158 episodes

Harshaneeyam is a podcast for 'telugu Short stories', wherein we podcast famous telugu short stories in audio form , Interviews with writers and analysis of popular stories.

This podcast uses the following third-party services for analysis:

Chartable - https://chartable.com/privacy

Harshaneeyam Harshavardhan

  • Arts
  • 4.4 • 9 Ratings

Harshaneeyam is a podcast for 'telugu Short stories', wherein we podcast famous telugu short stories in audio form , Interviews with writers and analysis of popular stories.

This podcast uses the following third-party services for analysis:

Chartable - https://chartable.com/privacy

  'మంత్రపుష్పం' - మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారి కథ

  'మంత్రపుష్పం' - మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారి కథ

  హర్షణీయంలో ఇప్పుడు వినబోయే కథ - మంత్రపుష్పం, మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారి రచన.
  తన 19వ ఏటనే కథారచన ప్రారంభించి దాదాపు 125 కథలను రాశారు. వీరు రాసిన డుమువులు కథ 14 భారతీయ భాషలలోకి అనువదింపబడింది. https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AE%E0%B0%9A%E0%B0%BF%E0%B0%B2%E0%B1%80%E0%B0%AA%E0%B0%9F%E0%B1%8D%E0%B0%A8%E0%B0%82 (మచిలీపట్నంలో) బి.ఎ. వరకు చదివారు. తరువాత https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AE%E0%B0%A6%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%B8%E0%B1%81 (మద్రాసులో) సంస్కృతాంధ్రాలలో ఎం.ఎ.పట్టా పుచ్చుకున్నారు. నాట్యకళలో, చిత్రలేఖనంలో, సంగీతంలో కూడా వీరికి ప్రవేశం ఉంది.
  కృష్ణాతీరం అచ్చ తెలుగు నుడికారానికి పట్టం కట్టిన రచనగా తెలుగు సాహిత్య చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయే నవలగా ఖ్యాతి గడించింది.
  ఈ కథను మీకందించడానికి అనుమతినిచ్చిన క్రియేటివ్ లింక్స్ పబ్లికేషన్స్ సూరిబాబు గారికి కృతజ్ఞతలు.


  హర్షణీయం’ పాడ్కాస్ట్ ని ‘గానా’ (Ganaa) అప్ ద్వారా వినాలంటే –https://gaana.com/podcast/harshaneeyam-season-1?fbclid=IwAR3dGlHH6EPuiEL_nO1TMzf5DQaVd3zDZXF9Nf2VrhCxCJe3wQXKjce84hg (https://gaana.com/podcast/harshaneeyam-season-1)


  స్పాటిఫై యాప్ లో వినాలంటే –https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fharshaneeyam%3Ffbclid%3DIwAR1UMuEBBSaNRUeI-SGj7EJQwmOELP-EJZd-P_f1srY9z8ZqrX5cGEZilicandh=AT0tIO8x5m_rULQsUqyYhxSrIQXEW5-tdj7lLy4sE5Kh5VvgypqmAJc5UGTBy_yEYgV7lWqk7VFm3Hl3CKDBh5qflXlaeT2UxgPmzx4xq1YhL9pRaN0WEiAq4FiLPqiLBKnFyHvEand__tn__=-UK-Randc[0]=AT0gKbspEUplU1kEi0MDzv5g0GOSRM_XdVR7mjdvCs6PRcCZf_M9TZ-9YM48y1lJFzhnQuBd7Ggujm-_gaLHiztQg46dhIz0P4VbX8_uu85bXQ-nIrj0LJxaeJQDppKQOv-ep8cGaZaabqlWgPJQo1oS (http://bit.ly/harshaneeyam) (Harshaneeyam on Spotify)


  ఆపిల్ ఐట్యూన్స్ లో వినాలంటే –http://apple.co/3qmhis5?fbclid=IwAR13HlPtPlygu999ulL6DUH7T5VaotHiblYb5XNORZngg7PooI6tGAPr_Z0 (http://apple.co/3qmhis5) (Harshaneeyam on Apple. Podcast)
  మంత్రపుష్పం :


