7 episodes

این پادکست تنها حاوی فایل صوتی ضبط شده جلسات آنلاین برای بحث و گفت‌وگو پیرامون همخوانی کتاب‌های رشته افسانه جی. آر. آر. تالکین است که توسط وب‌گاه آردا برگزار می‌گردد.

گفت‌وگوهای پیرامون همخوانی کتاب‌های رشته افسانه جی. آر. آر. تالکی‪ن‬ آردا، دنیای تالکین (گفت‌وگو پیرامون همخوانی)

  • Arts
  • 1.0 • 1 Rating

این پادکست تنها حاوی فایل صوتی ضبط شده جلسات آنلاین برای بحث و گفت‌وگو پیرامون همخوانی کتاب‌های رشته افسانه جی. آر. آر. تالکین است که توسط وب‌گاه آردا برگزار می‌گردد.

  جلسه نهم: سیلماریلیون - فصل ۷: حدیث سیلماریل‌ها و ناآرامی نولدور

  جلسه نهم: سیلماریلیون - فصل ۷: حدیث سیلماریل‌ها و ناآرامی نولدور

  این فایل محتوی جلسه آنلاین صوتی ضبط شده همراهان وب‌گاه آردا برای گفت‌وگو و تبادل نظر پس از همخوانی فصل ۷ «حدیث سیلماریل‌ها و ناآرامی نولدور» از کتاب سیلماریلیون است.

  زمان برگزاری: ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ - ساعت ۲۲:۰۰

  محل برگزاری: وویس‌چت کانال تلگرام آردا


  کانال تلگرام ما: @ArdaOfficial

  صفحه اینستاگرام ما: @arda.ir

  صفحه توییتر ما: @ArdaDotIR

  آردا در کلاب‌هاوس: Arda.ir

  • 59 min
  جلسه هفتم: سیلماریلیون - فصل ۵: حدیث الدامار و شاهزادگان الدالیه

  جلسه هفتم: سیلماریلیون - فصل ۵: حدیث الدامار و شاهزادگان الدالیه

  این فایل محتوی جلسه آنلاین صوتی ضبط شده همراهان وب‌گاه آردا برای گفت‌وگو و تبادل نظر پس از همخوانی فصل ۵ «حدیث الدامار و شاهزادگان الدالیه» از کتاب سیلماریلیون است.  فهرست مطالب (زمان ذکر شده، شروع بخش مربوط است)


  00:00:00 - خوانش بخشی از حدیث الدامار و شاهزادگان الدالیه
  00:03:37 - معرفی فصل «حدیث الدامار و شاهزادگان الدالیه» و بیان نظر خوانندگان در مورد آن
  00:19:41 - بحث: کدام یک از شاهان و نجیب‌زادگان الدار تاثیرات جالب‌تری بر داستان داشتند؟
  01:27:05 - مؤخره: قهرمان بایرونی و مکتب رمانتیسیسم در آثار تالکین  زمان برگزاری: ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ - ساعت ۲۲:۰۰

  محل برگزاری: وویس‌چت کانال تلگرام آردا


  کانال تلگرام ما: @ArdaOfficial

  صفحه اینستاگرام ما: @arda.ir

  صفحه توییتر ما: @ArdaDotIR

  آردا در کلاب‌هاوس: Arda.ir

  • 1 hr 44 min
  جلسه ششم: سیلماریلیون - فصل ۴: حدیث تین‌گول و ملیان

  جلسه ششم: سیلماریلیون - فصل ۴: حدیث تین‌گول و ملیان

  این فایل محتوی جلسه آنلاین صوتی ضبط شده همراهان وب‌گاه آردا برای گفت‌وگو و تبادل نظر پس از همخوانی فصل ۴ «حدیث تین‌گول و ملیان» از کتاب سیلماریلیون است.  فهرست مطالب (زمان ذکر شده، شروع بخش مربوط است)


  00:00:00 - خوانش بخشی از حدیث تین‌گول و ملیان
  00:04:01 - معرفی فصل «حدیث تین‌گول و ملیان» و بیان نظر خوانندگان در مورد آن
  00:21:15 - بحث: آیا ملیان دست به اغوای الوه توسط جادو زده بود تا بر الف‌ها حکمرانی کند؟ ریشه‌یابی برخی از کلمات استفاده شده از تالکین برای پاسخ به این سوال + آیا مایار نمی‌توانستند فرمانروایی کنند؟  زمان برگزاری: ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ - ساعت ۲۲:۰۰

