54 episodes

Visbys Verden. Jeg roder i detaljer, aktindsigter, vedtægter og andet. Og forsøger at afdække hvordan dine og mine penge bliver brugt. Samt hvad jeg nu ellers falder over på min vej.

Visbys Verden Rasmus Visby

  • Business
  • 4.8 • 194 Ratings

Visbys Verden. Jeg roder i detaljer, aktindsigter, vedtægter og andet. Og forsøger at afdække hvordan dine og mine penge bliver brugt. Samt hvad jeg nu ellers falder over på min vej.

  Hvem ringede til Kammeradvokaten? 9 Historien om det lokale forsyningsselskab i Hillerød

  Hvem ringede til Kammeradvokaten? 9 Historien om det lokale forsyningsselskab i Hillerød

  I dette afsnit følger jeg op på Kammeradvokatens Notat om valg og muligt forsøg på kompromittering , og kommer med min version af hvad jeg mener der skete.  Dette er en forsættelse af tidligere afsnit Tavshedspligt og stresstest, som du med fordel kan genopfriske eller høre først.

  Det afdækkes at Hillerød Forsyning har brugt kr. 200.000,- på advokatbistand fra Kammeradvokaten på at undersøge, det som viste sig at være to borgere der reelt blot havde overskrevet en trejde borgers (mig) stillererklæring til et forbrugervalg.
  En fejl der kunne være undgået, med bedre brugervejledning af det software der blev brugt. Eller måske blot bedt folk, sende en mail til forsyningen om de ville være stiller for en kandidat. Fordi det viser sig at Hillerød Forsyning ikke automatisk kan validere stiller, da man simpelthen ikke er i besiddelse af entydige kundedata og dermed skal behandle alle stiller manuelt.

  Pilen peger på at det var den tidligere bestyrelsesformand Klaus Markussen, der fandt det belejligt at få undersøgt om der var grundlag for at pålægge et erstatningsansvar eller fratage én eller flere personer valgbarhed til bestyrelserne.

  Var det i virkeligheden et forsøg at at fjerne min person fra valget?
  Det har endnu ikke været muligt at få svar på hvem der ringede til Kammeradvokaten, og dermed brændte kr. 200.000,- af borgerenes penge på noget der ligner en konspirationsteori grebet ud af den blå luft.

  Forvirret? Det forstår jeg godt, men prøv at lyt med og blive klogere på hvad Hillerød Forsyning finder fornuftigt at bruge borgenes penge på.

  Jeg kommer også ind på en mærkelig telefon samtale med Hillerød Forsyning kommunikationschef. En person jeg aldrig før havde talt med. En samtale som udviklede sig, skørt, da han i et ordspin forsøgt at undlade at oplyse hvem valgudvalget bestod af. Jeg planlagde herefter at at publicere samtalen. Men valgte at lade den ligge, da jeg finder at hans skriftlige svar fortæller historien fint, som jeg citere af i afsnittet.

  Lyt med. De første ca 9 min er en status opdatering på Visbys Verden og 2021, så ved du det :)

  Det er nu muligt at støtte Visbys Verdens arbejde med. kr. 29,- hver måned.
  Læs mere og støt her.

  God fornøjelse.

  Rasmus Visby
  Jeg kan kontaktes på mailto:podcast@visbysverden.dk
  eller på Twitter @rvisby
  visbysverden.dk

  Følg Visbys Verden på Facebook

  • 37 min
  Tik tik - tiden går og går. En historie om lang årelang sagsbehandlingstid hos Fyns Politi

  Tik tik - tiden går og går. En historie om lang årelang sagsbehandlingstid hos Fyns Politi

  I dette afsnit fortæller jeg historien om en årelang sagsbehandlingstid, i forbindelse med en hærværkssag.

