7 afleveringen

Dit is de maandelijkse podcast van het Hoornbeeck College. Een podcast over christelijk middelbaar beroepsonderwijs. In elke aflevering praat presentator Jacques Rozendaal met diverse gasten over thema’s uit het onderwijs.
Werk je in het onderwijs of met jongeren! Of ben je gewoon geïnteresseerd? Dan is deze podcast voor jou!

De Hoornbeeck Podcast Hoornbeeck College

  • Onderwijs
  • 5,0 • 1 beoordeling

Dit is de maandelijkse podcast van het Hoornbeeck College. Een podcast over christelijk middelbaar beroepsonderwijs. In elke aflevering praat presentator Jacques Rozendaal met diverse gasten over thema’s uit het onderwijs.
Werk je in het onderwijs of met jongeren! Of ben je gewoon geïnteresseerd? Dan is deze podcast voor jou!

  6. De religieuze identiteitsontwikkeling van jongeren

  6. De religieuze identiteitsontwikkeling van jongeren

  Hoe verloopt de religieuze identiteitsontwikkeling van jongeren? Welke vragen hebben zij? En hoe kunnen we hen hierbij goed begeleiden? In deze zesde aflevering presenteert Stijnie Sturm, als opvolger van Jacques Rozendaal, de Hoornbeeck Podcast. Ze gaat in gesprek met drie gasten, Anne-Marije de Bruijn-Wassinkmaat (docent en onderzoeker aan de lerarenopleiding VO van Driestar educatief), Ds. P. den Ouden (predikant te Katwijk aan Zee) en Nico van Steensel (docent Godsdienst op het Hoornbeeck College en voormalig lector van het lectoraat ‘Vorming vanuit de bron’.)
  Het religieuze aspect kan best wel bepalend zijn voor andere aspecten in je identiteit. Anne-Marije: ‘’Hoe je in het geloof staat is bijvoorbeeld ook bepalend voor de keuze op welke politieke partij je stemt en welke keuzes je maakt ten aanzien van je vrije tijd.’’ Als vader en predikant ziet Ds. P. den Ouden daarnaast hoe tijden veranderen, ‘’De grenzen lopen tegenwoordig wat vloeiender, ik denk dat het vroeger wat overzichtelijker was en nu zie je de meest vreemde en onwaarschijnlijke combinaties.’’
  Een terugkerende uitspraak is: ‘’Niet nadenken is gevaarlijker dan twijfelen.’’ Nico: ‘’Docenten moeten zich inzetten om ontmoetingen met andersdenkenden te stimuleren, zo triggeren ze jongeren om na te denken over hun identiteit.’’
  Benieuwd naar het gesprek? Beluister de 6e aflevering van de ‘Hoornbeeck Podcast’!

  • 33 min.
  5: De kans van het lezen

  5: De kans van het lezen

  Is de beeldcultuur een bedreiging voor het lezen? Of kunnen beeld en boek elkaar ook aanvullen? Hoe kun je als docent lezen bevorderen en welke voordelen heeft lezen? Presentator Jacques Rozendaal gaat erover in gesprek in deze vijfde aflevering van de ‘Hoornbeeck Podcast’. Tafelgasten zijn Stijnie Sturm en Nellianne van Schaik, beiden werkzaam in het onderwijs.
  Stijnie vertelt: ‘’Wie goed kan lezen, daarvoor ligt de wereld open. Het vergroot enorm de kansen op schoolsucces en ook tijdens het uitoefenen van een beroep wordt er op allerlei manieren een beroep gedaan op je taalvaardigheden en het lezen. Het belang van lezen ten opzichte van het schoolsucces is hartstikke groot.’’ Jacques constateert dat lezen niet meer vanzelfsprekend is, maar hoe wakker je dat dan aan? Nellianne: ‘’zorg voor enthousiasme en dat er boeken zijn! Kom met tips, laat boeken zien en vertel de enthousiaste verhalen. Natuurlijk zal niet iedereen lezen als hobby krijgen en dat hoeft ook niet.’’
  Benieuwd naar het gesprek? Beluister de 5e aflevering van de ‘Hoornbeeck Podcast’!

  • 42 min.
  #4: Verwondering: drijvende kracht in het onderwijs

  #4: Verwondering: drijvende kracht in het onderwijs

  Werk je met jongeren? Dan is deze aflevering speciaal voor jou. We hebben het over de vraag: hoe zet je een student aan het denken? Omdat deze vraag gaat over de begrippen ‘verwondering’ en ‘motivatie’ raakt het de kern van onderwijs. Presentator Jacques Rozendaal gaat in gesprek met dr. Jan Veldman en docent Barend Fieret.
  “Verwondering is een schaars artikel geworden”, opent dr. Jan Veldman het gesprek. Terwijl Veldman de term ‘verwondering’ uitlegt, strooit hij tegelijkertijd met boeiende adviezen. Zo geeft hij docenten het advies om de les te beginnen met een raadsel. Vervolgens moet de lesgever een stap terugdoen, zodat studenten zelf gaan denken en oplossen. Barend Fieret legt vooral de nadruk op het belang om studenten een grote vorm van autonomie te geven, zelfs door ze bijvoorbeeld hun eigen beoordelingscriteria te laten formuleren. 
  Benieuwd hoe je bewondering stimuleert bij jongeren? Wil je weten welke rol de docent daarin heeft? Luisteren maar!