  పాపం! - చిట్టి రాలిపోయిందిరా!" అన్నాడు, మొనమొన్ననే జిల్లా కాంగ్రెసు సంఘంలో కృత్యాద్యవస్థమీద సభ్యుడుగా జొరబడ్డ మా పంతులు.
  "ఎప్పుడు?" అని మేం నలుగురం అడిగాము, గొంతులు బిగిసి.
  “వారం రోజులయింది!" అని జవాబు ఎక్కడో నూతిలోంచి వచ్చినట్టు!
  "బ్రతికి ఎందర్నో సుఖ పెట్టింది! పోయి తాను సుఖపడుతుంది" అంటూ మాలో ఒకడి నిట్టూర్పు!
  "ఆ బ్రతుక్కి చచ్చిపోవడంకన్న సుఖమేముంది? తెరిపి ఏముంది?-

  • 20 min
  వాకాటి పాండురంగరావు గారి 'మందీ - మరొక్కడు'

  వాకాటి పాండురంగరావు గారి 'మందీ - మరొక్కడు'

  హర్షణీయంలో వినబోయే కథ పేరు 'మందీ - మరొక్కడు' వాకాటి పాండురంగరావు గారి రచన. ఈ కథను అందించడానికి అనుమతినిచ్చిన అపరాజిత గారికి కృతజ్ఞతలు.
  సుప్రసిద్ధ కథా రచయిత , పాత్రికేయులు వాకాటి పాండురంగ రావు గారు 1934 లో జన్మించారు. ఆయన https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%86%E0%B0%A8%E0%B0%82%E0%B0%A6%E0%B0%B5%E0%B0%BE%E0%B0%A3%E0%B0%BF (ఆనందవాణి), https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%86%E0%B0%82%E0%B0%A7%E0%B1%8D%E0%B0%B0_%E0%B0%9C%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B1%8B%E0%B0%A4%E0%B0%BF (ఆంధ్ర జ్యోతి), న్యూస్ టైం, ఏ.పి.టైమ్స్, https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%86%E0%B0%82%E0%B0%A7%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%AD (ఆంధ్రప్రభ) వారపత్రికలలో వివిధ పాత్రికేయ సేవలనందించారు. శ్రీ https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AA%E0%B1%8A%E0%B0%9F%E0%B1%8D%E0%B0%9F%E0%B0%BF_%E0%B0%B6%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B1%80%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%AE%E0%B1%81%E0%B0%B2%E0%B1%81_%E0%B0%A4%E0%B1%86%E0%B0%B2%E0%B1%81%E0%B0%97%E0%B1%81_%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%B6%E0%B1%8D%E0%B0%B5%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%A6%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B0%BE%E0%B0%B2%E0%B0%AF%E0%B0%82 (పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయంలో) https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%9C%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%A8%E0%B0%B2%E0%B0%BF%E0%B0%9C%E0%B0%82 (జర్నలిజం) అధ్యాపకునిగా పనిచేసారు. https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%B6%E0%B0%BE%E0%B0%96%E0%B0%AA%E0%B0%9F%E0%B1%8D%E0%B0%A8%E0%B0%82 (విశాఖపట్నం) పోర్టుకు డిప్యూటీ దైరక్టరుగా కూడా పనిచేసారు.
  పాండురంగారావుకథలు , మిత్రవాక్యం , చేత వెన్నముద్ద ,సృష్టిలో తీయనిది, దిక్చూచి లు ఆయన ప్రసిద్ధ రచనలు.
  "కథ చెయ్యాల్సిన పని వర్తమానం నించి భవిష్యత్తు గా మారే, పరిణామ క్షణాన్ని (that fleeting moment) , పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించడం. దానికుండే పరికరాలు , similes, metaphors, images, magic realism మొదలైనవి.. అనుకూలమయిన వాటిని ఎన్నుకుని వాడడం లో రచయిత ప్రత్యేకత ప్రతిభ వెల్లడవుతుంది" - శ్రీ. మధురాంతకం నరేంద్ర
  'మందీ - మరొక్కడు' వాకాటి పాండురంగరావు గారి 'అపరాజిత' అనే కథాసంపుటిలోనిది.
  ఈ కథ రాసింది, 1964-65 మధ్య కాలంలో. అవి, మధ్యతరగతి కుటుంబాలు , వ్యవసాయాధారిత జీవనాన్ని వదిలేసి, ఉద్యోగాల కోసం పట్టణాలకు తరలి వెళ్లడం అనే మార్పు మొదలైన రోజులు.
  కథలో ముఖ్య పాత్రధారి వేణుగోపాల్. అతని 'ఐడెంటిటీ క్రై