  Hærværksagen der trak ud
  Med udgangspunkt i  justitsminister Nick Hækkerup fortælling om Danskerne skal igen føle, at det nytter at gå til politiet, har jeg valgt at fortælle min egen historie om en nabo der fældede to træer på min grund 30. september 2018.  En sag der stadig den dag i dag ikke er afsluttet, trods der 11. december 2018 blev rejst sigtelse i sagen og 10. januar 2019 blev overdraget til anklagemyndigheden.

  Jeg fortæller om hvordan Statsadvokaten i Viborg, ikke bare én, men hele to gange har beklaget den urimelige lange sagsbehandlingstid.

  Historien har mange skøre tvist, så lyt med.

  Politiets tryghedsundersøgelse der forsvandt
  Jeg forsøger også at finde svar på hvorfor Rigspolitiet i 2020 stoppede med at med at lave deres årlige tryghedsundersøgelse. En undersøgelse der målte borgernes tryghed og tillid til politiet. En undersøgelse der tilfældigvis blev sparet væk, samme år som justitsministeren afskaffede resultatbonus til landets politidirektører.

  Valgflæsk eller fakta?
  Under overskriften "Justitsminister imponeret: Hillerød har standset rekrutteringen til banderne" skrev Frederiksborg Amts Avis i august sidste år, om hvordan lykkedes Hillerød Kommune  at sætte en stopklods i rekrutteringen til banderne.

  Her udtalte justitsminister Nick Hækkerup blandt andet til avisen:
  "Det er lykkedes Hillerød, en stor provinskommune med et stort opland, at skære forbindelserne over til rekrutteringen. Det er faktisk ret godt gået. Og hvis flere kommuner kan det, så bliver min hverdag meget nemmere. "

  Jeg dykker ned i tallene bag i historien, men kan allerede her afsløre det svar jeg fik fra Nordsjællands Politi:
  Nordsjællands Politi er ikke bekendt med hvilket datagrundlag, kommunen har lagt til grund i forbindelse med de udtalelser, der er fremsat af Jamil Cheheibar, formand for kommunens Udvalg om styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel, herunder hvilke data/oplysninger kommunen eventuelt har videregivet skriftligt eller mundtligt til justitsminister Nick Hækkerup.
   
  Nordsjællands Politi skal derfor henvise Dem til at rette henvendelse til Hillerød Kommune.

  Måske handlede det blot om det var valgår?
  Og kunne forklaringen måske være LTF, af navn blev opløst efter grundlovens § 78?

  Lyt med og få svarene.  Det er nu muligt at støtte Visbys Verdens arbejde med. kr. 29,- hver måned.
  Læs mere og støt her.

  God fornøjelse.

  Rasmus Visby
  Jeg kan kontaktes på mailto:podcast@visbysverden.dk
  eller på Twitter @rvisby
  visbysverden.dk

  Følg Visbys Verden på Facebook

  • 33 min
  En ven af huset - 10 Historien om det lokale forsyningsselskab i Hillerød

  En ven af huset - 10 Historien om det lokale forsyningsselskab i Hillerød

  Tilfældigheder eller vennetjeneste?
  I årene 2012 - 2019 havde Hillerød Spildevand A/S en beredskabs- og serviceaftale med et ingeniørfirma. I 2019 opsiger en medarbejder i det pågældende ingeniørfirma sit job, efter 10 år i firmaet, for at blive selvstændig.
  Blot en måned efter opsigelsen tegner hans nye firma en beredskabs- og serviceaftale med netop Hillerød Spildevand A/S og hugger dermed kunden fra sin gamle arbejdsplads.
  Kontrakten, der skrives, er skrevet på Hillerød Forsynings brevpapir, og er en identisk kopi af hans tidligere arbejdsplads kontrakt. 
  Kunden – Hillerød Spildevand A/S – deltager aktivt ved at ved at lægge brevpapir til en kopi af kontrakten fra den nu tidligere leverandør.
  Jeg forsøger at finde svar på, hvordan Hillerød Forsyning kan acceptere, at en tidligere medarbejder fra en leverandør, starter eget firma, og overtager Hillerød Forsyning som kunde.

