190 episodes

Om hantverket att behandla psykisk ohälsa med kognitiv-beteendeterapi. Diskussioner, rollspel, intervjuer, boktips och frågor.
För dig som vill bli en bättre behandlare.
Värd: Lena Olsson-Lalor Leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för KBTarnas Grundläggande psykoterapiutbildning.

KBT-podde‪n‬ Lena Olsson-Lalor. Bli en bättre behandlare.

  • How To

Om hantverket att behandla psykisk ohälsa med kognitiv-beteendeterapi. Diskussioner, rollspel, intervjuer, boktips och frågor.
För dig som vill bli en bättre behandlare.
Värd: Lena Olsson-Lalor Leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för KBTarnas Grundläggande psykoterapiutbildning.

  190. Funktionell analys på PMS och PMDS - ett klientfall för behandlare. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Maria Gröndal

  190. Funktionell analys på PMS och PMDS - ett klientfall för behandlare. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Maria Gröndal

  Funktionell analys på PMS och PMDS - ett klientfall för behandlare. 


   


  Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.


  Gäst: Maria Gröndal


   


  Detta är ett klipp från avsnitt 190.


  Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.


   


  I avsnittet:


  Hur går kartläggningen för PMDS till?

  Vad börjar man med att registrera?

  Hur ser den funktionella analysen ut?

  Vad kan man påverka och inte påverka med psykologisk behandling?

  Varför är återhämtning så viktig vid PMDS i den ”icke-PMDS”-perioden och hur ser det ut för vår klient?

  Hur prioriterar man vad som ska behandlas om klienten också har en annan diagnos t ex  depression?

  Vilka fokusområden i behandlingsplanen blir det för vår klient?

  Är det här ett till område som bör få uppmärksamhet vid kartläggningen av alla menstruerande personer som kommer för behandling?

  Hur går det för vår fiktiva klient Katja?


   


  Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.


   


  Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.


  Maria Gröndal Leg.psykolog och doktorand


   


  Här kan du se boktips, ladda hem gratismaterial, läsa sammanfattning mm och köpa din prenumeration


   


  KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB


   


  Kontakt:


  http://www.blienbattrebehandlare.se 


  info@blienbattrebehandlare.se 

  • 7 min
  189. Hur hanterar man konflikter i arbetslivet som organisationskonsult? - Konflikthantering i arbetslivet del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Thomas Jordan

  189. Hur hanterar man konflikter i arbetslivet som organisationskonsult? - Konflikthantering i arbetslivet del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Thomas Jordan

  Hur hanterar man konflikter i arbetslivet som organisationskonsult? - Konflikthantering i arbetslivet del 2. 


   


  Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.


  Gäst: Thomas Jordan


   


  Detta är ett klipp från avsnitt 189.


  Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.


   


  I avsnittet:


  Vilka är fyra former av konflikthantering i arbetslivet?

  När kan man använda dialog för att lösa konflikter i arbetslivet?

  Vad innebär att hantera konflikter i arbetslivet med hjälp av diskussion och förhandling?

  När tar man till regelstyrda procedurer för att lösa konflikter i arbetslivet

  Vad innebär ”rå tvingande  makt” som alternativ vid konflikthantering?

  På vilka tre sätt kan man  ta sig an konflikthantering?

  Vad innefattar de fem faserna i gruppmedling vid konflikthantering?

  Glöm inte att förebygga en konflikt och ha revision av de hanterade konflikter.


   


  Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.


   


  Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.


  Thomas Jordan, är forskare och lärare på Institutionen för arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, samt kursledare, handledare m.m. i eget företag (Perspectus Kommunikation AB).


   


  Här kan du se boktips, ladda hem gratismaterial, läsa sammanfattning mm och köpa din prenumeration


   


  KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB


   


  Kontakt:


  http://www.blienbattrebehandlare.se 


  info@blienbattrebehandlare.se 

  • 7 min
  188. Diagnostiska verktyg för konflikthantering - Konflikthantering i arbetslivet del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Thomas Jordan

  188. Diagnostiska verktyg för konflikthantering - Konflikthantering i arbetslivet del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Thomas Jordan

  Diagnostiska verktyg för konflikthantering - Konflikthantering i arbetslivet del 1. 


   


  Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.


  Gäst: Thomas Jordan


   


  Detta är ett klipp från avsnitt 188.


  Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.


   


  I avsnittet får du svar på frågorna:


  Vad är konflikter och hur kan man definiera dem?

  Vad är ABC-modellen?

  Hur fungerar konflikttriangelns princip?

  Från vilka tre nivåer behöver man utforska konflikter?

  Vilka 6 diagnostiska frågor är viktiga att ställa när man utreder konflikter?

  Hur kan man arbeta med de inblandades motivation för att, dels se motivationsnivån för att vilja lösa konflikten, och dels att öka motivationen för att lösa konflikten?


   


  Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.


   


  Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.


  Thomas Jordan, är forskare och lärare på Institutionen för arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, samt kursledare, handledare m.m. i eget företag (Perspectus Kommunikation AB).


