23 min

פרופ' חנה דודיוק: פלסטיק פנטסטיק - יחסי האהבה-שנאה שלנו עם הפולימר המלאכות‪י‬ הצנטרום של הפיילה: הפודקאסט של שנקר

    • Design

חנה דודיוק, פרופ' לכימיה במחלקה להנדסת חומרים פולימרים בשנקר, יוצאת להגנת כבודו הרמוס של הפלסטיק

חנה דודיוק, פרופ' לכימיה במחלקה להנדסת חומרים פולימרים בשנקר, יוצאת להגנת כבודו הרמוס של הפלסטיק

23 min