100 episodes

Podcast'CSCT

CSCT RADIO CSCTRADIO

  • Education
  • 5.0 • 5 Ratings

Podcast'CSCT

  ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | คุยไร้สคริปต์ ซีซั่น 1 “ฟังด้วยหัวใจ” | EP.81 “ฆราวาส พวกเขาคือขุมกำลังส

  ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | คุยไร้สคริปต์ ซีซั่น 1 “ฟังด้วยหัวใจ” | EP.81 “ฆราวาส พวกเขาคือขุมกำลังส

  คำว่าไฟแรงอาจจะยังฟังดูอ่อนไป พบกับหลักคิด การปลุกยักษ์ใหญ่ให้ตื่น 

  และอนาคตของฆราวาสไทยในมือ ผอ.ในช่วงโควิดและต่อจากนั้น

   

  ดำเนินรายการโดย คุณพ่อ อนุชา ไชยเดช

  ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

  • 13 min
  Better health Better Life EP.38 การดูแลตนเองในสถานการณ์วิกฤต

  Better health Better Life EP.38 การดูแลตนเองในสถานการณ์วิกฤต

  • 6 min
  Better health Better Life EP.37 การดูแลตนเองเพื่อห่างไกล โรคนิ่วถุงน้ำดี

  Better health Better Life EP.37 การดูแลตนเองเพื่อห่างไกล โรคนิ่วถุงน้ำดี

  • 6 min
  Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.80 ความหวัง กับ ความคาดหวัง

  Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.80 ความหวัง กับ ความคาดหวัง

  ดูเผินๆ  สองคำนี้ เป็นคำที่ใกล้เคียงกันมาก  ความหวังและความคาดหวัง

   มีความเหมือนกันในเรื่องการมองไปที่อนาคตในภาพที่ดีกว่าที่ "ปัจจุบัน" เป็นหรือมีอยู่  

  แต่ในขณะเดียวกัน ทั้งสองคำนี้  มีความแตกต่างกันด้วย  คนที่ใช้ชีวิตอย่างมีความหวัง 

  และคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีความคาดหวัง นั้น จะมีความแตกต่างกันอย่างไร


   

  ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา

  ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

  • 8 min
  ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | คุยไร้สคริปต์ ซีซั่น 1 “ฟังด้วยหัวใจ” | EP.80 ”เขาอยู่ตรงนี้เพื่อประสานส

  ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิต | คุยไร้สคริปต์ ซีซั่น 1 “ฟังด้วยหัวใจ” | EP.80 ”เขาอยู่ตรงนี้เพื่อประสานส

  จากบาทหลวงแดนใต้ ผู้ช่วยเหลือครามีผู้ประสบภัยสินามิ สู่งานสังคม 

  ทั้งในประเทศและสากล ล่าสุด เข้าเมือง

  พร้อมกับหน้าที่รองรับทุกมุมของคาทอลิกไทย ในฐานะรองเลขาฯ

   

  ดำเนินรายการโดย คุณพ่อ อนุชา ไชยเดช

  ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

  • 15 min
  Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.79 ความเชื่อ ความหวัง ความรัก และความฝัน

  Alive by ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา EP.79 ความเชื่อ ความหวัง ความรัก และความฝัน

  จิตใจของเรานั้น ทรงพลังมาก  ดังคำกล่าวทีว่า จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว  

  4 สิ่งที่สร้างให้ใจเราสู้ต่อได้ ได้แก่ ความเชื่อ ความหวัง ความรัก และความฝัน  

  เพื่อเป็นพลังให้เราสามารถเดินต่อ สู้ต่อไปได้ ด้วยศรัทธา 

  ความเชื่อ ความหวัง ความรัก และความฝัน  ส่งผลต่อศรัทธา ให้ใจสู้ได้อย่างไร


   

  ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา

  ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

  • 8 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
5 Ratings

5 Ratings

Top Podcasts In Education

THE STANDARD
THE STANDARD
Mission To The Moon Media
THE LIBRARY
เสียงที่ไม่ได้ยิน
BBC Radio