   


  Här kan du se boktips, ladda hem gratismaterial, läsa sammanfattning mm och köpa din prenumeration


   


  KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB


   


  Kontakt:


  http://www.blienbattrebehandlare.se 


  info@blienbattrebehandlare.se 

  • 5 min
  187. Att använda KBT som psykolog inom företagshälsovård. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Heléne Bivrin

  187. Att använda KBT som psykolog inom företagshälsovård. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Heléne Bivrin

  Att använda KBT som psykolog inom företagshälsovård.


   


  Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.


  Gäst: Heléne Bivrin


   


  Detta är ett klipp från avsnitt 187.


  Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.


   


  I avsnittet får du svar på frågorna:


  Hur arbetar man på en företagshälsovård


  Vad kan de ärenden som inkommer handla om ?

  Hur kan man tänka om arbetsrelaterad ohälsa?

  Vad säger  arbetsmiljöverkets föreskrifter?

  Vad kan sjuknärvaro och sjukskrivning kosta i produktionsbortfall för arbetsgivare men också för individen?

  Hur kan psykologens arbetsdag se ut på en företagshälsovård?

  Vilken är skärningspunkten mellan företagshälsovård, sjukvård och arbetsrätt?

  Vilka ingår i teamet på företagshälsovården?

  Vad menas med max 3 samtal?

  Vilket är huvudfunktionen med en företagshälsovård?


   


  Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.


   


  Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.


  Heléne Bivrin Leg. psykolog inom företagshälsovård


   


  Här kan du se boktips, ladda hem gratismaterial, läsa sammanfattning mm och köpa din prenumeration


   


  KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB


   


  Kontakt:


  http://www.blienbattrebehandlare.se 


  info@blienbattrebehandlare.se 

  • 6 min
  186. Att använda KBT som ST-läkare inom psykiatrin. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Carina Gavelin

  186. Att använda KBT som ST-läkare inom psykiatrin. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Carina Gavelin

  Att använda KBT som ST-läkare inom psykiatrin.


   


  Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.


  Gäst: Carina Gavelin


   


  Detta är ett klipp från avsnitt 186.


  Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.


   


  I avsnittet får du svar på frågorna:  På vilka sätt kan man ha nytta av KBT som ST-läkare inom psykiatrin?


   

  Vilka verktyg inom KBT kan vara till hjälp?


   

  Hur kan teamet bli förstärkt när även ST-läkaren kan KBT?


   

  Hur hjälper förståelsen för hur behandlingen går till


   

  Vilken samtalsmetodik använder Carina?


   

  Vilket verktyg är hjälpsamt när patienter med beroendeproblematik som har blivit nekade att få  beroendeframkallande medicin reagerar med aggression?


   

  Vad kan fånga problemen i tid innan det blir t ex en fullblommad psykos eller suicidförsök?


   

  Hur kan en dag se ut på psykiatrin som ST-läkare?

   


  Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.


   


  Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.


  Carina Gavelin är ST-läkare inom psykiatrin på Sunderby sjukhus Region Norrbotten.


   


  Här kan du se boktips, ladda hem gratismaterial, läsa sammanfattning mm och köpa din prenumeration


   


  KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB


   


  Kontakt:


  http://www.blienbattrebehandlare.se 


  info@blienbattrebehandlare.se 

  • 6 min
  185. Att använda KBT som arbetsterapeut och rehabkoordinator i ett psykosocialt team i primärvården. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Mary-Lis Andersson

  185. Att använda KBT som arbetsterapeut och rehabkoordinator i ett psykosocialt team i primärvården. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Mary-Lis Andersson

  Att använda KBT som arbetsterapeut och rehabkoordinator i ett psykosocialt team i primärvården.


   


  Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.


  Gäst: Mary-Lis Andersson


   


  Detta är ett klipp från avsnitt 185.


  Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.


   


  I avsnittet får du svar på frågorna:  Hur ser arbetsterapeutens roll ut på en hälsocentral?

  Hur kommer rollen som rehabkoordinator in i bilden?

  Vilka neuropsykiatriska diagnoser möter en arbetsterapeut?

  På vilka sätt passar arbetsterapi och KBT ihop - 2 pusselbitar som passar ihop?

  Hur kan KBT vara hjälpsamt när man arbetar som arbetsterapeut och rehabkoordinator?


  * Mindfulness passar också bra in i arbetet som arbetsterapeut.


  * Några tips från Mary-Lis för dig som är intresserad.

   


  Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.


   


  Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.


  Mary-Lis Andersson är leg. arbetsterapeut, rehabkoordinator i psykosocialt team på Hertsö hälsocentral i Primärvården Luleå och går grundläggande psykoterapiutbildning, KBT..


   


  Här kan du se boktips, ladda hem gratismaterial, läsa sammanfattning mm och köpa din prenumeration


   


  KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB


   


  Kontakt:


  http://www.blienbattrebehandlare.se 


  info@blienbattrebehandlare.se 

  • 6 min

Top Podcasts In How To