6 episodes

Alustojen valta -podcast syväluotaa Googlen, Facebookin ja Amazonin kaltaisten digijättien valtaa ja kysyy, mitä sille pitäisi tehdä. Kriittinen keskustelu digijättien vallasta on äärimmäisen ajankohtaista tilanteessa, jossa digitaalisen alustatalouden pelisäännöt ovat nousseet 2020-luvun eurooppalaisen politiikan avainkysymykseksi. Suomessa aiheesta keskustellaan liian vähän, ja tätä aukkoa Alustojen valta syntyi paikkaamaan. Podcast kytkeytyy tutkimushankkeeseen, jota maailmanpolitiikan yliopistonlehtori Matti Ylönen vetää Helsingin yliopistossa ja jota rahoittaa Helsingin Sanomain säätiö.

Alustojen valta Alustojen valta

  • Science
  • 5.0 • 2 Ratings

Alustojen valta -podcast syväluotaa Googlen, Facebookin ja Amazonin kaltaisten digijättien valtaa ja kysyy, mitä sille pitäisi tehdä. Kriittinen keskustelu digijättien vallasta on äärimmäisen ajankohtaista tilanteessa, jossa digitaalisen alustatalouden pelisäännöt ovat nousseet 2020-luvun eurooppalaisen politiikan avainkysymykseksi. Suomessa aiheesta keskustellaan liian vähän, ja tätä aukkoa Alustojen valta syntyi paikkaamaan. Podcast kytkeytyy tutkimushankkeeseen, jota maailmanpolitiikan yliopistonlehtori Matti Ylönen vetää Helsingin yliopistossa ja jota rahoittaa Helsingin Sanomain säätiö.

  Alustatyön politiikka: Meri Koivusalo, Mikko Perkiö ja suomalaisen työelämän murros

  Alustatyön politiikka: Meri Koivusalo, Mikko Perkiö ja suomalaisen työelämän murros

  Alustoilla tapahtuva työ typistyy arkijulkisuudessa ruokakuriirien ja uusien taksipalveluiden kuljettajien tekemään palvelutyöhön. Kuitenkin lähemmässä tarkastelussa alustatyö paljastaa laajan ja moninaisen kentän työtä, taistelua ja kenties totuuden työn tulevaisuudesta.

  Alustatyön realiteetteja ja politiikkaa Matti Ylösen kanssa perkaavat Tampereen yliopiston kansainvälisen terveyspolitiikan professori Meri Koivusalo ja projektijohtaja YTT Mikko Perkiö. Keskustelussa syyniin nostetaan tuore tutkimustieto alustoilla tapahtuvasta työstä ja ajankohtaiset sääntelyhankkeet niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Lopuksi katse
  käännetään kristallipalloon ja alustatyön tulevaisuuteen.

  Alustojen valta -podcast on osa Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa toimivaa tutkimushanketta, jota rahoittaa Helsingin sanomain säätiö.

  Toimittaja: Matti Ylönen

  Tuottaja: Toivo Hursti

  Musiikki: Pasi Savonranta ja Pietu Korhonen

   

  Jakson lukemisto (viittausjärjestyksessä):


  Perkiö, Mikko; Mbare, Benta; Svynarenko, Arseniy; Kokkinen, Lauri; Koivusalo, Meri
  (2023). Occupational Safety and Health Risks amongst Food Delivery Workers (ORIFODY)
  RRR-Uber -tutkimushanke
  Ehdotus direktiiviksi työolojen parantamiseksi alustatyössä
  Palvelualojen ammattiliitto PAM:n kanne Woltista
  Uber whistleblower Mark MacGann

  Tekstivastine yliopiston sivustolla

  • 51 min
  Kilpailuoikeuden jäljillä: Beata Mäihäniemi ja datasääntelyn oikeudelliset ulottuvuudet

  Kilpailuoikeuden jäljillä: Beata Mäihäniemi ja datasääntelyn oikeudelliset ulottuvuudet

  Tämä podcast tarkastelee alustojen valtaa, ja siitä käytäviä poliittisia kamppailuja. Ajattelemme usein, että nämä kamppailut käydään perinteisissä poliittisissa instituutiossa kuten eduskunnassa ja europarlamentissa. Ylikansallisten digijättien vallan kanssa painitaan kuitenkin Euroopassakin myös tuomioistuimissa.

  Datatalouden sääntelyn oikeudellista ulottuvuutta jaksossa perkaa Lapin yliopiston yliopistotutkija Beata Mäihäniemi (LL.D.). Beata on tutkinut datatalouden kilpailuoikeudellisia kysymyksiä vuosien ajan ja tässä jaksossa Beata jakaa tärkeimmät löydöksensä. Kriittiseen tarkasteluun päätyvät esimerkiksi GDPR:n ja muun sääntelyn keskiössä oleva suostumuksellisuus, läpinäkyvyys ja verkkokäyttäjien itsemääräämisoikeus.

