58 min

פרק 94 - עם עמית רפפורט, קו-פאונדרית ומנכ”לית Compete The Human Founder

    • Entrepreneurship

איך יוצאים לדרך חדשה במסע היזמי ובחיים האישיים באותו הזמן?
 
"מתוקף זה שחיים פעם אחת אני לא רוצה לקום לא מאוהבת כל בוקר לא בבעלי ולא בחיי ולא בהוביז שלי - אף פעם לא הבנתי את הקונספט הזה של לחכות לוסטינג." - זה לא אומר לחיות כאילו אין מחר, לבזבז את כל הכסף שלנו ולא לחשוב קדימה, וגם מהצד השני לא לסבול, אלא למצוא איך אנחנו נהנים מהדרך, מכל אינטראקציה, מכל שלב בהתקדמות שלנו. זה שריר שאנחנו יכולים לחזק בעצמנו. 
 
לפני כמה שנים עמית עמדה למבחן מול האמונה הזו, כשנאלצה לעשות בחירה קשה אבל הכרחית. היא מצאה את עצמה מתגרשת עם שני ילדים קטנטנים, ושיתפה שמנקודת מבטה הגירושים דומים קצת ליזמות; שני המצבים מעוררים תהיות והתחבטויות מורכבות, מרגישים 'כנגד כל הסיכויים' - יש כל כך הרבה סיבות למה לא לפעול ולבחור אחרת, ועדיין - הסנטר הפנימי שלה הוביל אותה לאותה תשובה מהבטן - חיים רק פעם אחת. "זה אולי האתגר הכי קשה שעברתי בחיים שלי, אבל בחרתי בקושי הזה כדי שאני אהיה מאושרת, כי אני מאמינה שילדיי יהיו מאושרים יותר, טובים יותר, מחונכים יותר אם הם יראו אמא שצוחקת, שמאושרת, שמגשימה את עצמה ולא שמה את עצמה בסוף סדר העדיפויות." אם היא לא רוצה עתיד של חוסר הגשמה בשביל הילדים שלה, למה שהיא לא תחיה ככה עבור עצמה?
 
צוללים להכל בפרק 94 עם עמית רפפורט, קו-פאונדרית ומנכ"לית Compete.

איך יוצאים לדרך חדשה במסע היזמי ובחיים האישיים באותו הזמן?
 
"מתוקף זה שחיים פעם אחת אני לא רוצה לקום לא מאוהבת כל בוקר לא בבעלי ולא בחיי ולא בהוביז שלי - אף פעם לא הבנתי את הקונספט הזה של לחכות לוסטינג." - זה לא אומר לחיות כאילו אין מחר, לבזבז את כל הכסף שלנו ולא לחשוב קדימה, וגם מהצד השני לא לסבול, אלא למצוא איך אנחנו נהנים מהדרך, מכל אינטראקציה, מכל שלב בהתקדמות שלנו. זה שריר שאנחנו יכולים לחזק בעצמנו. 
 
לפני כמה שנים עמית עמדה למבחן מול האמונה הזו, כשנאלצה לעשות בחירה קשה אבל הכרחית. היא מצאה את עצמה מתגרשת עם שני ילדים קטנטנים, ושיתפה שמנקודת מבטה הגירושים דומים קצת ליזמות; שני המצבים מעוררים תהיות והתחבטויות מורכבות, מרגישים 'כנגד כל הסיכויים' - יש כל כך הרבה סיבות למה לא לפעול ולבחור אחרת, ועדיין - הסנטר הפנימי שלה הוביל אותה לאותה תשובה מהבטן - חיים רק פעם אחת. "זה אולי האתגר הכי קשה שעברתי בחיים שלי, אבל בחרתי בקושי הזה כדי שאני אהיה מאושרת, כי אני מאמינה שילדיי יהיו מאושרים יותר, טובים יותר, מחונכים יותר אם הם יראו אמא שצוחקת, שמאושרת, שמגשימה את עצמה ולא שמה את עצמה בסוף סדר העדיפויות." אם היא לא רוצה עתיד של חוסר הגשמה בשביל הילדים שלה, למה שהיא לא תחיה ככה עבור עצמה?
 
צוללים להכל בפרק 94 עם עמית רפפורט, קו-פאונדרית ומנכ"לית Compete.

58 min