54 afleveringen

In Podcast31 koppelen kennis- en netwerkorganisatie Platform31 en onderzoeksinstituut IVO beleid, praktijk én wetenschap. In elke aflevering praten we met experts en ervaringsdeskundigen over actuele vraagstukken en slimme aanpakken waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders in stad en regio direct aan de slag kunnen.

Podcast31 Platform31-IVO

  • Zaken en persoonlijke financiën
  • 4,3 • 3 beoordelingen

In Podcast31 koppelen kennis- en netwerkorganisatie Platform31 en onderzoeksinstituut IVO beleid, praktijk én wetenschap. In elke aflevering praten we met experts en ervaringsdeskundigen over actuele vraagstukken en slimme aanpakken waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders in stad en regio direct aan de slag kunnen.

  Trendtalk: Dilemma's bij de transitie naar een duurzaam energiesysteem

  Trendtalk: Dilemma's bij de transitie naar een duurzaam energiesysteem

  De productie van duurzame energie neemt rap toe. Mooi, maar het brengt ook nieuwe opgaven met zich mee. Zo is draagvlak onder omwonenden en het meeprofiteren door de omgeving van de opbrengsten wenselijk maar niet vanzelfsprekend. Hetzelfde geldt voor voldoende ruimte op het elektriciteitsnet. In deze podcast vragen we ons af of en hoe de energieambities en de voorwaarden die provincies daaraan verbinden met elkaar verenigbaar zijn en wat er gebeurt als dat niet zo blijkt te zijn. Zijn de waterstofambities die in veel provinciale bestuursakkoorden worden behandeld bijvoorbeeld realistisch? Wat is de toekomst van wind en zon op land? Hoe relateert het aan de netcongestie? En wat vergt dit alles van het Rijk, provincies, gemeenten en andere partijen?


  Deze en andere vragen legt Thomas van Zijl (BNR) in deze podcast voor aan:


  Jacqueline van Dongen, wethouder energietransitie in Zwijndrecht
  Annelies Huygen, hoogleraar Ordening van energiemarkten aan de Universiteit Utrecht en onderzoeker bij TNO
  Wim Voogd, programmamanager energietransitie bij Arcadis
  Nina Tom, Platform31. Zij analyseerde de provinciale bestuursakkoorden 2024-2027

  • 40 min.
  Trendtalk: Meer woonruimte creëren

  Trendtalk: Meer woonruimte creëren

  De vraag naar woonruimte is veel groter dan het aanbod. Dus moet er meer en sneller gebouwd worden, vinden ook provincies. Zij stellen daarvoor de komende jaren geld, capaciteit en kennis ter beschikking. Hun bijdragen lopen uiteen van aanjaagteams en fondsen tot het opzetten van pools met flexibel inzetbare experts. In deze Trendtalk vragen we ons af óf en hoe de aanpakken die zijn gekozen door de verschillende provincies écht gaan zorgen voor meer tempo in de woningbouw. En of er daarbij voldoende aandacht is voor toekomstbestendigheid en voor het benutten van de bestaande woningvoorraad, zoals door woningdelen en woningsplitsen. Gemeenten en woningcorporaties zijn nu aan zet. Kunnen zij met dit beleid uit de voeten?  Deze en andere vragen legt Thomas van Zijl (BNR) in deze Trendtalk voor aan:


  Arno Janssen, wethouder wonen in Papendrecht en pijler voorzitter pijler Ruimte van de M50
  Karin Schrederhof, wethouder wonen in Delft voorzitter van de G40 themagroep woningmarkt
  Bert Koonstra, wethouder wonen in Noardeast-Fryslân
  Ruud Dorenbos, Platform31. Hij analyseerde de provinciale bestuursakkoorden 2024-2027

  • 36 min.
  Stimuleren van doorstroming op de woningmarkt

  Stimuleren van doorstroming op de woningmarkt

  Wonen in je vertrouwde huis en omgeving, ook als je ouder wordt. Dat is voor veel ouderen belangrijk. Maar wat als je moeite krijgt om het huis te onderhouden en de zolder al jaren niet meer wordt gebruikt? En je de trap alleen zittend nog op kan? Voor buitenstaanders is het makkelijk: zij vragen zich af waarom iemand niet verhuist. Maar deze beslissing is voor veel ouderen niet zo eenvoudig. Ondertussen zetten het Rijk, gemeenten, woningcorporaties en andere partijen sterk in op doorstroming van senioren. In deze Podcast31 gaat Dore van Duivenbode met experts hierover in gesprek.

   Door met name ouderen stimuleren om toekomstgeschikt te wonen, kan er een verhuisketen tot stand komen. Zo ontstaat doorstroming op de woningmarkt. Doorstroming is daarbij geen doel op zich, maar een manier om meer
  woningen beschikbaar te krijgen en meer mensen passend te laten wonen. Zo wonen meer mensen in een woning die past bij hun situatie.

   

  In deze Podcast31 gaat Dore van Duivenbode in gesprek met:


  Karin
  Holthuizen, zestiger die samen met haar partner verhuisde van een
  eengezinswoning naar een appartement van woningcorporatie Vidomes; 
  Mirjam Zerstegen, kwartiermaker doorstroming sociale huur bij de provincie Gelderland; 
  Perry Hoetjes, adviseur en onderzoeker bij
  onderzoeksbureau Rigo.