  Jeg har spurgt Hillerød Forsyning om:
  Har den pågældende opgave været markedsprøvet?Hvem tog kontakt til hvem. Henvendte Proces-automatik IVS sig til Hillerød Forsyning eller omvendt?Var der en særlig årsag til at Hillerød Forsyning vælger at stoppe samarbejdet med Logimatic Engineering A/S og forsætte med en tidligere medarbejder i hans helt nystiftede selskab?Hvad er Hillerød Forsyning kommentar til at man laver en kopi af en tidligere leverandørs kontrakt, og bruger den overfor en ny leverandør?Finder Hillerød Forsyning denne praksis som acceptabel for et kommunaltejet selskab?Der er ingen tvivl om at ledelsen - Peter Underlin - i Hillerød Spildevand/Vand A/S har haft et tæt samarbejde med indhaveren JK i flere år, finder Hillerød Forsyning det problematisk i den forbindelse at man laver en aftale med en person som tydeligvis kender huset i forvejen?Hillerød Forsyning har indtil videre svaret:
  Vi har ingen kommentarer til de fremsendte spørgsmål.

  Den tidligere medarbejder, og nu selvstændig, er heller ikke vendt tilbage på min henvendelse.

  Jeg ser også på nyt fra Folketingets Ombudsmand, som har kigget på forsyningsselskabernes manglende vilje til at overholde offentlighedsloven og miljøoplysningsloven.
  Læs mere her: Forsyningsselskaber og aktindsigt

  Jeg bruger også Folketingets Ombudsmand nyhed til at spille Hillerød Kommune op mod Miljøministeriet i en sag, hvor kun en part kan have ret.

  Og så er et ekstraordinært bestyrelsesmøde på vej, hvor jeg måske får mundkurv på...

  Lyt med

  Fil med dokumenter jeg omtaler i afsnittet.

  Det er nu muligt at støtte Visbys Verdens arbejde med. kr. 29,- hver måned.
  Læs mere og støt her.

  God fornøjelse.

  Rasmus Visby
  Jeg kan kontaktes på mailto:podcast@visbysverden.dk
  eller på Twitter @rvisby
  visbysverden.dk

  Følg Visbys Verden på Facebook
   
   

  • 26 min
  Tavshed er guld - 11 Historien om det lokale forsyningsselskab i Hillerød

  Tavshed er guld - 11 Historien om det lokale forsyningsselskab i Hillerød

  Er der forsyningsselskaber der overtræder Grundlovens paragraf 77 - ytringsfrihed.
  I dette afsnit handler det igen om Hillerød Forsyning, med særlig fokus på den nye formand for bestyrelsen Tue Tortzen fra Enhedslisten. Især den reviderede forretningsorden han og direktionen indstillede til bestyrelsen, at de skulle vedtage.
  Der kommer også en afstikker til NK Forsyning i Næstved Kommune og et smut til Brønderslev Forsyning. Temaet er det samme for alle tre forsyningsselskaber, nemlig deres indstilling til ytringsfriheden.

  Jeg kommer kort ind på min exit fra bestyrelsen i vandselskaberne i Hillerød Forsyning. Jeg kommer dog IKKE ind på, hvorfor jeg fredag morgen forlod bestyrelsen. Det kommer først når referatet fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde foreligger. Du kan læse om exit fra bestyrelsen på dette LINK.
  Afsnittet ser også på advokaternes rolle som rådgivere for forsyningsbranchen.

  Til allersidst ser jeg på, hvem egentlig har besluttet aflønningsmodellen for bestyrelsen, for der mangler noget….

  Link til materiale jeg omtaler:
  Artikel Cleantech Watch "Professor skeptisk over mundkurv i Hillerød Forsyning: "For vidtgående stramninger"

  Dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde - ny forretningsorden

  NK-Forsynings forretningsorden (se punkt 5.5.1 side 10)

  En forbrugerrepræsentant for kr. 14.000,- om året i honorar. Se oversigt over honorar her.
   
