216 episodi

The Secret Sauce พอดแคสต์ที่ว่าด้วยการถอดรหัสความสำเร็จของแบรนด์ไทย นักธุรกิจไทย หรือผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จต่างๆ ดำเนินรายการโดย เคน-นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ บรรณาธิการบริหารสำนักข่าว THE STANDARD

The Secret Sauce THE STANDARD

    • Imprenditorialità

The Secret Sauce พอดแคสต์ที่ว่าด้วยการถอดรหัสความสำเร็จของแบรนด์ไทย นักธุรกิจไทย หรือผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จต่างๆ ดำเนินรายการโดย เคน-นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ บรรณาธิการบริหารสำนักข่าว THE STANDARD

Top podcast nella categoria Imprenditorialità

Gli ascoltatori si sono iscritti anche a