, der sætter dagsordenen. Sammen med Sofie Østergaard inviterer to elever ind til KLASSENS TIME. Her får de hver uge en snak med en ekspert om et af de 12 temaer, hvor eleverne mærker udsatheden i skolen.

  Kropsidealer med Morten Emmerik Wøldike

  Kropsidealer med Morten Emmerik Wøldike

  ”Børn og unge lærer meget tidligt at være bevidste om deres krop. Og at deres krop ikke bare er deres egen, men er én som andre også kigger på og vurderer”, Morten Emmerik Wøldike.  I dagens episode inviterer eleverne Vilma og Thea fra hhv. Langelinieskolen og Husum Skole seksualitets- og kønsekspert Morten Emmerik Wøldike indenfor til en snak om kropsidealer. Det bliver til en spændende snak  om, hvorfor kropsidealer fylder så meget for børn og unge, og at kropsbevidstheden kommer tidligere end før. Sammen med Morten taler de også om, at drengene ofte kan blive overset, og derfor skal de huskes, da det er vanskeligere for drenge at sætte ord på kropsidealer. Der er også gode råd til mere trivsel, kropsdannelse, og at man som voksen skal skabe en tryg ramme, så eleverne ikke bliver pinligt berørte. 

  • 27 min
  Larm i klassen med Mikkel Windfeld Petersen

  Larm i klassen med Mikkel Windfeld Petersen

  ”Larm er enormt individuelt. Det afhænger af den situation, man er i, hvorfor en person man er, og hvilket behov man har. Derfor er larm sådan en svær størrelse”, Mikkel Windfeld Petersen. I dagens episode inviterer eleverne Vilma og Thea fra Langelinieskolen og Husum Skole ekspert i klassemiljø Mikkel Windfeld Petersen indenfor til en snak om larm i klassen. For larm fylder stadig meget i de danske klasselokaler! Det bliver til en god snak om, hvorfor elever kan komme til at larme mere og mere i løbet af en dag, og hvorfor nogle rum larmer mere end andre. Der gives en masse gode og praktiske råd til, hvordan man kan komme larmen til livs.

  • 20 min
  Skilsmisse med Lola Jensen

  Skilsmisse med Lola Jensen

  ’Halvdelen af mig mangler. Den ene halvdel har jeg hos min far, og den anden har jeg hos min mor’,Eren, 8. klasse.I dagens episode har eleverne Matilde og Eren fra hhv. Maglegårdsskolen og Hjalleseskolen inviteret familieterapeuten Lola Jensen indenfor til en snak om det at være skilsmissebarn i skolen. Sammen sætter  de fokus på, hvordan det føles altid at mangle den ene halvdel af sig selv – og hvor vigtigt det er, at både forældre og fagfolk fastholder fokus på barnets tarv, og tør at gå ind i privatsfæren overfor forældrene, hvis  problemer opstår. Både eleverne og Lola Jensen kommer med gode og nemme råd, man som lærer kan tage med i dagligdagen.   

  • 32 min
  Kulturforskelle med Laila Colding Lagermann

  Kulturforskelle med Laila Colding Lagermann

  ’Selvom vi har de bedste intentioner i mødet med andre mennesker, er det ikke sikkert, at det er sådan de opleves på den anden side af bordet’, Laila Colding Lagermann. I dagens episode har eleverne Eren og Matilde fra hhv. Hjalleseskolen og Maglegårdsskolen inviteret forsker Laila Colding Lagermann indenfor til en snak om kulturforskelle. Det bliver en interessant snak om, hvor vigtigt det er, at lærerne og de voksne i skolen ser sig selv som de vigtige rollemodeller, de er. At det netop er deres ageren, der legitimerer, hvordan fællesskabet opfører sig over for forskelligheder. Gode råd og eksempler gives til både skoler og fagfolk.

  • 25 min
  Sikker adfærd på sociale medier med Jon K. Lange

  Sikker adfærd på sociale medier med Jon K. Lange

  ’De to ting, der fylder mest hos børn, er billeddeling og tonen på nettet’, Jon K. Lange.  I dagens episode inviterer eleverne Liva og Catharina fra hhv. Paradisbakkeskolen og Vigerstedskole Jon K. Lange, ekspert i børns digitale liv, indenfor til en snak om sikker adfærd på sociale medier.  Sammen taler de om, at spilleregler er essentielle, og at det ikke kun er børn, der skal huske på, hvornår man må eller ikke må lægge billeder op af andre. Der gives en række gode råd til alt lige fra billeddeling til tonen på nettet. Én ting er dog sikkert. De voksne skal lære at abstrahere fra, hvordan de selv bruger de sociale medier for at forstå de unges virkelighed.

  • 27 min
  Mobning med Helle Rabøl Hansen

  Mobning med Helle Rabøl Hansen

  ”Mobbeformerne ændrer sig med tiden. Vi skal ikke længere kigge efter buksevand”, Helle Rabøl Hansen I dagens episode inviterer eleverne Eren og Thea fra hhv. Hjalleseskolen og Husum Skole forsker og mobbenørd Helle Rabøl Hansen inden for til en snak om mobning. Det bliver en interessant snak om, hvor komplekst en størrelse mobning er, men at det ikke længere kræver fokus på individet. Det kræver styrkelse af fællesskabet. Gode råd til en mobbefri kultur på skolerne gives af både eleverne og Helle.

  • 27 min

Customer Reviews

Rikke Falkenberg - Leg med IT ,

Lige i skabet👊🏽

UNICEF lykkedes flot med at opfylde deres tydelig målsætning om at give børn en stemme i debatten om deres liv. Velegnet til både forældre og professionelle der arbejder med børn og undervisning.

ChristianSophus ,

Giver børn taletid

Utroligt begavede børn og eksperter. Jeg glæder mig allerede til næste afsnit.

Top Podcasts In Self Help

Listeners Also Subscribed To