11 episodes

Det fins folk som trekker norske byggenæringen i retning av noe nytt og bedre: de er innovasjonsledere. 
De er kanskje ikke kjente av den store publikum, men har ideer og holdninger som kan ende med å forme fremtiden i den norske byggenæringen. De snakker om industrialisering, digitalisering, sirkulær økonomi, samspillsprosjekter, parametrisk design... 
BIs Senter for byggenæringen treffer disse folk, formidler deres tanker, og utfordrer hele næringen til å tenke kreativt og fornye seg.  

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Innovasjonslederen Handelshøyskolen BI

  • Business
  • 5.0, 1 Rating

Det fins folk som trekker norske byggenæringen i retning av noe nytt og bedre: de er innovasjonsledere. 
De er kanskje ikke kjente av den store publikum, men har ideer og holdninger som kan ende med å forme fremtiden i den norske byggenæringen. De snakker om industrialisering, digitalisering, sirkulær økonomi, samspillsprosjekter, parametrisk design... 
BIs Senter for byggenæringen treffer disse folk, formidler deres tanker, og utfordrer hele næringen til å tenke kreativt og fornye seg.  

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

  Få klimagassbudsjett inn i bestillingen! - Intervju med Ketil Søyland

  Få klimagassbudsjett inn i bestillingen! - Intervju med Ketil Søyland

  Få klimagassbudsjett inn i bestillingen!
  BAE næringen står for en betydelig andel av det nasjonale årlige klimagassutslipp.
  Det å bygge nye anlegg har betydning for oppnåelse av de nasjonale bærekraftmål.
  Mens ordet kostnad er brukt mange ganger i en typisk bestilling av nye BAE prosjekter, ordet klima er ofte ikke nevnt en gang.
  Offentlige byggherrer vil i økende grad kreve effektiv energiforbruk og reduksjon av klimagassutslipp, men hvor fort går utviklingen av kravene? Er begrep som klimagassbudsjett og klimagassregnskap på veg inn i kravspesifikasjonene? og hva betyr dette for organisering av våre bygg- og anleggsprosjekter?

  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

  • 20 min
  Virtual Design and Construction, velkommen etter! Intervju med Gunnar Skeie

  Virtual Design and Construction, velkommen etter! Intervju med Gunnar Skeie

  VDC sier de som kjenner godt til Virtual Design and Construction. Hva er VDC? Flere digitale verktøy er på vei inn i byggenæringen. Hva trengs for å lede et byggeprosjekt ved hjelp av digitale verktøy? Hva er verdien vi skaper? Hvor langt har vi kommet med VDC i Norge? Kan vi virkelig endre arbeidsprosessene våre? Og hvorfor i all verden kan ikke vi fortsette å prosjektere og bygge så som vi alltid har gjort? 
  Gjest i dagens episode er Gunnar Skeie.

  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

  • 24 min
  Standarder for logistikk i byggenæring - Intervju med Knut Mathiesen

  Standarder for logistikk i byggenæring - Intervju med Knut Mathiesen

  BAE bransjen kan lære en del av dagligvare bransjen: bruk av standarder for vareflyt, prosesseffektivisering, bruk av felles komponenter for å kunne samhandle best på tvers av aktører. Det er veldig store verdier som potensielt kan skapes gjennom bruk av standarder og mer effektiv anleggslogistikk.
  Mye kostander å spare for eksempel gjennom digitale ordrebekreftelser og mer presis faktura-match. Vi trenger flere bestillere av den slags tjenester. Vi trenger større bevissthet for å ta ut dette potensialet. Hvilken kompetanse trenger vi?
  Gjest i dagens episode er Knut Mathiesen.

  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

  • 20 min
  Industrialisering... kilden til kreativitet - Intervju med Odd-Erik Zimmer

  Industrialisering... kilden til kreativitet - Intervju med Odd-Erik Zimmer

  Man ler kanskje av de som vil bygge et bygg slik som man bygger en bil... men dette er blitt til en tilbakevendende tema. 
  Hva betyr egentlig å industrialisere byggeprosessen? Må de estetiske verdiene vike? Hvordan forene det kreative uttrykke til arkitekten og entreprenørens behov for effektiv bygging? Hvor skal man satse for å lykkes? 
  Gjest i dagens episode er Odd-Erik Zimmer, Utviklingsleder industrialisering i AF Gruppen.

  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

  • 20 min
  High five factor’n i teknologiutvikling - Intervju med Cathrine Mørch

  High five factor’n i teknologiutvikling - Intervju med Cathrine Mørch

  Det er små marginer i byggenæringen, og investeringene i innovasjoner og ny teknologi kan nok bære preg av det, men i de siste 10 år har vi opplevd en stor økning i forståelsen for hvor viktig teknologiutvikling er for byggenæringen. Nå er det veldig mye snakk om 
  digitalisering... Hvilke faktorer bør man fokusere på for raskest mulig å utnytte potensialet som nye teknologier har i seg? Hvilke konsekvenser vil dette ha for dagens forretningsmodeller? 
  Gjest i dagens episode er Cathrine Mørch, Technologileder i Multiconsult.

  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

  • 19 min
  Annerledes tenkende entreprenører søkes - Intervju med Mårten Skällenäss

  Annerledes tenkende entreprenører søkes - Intervju med Mårten Skällenäss

  Boligprisene har eksplodert i siste tiårene, marginene til rådgiverne minsker, entreprenører tjener ikke penger... byggeprosjekter ligner av og til på en bikkjeslagsmål. Skal det bare fortsette slik? Kan entreprenører tenke annerledes? Hvor skjules mulighetene for de som våger å tenke nytt? Hvilke trender driver markedet?
  Gjest i dagens episode er Mårten Skällenäss, Strategi og utviklingsdirektør i Backe.

  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

  • 19 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Business