38 afleveringen

Do we click is a monthly research podcast in which Dr. Mijke Slot of Erasmus University Rotterdam explores the digital relationship between journalists and their audiences. For everybody interested in audience engagement in journalism.

Do we click‪?‬ Dr. Mijke Slot

  • Onderwijs
  • 4,0 • 2 beoordelingen

Do we click is a monthly research podcast in which Dr. Mijke Slot of Erasmus University Rotterdam explores the digital relationship between journalists and their audiences. For everybody interested in audience engagement in journalism.

  Aflevering 1: De klik is dood

  Aflevering 1: De klik is dood

  In deze eerste aflevering van onderzoekspodcast 'Klikt het?', legt Dr. Mijke Slot van Erasmus Universiteit Rotterdam uit waarom de klik als meetinstrument dood is, maar als thema voor een onderzoek springlevend.

  • 6 min.
  Episode 1: The click is dead

  Episode 1: The click is dead

  In this first episode of research podcast 'Do we click?', Dr. Mijke Slot of Erasmus University Rotterdam explains why the click as a measuring tool is dead, but as a theme for a research project very much alive.

  • 6 min.
  Aflevering 2: Praktijk, perceptie en een persoonlijk verhaal over bezoekersstatistieken

  Aflevering 2: Praktijk, perceptie en een persoonlijk verhaal over bezoekersstatistieken

  In de tweede aflevering van Klikt het?, deelt Mijke haar eigen frustraties met bezoekersstatistieken, zoekt ze naar een goede definitie van de journalist-publiek relatie, en laat onderzoeksassistent Temi de Groen in een bespreking van twee internationale cases zien, dat er verschillende manieren zijn waarop nieuwsorganisaties de relatie met hun publiek proberen te versterken.

  • 23 min.
  Episode 2: Practices, perceptions and a personal story about audience metrics

  Episode 2: Practices, perceptions and a personal story about audience metrics

  In the second episode of Do we click?, Mijke shares her personal frustrations with audience metrics, tries to find a good definition of the journalist-audience relationship, and research assistant Temi de Groen discusses two international cases to show that news organizations have very different ways of strengthening the relationship they have with their audiences.

  • 22 min.
  Aflevering 3: Plugged in; De rol van technologie in de journalistiek

  Aflevering 3: Plugged in; De rol van technologie in de journalistiek

  Wat doe je als je er onderweg achter komt dat je je telefoon vergeten bent? Raak je in paniek en ren je terug om hem op te halen? Hoe vaak gebruik je internet om treintijden, routebeschrijvingen of nieuws en informatie op te zoeken? Of om jezelf af te leiden van een moeilijke taak? Zonder het te beseffen hebben de meesten van ons technologieën volledig geïntegreerd in ons dagelijks leven. Dit is ook het geval in de journalistiek - zowel journalisten als hun publiek gebruiken technologie om nieuws te produceren, en consumeren, en om met elkaar in gesprek te gaan. In de derde aflevering van Klikt het?, verfijnt Mijke ons begrip van de relatie tussen journalist en publiek door de rol van technologie uit te leggen en enkele interviewobservaties te delen.

  • 22 min.
  Episode 3: Plugged in; The role of technology in journalism

  Episode 3: Plugged in; The role of technology in journalism

  What do you do when you realize you forgot your phone at home? Do you panic and run back to get it? How often do you use the internet to look for train times, directions or news and information? Or to distract yourself from a difficult task? Without realizing it, most of us have completely integrated technologies into our daily lives. This is also the case in journalism – both journalists and their audiences use technologies to produce and consume news, and to communicate with each other. In the third episode of Do we click?, Mijke refines our understanding of the journalist-audience relationship by explaining the role of technology, and shares some interview observations.

  • 21 min.

Klantrecensies

4,0 van 5
2 beoordelingen

2 beoordelingen

Top-podcasts in Onderwijs

Berthold Gunster
Iris Enthoven
Berthold Gunster
Duolingo
Eva & Frida / Tonny Media
De Podcast Psycholoog / De Stroom