5 afleveringen

Podcast by Polderblik

Polderblik Polderblik

  • Onderwijs
  • 5,0 • 4 beoordelingen

Podcast by Polderblik

  Aflevering 4 - Het erfgoed van de jongste stad van Nederland

  Aflevering 4 - Het erfgoed van de jongste stad van Nederland

  Het erfgoed in Almere van na 1965 staat steeds meer in de schijnwerpers. De architectuur en stedenbouw uit die tijd is toe aan renovatie en transformatie. We vinden het belangrijk om deze gebouwen en groenstructuren als potentieel erfgoed te beschouwen.

  Voor Almere is dit een nieuwe opgave met een nieuwe manier van kijken naar de stad. In 2022 is de nota cultureel erfgoed Almere: New Town met historie door de gemeenteraad aangenomen. Hierdoor is er politiek draagvlak voor het inventariseren, waarderen en het beschermen van het Post65 erfgoed. Hoe werkt de waardering in de Almeerse praktijk? En, hoe creëer je draagvlak en betrokkenheid bij de strategieën om dit erfgoed door te ontwikkelen?

  Aan tafel zitten Lidwine Spoormans (architect en onderzoeker TU Delft), Jean Paul Hitipeuw (zelfstandig adviseur in ruimtelijke strategie en werkzaam voor o.a. Team Conceptontwikkeling van woningcorporatie Ymere) en Martijn Blom (adviseur, conceptontwikkelaar en oprichter Hollands Licht).

  Iedere aflevering wordt in het bijzijn van publiek opgenomen. Ook jij kan hier gratis bij zijn! Kijk voor de volgende opname op www.polderblik.nl voor de locatie en data.

  • 42 min.
  Aflevering 3 - Almere in de toekomst: 2100 is dichterbij dan je denkt

  Aflevering 3 - Almere in de toekomst: 2100 is dichterbij dan je denkt

  We hebben als maatschappij heel wat complexe vraagstukken op ons bord liggen: klimaat, biodiversiteit, wonen en sociale ongelijkheid. We reageren daar nu op met oplossingen voor de korte termijn, terwijl we het tegenovergestelde zouden moeten doen.

  De toekomst is onzeker, maar het volgende staat vast: de zeespiegel stijgt, ons klimaat verandert en het bodem-, water- en ecosysteem wordt bepalender in waar en hoe we kunnen bouwen.

  Hoe verbreden we onze kennis en het bewustzijn rond de grootste maatschappelijke en ruimtelijke uitdagingen richting 2100? Hoe werken we aan een gedeeld perspectief op de lange termijn? Welke – soms pijnlijke – keuzes moeten we nu maken voor onszelf en voor een toekomstbestendig Almere?

  We gaan in gesprek met Mannie Krak, beeldend kunstenaar en onderdeel van Extinction Rebellion Almere. Gerda Lenselink, strategisch adviseur bij Deltares en Jacintha Scheerder, futuroloog.

  Iedere aflevering wordt in het bijzijn van publiek opgenomen. Ook jij kan hier gratis bij zijn! Kijk voor de volgende opname op www.poldeblik.nl voor de locaties en data.

  • 43 min.
  Aflevering 2 - Oud worden in Almere

  Aflevering 2 - Oud worden in Almere

  Hoe wil jij oud worden in Almere?

  Het aantal 65-plussers in Almere stijgt sneller dan in de rest van Nederland. De woningvoorraad in Almere bestaat nu vooral uit eengezinshuizen. Almere Haven is de eerste wijk die geconfronteerd wordt met een serieuze transformatieopgave. En dat is nieuw voor de stad. Het is tijd voor een andere samenstelling van de woningvoorraad en invulling van de wijk: met vernieuwende vormen van samenleven om sociaalmaatschappelijke vraagstukken als eenzaamheid, zorg, mantelzorg en integratie het hoofd te bieden. Hoe groot is de opgave in Almere en welke nieuwe vormen van wonen, zorg, mobiliteit en welzijn zijn nodig om prettig oud te worden in Almere?

  We gaan in gesprek met Peter van Assche, Architect en oprichter bureau SLA, Ym de Roos, inwoner van Almere en André Phiferons, Directeur vastgoed bij Zorggroep Almere.

  Iedere aflevering wordt in het bijzijn van publiek opgenomen. Ook jij kan hier gratis bij zijn! Kijk voor de volgende opname op www.polderblik.nl voor de locaties en data.

  • 39 min.
  Aflevering 1 - Thuis in je eigen stad

  Aflevering 1 - Thuis in je eigen stad

  Wat maakt jou gelukkig in Almere?

  Het merendeel van de Almeerders is zeer tevreden over hun wooncomfort. Veel verschillende typen huizen, ruimte, water, groen en rust. Steeds meer jongeren willen in Almere blijven wonen of keren na hun studie weer terug. Maar het suburbane geluk van veel inwoners staat onder druk. De ontwikkeling van de stad gaat verder én ook de bestaande stad heeft aandacht nodig.

  Buurten worden ouder, leefstijlen diverser en het woongedrag verandert. Tel daarbij op: een groeiende kansenongelijkheid, energiearmoede, Almeerse werkstress (veel zzp’ers, veel tijdelijke contracten, lange reistijden). Én de voorzieningen blijven achter op de steeds maar stijgende inwoneraantallen. Wat zijn de gevolgen van al deze veranderingen voor de kwaliteiten van het suburbane leven?

  We gaan in gesprek met Marije Buiter, een inwoner. Ivan Nio, Sociaal Geograaf. En Jerzy Soetekouw, Directeur van de Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere (VMCA).

  Iedere aflevering wordt in het bijzijn van publiek opgenomen. Ook jij kan hier gratis bij zijn! Kijk voor de volgende opname op www.polderblik.nl voor de locaties en data.

  • 44 min.
  Proloog Maak Stad Almere - Spoken word door Sandy Bosmans

  Proloog Maak Stad Almere - Spoken word door Sandy Bosmans

  Precies 50 jaar geleden ging het ontwerp van de nieuwe stad in Zuidelijk Flevoland van start en om dat te markeren opent Polderblik op 8 juli in Kunstlinie de tentoonstelling Maak Stad Almere.

  In de tentoonstelling wordt de ontwikkeling van Almere in beeld gebracht aan de hand van de geplande, de geleefde en de gedroomde stad. Deze worden ondersteund door een film van architect en filmmaker Jord den Hollander en vijf visuele portretten van filmmaker Soraya Pol.

  De komende maanden nemen we 10 podcast afleveringen op en gaan we
  met inwoners én experts, onder leiding van Sophie Stravens, met elkaar in gesprek over hun toekomstig Almere. Wat is van waarde en wat is er nodig op de langere termijn?

  De gesprekken zijn bedoeld voor iedereen in Almere die zich betrokken voelt bij de gebouwde omgeving.

  Met deze proloog krijg je een voorproefje van deze serie.

  Iedere aflevering wordt in het bijzijn van publiek opgenomen. Ook jij kan hier gratis bij zijn! kijk op www.polderblik.nl voor de locaties en data.

  • 2 min.

Klantrecensies

5,0 van 5
4 beoordelingen

4 beoordelingen

Top-podcasts in Onderwijs

De Podcast Psycholoog
Berthold Gunster
Albert Sonnevelt en Tonny Loorbach
Michael Pilarczyk & Cindy Koeman
Dr. Jordan B. Peterson
Duolingo