  • 43 min.
  #3: Omgaan met online leren en online leven

  #3: Omgaan met online leren en online leven

  De derde aflevering van de Hoornbeeck Podcast heeft het thema ‘online leren en online leven. Op welke manier heeft de digitalisering invloed op het onderwijs? En is die invloed positief? Hoe gaan we daarmee om in het onderwijs? En hoe doe je dat thuis? Over die vragen gaat presentator Jacques Roozendaal in gesprek met tafelgasten Jeroen van der Laan (voormalig practor Hoornbeeck) en Corien Nederveen (moeder van 7 kinderen in de leeftijd van 1-21 jaar).

  Zowel Jeroen als Corien zien de toenemende digitalisering als positief én negatief. Want hoewel digitalisering veel technologische ontwikkeling met zich meebrengt (gemak, veiligheid, gezondheid), heeft het ook een keerzijde: afhankelijkheid en onrust. Gaat de wal het schip gaat keren? Jeroen denkt van wel. Corien is voorzichtig en heeft ervoor gekozen om haar kinderen pas vanaf de leeftijd van 15 of 16 jaar een telefoon te geven. “Soms kun je beter eerst even achterlopen, zodat je later een goede keus kunt maken of iets goed is of niet”.
  Ook gaan de tafelgasten in op het thema ‘mediawijsheid’. Veel ouders zijn niet op de hoogte van wat hun kinderen online doen. Daarom is het volgens hem van groot belang om het gesprek tussen ouder en kind gaande te houden. En wat heeft de coronacrisis voor effect op mediawijsheid? Jeroen denkt dat we wat betreft online onderwijs veel hebben geleerd, maar dat we het niet moeten overschatten. “We weten nu wat online-onderwijs en online vergaderen is en hoe we het moeten inzettenen. Maar aan de andere kant: docenten én studenten geven aan: dit is niet de manier waarop we onderwijs willen geven of krijgen.”
  Benieuwd naar dit boeiende gesprek? Beluister de 3e aflevering van de ‘Hoornbeeck Podcast’!

  • 51 min.
  #2: Dienen kan als verpleegkundige én als automonteur

  #2: Dienen kan als verpleegkundige én als automonteur

  De tweede aflevering van de Hoornbeeck Podcast heeft het thema ‘zelfontplooiing vs. dienen’. Staan deze begrippen tegenover elkaar of juist niet? En is zelfontplooiing eigenlijk wel verantwoord? Hoe definieer je dienen eigenlijk? Onder andere deze vragen worden gesteld aan tafelgasten Aart van Soest (docent Hoornbeeck, betrokken project Hoornbeeck Helpt en contextueel therapeut) en Alieke Hofland (Beleidsmedewerker Onderwijs en Jeugdhulp bij Driestar Educatief, deed eerder onderzoek bij Expertisecentrum Beroepsonderwijs). 
  Zowel Aart alsook Alieke zien de maatschappelijke druk om hoogopgeleid te zijn. Hoewel het goed is om je best te doen en jezelf maximaal te ontplooien, heeft deze druk ook een keerzijde. Bij het project Hoornbeeck Helpt worden studenten volgens Aart uitgedaagd om verder te kijken dan resultaten en te leren dienen. Vanuit haar onderzoek bij ROC Friese Poort stelt Alieke daar kritische vragen over, en deelt vervolgens boeiende inzichten over het leren vormen van waarden. De podcast wordt afgesloten met waardevolle tips die elke luisteraar kan gebruiken. Benieuwd? Luisteren maar!

  • 37 min.
  #1: Mbo’ers zijn ‘mensen die denken en doen kunnen combineren’

  #1: Mbo’ers zijn ‘mensen die denken en doen kunnen combineren’

  De praktijkgerichtheid van mbo’ers is typerend. Hans Keuken (HR-manager van o.a. Babypark), merkt die praktijkgerichtheid elke dag in het op de werkvloer. Volgens hem zijn mbo’ers ‘… mensen die denken en doen kunnen combineren’. Sijmen Nentjes (directielid van het Hoornbeeck College) geeft aan dat dit onder andere te maken heeft met de grote gerichtheid op de praktijk tijdens de opleiding. ‘Mbo’ers lopen zeker een derde deel van hun opleiding stage.’ Ook Sjoert Kartsten, emeritus-hoogleraar beroepsonderwijs, beaamt de grote praktische gerichtheid van mbo’ers en noemt die bijzonder waardevol. Ook wijst Karsten op de goede score van de Nederlanse mbo’er: ‘Als je onze mbostudenten vergelijkt met andere Europese landen of de VS, dan doen onze mbostudenten het veel beter.’ 
  Ook de waarde van christelijk middelbaar beroepsonderwijs komt ter sprake. Volgens Hans Keuken merk je heel goed welke achtergrond studenten vanuit thuis hebben meegekregen. Sijmen Nentjes beaamt dat en wijst op een veelheid van bedrijven die graag Hoornbeeckstudenten willen hebben als stagiair. Nentjes: ‘Wij geven Godsdienst. Dat is niet verplicht, maar we kiezen ervoor om dat wel te doen. We geven ook Burgerschap. Maar dat is niet het enige: onze identiteit is een zout dat overal doorheen trekt.’
  En de toekomst van het mbo? Keuken legt de vinger bij de waardering voor de mbo’er. ‘Maak vooral niet het onderscheid tussen laag en hoogopgeleid, maar laat het kind ontwikkelen op basis van hun talenten.’

  • 31 min.

Klantrecensies

5,0 van 5
1 beoordeling

1 beoordeling

Top-podcasts in Onderwijs

De Podcast Psycholoog
Michael Pilarczyk & Cindy Koeman
Berthold Gunster
The School of Life Amsterdam
John Sarbach Coaching
Dr. Jordan B. Peterson