7 avsnitt

Plats för konst är ett forum för samtal och diskussioner med anknytning till offentlig konst, med gäster från olika delar av det offentliga konstfältet som pratar om förutsättningar, processer, gestaltningar och upplevelser av konst i det offentliga rummet.

platsforkonst Art Platform

  • Konst
  • 5.0 • 6 betyg

Plats för konst är ett forum för samtal och diskussioner med anknytning till offentlig konst, med gäster från olika delar av det offentliga konstfältet som pratar om förutsättningar, processer, gestaltningar och upplevelser av konst i det offentliga rummet.

  #7 Gestaltad livsmiljö ur konstnärernas perspektiv, med Sara Edström

  #7 Gestaltad livsmiljö ur konstnärernas perspektiv, med Sara Edström

  Plats för konst bjuder in representanter från olika delar av det offentliga konstfältet för att samtala om förutsättningar, processer, gestaltningar och upplevelser av konst i det offentliga rummet.

  Denna säsong vi fokuserar på politikområdet gestaltad livsmiljö. Vi inleder genom att diskutera detta nya sammanflätade fält ur konstnärernas perspektiv, tillsammans med Sara Edström, konstnär och förtroendevald ordförande för KRO - Konstnärernas Riksorganisation.

  Podden leds av konstvetaren och arkitekten Molly Sjögren, på initiativ av konstförmedlingsföretaget ArtPlatform. Kontakt: molly.sjogren@artplatform.se

  • 41 min
  #6 Graffiti & Street Art, med Stellan Larsson, Tindra Thor & Jacob Kimvall

  #6 Graffiti & Street Art, med Stellan Larsson, Tindra Thor & Jacob Kimvall

  Plats för konst bjuder in representanter från olika delar av det offentliga konstfältet för att samtala om förutsättningar, processer, gestaltningar och upplevelser av konst i det offentliga rummet.

  Avsnitt 6 kretsar kring en omdiskuterad fråga: graffiti och gatukonst. Konstvetaren Jacob Kimvall och medieforskaren Tindra Thor har båda forskat om graffitin som uttryck och social praktik, och Stellan Larsson är ex-graffare och sakkunnig. Här diskuteras deras olika erfarenheter av graffitivärldens praktiker, värdesystem och möten med den institutionella konstvärlden.

  Podden leds av konstvetaren och arkitekten Molly Sjögren, på initiativ av konstförmedlingsföretaget ArtPlatform. Avsnitten släpps varje månad. Kontakt: molly.sjogren@artplatform.se

  • 1 tim. 22 min
  #5 Överlappande praktiker, med Elin Strand Ruin & Jonas Nobel

  #5 Överlappande praktiker, med Elin Strand Ruin & Jonas Nobel

  Plats för konst bjuder in representanter från olika delar av det offentliga konstfältet för att samtala om förutsättningar, processer, gestaltningar och upplevelser av konst i det offentliga rummet.

  I diskussionen om offentlig konst kan gränsdragningen mellan de olika professionerna komma att bli aktuell, och ifrågasättas. För att fördjupa förståelsen för de olika yrkesrollerna och förklara hur de ställer sig till frågor om yrkesidentitet medverkar konstnären Jonas Nobel, som gjort flera offentliga verk och driver designföretaget UglyCute, och arkitekten och konstnären Elin Strand Ruin, som bland annat gjort verken Knitting House (2010) och The kitchen of Praxagora (2016), driver eget arkitektkontor och är aktiv debattör.

  Podden leds av konstvetaren och arkitekten Molly Sjögren, på initiativ av konstförmedlingsföretaget ArtPlatform. Kontakt: molly.sjogren@artplatform.se

  • 1 tim. 14 min
  #4 Dialogbaserade metoder, med Kerstin Bergendal & Tor Lindstrand

  #4 Dialogbaserade metoder, med Kerstin Bergendal & Tor Lindstrand

  Under 2000-talet har medborgardialogen blivit en allt mer institutionaliserad och utbredd praxis i kommuner och landsting runt om i Sverige. I takt med att byggtakten ökar skapas en större efterfrågan på fungerande metoder för att inkludera fler i samhällsbyggnadsfrågor.

  För att prata om begreppet medborgardialog och förklara hur de arbetar i förhållande till medborgaren medverkar konstnären Kerstin Bergendal, vars praktik bygger på dialoger med betraktaren och invånaren på platsen där hon arbetar, och arkitekten Tor Lindstrand, som vill skapa arkitektur som utgår från brukaren.

  Podden leds av konstvetaren och arkitekten Molly Sjögren, på initiativ av konstförmedlingsföretaget ArtPlatform. Avsnitten släpps varje månad. Kontakt: molly.sjogren@artplatform.se

  • 1 tim. 27 min
  #3 Ornament & estetik, med Sonja Larsson & Svante Tirén

  #3 Ornament & estetik, med Sonja Larsson & Svante Tirén

  Plats för konst bjuder in representanter från olika delar av det offentliga konstfältet för att samtala om förutsättningar, processer, gestaltningar och upplevelser av konst i det offentliga rummet.

  Långt innan Adolf Loos skrev sin berömda essä Ornament och Brott har frågan om utsmyckning varit debatterad inom arkitekturen, och i princip hela konsthistorien har ägnat sig åt att klassificera konstnärskap och attribuera verk till olika stilar och -ismer. Hur diskuteras detta idag och hur ser vi på historien bakom denna familj av begrepp? Avsnitt 3 kretsar kring stil, ornament och estetik - i konsten och arkitekturen. Gästar gör konstnären Sonja Larsson, som bland annat gestaltat fasaden på Rinkebyakademien ("Arabesk", 2015), och curatorn Svante Tirén, som bland annat undervisar om ornamentbegreppet.

  Podden leds av konstvetaren och arkitekten Molly Sjögren, på initiativ av konstförmedlingsföretaget ArtPlatform. Avsnitten släpps varje månad. Kontakt: molly.sjogren@artplatform.se

  • 1 tim. 22 min
  #2 Feministisk stadsplanering, med Rebecca Rubin & Veronica Wiman

  #2 Feministisk stadsplanering, med Rebecca Rubin & Veronica Wiman

  Plats för konst bjuder in representanter från olika delar av det offentliga konstfältet för att samtala om förutsättningar, processer, gestaltningar och upplevelser av konst i det offentliga rummet.

  I detta avsnitt pratar arkitekten Rebecca Rubin och curatorn Veronica Wiman om hur de arbetar med feministiska och inkluderande stadsbyggnadsstrategier i deras praktiker och projekt. Rebecca Rubin har varit med och drivit Flickrum i det offentliga (White Arkitekter, 2015) och fick Sveriges Arkitekters pris Årets Arkitekt(hen) 2017. Veronica Wiman har bland annat genomfört Building a City for Women i Cali, Colombia under sitt mångåriga projekt Fear and Gender in Public Space.

  Podden leds av konstvetaren och arkitekten Molly Sjögren, på initiativ av konstförmedlingsföretaget ArtPlatform. Avsnitten släpps varje månad. Kontakt: molly.sjogren@artplatform.se

  • 1 tim. 1 min.

Kundrecensioner

5.0 av 5
6 betyg

6 betyg

Mest populära podcaster inom Konst

Andra som lyssnade prenumererar på