  Alustojen valta -podcast on osa Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa toimivaa tutkimushanketta, jota rahoittaa Helsingin sanomain säätiö.

  Toimittaja: Matti Ylönen

  Tuottaja: Toivo Hursti

  Musiikki: Pasi Savonranta ja Pietu Korhonen

   

  Jakson lukemisto (viittausjärjestyksessä):

  Jason Kintin Twitter-ketju saksalaisen kilpailuviranomaisen Google-päätöksestä

  ⁠Bradford, A. (2023). Digital empires : the global battle to regulate technology

  Bradford, A. (2020). The Brussels effect : how the European Union rules the world

  Barth, S. & de Jong, M. D.T.  (2017). The privacy paradox – Investigating discrepancies between expressed privacy concerns and actual online behavior

  Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivusto pimeistä kaavoista (dark patterns)

  Vänskä, R. & Härkönen, T. (2020) Henkilödatan jäljillä, SITRA:n julkaisuja

  HS, Raeste, J-P. (2022). Internet: EU:n digilakien pitäisi lisätä ihmisten valtaa – HS kysyi kolmelta asiantuntijalta, miten ne oikeasti vaikuttavat  Tekstivastine yliopiston sivuilla

  • 56 min
  Datatalouden vartijat: Leevi Saari ja EU:n nousu datan sääntelyn suurvallaksi

  Datatalouden vartijat: Leevi Saari ja EU:n nousu datan sääntelyn suurvallaksi

  Kun digitaalisten alustajättien valta kasvaa ja alustat muodostavat yhä tärkeämmän osan elämämme infrastruktuuria, kiinnostus alustoja kohtaan herää myös lainsäätäjien keskuudessa. Miten alustojen valtaa oikein suitsitaan? Millainen on Euroopan unionin rooli? Entä millaista työtä tämän alati muuttuvan alan sääntely on? Alustojen valta -podcastin kolmannessa jaksossa väitöskirjaansa tekoälylainsäädännöstä Amsterdamin yliopistossa tekevä Leevi Saari valottaa aikaansa Miapetra Kumpula-Natrin (sd.) kabinetissa Euroopan parlamentissa, jossa hän vastasi digialan sääntelyyn liittyvistä kysymyksistä. Leevi tarjoaa jaksossa ainutlaatuisen kurkistuksen alustojen vallan sääntelyn neuvottelupöytiin ja taistelutantereille.

  Alustojen valta -podcast on osa Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa toimivaa tutkimushanketta, jota rahoittaa Helsingin sanomain säätiö.

  Toimittaja: Matti Ylönen

  Tuottaja: Toivo Hursti

  Musiikki: Pasi Savonranta ja Pietu Korhonen

   

  Jakson lukemisto (viittausjärjestyksessä):


  Saari, L. (2021). Governing What Cannot Be Named – Europe, platform economy and the digital markets act
  Khan, L. (2017). Amazon’s Antitrust Paradox
  Bradford, A. (2020). The Brussels Effect: How the European Union Rules the World

  Mainitut EU:n lainsäädäntöhankkeet:


  Digital Markets Act (DMA) / digimarkkinasäädös
  Digital Services Act (DSA) /digipalvelusäädös
  Data Act / datasäädös
  Data Governance Act  / datahallintasäädös
  AI Act / tekoälysäädös
  Cybersecurity Act / kyberturvallisuussäädös
  European Digital Identity / Eurooppalainen digitaalinen identiteetti
  Fair Share -debatti


  Tekstivastine yliopiston sivuilla

  • 52 min
  Alustoitunut politiikka: Anu Koivunen ja algoritmien intiimi valta

  Alustoitunut politiikka: Anu Koivunen ja algoritmien intiimi valta

  Alustatalouden sääntelystä on tullut iso poliittinen kysymys, mutta samalla alustat ja algoritmit muovaavat myös politiikan tekemisen tapoja. Ohjaavatko poliitikot alustoja ja niiden algoritmeja, vai ohjaavatko algoritmit pikemminkin politiikkaa? Politiikan alustoitumisesta ja sen vaikutuksesta demokratialle keskustellaan Alustojen valta -podcastin toisessa jatkossa mediatutkijan ja Turun yliopiston sukupuolentutkimuksen professorin Anu Koivusen kanssa. Hän on on tehnyt datatalouteen liittyvää tutkimusta muun muassa Intiimiys datavetoisessa kulttuurissa -tutkimushankkeessa (2019–2025).