  • 23 min
  కథానవీన్ గారితో హర్షణీయం ఇంటర్వ్యూ - part III

  కథానవీన్ గారితో హర్షణీయం ఇంటర్వ్యూ - part III

  ‘కథానవీన్’ గారితో హర్షణీయం ఇంటర్వ్యూలో హర్షణీయం టీం తో బాటూ, ప్రముఖ రచయిత మధురాంతకం నరేంద్ర గారు పాల్గొనడం జరిగింది. నవీన్ గారికి, నరేంద్ర గారికి కృతజ్ఞతలు.
  కథా నవీన్’ గా సుప్రసిద్ధులైన శ్రీ వాసిరెడ్డి నవీన్ గారు , తెలుగు కథా సాహిత్య రంగంలో గత నలభై ఏళ్ళు గా పరిశ్రమ చేస్తున్నారు. ఎన్నో వ్యాసాలు , కథలూ , కవితలూ రాసారు. అనేక దేశాల్లో , తెలుగు కథ గురించి విశ్లేషణాత్మక ఉపన్యాసాలు చేసారు.1990 లో ‘తెలుగు కథా సాహితి’ అనే సంస్థ ను ఏర్పాటు చేసి, ప్రతి సంవత్సరంలో ప్రచురితమైన కథల్లో కొన్ని ఉత్తమమైన కథలనెన్నుకొని, ప్రతి సంవత్సరం ‘కథ’ అనే సంకలనాలను వెలువరిస్తున్నారు గత మూడు దశాబ్దాలుగా.
  ఈ ఇంటర్వ్యూ లో నవీన్ గారు, తెలుగు కథా సాహిత్యం గురించి , వారు ప్రచురించే ‘కథ’ సంకలనం గురించి మాట్లాడారు. మొత్తం ఆరు భాగాలుగా రాబోయే ఈ ఇంటర్వ్యూ నుంచి, మూడు భాగాలు ఈ వారం మీకు అందిస్తున్నాం.
  మొదటి భాగం : ఆధునిక కథ అంటే , తెలుగులో మొట్టమొదటగా వచ్చిన కథల గురించి, మంచి కథ అంటే
  రెండవ భాగం : హాస్యం థ్రిల్లర్ కథలు ‘కథ’ వాల్యూమ్స్ లో ఉండని కారణం, ‘కథ’ వాల్యూమ్ లో సెలక్షన్ అఫ్ స్టోరీస్ పై నవీన్ గారి వామపక్ష నేపధ్య ప్రభావం, తెలుగు కథకులు స్పృశించని అంశాలు
  మూడవ భాగం: తెలుగు కథలో గత వందేళ్లుగా వచ్చిన మార్పులు, డయాస్పోరా కథల గురించి, నవీన్ గారి తో మధురాంతకం నరేంద్ర గారు.
  హర్షణీయం’ పాడ్కాస్ట్ ని ‘గానా’ (Ganaa) అప్ ద్వారా వినాలంటే –https://gaana.com/podcast/harshaneeyam-season-1?fbclid=IwAR3dGlHH6EPuiEL_nO1TMzf5DQaVd3zDZXF9Nf2VrhCxCJe3wQXKjce84hg (https://gaana.com/podcast/harshaneeyam-season-1)
  స్పాటిఫై యాప్ లో వినాలంటే –https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fharshaneeyam%3Ffbclid%3DIwAR1UMuEBBSaNRUeI-SGj7EJQwmOELP-EJZd-P_f1srY9z8ZqrX5cGEZilicandh=AT0tIO8x5m_rULQsUqyYhxSrIQXEW5-tdj7lLy4sE5Kh5VvgypqmAJc5UGTBy_yEYgV7lWqk7VFm3Hl3CKDBh5qflXlaeT2UxgPmzx4xq1YhL9pRaN0WEiAq4FiLPqiLBKnFyHvEand__tn__=-UK-Randc[0]=AT0gKbspEUplU1kEi0MDzv5g0GOSRM_XdVR7mjdvCs6PRcCZf_M9TZ-9YM48y1lJFzhnQuBd7Ggujm-_gaLHiztQg46dhIz0P4VbX8_uu85bXQ-nIrj0LJxaeJQDppKQOv-ep8cGaZaabqlWgPJQo1oS (http://bit.ly/har

