27 episodes

Dette er lydopptak av forelesningene i INF1080 – Logiske metoder for informatikk, et kurs i grunnleggende matematiske og logiske metoder som holdes ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo. Det legges vekt på forståelse og tilvenning av matematiske begreper og notasjon som er relevante for et studium i matematikk og informatikk. Kurset øver opp evnen til å tenke systematisk fra antakelser, løse teoretiske problemer, samt formalisere og gjennomføre matematiske resonnementer selv. Læreboken som benyttes i kurset er «Logiske metoder – Kunsten å tenke abstrakt og matematisk» utgitt på Universitetsforlaget (2014): http://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/logiske-metoder.html Foredragsholder og kursansvarlig er Roger Antonsen.

INF1080 – Logiske metoder for informatikk (kun lyd) Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

  • Courses
  • 5.0 • 1 Rating

Dette er lydopptak av forelesningene i INF1080 – Logiske metoder for informatikk, et kurs i grunnleggende matematiske og logiske metoder som holdes ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo. Det legges vekt på forståelse og tilvenning av matematiske begreper og notasjon som er relevante for et studium i matematikk og informatikk. Kurset øver opp evnen til å tenke systematisk fra antakelser, løse teoretiske problemer, samt formalisere og gjennomføre matematiske resonnementer selv. Læreboken som benyttes i kurset er «Logiske metoder – Kunsten å tenke abstrakt og matematisk» utgitt på Universitetsforlaget (2014): http://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/logiske-metoder.html Foredragsholder og kursansvarlig er Roger Antonsen.

  Kapittel 24 forts. og avslutning

  Kapittel 24 forts. og avslutning

  Kapittel 24 forts. og tilbakeblikk og avslutning

  • 1 hr 18 min
  Kapittel 23 forts. og Kapittel 24

  Kapittel 23 forts. og Kapittel 24

  Kapittel 23 forts. og Kapittel 24: Naturlig deduksjon

  • 1 hr 19 min
  Kapittel 22 forts. og Kapittel 23

  Kapittel 22 forts. og Kapittel 23

  Kapittel 22 forts. og Kapittel 23: Formelle språk og grammatikker

  • 1 hr 23 min
  Kapittel 21 forts. og Kapittel 22

  Kapittel 21 forts. og Kapittel 22

  Kapittel 21 forts. og Kapittel 22: Vandringer i grafer

  • 1 hr 22 min
  Kapittel 21

  Kapittel 21

  Kapittel 21: Grafteori

  • 1 hr 23 min
  Kapittel 20

  Kapittel 20

  Kapittel 20: Litt abstrakt algebra

  • 1 hr 24 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Courses