  Alustojen valta -podcast on osa Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa toimivaa tutkimushanketta, jota rahoittaa Helsingin sanomain säätiö.

  Toimittaja: Matti Ylönen

  Tuottaja: Toivo Hursti

  Musiikki: Pasi Savonranta ja Pietu Korhonen  Jakson lukulista (viittausjärjestykesssä):


  Intiimiys datavetoisessa kulttuurissa -tutkimushanke
  Koski, M. (2010). ”Hohto on mennyt herrana olemisesta” – televisio ja poliitikko
  Vallan virrat – media politiikan alustajana ja tekijänä -tutkimushanke
  Poell, T., Nieborg, D. B., & Duffy, B. E. (2021). Platforms and Cultural Production
  Nikunen, K., & Valtonen, S. (2022). Precariousness and Hope : Digital Everyday Life of the Undocumented Migrants Explored Through Collaborative Photography
  Turunen, M., Koivunen, A., & Hokkanen, J. (2021). Datan alaiset : Kansanedustajien digitaalinen arki
  Hardt, M., & Negri, A. (2000). Empire
  Hardt, M., & Negri, A. (2004). Multitude : War and Democracy in the Age of Empire
  Hochschild, A. R. (1979). The Managed Heart : Commercialization of Human Feeling
  Mannevuo, M. (2020). Onko politiikka liian kuluttava intohimotyö?

  Jakson tekstivastine yliopiston sivuilla

  • 44 min
  Data pääomana: Timo Harakka datakapitalismin kriisien maailmassa

  Data pääomana: Timo Harakka datakapitalismin kriisien maailmassa

  Datakapitalismi on ympäröinyt meidät. Mutta mitä datakapitalismi oikein tarkoittaa ja pitäisikö data nähdä öljyn kaltaisena hyödykkeenä vai pääomana? Miten datakapitalismia säädellään Euroopan unionissa?

  Näitä ja monia muita kysymyksiä käsitellään Alustojen valta -podcastin ensimmäisessä jaksossa yhdessä Timo Harakan kanssa,
  joka on toimittaja, kirjailija, kansanedustaja ja entinen Sanna Marinin
  hallituksen liikenne- ja viestintäministeri.

  Keskustelu kytkeytyy Harakan alkuvuonna 2023 julkaisemaan kirjaan Datakapitalismi kriisien maailmassa.  Alustojen valta -podcast on osa Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa toimivaa tutkimushanketta, jota rahoittaa Helsingin sanomain säätiö.

  Toimittaja: Matti Ylönen

  Tuottaja: Toivo Hursti

  Musiikki: Pasi Savonranta ja Pietu Korhonen  Jakson viittaukset:


  Timo Harakka: Datakapitalismi kriisien maailmassa
  Matti Ylönen: Yhtiövalta alustatalouden aikakaudella
  Osmo Soininvaara: Arvostelu Datakapitalismi kriisien maailmassa kirjasta
  Anu Bradford: The Brussels Effect - How the European Union Rules the World
  Viktor Mayer-Schönberger: Access Rules : Freeing Data from the Big Tech for a Better Future
  Minna Runckenstein: The Feel of Algorithms
  Timo Harakka: Corporate ‘privacy’ concerns must not derail Europe’s Data Act (FT)  Jakson tekstivastine

  • 56 min
  Alustojen valta TRAILER

  Alustojen valta TRAILER

  Alustojen valta on upouusi podcast, joka luotaa Googlen, Applen ja Facebookin kaltaisten digitaalisten alustajättien valtaa niin politiikassa kuin meidän kaikkien päivittäisessä elämässämme.

  Podcastissa Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan yliopistonlehtori Matti Ylönen raottaa teknologiajättien vallankäytön esirippua ja ajankohtaisinta suomalaistutkimusta huippuasiantuntijoiden johdatuksella.

  Uusi jakso julkaistaan joka kolmas keskiviikko, joten ota podcast seurantaan, niin et jää paitsi yhdestäkään keskustelusta.  Alustojen valta -podcast on osa Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa toimivaa tutkimushanketta, jota rahoittaa Helsingin sanomain säätiö.  Toimittaja: Matti Ylönen

  Tuottaja: Toivo Hursti

  Musiikki: Pasi Savonranta ja Pietu Korhonen

  • 54 sec

Customer Reviews

5.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

Top Podcasts In Science

Helsingin yliopisto
BBC Radio 4
Sean Carroll | Wondery
Alie Ward
Maanpuolustuskorkeakoulu
BBC World Service

You Might Also Like

Trainers' House
Politbyroo
Isak Rautio
Helsingin Sanomat
Antti Holma/ Podme
Iltalehti