  محل برگزاری: وویس‌چت کانال تلگرام آردا


  کانال تلگرام ما: @ArdaOfficial

  صفحه اینستاگرام ما: @arda.ir

  صفحه توییتر ما: @ArdaDotIR

  • 1 hr
  جلسه پنجم: سیلماریلیون - فصل ۳: حدیث آمدن الف‌ها و بندی شدن ملکور

  جلسه پنجم: سیلماریلیون - فصل ۳: حدیث آمدن الف‌ها و بندی شدن ملکور

  این فایل محتوی جلسه آنلاین صوتی ضبط شده همراهان وب‌گاه آردا برای گفت‌وگو و تبادل نظر پس از همخوانی فصل ۳ «حدیث آمدن الف‌ها و بندی شدن ملکور» از کتاب سیلماریلیون است.  فهرست مطالب (زمان ذکر شده، شروع بخش مربوط است)


  00:00:00 - خوانش بخشی از حدیث آمدن الف‌ها و بندی شدن ملکور
  00:05:25 - معرفی فصل «حدیث آمدن الف‌ها و بندی شدن ملکور» و بیان نظر خوانندگان در مورد آن
  00:39:40 - بحث اول: در صورتی که یکی از الدار بودید، آیا با اورومه به والینور رهسپار می‌شدید؟ و دوست داشتید در کدام دسته از الف‌ها باشید؟
  00:56:21 - بحث دوم: آیا الف‌ها ترسو هستند؟ نگاهی به چرایی رفتارهای الف‌ها در تاریخ آردا  زمان برگزاری: 9 خرداد 1400 - ساعت 22:00

  محل برگزاری: وویس‌چت کانال تلگرام آردا


  کانال تلگرام ما: @ArdaOfficial

  صفحه اینستاگرام ما: @arda.ir

  صفحه توییتر ما: @ArdaDotIR

  • 1 hr 29 min
  جلسه چهارم: سیلماریلیون - فصل ۲: حدیث آئوله و یاوانا

  جلسه چهارم: سیلماریلیون - فصل ۲: حدیث آئوله و یاوانا

  این فایل محتوی جلسه آنلاین صوتی ضبط شده همراهان وب‌گاه آردا برای گفت‌وگو و تبادل نظر پس از همخوانی فصل ۲ «حدیث آئوله و یاوانا» از کتاب سیلماریلیون است.  فهرست مطالب (زمان ذکر شده، شروع بخش مربوط است)


  00:00:00 - خوانش بخشی از حدیث آئوله و یاوانا
  00:03:57 - معرفی فصل «حدیث آئوله و یاوانا» و بیان نظر خوانندگان در مورد آن
  00:33:31 - بحث اول: چرایی گرایش برخی از آینور به ملکور و اعمال خلاف اراده ایلوواتار آنان
  00:58:05 - بحث دوم: نقش ملکور در تلاش‌های آئوله برای خلق دورف‌ها  زمان برگزاری: 6 خرداد 1400 - ساعت 22:00

  محل برگزاری: وویس‌چت کانال تلگرام آردا


  کانال تلگرام ما: @ArdaOfficial

  صفحه اینستاگرام ما: @arda.ir

  صفحه توییتر ما: @ArdaDotIR

  • 1 hr 27 min
  جلسه سوم: سیلماریلیون - فصل ۱: حدیث آغاز روزگاران

  جلسه سوم: سیلماریلیون - فصل ۱: حدیث آغاز روزگاران

  این فایل محتوی جلسه آنلاین صوتی ضبط شده همراهان وب‌گاه آردا برای گفت‌وگو و تبادل نظر پس از همخوانی فصل ۱ «حدیث آغاز روزگاران» از کتاب سیلماریلیون است.  فهرست مطالب (زمان ذکر شده، شروع بخش مربوط است)


  00:00:00 - خوانش بخشی از حدیث آغاز روزگاران
  00:03:26 - معرفی فصل «حدیث آغاز روزگاران» و بیان نظر خوانندگان در مورد آن
  00:31:35 - بحث اول: در باب چرایی و چگونگی زوج بودن والار و والیر و ارتباط قدرت‌های آنان با یکدیگر
  00:50:03 - بحث دوم: در باب هبه مرگ آدمیان، مزایا و معایب و شباهت آنان با ملکور
  01:15:06 - بحث آزاد: در باب آئوله و دیگر موضوعات کمتر توجه شده  زمان برگزاری: 3 خرداد 1400 - ساعت 22:00

  محل برگزاری: وویس‌چت کانال تلگرام آردا


  کانال تلگرام ما: @ArdaOfficial

  صفحه اینستاگرام ما: @arda.ir

  صفحه توییتر ما: @ArdaDotIR

  • 1 hr 25 min

Customer Reviews

1.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Arts