  • 17 min
  కథానవీన్ గారితో హర్షణీయం ఇంటర్వ్యూ - part II

  కథానవీన్ గారితో హర్షణీయం ఇంటర్వ్యూ - part II

  ‘కథానవీన్’ గారితో హర్షణీయం ఇంటర్వ్యూలో హర్షణీయం టీం తో బాటూ, ప్రముఖ రచయిత మధురాంతకం నరేంద్ర గారు పాల్గొనడం జరిగింది. నవీన్ గారికి, నరేంద్ర గారికి కృతజ్ఞతలు.
  కథా నవీన్’ గా సుప్రసిద్ధులైన శ్రీ వాసిరెడ్డి నవీన్ గారు , తెలుగు కథా సాహిత్య రంగంలో గత నలభై ఏళ్ళు గా పరిశ్రమ చేస్తున్నారు. ఎన్నో వ్యాసాలు , కథలూ , కవితలూ రాసారు. అనేక దేశాల్లో , తెలుగు కథ గురించి విశ్లేషణాత్మక ఉపన్యాసాలు చేసారు.1990 లో ‘తెలుగు కథా సాహితి’ అనే సంస్థ ను ఏర్పాటు చేసి, ప్రతి సంవత్సరంలో ప్రచురితమైన కథల్లో కొన్ని ఉత్తమమైన కథలనెన్నుకొని, ప్రతి సంవత్సరం ‘కథ’ అనే సంకలనాలను వెలువరిస్తున్నారు గత మూడు దశాబ్దాలుగా.
  ఈ ఇంటర్వ్యూ లో నవీన్ గారు, తెలుగు కథా సాహిత్యం గురించి , వారు ప్రచురించే ‘కథ’ సంకలనం గురించి మాట్లాడారు. మొత్తం ఆరు భాగాలుగా రాబోయే ఈ ఇంటర్వ్యూ నుంచి, మూడు భాగాలు ఈ వారం మీకు అందిస్తున్నాం.
  మొదటి భాగం : ఆధునిక కథ అంటే , తెలుగులో మొట్టమొదటగా వచ్చిన కథల గురించి, మంచి కథ అంటే
  రెండవ భాగం : హాస్యం థ్రిల్లర్ కథలు ‘కథ’ వాల్యూమ్స్ లో ఉండని కారణం, ‘కథ’ వాల్యూమ్ లో సెలక్షన్ అఫ్ స్టోరీస్ పై నవీన్ గారి వామపక్ష నేపధ్య ప్రభావం, తెలుగు కథకులు స్పృశించని అంశాలు
  మూడవ భాగం: తెలుగు కథలో గత వందేళ్లుగా వచ్చిన మార్పులు, డయాస్పోరా కథల గురించి, నవీన్ గారి తో మధురాంతకం నరేంద్ర గారు.
  హర్షణీయం’ పాడ్కాస్ట్ ని ‘గానా’ (Ganaa) అప్ ద్వారా వినాలంటే –https://gaana.com/podcast/harshaneeyam-season-1?fbclid=IwAR3dGlHH6EPuiEL_nO1TMzf5DQaVd3zDZXF9Nf2VrhCxCJe3wQXKjce84hg (https://gaana.com/podcast/harshaneeyam-season-1)
  స్పాటిఫై యాప్ లో వినాలంటే –https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fharshaneeyam%3Ffbclid%3DIwAR1UMuEBBSaNRUeI-SGj7EJQwmOELP-EJZd-P_f1srY9z8ZqrX5cGEZilicandh=AT0tIO8x5m_rULQsUqyYhxSrIQXEW5-tdj7lLy4sE5Kh5VvgypqmAJc5UGTBy_yEYgV7lWqk7VFm3Hl3CKDBh5qflXlaeT2UxgPmzx4xq1YhL9pRaN0WEiAq4FiLPqiLBKnFyHvEand__tn__=-UK-Randc[0]=AT0gKbspEUplU1kEi0MDzv5g0GOSRM_XdVR7mjdvCs6PRcCZf_M9TZ-9YM48y1lJFzhnQuBd7Ggujm-_gaLHiztQg46dhIz0P4VbX8_uu85bXQ-nIrj0LJxaeJQDppKQOv-ep8cGaZaabqlWgPJQo1oS (http://bit.ly/har

