45 episodes

GreenPod er en podkast for deg som er interessert i fornybar energi og gode investeringsmuligheter.

Greenstat er energiselskapet med fokus på «Making Green Happen». I Greenpod snakker vi med gründere, eksperter, politikere og andre som har god peiling på energi og grønn omstilling.

Verden trenger stadig mer energi. Skal verden unngå en enda mer omfattende klimakrise enn den vi allerede står i, må utslipp av klimagasser ned. En del av dette må skje gjennom redusert energibruk, fossil energi må fases raskt ut, og alt som kan elektrifiseres må elektrifiseres. Hydrogen er løsningen for mye av det som ikke kan elektrifiseres direkte. Dette forutsetter en rask utbygging av fornybar energi. Markedet for grønne løsninger vokser derfor raskt og nye aktører med store ressurser melder seg på.

Vi i Greenstat er opptatt av at fornybare energikilder ikke skader naturen. Derfor satser vi i Greenstat på grønt hydrogen, solenergi og industrivind som kan bygges på gamle fabrikkområder, istedenfor urørt natur. De fleste utfordringene ligger på oss selv – dermed er de også mulig å løse. Vi i Greenstat ønsker å løse utfordringene med å være Grønnere, Raskere og Bedre!

GreenPod Greenstat

  • Science
  • 5.0 • 5 Ratings

GreenPod er en podkast for deg som er interessert i fornybar energi og gode investeringsmuligheter.

Greenstat er energiselskapet med fokus på «Making Green Happen». I Greenpod snakker vi med gründere, eksperter, politikere og andre som har god peiling på energi og grønn omstilling.

Verden trenger stadig mer energi. Skal verden unngå en enda mer omfattende klimakrise enn den vi allerede står i, må utslipp av klimagasser ned. En del av dette må skje gjennom redusert energibruk, fossil energi må fases raskt ut, og alt som kan elektrifiseres må elektrifiseres. Hydrogen er løsningen for mye av det som ikke kan elektrifiseres direkte. Dette forutsetter en rask utbygging av fornybar energi. Markedet for grønne løsninger vokser derfor raskt og nye aktører med store ressurser melder seg på.

Vi i Greenstat er opptatt av at fornybare energikilder ikke skader naturen. Derfor satser vi i Greenstat på grønt hydrogen, solenergi og industrivind som kan bygges på gamle fabrikkområder, istedenfor urørt natur. De fleste utfordringene ligger på oss selv – dermed er de også mulig å løse. Vi i Greenstat ønsker å løse utfordringene med å være Grønnere, Raskere og Bedre!

  Trilogien om vindkraft III: Fra insikt til bevisste handlinger

  Trilogien om vindkraft III: Fra insikt til bevisste handlinger

  Dette er tredje og siste episode i Trilogien om vindkraft, hvor vi stiller spørsmål om klimaomstillingen må ha en mer kompleks agenda enn å bare fase ut det fossile?
  I denne episoden oppsummer vi etter de foregående episodene. Vi har fått mange gode innspill og råd fra naturviterne og samfunns – og transformasjonsforskerne. 
  Gudmund Sydness er leder for Greenstat Wind og prosjektleder Katrine Vestbøstad reflekterer og gjør seg noen tanker om hva som må til for at prosjektene til Greenstat skal bli bra nok i en helhet mellom natur, klima og menneskene som lever i lokalsamfunnene og behøver energi. 
  Vinkdraftdebatten kommer i krysningspunktet mellom natur- og klimahensyn. Det er en konflikt mellom globale hensyn, lokale ulemper og sentrum-periferiskillelinjer. Hvordan kan Greenstat bidra til å løse opp debatten?

  • 31 min
  Trilogien om vindkraft II: Restart av lederskapet

  Trilogien om vindkraft II: Restart av lederskapet

  I triologien om vindkraft, stiller vi spørsmål om klimaomstillingen må ha en mer kompleks agenda enn å bare fase ut det fossile.
  I denne episoden ser vi nærmere på hvorfor et klimatiltak som vindkraft, som også gjør at vi når energimålene, har blitt møtt med mye motstand. Hva er utfordringene når vi innfører nye teknologier som vindkraft? I vindkraftdebatter har det vært en oppfatning om at bedre prosesser ikke hjelper, fordi det vil være motstand mot utbygging uansett hvor god prosessen er. Vi stiller spørsmål om vi må lede fornybar-prosjektene på en annerledes og bedre måte.
  For å svare på dette har vi invitert Dina Hestad som er transformasjonsforsker hos cCHANGE og Merethe Dotterud Leiren som forskningsleder i Cicero. De gir Greenstat og alle som jobber med omstilling til nullutslipp, gode råd for å lykkes. 

