13 avsnitt

Welcome to Wan Fly Day, where amazing things happen.

Wan Fly Day Wan Fly Day

  • Platser och resor

Welcome to Wan Fly Day, where amazing things happen.

  013 ทำไมต้องเก็บโต๊ะ เก็บกระเป๋า เก็บของก่อนเครื่องลง เก็บ เก็บ เก็บ

  013 ทำไมต้องเก็บโต๊ะ เก็บกระเป๋า เก็บของก่อนเครื่องลง เก็บ เก็บ เก็บ

  เหตุผลของการรักษาความปลอดภัยต่างๆที่เราเองก็เคยสงสัยว่าทำไมถึงต้องให้ทำอะไรเยอะแยะมากมาย 

  ทำไมถึงต้องบังคับให้ทำด้วย ให้ทำโดยที่ไม่บอกว่าทำไม 

  ถึงตอนนี้เราเข้าใจแล้ว เราเลยอยากแบ่งปันให้ทุกคนได้ทราบจะได้ช่วยกันรักษาความปลอดภัยด้วยความเข้าใจนะค่ะ

  • 2 min
  012 ทำไมต้องเปิดหน้าต่าง ก่อนเครื่องขึ้น และลง

  012 ทำไมต้องเปิดหน้าต่าง ก่อนเครื่องขึ้น และลง

  เหตุผลของการรักษาความปลอดภัยต่างๆที่เราเองก็เคยสงสัยว่าทำไมถึงต้องให้ทำอะไรเยอะแยะมากมาย 

  ทำไมถึงต้องบังคับให้ทำด้วย ให้ทำโดยที่ไม่บอกว่าทำไม 

  ถึงตอนนี้เราเข้าใจแล้ว เราเลยอยากแบ่งปันให้ทุกคนได้ทราบจะได้ช่วยกันรักษาความปลอดภัยด้วยความเข้าใจนะค่ะ

  • 2 min
  011 ทำไมต้องหรี่ไฟบนเครื่องบิน

  011 ทำไมต้องหรี่ไฟบนเครื่องบิน

  เหตุผลของการรักษาความปลอดภัยต่างๆที่เราเองก็เคยสงสัยว่าทำไมถึงต้องให้ทำอะไรเยอะแยะมากมาย 

  ทำไมถึงต้องบังคับให้ทำด้วย ให้ทำโดยที่ไม่บอกว่าทำไม 

  ถึงตอนนี้เราเข้าใจแล้ว เราเลยอยากแบ่งปันให้ทุกคนได้ทราบจะได้ช่วยกันรักษาความปลอดภัยด้วยความเข้าใจนะค่ะ

  • 1 min.
  010 ใครอยากนั่งใกล้ประตูทางออกบนเครื่องบินฟังเลยยย

  010 ใครอยากนั่งใกล้ประตูทางออกบนเครื่องบินฟังเลยยย

  ใครที่อยากนั่ง หรือชอบนั่งบนเครื่องบินด้วยเหตุผลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเพราะพื้นที่ที่วางขาเยอะกว่า หรือ ไม่ต้องการให้มีคนมานั่งด้านหน้าเนี่ยต้องรู้ข้อนี้ด้วยนะคะ

  • 3 min
  009 ทานอาหารบนเครื่องบินไม่ได้ ทำไงดี

  009 ทานอาหารบนเครื่องบินไม่ได้ ทำไงดี

  สำหรับคนที่กำลังจะเดินทางจะได้เตรียมตัว เพื่อความอิ่มท้องนะคะ

  • 4 min
  008 อยากเป็นแอร์ แต่ได้โทอิคแค่ 400

  008 อยากเป็นแอร์ แต่ได้โทอิคแค่ 400

  ทำยังไงนะคะถึงจะเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ ในขณะที่สอบโทอิคได้คะแนนน้อยมาก :)

  • 2 min

Mest populära podcaster inom Platser och resor