  • 32 min.
  BuurtSaam werken aan een gezonde leefomgeving in een sociale buurt

  BuurtSaam werken aan een gezonde leefomgeving in een sociale buurt

  Je stapt de deur uit, maakt een ommetje, een praatje met de buurvrouw, doet wat boodschappen bij de winkel om de hoek… ‘t Klinkt dorps, maar overal - ook in grotere steden - is ‘de buurt’ ons ankerpunt. Daar, in die paar straten, dat ene pleintje, komen we samen, voelen we ons thuis. Langer thuis wonen vraagt om een leefomgeving die gezond, veilig en sociaal is. Die komt niet vanzelf tot stand.

  De inrichting van een buurt bepaalt hoe mensen bewegen, elkaar ontmoeten en naar elkaar omzien. Vergrijzing, individualisering en digitalisering vragen om nieuwe (ruimtelijke) strategieën voor de wijk. Wat is nodig en hoe kunnen we hierop inspelen met uitvoeringsprogramma’s wonen en zorg of buurtagenda’s? BuurtSaam helpt gemeenten en hun lokale netwerken van bewoners, welzijn, wonen, ontwerp en inrichting dit te onderzoeken, ontwikkelen en uit te voeren.  In deze Podcast31 gaat Dore van Duivenbode hierover in gesprek met:


  Francesco Veenstra, Rijksbouwmeester over BuurtSaam ontwerpend onderzoek naar gezonde en sociale buurten,
  Irene Wiezer, beleidsadviseur Gemeente Rotterdam over Seniorvriendelijke wijken en de buitenruimte, en
  Irene Edzes, Vollmer en partners, over Michi Noeki: een kleinschalige laagdrempelige ontmoetingsplek in de buurt waar je langs gaat tijdens een ommetje.  Meer informatie over BuurtSaam: https://www.platform31.nl/artikelen/doe-mee-werken-aan-een-gezonde-leefomgeving-in-een-sociale-buurt/

  • 35 min.
  Platteland klimaatbestendig

  Platteland klimaatbestendig

  Wat als je jouw grond moet laten onderlopen of de komende zomer vreest; hoe overleeft jouw akker nog een jaar extreme droogte. Allemaal willen we een gezonde omgeving. Geen verontreinigende uitstoot, een bodem vol leven, vitale ecosystemen. Maar ons landschap verandert ingrijpend. Door de klimaatcrisis, en door hoe wij ermee omgaan. Wat doet dat met ons? In deze special van Podcast31 'Platteland klimaatbestendig' kijken we vanuit de psyche van de mens naar het veranderende klimaat, daar waar de pijn als eerste gevoeld wordt: in het landelijk gebied.

  In deze Podcast31 gaat podcastmaker Dore van Duivenbode in gesprek met:


  Martine Veenman, PhD kandidaat planetaire gezondheid aan de Universiteit van Maastricht en een van kartrekkers van onderzoeksproject MANTRA. waarin wetenschappers, maatschappelijke en publieke organisaties kijken naar de gezondheidseffecten van klimaatadaptatie op het platteland
  Klimaatpsycholoog Christof Absoel.
  Bert Visser, betrokken bij Herenboeren in Boekel en de klimaatburgemeester van gemeente Gemert-Bakel.

  Heb je interesse om mogelijk als lokale partij betrokken te zijn bij het MANTRA-project? Stuur dan een email naar de volgende onderzoekers van het
  MANTRA-project: su-mia.akin@maastrichtuniversity.nl of alette.opperhuizen@wur.nl.

  • 27 min.
  Behandelmotivatie in de forensische jeugdzorg

  Behandelmotivatie in de forensische jeugdzorg

  Jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd of ernstige gedragsproblemen hebben, kunnen in de forensische jeugdzorg terechtkomen. Ze verblijven dan bijvoorbeeld in een justitiële jeugdinrichting, in de gesloten jeugdzorg op een groep met andere jongeren, of gaan wekelijks of soms zelfs dagelijks naar een ggz-instelling om daar behandeling te krijgen. Maar veel van deze jongeren lijken niet heel gemotiveerd om die behandeling te volgen. Behandelmotivatie is wél heel belangrijk voor het behalen van positieve behandelresultaten. En een lage behandelmotivatie voorspelt juist uitval en recidive. Wat kunnen we daaraan doen? Hoe zorgen we ervoor dat jongeren in de forensische jeugdzorg meer gemotiveerd worden? Onderzoeksinstituut IVO deed hier, in opdracht van het programma Kwaliteit Forensische Zorg Jeugd, onderzoek naar. 

  In deze podcast gaat Margriet Lenkens (onderzoeker van het IVO) in gesprek met Malcolm, die zelf vanwege delictgedrag in de forensische
  jeugdzorg terechtkwam. Ook spreekt ze met therapeut en onderzoeker Thimo van der Pol. Met Malcolm en Thimo had ze het over behandelmotivatie in de
  forensische jeugdzorg en wat we kunnen doen om deze te vergroten als jongeren minder gemotiveerd zijn. Daarnaast vertelt Simone ’t Hooft (onderzoeker IVO/Platform31) je meer over de resultaten van ons onderzoek.  

  Wil je meer weten over ons onderzoek naar behandelmotivatie in de forensische jeugdzorg? Check dan ons rapport en onze factsheet.

  • 47 min.

Klantrecensies

4,3 van 5
3 beoordelingen

3 beoordelingen

Top-podcasts in Zaken en persoonlijke financiën

Pushkin Industries
DOAC
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Pim Verlaan / Milou Brand
Rabobank
LINDA.

Suggesties voor jou

de Volkskrant
Tonny Media
Rutger Bregman & Jesse Frederik
NPO Radio 1 / NOS / EenVandaag
NRC
BNR Nieuwsradio