49 min

פרופ' מומי דהן: העתיד לא יפסח עלינו | #17 האמת היא | עפר שלח

    • Politics

השיח הכלכלי העולמי עובר שינויים טקטוניים, כל מושגי היסוד נבחנים מחדש, העולם עצמו משתנה - אבל ישראל לא במשחק. עפר שלח משוחח עם פרופ' מומי דהן על הפער בין דיוני התקציב השמרניים למהפכה שמתחוללת בחוץ

See omnystudio.com/listener for privacy information.

השיח הכלכלי העולמי עובר שינויים טקטוניים, כל מושגי היסוד נבחנים מחדש, העולם עצמו משתנה - אבל ישראל לא במשחק. עפר שלח משוחח עם פרופ' מומי דהן על הפער בין דיוני התקציב השמרניים למהפכה שמתחוללת בחוץ

See omnystudio.com/listener for privacy information.

49 min