36 afleveringen

Podcast by Verdonck, Klooster & Associates

De Nationale Data Podcast Verdonck, Klooster & Associates

  • Zaken en persoonlijke financiën
  • 4.9 • 12 beoordelingen

Podcast by Verdonck, Klooster & Associates

  Data en AI voor grensoverschrijdende digitale zorg

  Data en AI voor grensoverschrijdende digitale zorg

  Grensoverschrijdende digitale zorg heeft topprioriteit in Europa. Het gebruik van data en AI wordt daarbij steeds belangrijker. Tegelijkertijd zijn er nog grote uitdagingen in de zorg, bijvoorbeeld bij het delen van zorgdata tussen lidstaten en het organiseren van datasoevereiniteit. In deze podcast gaat Hugo van Haastert (gedetacheerd nationaal expert op het gebied van digitale zorg en AI voor de Europese Commissie) in op de ontwikkelingen vanuit Brussel en hoe Europa verder inzet op het gebruik van data en AI in de zorg.

  • 18 min.
  Vertrouwen van burgers vergroten door Transparante Algoritmes

  Vertrouwen van burgers vergroten door Transparante Algoritmes

  Vertrouwen van burgers in besluiten van de overheid is belangrijk. Dit maakt de vraag hoe transparant de besluitvormingsprocessen moeten zijn wanneer gebruik gemaakt wordt van algoritmes zeer relevant. Welke vormen van transparantie vergroten daadwerkelijk het vertrouwen van burgers in die besluiten? Het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht onderzoekt deze relatie tussen transparantie van algoritmes en het vertrouwen van burgers in de besluiten die met behulp van algoritmes genomen worden. In deze podcast vertelt Esther Nieuwenhuizen over het onderzoek dat zij in dit kader uitgevoerd heeft bij de Nationale Politie.

  Bekijk de shownotes op: https://www.vka.nl/nationale-data-podcast/

  • 24 min.
  Betrouwbare AI, algoritmes en assurance

  Betrouwbare AI, algoritmes en assurance

  De rol van algoritmes in besluitvormingsprocessen wordt steeds groter, en daarmee ook de roep om meer verantwoording over het ontwerp, de implementatie en toepassing van algoritmes. De kennisgroep Algorithm & Assurance van de NOREA heeft onderzocht of en hoe zekerheid kan worden geboden bij algoritmes en wat de rol van de IT-auditor daarbij kan zijn. In deze podcast gaat Mona de Boer (onder andere voorzitter van de werkgroep) in op dit onderzoek en de recent gepubliceerde ‘NOREA Guiding Principles Trustworthy AI-Investigations’.

  Check de shownotes op https://www.vka.nl/nationale-data-podcast/

  • 20 min.
  Aandacht voor algoritmes (Algemene Rekenkamer)

  Aandacht voor algoritmes (Algemene Rekenkamer)

  De Algemene Rekenkamer heeft onderzocht hoe de rijksoverheid algoritmes gebruikt. Naar aanleiding van dit onderzoek verscheen op 26 januari het rapport ‘Aandacht voor algoritmes’ en een toetsingskader waarmee overheden grip kunnen houden op hun algoritmes. In deze podcast gaat onderzoeker en projectleider Miranda Pirkovski in op de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het rapport en het toetsingskader.

  • 18 min.
  Waardevolle AI voor gezondheid

  Waardevolle AI voor gezondheid

  Artificiële intelligentie (AI) biedt kansen om de kwaliteit van de zorg nog verder te vergroten. Het VWS-programma Waardevolle AI voor gezondheid heeft tot doel om deze kansen te realiseren, en om te zetten naar concreet ervaren waarde voor patiënten, zorgverleners en burgers. In deze podcast is Annemieke Nennie te gast, programmamanager bij het ministerie van VWS. Zij gaat in op de waarde van AI, het belang van een data-ecosysteem en de randvoorwaarden daarbij.

  • 27 min.
  Datagedreven aanpak van maatschappelijke opgaven

  Datagedreven aanpak van maatschappelijke opgaven

  Data en AI staan bij veel overheden op de agenda. Data biedt kansen bij de aanpak van maatschappelijke opgaven en zoals nu ook bij de aanpak van de coronacrisis. Er is dan ook veel aandacht voor bijvoorbeeld de Data Agenda Overheid en op allerlei plekken vinden datagedreven initiatieven plaats, maar er is ook nog veel te winnen. In deze podcast gaat Tim Faber, Projectleider (Big) Data & AI bij Ministerie van BZK, in op de vraag wat daarvoor nodig is en wat de uitdagingen zijn, waarbij de maatschappelijke opgave centraal staat.

  • 26 min.

Klantrecensies

4.9 van 5
12 beoordelingen

12 beoordelingen

Top-podcasts in Zaken en persoonlijke financiën

Luisteraars hebben zich ook geabonneerd op