  • 15 min
  కథానవీన్ గారితో హర్షణీయం ఇంటర్వ్యూ - part I

  కథానవీన్ గారితో హర్షణీయం ఇంటర్వ్యూ - part I

  ‘కథానవీన్’ గారితో హర్షణీయం ఇంటర్వ్యూలో హర్షణీయం టీం తో బాటూ, ప్రముఖ రచయిత మధురాంతకం నరేంద్ర గారు పాల్గొనడం జరిగింది. నవీన్ గారికి, నరేంద్ర గారికి కృతజ్ఞతలు.
  కథా నవీన్’ గా సుప్రసిద్ధులైన శ్రీ వాసిరెడ్డి నవీన్ గారు , తెలుగు కథా సాహిత్య రంగంలో గత నలభై ఏళ్ళు గా పరిశ్రమ చేస్తున్నారు. ఎన్నో వ్యాసాలు , కథలూ , కవితలూ రాసారు. అనేక దేశాల్లో , తెలుగు కథ గురించి విశ్లేషణాత్మక ఉపన్యాసాలు చేసారు.1990 లో ‘తెలుగు కథా సాహితి’ అనే సంస్థ ను ఏర్పాటు చేసి, ప్రతి సంవత్సరంలో ప్రచురితమైన కథల్లో కొన్ని ఉత్తమమైన కథలనెన్నుకొని, ప్రతి సంవత్సరం ‘కథ’ అనే సంకలనాలను వెలువరిస్తున్నారు గత మూడు దశాబ్దాలుగా.
  ఈ ఇంటర్వ్యూ లో నవీన్ గారు, తెలుగు కథా సాహిత్యం గురించి , వారు ప్రచురించే ‘కథ’ సంకలనం గురించి మాట్లాడారు. మొత్తం ఆరు భాగాలుగా రాబోయే ఈ ఇంటర్వ్యూ నుంచి, మూడు భాగాలు ఈ వారం మీకు అందిస్తున్నాం.
  మొదటి భాగం : ఆధునిక కథ అంటే , తెలుగులో మొట్టమొదటగా వచ్చిన కథల గురించి, మంచి కథ అంటే
  రెండవ భాగం : హాస్యం థ్రిల్లర్ కథలు ‘కథ’ వాల్యూమ్స్ లో ఉండని కారణం, ‘కథ’ వాల్యూమ్ లో సెలక్షన్ అఫ్ స్టోరీస్ పై నవీన్ గారి వామపక్ష నేపధ్య ప్రభావం, తెలుగు కథకులు స్పృశించని అంశాలు
  మూడవ భాగం: తెలుగు కథలో గత వందేళ్లుగా వచ్చిన మార్పులు, డయాస్పోరా కథల గురించి, నవీన్ గారి తో మధురాంతకం నరేంద్ర గారు.
  హర్షణీయం’ పాడ్కాస్ట్ ని ‘గానా’ (Ganaa) అప్ ద్వారా వినాలంటే –https://gaana.com/podcast/harshaneeyam-season-1?fbclid=IwAR3dGlHH6EPuiEL_nO1TMzf5DQaVd3zDZXF9Nf2VrhCxCJe3wQXKjce84hg (https://gaana.com/podcast/harshaneeyam-season-1)
  స్పాటిఫై యాప్ లో వినాలంటే –https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fharshaneeyam%3Ffbclid%3DIwAR1UMuEBBSaNRUeI-SGj7EJQwmOELP-EJZd-P_f1srY9z8ZqrX5cGEZilicandh=AT0tIO8x5m_rULQsUqyYhxSrIQXEW5-tdj7lLy4sE5Kh5VvgypqmAJc5UGTBy_yEYgV7lWqk7VFm3Hl3CKDBh5qflXlaeT2UxgPmzx4xq1YhL9pRaN0WEiAq4FiLPqiLBKnFyHvEand__tn__=-UK-Randc[0]=AT0gKbspEUplU1kEi0MDzv5g0GOSRM_XdVR7mjdvCs6PRcCZf_M9TZ-9YM48y1lJFzhnQuBd7Ggujm-_gaLHiztQg46dhIz0P4VbX8_uu85bXQ-nIrj0LJxaeJQDppKQOv-ep8cGaZaabqlWgPJQo1oS (http://bit.ly/har

  • 23 min
  'హెడ్ మాస్టారు ' పాలగుమ్మి పద్మరాజు గారి రచన!

  'హెడ్ మాస్టారు ' పాలగుమ్మి పద్మరాజు గారి రచన!