  • 47 min
  Årskavalkade med ledergruppa

  Årskavalkade med ledergruppa

  I årets siste episode av Greenpod har vi laget en årskavalkade av det viktigste som har skjedd i 2022. Vi har med Vegard Frihammer som er Greenstats Green Executive, Karen Landmark som har ansvaret for strategien i Greenstat og Styreleder Bernt Skeie som også er daglig leder i Akerselskapet Alma Clean Power. 
  De snakker om alt det spennende som har skjedd og reflekterer over hva som venter energibransjen i året vi går inn i. Hvordan jobber vi konkret for å hjelpe kunder som er i gang med omstilling til nullutslipp? hvordan påvirkes vi av ei brytningstid med krig i Europa, høye strømpriser, og et kapitalmarked som er usikker på hva skiftet innebærer og hvordan håndtere vi risiko og muligheter?

  • 30 min
  41. Trilogien om vindkraft I: Klima, natur og energi

  41. Trilogien om vindkraft I: Klima, natur og energi

  I triologien om vindkraft, stiller vi spørsmålet om klimaomstillingen må ha en mer kompleks agenda enn å bare fase ut det fossile? 
  Gjennom tre episoder forsøker vi å belyse ulike perspektiver på hvorfor vi må omstille oss, hvilke lederskap det vil kreve for å lykkes og hvordan kan vi designe strategier og forretningsmodeller rundt vindturbinene, for at vi skal gjøre det grønne skiftet, raskt nok og bra nok. 
  I første episode ser vi på hvorfor det er behov for en hurtig og gjennomgripende omlegging av samfunnet med utfasing av fossil energi og nye investeringer i fornybar energi og elektrifisering.  Vindkraft er pekt på som en del av løsningen. 
  Vi har snakket med Vigdis Vandvik som er professor i planteøkologi ved UiB og Helene Langehaug, som er seniorforsker ned Nansen Senteret for å svare på hvorfor er det så viktig at vi lykkes med å både kutte utslipp og bevare naturressursene våre, og hvordan Greenstat kan gjøre prosjektene med Industrivind, enda bedre for å «Making Green Happen». 

  • 53 min
  Hydrogen til tungtransport betyr klimapositiv hverdag

  Hydrogen til tungtransport betyr klimapositiv hverdag

  Elbilen er i ferd med å overta personbilmarkedet, men skal vi nå lovpålagte klimaforpliktelser og vinne konkurransekraft i transportbransjen, er det viktig at vi også får tungtransport over på nullutslipp. Tungtransport favner mye og bredt. 
  For å snakke mer om tungtransport på hydrogen, har vi i Greenpod invitert med oss Kristin Lønsethagen som er Green executive i HyWay Alliance og Fredrik Storflor Moen, som er CEO i Meråker Hydrogen AS. Dagens gjester samarbeider tett for å få de første lastebilene på veiene i Trøndelag.
  I dagens episode får dere høre om status for hydrogenteknologier for tungtransport, hvilke produsenter som har fått bilene ut på veiene, aktører som er i gang og hvordan mennesker som jobber med tungtransport kan tre frem og ta del i omstillingsarbeidet.
  Les mer om Greenstat sitt arbeid på våre nettsider: Greenstat.no

  • 30 min
  Greenstat deltar på ONS 2022

  Greenstat deltar på ONS 2022

  Greenpod besøker ONS22. Messen som frem til nylig har gått for å være en ren olje- og gassutstilling, har i år tiltrukket seg nye aktører innen fornybar energi og grønne energibærere. Vi har tatt en prat med både arrangører og deltakere av ONS for å høre hva de tenker om årets messe og hvordan de ser energibransjens utvikling i årene fremover. Vi snakker blant annet om konteksten for skiftet vi ser, usikkerhet og muligheter. Greenpod snakker med Jon Are Rørtveit som er Vice President & Commercial Director i ONS og Ingrid Sara Grimstad Amundsgård, som er Environmental & Social impact manager hos Hustad & Granaas.
  Vi har også tatt en god prat med Anja Greenshields fra det tyske energiselskapet EnBW (som også er styreleder i Norseman Wind) sammen med Atle Beisland som er CEO i Norseman Wind.  
  Les mer om Greenstat sitt arbeid på våre nettsider: Greenstat.no

  • 19 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
5 Ratings

5 Ratings

Top Podcasts In Science

NRK
Psykologipodcasten Synapsen
HENRI & Acast
forskning.no
Gaute Einevoll
Hidden Brain, Shankar Vedantam

You Might Also Like

Energi og Klima
Energi Norge
Teknisk Ukeblad
E24
AksjeSladder
Dagens Næringsliv