  Lyt med, det er ikke så kedeligt som du tror ;)

  Det er nu muligt at støtte Visbys Ver

  • 31 min
  Det er ikke det du siger - Bag om Hillerød Kommune

  Det er ikke det du siger - Bag om Hillerød Kommune

  Tillid til den offentlige forvaltning er et af formålene med Offentlighedsloven.

  I dette afsnit fortæller jeg om Hillerød Kommune, som tilsyneladende fifler i behandlingen af en aktindsigt. Historien starter med, at Henrik Hansen, der har været en del af min lille lille gravergruppe, får et tip.  Et tip om, at det lokale medlem af Enhedslisten, Tue Tortzen, har et ønske om, at Hillerød Kommune skal anskaffe et Cubansk flag, der kan hejses årligt.

  Hvorfor forsøger Hillerød Kommune tilsyneladende at dække over Tues ønske om et cubansk flag foran rådhuset?

  Det graver jeg og Henrik Hansen i, og advokat Vibeke Borberg gør os klogere på offentlighedsloven.  Det lykkes også at få en snak med Tue Tortzen omkring Cuba og hans ønske om at flage med det cubanske flag.


  "Samtidig kan vi anskaffe et Cubansk flag som vi kan hejse en gang om året når FN - med Danmarks stemme - fordømmer den handelsblokade som USA i strid med folkeretten har opretholdt mod Cuba i mere end 50 år"  Tue Tortzen - Enhedslisten

  Lyt med og bliv klogere.


  God fornøjelse.

  Rasmus Visby
  Jeg kan kontaktes på mailto:podcast@visbysverden.dk
  eller på Twitter @rvisby
  visbysverden.dk

  Følg Visbys Verden på Facebook

  • 47 min
  Det lille rådhus - 12 Historien om det lokale forsyningsselskab i Hillerød

  Det lille rådhus - 12 Historien om det lokale forsyningsselskab i Hillerød

  I dette afsnit er jeg tilbage ved Hillerød Forsyning. Jeg fortæller om mit korte arbejde som forbrugerrepræsentant i bestyrelsen og hvorfor det kun blev et enkelt møde.

  Derudover kommer der en ny forklaring på, hvorfor affaldsdirektøren blev fyret - I ved ham med de mange leasingbiler.

  Et afsnit med baggrund og sladder, og som sætter punktum på mit eventyr i bestyrelsen. Afsnittet er delvist produceret lige efter jeg forlod bestyrelsen i vandselskaberne og resten den 13. april.

  Lyt med og bliv klogere.


  God fornøjelse.

  Rasmus Visby
  Jeg kan kontaktes på mailto:podcast@visbysverden.dk
  eller på Twitter @rvisby
  visbysverden.dk

  Følg Visbys Verden på Facebook

  • 27 min

Customer Reviews

4.8 out of 5
194 Ratings

194 Ratings

Nordhval ,

Danmarks bedste

Visbys verden/magtindsigt er et rystende og skræmmende indblik i hvordan vores fælles økonomi bliver forvaltet af hensynsløse, griske og inkompetente kommunale ledende medarbejdere og politikere. Pædagogisk og spændende serveret. Tak for din insats, Rasmus!!

Ixxit ,

Godt arbejde

Vigtigt arbejde - der burde være en vagthund som Visby i hver kommune.
Godt fortalt - man er underholdt selv om det er tungt og trist stof

husvennen ,

Skræmmende

Fantastisk journalistik

Top Podcasts In Business

Euroinvestor
Domstolsstyrelsen
Nordnet
Morten Münster
Børsen
Børsen

You Might Also Like

Ekstra Bladet
Anna Thygesen
Ekstra Bladet
24syv
B.T.
DR