14 episodes

Denne podkasten inneholder betraktninger om kunst og kultur i vid forstand.
Kunsthistoriker og fotograf Siri Wolland har samtaler med spennende mennesker om interessante temaer for den kunst og kulturinteresserte lytter. Les gjerne mer på bloggen Cultura Notes.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Cultura Notes podkast Siri Wolland

  • Arts
  • 5.0 • 2 Ratings

Denne podkasten inneholder betraktninger om kunst og kultur i vid forstand.
Kunsthistoriker og fotograf Siri Wolland har samtaler med spennende mennesker om interessante temaer for den kunst og kulturinteresserte lytter. Les gjerne mer på bloggen Cultura Notes.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  #14. Professor og antropolog Thomas Hylland Eriksen om forskjeller og likheter mellom Norge og Martinique

  #14. Professor og antropolog Thomas Hylland Eriksen om forskjeller og likheter mellom Norge og Martinique

  I denne episoden snakker professor og antropolog Thomas Hylland Eriksen om sitt hjertebarn og lidenskap, nemlig kreolsk kultur.
  Hylland Eriksen har i mange år studert kreolsk kultur, språk, historie, musikk, mat og litteratur både i Karibia og Det indiske hav, og har morsomme og spennende betraktninger og erfaringer om disse tingene, og ikke minst om likheter og forskjeller til Norge. Det passer fint fordi jeg skriver nå en bok om kunst og kultur fra Martinique gjennom mine betraktninger og erfaringer fra øya. Martinique er for øvrig et fransk oversjøisk departement og dermed i EU.

  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 31 min
  #13. Fotograf Stig Marlon Weston om analogt fotografi.

  #13. Fotograf Stig Marlon Weston om analogt fotografi.

  Stig Marlon Weston mener analogt fotografi er moderne, og viktig for å kunne skape kunst. Han er opptatt av sannhet, og analogt fotografi er en måte å kunne oppnå sannhet i størst mulig grad.
  Å lage god kunst lar seg helt fint kombinere med kommersielt eller oppdragsbasert fotografi. Hvordan får du vite nå.
  Les også om kunst og kultur i vid forstand på bloggen Cultura Notes.

  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 34 min
  #12. Arkitekt og tidl. byplansjef i Oslo, Ellen de Vibe, om byutvikling og klimaregnskap.

  #12. Arkitekt og tidl. byplansjef i Oslo, Ellen de Vibe, om byutvikling og klimaregnskap.

  Moderne byplanlegging er et spennende felt og det engasjerer mange mennesker. Arkitekt Ellen de Vibe har i de siste 20 årene vært dypt involvert i de fleste prosjekter i Oslo som mektig byplansjef. Byutvikling krever innsats fra mange faginstanser, prosessene er tidkrevende, og Oslo har vært i støpeskjeen lenge. Det skjer enormt mye i hovedstaden vår. I samtale med kunsthistoriker, journalist og fotograf, Siri Wolland, forteller Ellen de Vibe om byutvikling i et klimaperspektiv!
  Les mer, og hør podkasten på Cultura Notes!

  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 43 min
  #11. Generalsekretær i Fortidsminneforeningen Ola Fjeldheim om kulturminner og byutvikling.

  #11. Generalsekretær i Fortidsminneforeningen Ola Fjeldheim om kulturminner og byutvikling.

  Ola Fjeldheim er over middels interessert i bevaring av gamle bygg og historie. Han er opptatt av bærekraft og miljøvern. Hvordan lar dette seg kombinere med moderne byutvikling?
  Denne spennende samtalen mellom Ola Fjeldheim, Generalsekretær i Fortidsminneforeningen og kunsthistoriker Siri Wolland, finner sted på Olas familiegård på Onsrud, ute på landet i Ullensaker kommune, med fuglekvitter og hundeglam i bakgrunnen. Byutviklingen skjer ikke langt unna.
  Les mer på Cultura Notes.

  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 32 min
  #10. Museumsdirektør Ole Aastad Bråten om kultur, historie, museum og identitet.

  #10. Museumsdirektør Ole Aastad Bråten om kultur, historie, museum og identitet.

  Museum i dag er involvert i mange viktige samfunnsoppdrag. De skal ikke bare montere skatter i glassmontre. For å være aktuelle og relevante må museum engasjere flere målgrupper, de må delta i utvikling av håndverkertradisjoner, de må drøfte nye problemstillinger samtidig som de skal fortelle om historien. Valdres Folkemuseum er et slikt museum. Ole Aastad Bråten er direktør der, men han er også politiker, kunsthistoriker, musiker og kulturpersonlighet. I samtale med kunsthistoriker og blogger Siri Wolland forteller han om museum og identitet i et framtidsperspektiv.
  Les kunst og kulturbloggen Cultura Notes.

  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 27 min
  #09. Utbygger og jurist Sverre Landmark om byutvikling.

  #09. Utbygger og jurist Sverre Landmark om byutvikling.

  Byutvikling gjelder for alle byer. Spørsmål om hva slags by man vil ha kan ikke bare avgjøres av de få. Folk skal bo i byen, man skal finne seg en jobb i byen og man skal kunne studere eller oppholde seg lang tid eller kort tid i en by. Alle livsfaser skal kunne leves i en by.
  Sverre Landmark er utbyggeren som har et kulturminne og verneperspektiv. Han mener at "borettslagsmodellen" bør brukes mer i utbyggingen av byer. Han mener at feil ikke skal kunne begås mer enn én gang, fordi man må evaluere prosjektene bedre. Og han mener at flinke folk i alle deler av byutviklingssektoren har godt av å bryne seg mot hverandre for å få best mulig resultat for byen. Sverre Landmark har meningers mot og blir uglesett av noen. Det må være et godt utgangspunkt.
  Les mer om saken på kunst og kulturbloggen Cultura Notes.


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 30 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

keDobloug ,

Hvordan skape fri kunst

Nydelig intervju med intervjuobjektet i sentrum. Flotte råd til alle slags kunstnere, å høre Krogvold snakke fritt og uanstrengt er givende. Det har Wolland klart forbilledlig. Enig i at all kunst må eksistere parallellt- figurativ og moderne. Og i at stor kunst skapes kun med dyp innsikt i de andre områdene av livet selv, enn selve kunsten. 💚Dix points💚

Top Podcasts In Arts

Vanessa Rudjord & Synnøve Skarbø
Dagens Næringsliv & Acast
fÆbrik og Bauer Media
ELLE og Moderne Media
Silje Pedersen
Roman Mars

You Might Also Like