30 episodes

Be Simple Podcast là nơi để mình chia sẻ những trải nghiệm cá nhân, bài học cuộc sống, góc nhìn xã hội với mong muốn đem đến năng lượng tích cực đến với các bạn ^^ Be Simple!

Be Simple Be Simple

  • Society & Culture

Be Simple Podcast là nơi để mình chia sẻ những trải nghiệm cá nhân, bài học cuộc sống, góc nhìn xã hội với mong muốn đem đến năng lượng tích cực đến với các bạn ^^ Be Simple!

  #30 Về Chuyện Học | Be Simple

  #30 Về Chuyện Học | Be Simple

  Về học tập

  • 11 min
  #29 Kiểm Soát Niềm Tin | Be Simple

  #29 Kiểm Soát Niềm Tin | Be Simple

  Về niềm tin

  • 11 min
  #28 Điều Quan Trọng Trong Mối Quan Hệ | Be Simple

  #28 Điều Quan Trọng Trong Mối Quan Hệ | Be Simple

  Về mối quan hệ

  • 11 min
  #27 Ngày 1 Tháng 1 | Be Simple

  #27 Ngày 1 Tháng 1 | Be Simple

  Về ngày đầu năm

  • 11 min
  #26 Về Việc Viết Lách | Be Simple

  #26 Về Việc Viết Lách | Be Simple

  Về việc viết lách

  • 12 min
  #25 Thói Quen Định Hình Suy Nghĩ | Be Simple

  #25 Thói Quen Định Hình Suy Nghĩ | Be Simple

  Về chuyện thói quen mặc định

  • 10 min

Top Podcasts In Society & Culture

This American Life
iHeartPodcasts
Glennon Doyle & Cadence13
iHeartPodcasts
New York Times Opinion
Pineapple Street Studios | Wondery | Amazon Music