  న్యూయార్క్ హెరాల్డ్ ట్రిబ్యూన్ అంతర్జాతీయ కథా అవార్డు గ్రహీత, కేంద్ర సాహిత్య అకాడెమీ అవార్డు గ్రహీత ప్రముఖ రచయిత పాలగుమ్మి పద్మరాజు గారు రాసిన ‘హెడ్ మాస్టారు ’ కథ , పాలగుమ్మి పద్మరాజు రచనలు – మొదటి వాల్యూమ్ లోనిది .
  పుస్తకం కొనడానికి కావాల్సిన web link
  https://bit.ly/3s7mPCW (Palagummi Padmaraju Rachanalu -Vol1)
  కథను మీకందించడానికి అనుమతినిచ్చిన పాలగుమ్మి సీత గారికి కృతజ్ఞతలు.
  ఎపిసోడ్లో ముందుగా కథ గురించి పాలగుమ్మి సీత గారు మాట్లాడతారు.
  హర్షణీయం’ పాడ్కాస్ట్ ని ‘గానా’ (Ganaa) అప్ ద్వారా వినాలంటే –https://gaana.com/podcast/harshaneeyam-season-1?fbclid=IwAR3dGlHH6EPuiEL_nO1TMzf5DQaVd3zDZXF9Nf2VrhCxCJe3wQXKjce84hg (https://gaana.com/podcast/harshaneeyam-season-1)
  స్పాటిఫై యాప్ లో వినాలంటే –https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fharshaneeyam%3Ffbclid%3DIwAR1UMuEBBSaNRUeI-SGj7EJQwmOELP-EJZd-P_f1srY9z8ZqrX5cGEZilicandh=AT0tIO8x5m_rULQsUqyYhxSrIQXEW5-tdj7lLy4sE5Kh5VvgypqmAJc5UGTBy_yEYgV7lWqk7VFm3Hl3CKDBh5qflXlaeT2UxgPmzx4xq1YhL9pRaN0WEiAq4FiLPqiLBKnFyHvEand__tn__=-UK-Randc[0]=AT0gKbspEUplU1kEi0MDzv5g0GOSRM_XdVR7mjdvCs6PRcCZf_M9TZ-9YM48y1lJFzhnQuBd7Ggujm-_gaLHiztQg46dhIz0P4VbX8_uu85bXQ-nIrj0LJxaeJQDppKQOv-ep8cGaZaabqlWgPJQo1oS (http://bit.ly/harshaneeyam) (Harshaneeyam on Spotify)
  ఆపిల్ ఐట్యూన్స్ లో వినాలంటే –http://apple.co/3qmhis5?fbclid=IwAR13HlPtPlygu999ulL6DUH7T5VaotHiblYb5XNORZngg7PooI6tGAPr_Z0 (http://apple.co/3qmhis5) (Harshaneeyam on Apple. Podcast)
  హెడ్ మాస్టారు
  “హెడ్ మాస్టారు పోయారు -”
  తంతి చదువుకున్నాడు. కెప్టెన్ రావు. క్షణం సేపు అలాగే నిలబడిపోయాడు, పరధ్యానంగా.
  జేబురుమాలు, పర్సు అందించడానికి వచ్చిన భార్య, బొమలు ముడివేసి అతని వంక చూసింది. వంగి తంతి చదివింది.
  “ఎవరీ హెడ్ మాస్టరు?”
  “మా హెడ్ మాస్టారు.”
  ఆమె భుజాలు అక్కళించి జేబు రుమాలు, పర్సు బల్లమీద పెట్టి లోపలికి వెళ్ళడానికి తిరిగింది. రావు పరధ్యానంగా అలాగే నిలబడ్డాడు. అతని కళ్లలో వెనకటి స్మృతులు తడిగా మెరిశాయి.
  ఇసుకతిన్నెలు గోదావరిని దూరంగా జరిపేశాయి. గట్టుమీదినించి చూస్తే గోదావరి కొనఊపిరితో మెల్లగా అంతిమయాత్ర చేస్తున్నట్టు, నీరసంగా ఏదో గమ్యం చేరుకోడానికి పాకలేక పాకలేక పాకుతున్నట్టు అనిపించేది. కానీ ఇసుక తిన్నెలు

  • 55 min

Customer Reviews

4.4 out of 5
9 Ratings

9 Ratings

chitti gavvalu ,

Chandratha

Akarshniyam

Top Podcasts In Arts