10 afleveringen

Podcast by Polderblik

Polderblik Polderblik

  • Onderwijs
  • 5,0 • 4 beoordelingen

Podcast by Polderblik

  Aflevering 9 - Afsluiting Maak Stad Almere, hoe nu verder?

  Aflevering 9 - Afsluiting Maak Stad Almere, hoe nu verder?

  In deze laatste opname willen we reflecteren op de inhoud van de verschillende podcast afleveringen en wat we hieruit kunnen meenemen naar de toekomst. Wat hebben alle gesprekken binnen Maak Stad Almere tot nu toe opgeleverd en in hoeverre kunnen verschillende partijen binnen Almere daarmee verder?

  Aan tafel

  Stefano Hennevelt – Mede-eigenaar Ally Life, Judith Lekkerkerker – Strateeg stedelijke ontwikkeling bij de gemeente Almere en
  Linda Vlassenrood – Curator Maak Stad Almere.

  De podcast is inhoudelijk samengesteld door Linda Vlassenrood. www.lindavlassenrood.nl

  • 37 min.
  Aflevering 8 - Hoe ziet jouw ideale Almere Pampus eruit?

  Aflevering 8 - Hoe ziet jouw ideale Almere Pampus eruit?

  Almere groeit door. In 2024 moet het masterplan voor Almere Pampus met 25.000 - 30.000 woningen en ongeveer 16.000 banen gereed zijn.

  Wat wordt de identiteit van dit nieuwe stadsdeel? Het grondgebied voor Almere Pampus is geen onbeschreven blad: denk aan de aanwezige grondsoorten, bodemsamenstelling, watersysteem en archeologie. De natuurlijke gesteldheid van de bodem is een belangrijk vertrekpunt voor de ruimtelijke ontwikkeling. Hoe ziet het gedroomde Almere Pampus eruit wanneer we willen ontwikkelen vanuit de ondergrond en de natuur? Leidt dit bijvoorbeeld tot nieuwe woonvormen en een minder harde scheiding tussen stad en groen of tussen water en land? Wat worden de nieuwe identiteitsdragers van dit gebied?

  Aan tafel zitten Paola Huijding – projectdirecteur Pampus en senior stedenbouwkundige van gemeente Almere, Jana Crepon – Landschapsarchitect en partner Inside Outside. En Peter Pelzer – Universitair docent planologie en stedelijke toekomsten aan het Departement Sociale Geografie en Planologie en verbonden aan de Urban Futures Studio, beide aan de Universiteit Utrecht

  De podcast is inhoudelijk samengesteld door Linda Vlassenrood. www.lindavlassenrood.nl

  • 45 min.
  Aflevering 6 - Welke gewoonten of gebruiken zijn volgens jou typisch Almeers?

  Aflevering 6 - Welke gewoonten of gebruiken zijn volgens jou typisch Almeers?

  Immaterieel erfgoed is levend erfgoed. Het omvat sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis of vaardigheden die gemeenschappen en groepen erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. Een bijzonder kenmerk is dat het wordt overgedragen

  Van generatie op generatie en belangrijk is voor een gemeenschappelijke identiteit. Almere is weliswaar een jonge stad, maar ook hier zijn voorbeelden van immaterieel erfgoed te vinden. We vragen bewoners om hier en via onze sociale-mediakanalen voorbeelden aan te dragen. De drie meest verrassende bespraken we tijdens de podcast opname van 29 september. In samenwerking met het Erfgoedhuis Almere

  Aan tafel zitten Sophie Elpers – Hoogleraar Immaterieel Erfgoed en Etnologie aan de Universiteit Antwerpen en onderzoeker Etnologie bij het Meertens Instituut in Amsterdam en Michel Langendijk – Adviseur communicatie en publieksbereik Stadsarchief Almere.

  De podcast is inhoudelijk samengesteld door Linda Vlassenrood. www.lindavlassenrood.nl

  • 47 min.
  Aflevering 7 - Hoe wil jij wonen in Almere?

  Aflevering 7 - Hoe wil jij wonen in Almere?

  In de komende decennia moeten minstens 60.000 woningen in Almere worden bijgebouwd. Daarbij is veel ruimte voor vernieuwende ideeën. Almere is immers de stad van het woonexperiment. Het Woningbouwatelier Almere is één van de drijvende krachten achter die nieuwe ideeën. Het atelier zoekt antwoorden voor actuele stedelijke vraagstukken.

  Vraagstukken over wonen, maar ook over bijvoorbeeld duurzaamheid, sociale cohesie, vergijzing en zorg. Het anders inrichten van het bouwproces staat daarbij centraal. Nu het atelier en aantal jaar bezig is en de eerste resultaten opleverde, is het tijd voor de vervolgstap.

  Hoe gaan de bevindingen uit de experimenten de toekomstige woningbouw in Almere blijvend en op grote schaal beïnvloeden? Waar liggen mogelijkheden om de kleinschalige experimenten op te schalen? En niet onbelangrijk: voor grote groepen Almeerders toegankelijk maken? In samenwerking met het Woningbouwatelier Almere

  Aan tafel zitten Tineke Lupi – Programmamanager Vernieuwend Wonen bij Woningbouwatelier Almere, Evert-Jan Velzing – Lector Urban Innovation bij Hogeschool Windesheim in Almere en Marnix de Vos – Stedenbouwkundige BVR Adviseurs.

  De podcast is inhoudelijk samengesteld door Linda Vlassenrood. www.lindavlassenrood.nl

  • 46 min.
  Aflevering 5 - Wat is jouw favoriete stuk groen in Almere?

  Aflevering 5 - Wat is jouw favoriete stuk groen in Almere?

  Almere is een van de groenste steden van Nederland. In het stadslandschap van Almere is de gelijkwaardige verhouding tussen groen en bebouwing altijd een belangrijk uitgangspunt geweest. In de komende jaren zal die relatie op de proef worden gesteld door de bouw van nieuwe woningen en andere manieren van energie opwekken. Het is dus belangrijk dat we bewust met de waarde en het gebruik van het groen omgaan.

  Hoe willen inwoners het groen gebruiken? Wat mag en kan er in het groen? Hoe krijgen bewoners een grotere rol bij het beheren en vormgeven van het groen? Is mede-eigenaarschap een optie? Wat zijn de Almeerse ervaringen met zelfbeheer tot nu toe?

  We gaan deze aflevering in gesprek met Robert Graat, Programmasecretaris Groene Metropool bij Staatsbosbeheer en Arjan Dekking, betrokken Almeerder met passie voor natuur en lokale voedselproductie.

  Deze aflevering maken we in samenwerking met het Erfgoedhuis Almere.

  Iedere aflevering wordt in het bijzijn van publiek opgenomen. Ook jij kan hier gratis bij zijn! Kijk voor de volgende opname op www.polderblik.nl voor de locatie en data.

  • 32 min.
  Aflevering 4 - Het erfgoed van de jongste stad van Nederland

  Aflevering 4 - Het erfgoed van de jongste stad van Nederland

  Het erfgoed in Almere van na 1965 staat steeds meer in de schijnwerpers. De architectuur en stedenbouw uit die tijd is toe aan renovatie en transformatie. We vinden het belangrijk om deze gebouwen en groenstructuren als potentieel erfgoed te beschouwen.

  Voor Almere is dit een nieuwe opgave met een nieuwe manier van kijken naar de stad. In 2022 is de nota cultureel erfgoed Almere: New Town met historie door de gemeenteraad aangenomen. Hierdoor is er politiek draagvlak voor het inventariseren, waarderen en het beschermen van het Post65 erfgoed. Hoe werkt de waardering in de Almeerse praktijk? En, hoe creëer je draagvlak en betrokkenheid bij de strategieën om dit erfgoed door te ontwikkelen?

  Aan tafel zitten Lidwine Spoormans (architect en onderzoeker TU Delft), Jean Paul Hitipeuw (zelfstandig adviseur in ruimtelijke strategie en werkzaam voor o.a. Team Conceptontwikkeling van woningcorporatie Ymere) en Martijn Blom (adviseur, conceptontwikkelaar en oprichter Hollands Licht).

  Iedere aflevering wordt in het bijzijn van publiek opgenomen. Ook jij kan hier gratis bij zijn! Kijk voor de volgende opname op www.polderblik.nl voor de locatie en data.

  De podcast is inhoudelijk samengesteld door Linda Vlassenrood. www.lindavlassenrood.nl

  • 42 min.

Klantrecensies

5,0 van 5
4 beoordelingen

4 beoordelingen

Top-podcasts in Onderwijs

NPO Radio 1 / BNNVARA
De Podcast Psycholoog / De Stroom
Berthold Gunster
Eva & Frida / Tonny Media
Drs. Richard de Leth
Duolingo